PANMORPHIA 3: Awakened


Walkthrough door Yvonne © 2023 www.adventurespel.nl

Uitgever: LKMAD Games / 2022
Ontwerper: Lydia Kovalenko, LKMAD Games

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Info & review.


Spelbediening en intro,
Toegang ruïne en spinnenweb-puzzel,
De water-oliepuzzel,
Puzzel met puzzelstukjes en touwenpuzzel,
Pilarenpuzzel en lantaarns,
Vogelvrouw, brandende kaarsen en plaquettepuzzel,
Receptenboekje linker bladzijde en puzzel kristalscherf,
Gemetselde poortpuzzel, het bos en hoepelpuzzel,
Labyrint, deel schelpsleutel-puzzel en activeren elementringen,
Veertjespuzzel, parel-doolhofpuzzel en schelpenpuzzel,
Betoverde vuur-ring, betoverde vuur-ring en de spiegelpuzzel.


Spelbediening en intro  

Op het beginscherm zie je de keuzemogelijkheid een nieuw spel te kiezen (New Game). Als je het spel begonnen bent, is die mogelijkheid er niet. Dan moet je in de opties (Options) het spel resetten (Reset Game) om aan een nieuw spel te kunnen beginnen.
In de opties kun je ook muziek en geluid bijstellen, de credits zien en een taal kiezen.
Op het beginscherm zie je de keuze 'More Games' staan om de andere spelen van deze spelontwikkelaar in te zien.
Je kunt geen spelen opslaan. Het spel heeft een autosave, zodat je het kunt voortzetten (Continue) als je het hebt afgesloten.

Kies een nieuw spel. Je kunt nu kiezen of je uitleg over de spelbediening wilt of niet.
Je ziet een brief.
Als je op de brief of op de gebogen pijl bovenaan klikt, krijg je de brief in een duidelijker tekst te lezen.
Klik erop om de tekst in zijn geheel te lezen.
Je leest dat het de bedoeling is de oude sentinels (bewakers) van Panmorphia te vinden en op te wekken. Het doel is de toekomst van Panmorphia veilig te stellen.

Je krijgt een amulet te zien, waarmee je kunt wisselen van de elementvormen vuur, aarde, lucht en water.
Vuur (rood) is de menselijke vorm, Aarde (groen) geeft je de vorm van een kat, Lucht (wit) is de vogelvorm en Water (blauw) het element van de vis.
Klik op de ronde tekening in het midden van het scherm en het spel begint.


Intro
Links onderaan zie je een inventariskist. Open hem. Hij is leeg.
Klik op de gele rol in de kist en je ziet 23 ruimtes die je tegen zult komen om te onderzoeken.
Later in het spel zijn er nog meer ruimtes te zien. Deze lege 'scènes' laten plaatjes zien, als je ze bezocht hebt.

Linksonder kun je met het vraagteken hints krijgen. Hierdoor weet je wat je in bepaalde scènes kunt doen, of je de ruimtes al bezocht hebt of niet.
Klik op het kruisje rechtsonder om naar het beginscherm terug te gaan.

In de kist zit ook een groene map, een hintboek. Dat is nu nog leeg.
In de loop van het spel zul je allerlei aanwijzingen voor later op te lossen puzzels tegenkomen. Deze worden opgeslagen in het hintboek, zodat je de aanwijzingen kunt toepassen als je de puzzel moet maken.
Met de gebogen pijlen kun je bladzijden omslaan of terugbladeren.
Sluit het met het kruisje bovenaan.
Let op: Je kunt het hintboek en de plattegrond alleen raadplegen als de inventaris open is.

Linksboven staat een huisje voor het menu en rechtsboven staat de amulet, waaruit je de levensvorm kunt kiezen.
Klik in het midden van de amulet en kies daarna een van de oplichtende kleuren om een vorm te kiezen.
Het spel begint met de menselijke vorm.


Toegang ruïne en Spinnenweb-puzzel 

Zoom in op de boom.
Pak de rode kristal in de muur. De robijn komt in de inventaris.
Zie dat er iets ontbreekt aan het gouden ornament op de muur.

Kies de vogelvorm (wit) en ga terug naar het eerste beeld door middel van het kantwerkje met de drie bloemblaadjes onderaan het scherm.
In de top van de boom zie je een wit kristal. Pak de diamant.

Kies de kattenvorm (groen) en pak het groene kristal op het pad.
De smaragd komt in je inventaris.

Schakel om naar mens (rood) en loop naar de deur. Er zit een blauw kristal in.
Zet de andere edelstenen in de deur bij de juiste kleur.
Haal nu de rode bijl weg, de groene bijl, de witte bijl en als laatste de blauwe bijl.
Je bent in de ruïne aangekomen.

Bekijk de gele rol, als de inventariskist open is, en je ziet welke scenes je hebt doorlopen.
Aan het lichtschijnsel zie je in welke scène je bent.


Spinnenweb-puzzel
Kies de vogelvorm en je ziet op het plafond een groene, gele en paarse cirkel staan als 1e hint. Die wordt in het hintboek opgeslagen.

Kies de kattenvorm en je ziet voetstappen de trap opgaan.
Naast de trap zie je een aantal torren. Pak ze op.
Ga de trap op. Zie links bij het rooster boven water een paar symbolen staan. Het is een hint voor later. Deze 2e hint wordt opgeslagen.
Doe een stap terug met het halve kantwerkje onderaan het scherm en zie eenzelfde soort gouden houder staan als eerder bij de boom. Er ontbreekt iets.

Kies de vogelvorm en zie bij de boog boven het rooster een paar blokjes staan met lijnen. Er ontbreekt een blokje.
Doe een stap terug met het kantwerkje onderaan het scherm.
Bovenaan de boog bij het gouden voorwerp is een spinnenweb. Klik erop. Er zit een sleutel in die omwonden is met spindraden. Het is de bedoeling dat je die sleutel uit het web haalt.

Vanaf de spin gaan er twee gekleurde draden naar andere draden, een gele en een roze.
Klik op de torren in de inventaris en een willekeurige draad. De torren komen op het scherm te staan.-- Zet een tor aan de tegenoverliggende zijde van de spin, aan het eind van de gele draad. De spin loopt er naar toe.
-- Zet een tor aan de andere kant van de rood-bruine draad.
-- Zet een tor aan het eind van de donkerblauwe draad.
-- Zet dan een tor aan het eind van de rode draad.
-- Dan een aan het eind van de oranje draad,
-- de groene draad,
-- de lichtblauwe draad en ten slotte
-- de roze draad.

De sleutel is vrij. Pak hem op en sluit de close-up met het kruisje.
Kies de menselijke vorm en ga, via het kantwerkje onderaan, terug naar de trap.


De water-oliepuzzel  

Klik op de deur rechts en gebruik de sleutel om de deur te openen.
In de nis zie je 8 symbolen waarvan je de meeste al zag bovenaan de trap bij het rooster boven het water.
Bekijk hint 2 in het boek om ze nog eens te zien.

Nummer in gedachte vanaf bovenaan met de klok mee de symbolen van 1 t/m 8.
Klik de symbolen aan die je bij het tralierooster zag. Klik dus 1, 3, 4, 7 en 8 aan.
Het traliewerk voor het raam verdwijnt en er valt een tralie op de grond.
Pak hem op. Je kunt hem gebruiken als werktuig.

Neem de vogelvorm aan en zie op het plafond een 3e hint van 6 gekleurde vogelpootjes.
Vlieg dan het raam door en vlieg naar beneden.
Pak de paarse hoepel en ga de grot in. Het is er voor een vogel te donker.

Schakel om naar kat.
Pak het puzzelstukje op dat hoort bij de puzzelstukjes bovenaan de trap bij het tralierooster.
Zie de 4e hint met 4 vissen aan de muur.

Linksonder zie je een puzzel.
De linker cilinder is voor de helft gevuld met olie.
In de 2e van links zitten 12 eenheden water en de 2 rechter cilinders zijn leeg.
Het is de bedoeling dat je in de 3 watercilinders (rechts) 2x 6 eenheden water hebt. Dan stromen de 6 eenheden olie (links) weg.

Oplossing:
Je kunt alleen de watercilinders gebruiken.
-- Giet de linker cilinder in de 2e watercilinder.
De situatie is dan bij de watercilinders: 4 - 8 - 0 eenheden.
-- Giet van de middelste watercilinder het water over naar de rechter cilinder.
Je hebt dan 4 - 3 - 5 eenheden.
-- Doe de rechter cilinder in de linker cilinder.
De situatie is: 9 - 3 - 0.
-- Giet de 2e cilinder over in de rechter cilinder.
Je hebt 9 - 0 - 3 eenheden.
-- Giet de linker cilinder over in de 2e cilinder.
In de cilinders zitten dan 1 - 8 - 3 eenheden.
-- Giet de middelste over in de rechter cilinder.
De situatie nu is 1 - 6 - 5
-- Giet de rechter cilinder leeg in de linker cilinder.
Je hebt nu 2 cilinders met ieder 6 eenheden water en de olie vloeit weg.

Ga terug naar de ingang. Het is een te lang stuk voor de kat. Kies dus voor de vogel.
Doe een stap terug en ga naar boven.
Vlieg de middelste holte in.
Ga terug naar onder en je bent bij de trap.

Ga naar achteren de volgende ruimte in. Neem de menselijke vorm aan.
Je ziet als 5e hint op de muur aaneen sluitende lijnen zoals je zag bij de puzzel bovenaan de trap boven het rooster. De hint is echter voor een andere puzzel bedoeld!
Ga terug en neem de trap.


Puzzel met puzzelstukjes en touwenpuzzel  

Bekijk, als vogel, de puzzelstukjes in de raamboog.
Zet er het gevonden puzzelstukje bij.

Laat nu de lijn vloeiend in elkaar overlopen:
Zet het onderste stuk op de 2e plek bovenaan door te klikken.
Wissel het onderste stuk om met het stuk op de 3e plaats.
Schuif dan de stukken op van 4 naar 3, van 3 naar 2 en van 2 naar 1.
De lijn loopt nu ononderbroken door.
Stop de tralie in het gat boven de puzzelstukken en de tralies van het rooster schuiven weg.

Neem de menselijke vorm aan. Ga terug en dan de trap af.
Loop naar achteren de volgende ruimte in. De deur is op slot.
In de vuurplaats zie je als mens niets. Pak er als kat de groene kalk weg en zoom uit.
Verander in vogel en pak op de richel bovenaan een steenkooltje weg.
Ga terug en dan de trap op. Neem de mensvorm aan en klik op het water.


Touwenpuzzel
Neem de vis-vorm aan en pak de sleutel.
Ga naar achteren toe. Zie de 6e hint van driehoeken.
Neem de vogelvorm aan en je ziet hier een 7e hint met driehoeken.

Ga als vogel de poortboog door. Er hangen 4 touwen met drie sleutels eraan.
Zoom in op de touwen en hang de sleutel die je vond aan het touw zonder sleutel.
Als je de touwen omhoog trekt door erop te klikken, kun je het raam niet door gaan. Dan gaan de touwen weer naar beneden. Elke keer gaan ze een knoop omhoog of omlaag.
Zet ze terug op de onderste stand en zoom uit.

Schakel om naar vis. Zwem naar de plaquette van een hoofd. Er zit iets in de mond.
Zoom in op het doolhof. Die puzzel is nog niet te doen.
Zoom uit en neem de vogelvorm aan.

Zoom in op de touwen.
Bekijk in het hintboek de hint met de doorlopende lijnen op de muur. Hieraan zie je hoe de touwen moeten hangen.
-- Zet het eerste touw zo, dat er 2 knopen boven de sleutel te zien zijn.
-- Laat het 2e touw hangen. Je ziet dan 3 knopen boven de sleutel.
-- Haal het 3e touw helemaal op naar boven. Er is dan boven de sleutel geen knoop te zien.
-- Houd bij het 4e touw 1 knoop zichtbaar.
Aan het derde touw hangt nu een andere sleutel. Pak de ijzeren sleutel en je zoomt uit.

Ga terug naar visvorm en doe twee stappen terug.
Neem de mensvorm aan. Je bent weer bij het water, waar je als vis inging.
Neem twee stappen terug en loop naar achteren naar de gesloten deur toe.


Pilarenpuzzel en lantaarns  

Open de deur met de ijzeren sleutel.
Bekijk de 4 gekleurde tegels, de 8e hint.
Loop naar rechts en pluk de paarse bloem.

Loop de poort door en pak de lantaarn in de nis.
Zie als vogel een 9e hint boven de linker boogdeur. Dit zal een belangrijke hint blijken te zijn.

Verander weer in mens en bekijk de donkere nis, waar de lantaarn stond.
Je ziet er rechts groene glinsteringen onder een halve maan.
Bekijk de glinstering als kat en de glinsteringen zijn bakstenen geworden.
In de halve maan ontbreekt iets.
Zoom uit en neem de mensvorm aan. In geen enkele vorm kun je door de klimop heen.

Doe een stap terug en ga door de poort heen.
Op de grond zie je 5 cirkels die elkaar overlappen. In elke cirkel zijn de edelstenen van de elementen geplaatst. Er ontbreekt iets in het midden en de puzzel is nog niet te maken.
Zoom uit.

Zie op de pilaren pijlpuntjes staan, die op v'tjes lijken. Je kunt ze op 3 plaatsen schuiven.
Bekijk het boek met hints en zie de 2 bladzijden waarop driehoeken staan.
Het is de bedoeling dat je de pijlpuntjes neerzet volgens dit voorbeeld.

Zoom in op de linker pilaar.
-- Laat de bovenste pijl rechts staan.
-- Zet de 2e pijl links.
-- Zet de 3e pijl op de middelste plek.
-- Zet de 4e pijl op de rechter plek en
-- zet de 5e pijl op de middelste plek.
Dit is de juiste stand. De pijlpunten zijn niet meer te verplaatsen.

Zoom in op de rechter pilaar.
Zet daar de pijlpunten als volgt neer van boven naar beneden:
-- Zet de bovenste pijlpunt in het midden.
-- Zet de 2e pijl links neer.
-- Zet de 3e pijlpunt rechts.
-- Zet de 4e in het midden neer en
-- zet de 5e ook in het midden.
Dit is de goede stand. Je kunt nu een telescoop uit een nis pakken.

Ga een stap terug. In de vloercirkels is niets veranderd.


Lantaarns
Bekijk de bovenkant van het gewelf in vogelvorm.
Bekijk de edelstenen die met lijnen verbonden zijn. De kleuren ervan zijn blauw, groen, rood, wit, roze en geel.
Deze 10e hint wordt opgeslagen.

Zoom uit en je ziet naast de boog een rozepaarse driehoek met een streep door de top.
Onthoud voor later waar je deze driehoek kunt vinden.
Ga twee stappen terug en je ziet deze driehoek als eerste in een reeks van 4 driehoeken staan.

Ga als vogel weer naar binnen en vlieg naar linksboven.
Je ziet drie lantaarns aan touwen hangen.
Hang de lantaarn uit de inventaris aan het losse touw. Ze hangen niet in de juiste positie.

Je kunt de lantaarns van plaats laten veranderen door op ze te klikken en dan op een andere lantaarn te klikken.
De juiste volgorde kun je in het hintboek vinden. Zie daarvoor de hint met de vloertegels.
Zet de lantaarns van links naar rechts als volgt neer: zachtroze, groen, paars-roze, blauw.

Nu moeten ze nog branden, maar dat is iets voor later.
Zoom uit. Doe twee stappen terug en je bent buiten.

Vlieg naar de verdieping bovenaan. Pak de ijsprikker uit de nis.
Schakel om naar kattenvorm en pak stukjes grond weg van de hoop aarde. De derde keer vind je een amethyst.

Ga de doorgang door. Je ziet een groene maan links op de rots en schuin daaronder een bruine vlek in de bodem. Dat zou een goede plek zijn om iets te planten. Onthoud deze plek.

Kies de vogelvorm en vlieg naar de wolken rondom de berg.
Links zie je een dichtgevroren grotingang met daar rechtsboven een verroeste spiegel.
Ook rechts van het pad staat iets wat bevroren is.

Op deze plek is nog niets te doen, zet dus een stap terug en vlieg naar het met planten begroeide plateautje.
Pluk een citroen.
Vlieg naar de top van de rots links, waar je een vogel ziet.
Zoom in op het beeld van de vogel met vrouwenkop.
Leg het groene krijt in het lege bakje en zoom uit.
Pak de zwengel die op de rotsen ligt. Er komt een soort antenneschotel te voorschijn.

Ga terug tot je bij het raam bent waardoor je het uitzicht ziet.
Ga nog twee stappen terug, zodat je beneden bent, bij de gesloten deur.
Neem de mensvorm aan en ga een stap terug.


Vogelvrouw, brandende kaarsen en plaquettepuzzel  

Loop terug naar de trap en ga naar boven.
Zet de telescoop in de gouden houder. Je ziet de vogel met vrouwenkop. Ze heeft een blauwe hoofddoek, haar gezicht is bruinig en haar bovenlijf roze. Deze 11e hint wordt opgeslagen.
Zoom uit en pak de telescoop.

Ga terug de trap af en neem een stap terug naar buiten.
Daar staat op de muur nog een gouden houder.
Zoom erop in en zet de telescoop in de houder. Je ziet nu het onderste deel van de vogel. De staart is groen, het lijf roze en de voeten zijn geelbruin. Dit wordt als 12e hint opgeslagen.

Zoom uit, ga een stap terug en dan de poort door.
Loop naar achter en ga daarna de doorgang door rechts van de vuurplaats.
Ga rechts naar buiten en de poort door tot je bij de plaquette op de grond bent.
Bekijk de plaquette en zet de amethist in het midden. De cirkels staan vast op hun plaats.

Zoom uit, ga 2x terug en neem de vogelvorm aan.
Vlieg een verdieping naar omhoog en vlieg door het raam.
Ga naar het begroeide plateau en vlieg naar de vogelvrouw.
Zoom in op de vogelvrouw.
Sleep het blauwe verfpoeder naar de hoofddoek bij haar voorhoofd.
Sleep het roze poeder naar haar lichaam.
Sleep het groene poeder naar haar staart.
Kleur gezicht en poten met oker. Zorg ervoor dat je de oker onderaan het scherm klikt.

Als je het fout hebt gedaan kun je de goede kleur er gewoon overheen doen. Soms moet je dan een andere plek kiezen om de kleur neer te zetten. Vooral de blauwe verf van de hoofddoek komt wel eens op de verkeerde plek terecht.

Pak de veer, zoom uit en ga helemaal terug naar de twee verdiepingen.
Neem daar de mensvorm aan.


Brandende kaarsen
Ga naar binnen en ga rechts de nis in.
Zoom in op de klimop en kietel de stengels een paar keer met de veer, totdat de klimop verdwijnt.
Je ziet een kop met uit zijn mond een waterval en rechts een rode kattenpootafdruk. De kop lijkt op de kop die je als vis zag in het water bovenaan de trap.
Pak de haak links en ga 6x terug naar de trap.

Ga de trap op, bekijk het water en verander in vis.
Zwem naar het hoofd aan de muur en haal een lapje uit zijn mond met de haak.
Ga 2x terug, verander in een mens en ga de trap af.
Loop vanaf onderaan de trap naar rechts, waar het raam is om naar buiten te gaan.
Verander in een vogel, vlieg het raam door en vlieg onderaan de donkere grot in.

Schakel om naar kat.
Bekijk de cilinders en dep de olie op met het lapje. Je hebt nu een lapje met olie in je inventaris.

Schakel om naar vogel en doe een stap terug.
Vlieg omhoog en ga door het gat in het midden van de muur.
Doe een stap terug en vlieg bij de trap naar achteren toe.
Ga de deur door naast de vuurplaats en dan het raam door.
Vlieg naar de bovenste verdieping en ga dan het raam door.

Vlieg naar de wolken.
Maak de spiegel schoon met het lapje met olie. De spiegel reflecteert licht en een ijsblok smelt.
Hak eerst een stuk ijs van het blok met de ijsprikker en pak daarna het vergrootglas.

Ga 3 stappen terug, vlieg de onderste doorgang 2x door en bekijk de kaarsen.
Gebruik het vergrootglas om de kaarsen aan te steken en zoom uit.


Plaquettepuzzel
Schakel om naar mens. Je ziet het roze licht de plaquette op de vloer verlichten.
Bekijk de plaquette.
Je kunt de 5 cirkels draaien door op de grotere edelsteen in het midden van de cirkels te klikken.
Je ziet dat de 4 buitencirkels in het midden een grote edelsteen hebben in de kleuren rood, blauw, groen of wit. De kleuren van de verschijningsvormen en elementen.
Het is de bedoeling dat de kleinere stenen in de buitencirkels dezelfde kleur krijgen als de grotere steen in het midden.
Met de middelste cirkel kun je door te draaien de stenen overbrengen naar de buitenste cirkels.

Draai net zo lang aan de cirkels, totdat de cirkels goed staan.
Tip: begin met een kleur en kies dan een andere. Om de andere twee kleuren goed te krijgen, moet je soms de stand verstoren door een verkeerde kleur in de cirkel te plaatsen. Uiteindelijk lukt het wel de oplossing te vinden.

Als de stenen goed staan komt er een trap onder de plaquette vandaan.
Ga de trap af.
Links van de trap zie je een puzzel waar een energie gevende edelsteen in het rooster ontbreekt. Je kunt de puzzel dus niet doen.
Voor je uit zie je met kettingen verbonden edelstenen die niet geactiveerd zijn. Ook deze puzzel is nog niet op te lossen.
Pak het gloeiende kooltje van de rand en ga een stap terug.

Ga naar rechts. Je ziet een rode driehoek. Onthoud waar je deze driehoek kunt vinden.
Onder de bronzen plaat zal iets zitten, maar de plaat is niet weg te halen.
Links is een spiegel. Pak hem op.

Ga terug naar links en neem drie stappen terug.
Neem de vogelvorm aan, ga naar de bovenverdieping en vlieg door het boograam.
Vlieg naar de wolken en zet de spiegel bij de rots waar het licht van de bovenste spiegel op schijnt.


Receptenboekje linker bladzijde en puzzel kristalscherf  

Links zie je nu een ontdooide grotingang. Ernaast bloeien krokussen.
Pak de bronzen sleutel tussen de krokussen vandaan.
Ga de grot in. Je ziet een houder in de grond. Er ontbreekt iets.

Ga stappen terug totdat je in het gewelf staat met de gesloten deur en de gekleurde vloertegels, die je pas ziet in de mensvorm.
Schakel om naar mens en maak de deur open met de bronzen sleutel.

Je ziet op het tafeltje een boekje. Bekijk het.
De inkt is vervaagd en het ruikt naar citroen.
Hou de citroen tegen het boekje en je ziet een recept voor een toverdrank.
Er staat een schaal naast het boekje, een vijzelpot en een lepel.
-- Doe ijs in de schaal
-- Doe het gloeiende kooltje erbij.
-- Doe de bloem in de vijzelpot.
-- Klik op de lepel en dan op de vijzelpot. Doe de lepel met de fijngemaakte bloem in de schaal.
Voor de rechterbladzijde heb je nog geen spullen. Zoom dus uit.

Neem de kattenvorm aan en je ziet onder de tafel een driehoek met de punt naar beneden en een lijn erdoor. Onthoud waar je deze driehoek kunt vinden.
Neem de vogelvorm aan en vlieg door het raam.

Pak de spuitfles uit de nis en bekijk de drie cirkels op de muur. Dit is de 13e hint die wordt opgeslagen.
Je komt bij de oever van een meertje.

Schakel om naar de kat en pak de schelpensleutel.
Ga naar achteren en je ziet een ander deel van het meer.
Pak de kurk uit het water.

Schakel om naar mens en bekijk de 14e hint bij de glinsteringen in het water.
Zoom uit en schakel om naar vis. Pak het bronzen tablet uit het water. Het is een hint die niet wordt opgeslagen.
Zwem naar de rots in het midden van het water.
Aan de linker kant zie je vaag 5 ingekraste symbolen en rechts een stemvork. Pak die weg.
Gebruik het steenkooltje op de hiërogliefen om ze zichtbaar te maken. De rotsblokken krijg je pas weg als de hiërogliefen geactiveerd zijn.

Ga een stap terug en verander in een vogel.
Ga 3x terug en je bent bij de tafel met het receptenboekje.
Verander in mens. Ga een stap terug en dan naar rechts.
Neem de vorm van een vogel aan en vlieg naar de verdieping boven. Ga door het raam.
Kies de wolken en ga het hol in.
Zet de stemvork op de houder en pak de paarse kristallen scherf.

Ga een stap terug. Je ziet vaag onderaan het scherm bij een rotsje iets wat op een pauw lijkt.
Bekijk het. Het is een sentinel.
Ga 3 stappen terug en dan de onderste poort door.
Schakel om naar mensvorm. Doe 2 stappen terug en ga naar de tafel.
Ga daar als vogel het raam door. Ga door de boog met de ringen naar het meer.
Verander in mens en loop verder naar het meer.
Verander in een vis en zwem naar de rots met puinstukken erin.


Puzzel kristalscherf
Pak de kristalscherf en sleep ermee over de rotsstukken.
Door de scherf te verslepen zie je de hiërogliefen, die links op de rotswand staan, nu ook op de rotsen staan. Ze zijn daar roze gekleurd.
-- Zoek eerst de bovenste hiëroglief op en klik op de scherf als je hem op de rots gevonden hebt. Dat is rechts onderaan de rots. Links wordt de hiëroglief nu roze in plaats van donkergrijs.
-- Sleep nu de scherf over de rots om het symbool van de 2e plek van boven te vinden. Klik op de scherf als je hem gevonden hebt. Dat is links bovenaan. Ook het 2e grijze symbool wordt roze.

Zoek op de zelfde manier alle hiërogliefen van boven naar beneden op en kleur ze roze.
-- Het 3e hiëroglief staat onderaan in het midden, het 4e in het midden van de rots, het 5e rechtsboven en het 6e linksonder.
Als alle tekens roze zijn gekleurd komt er een doorgang vrij.
Ga door de opening heen.

Je ziet een driehoek met de punt naar beneden op een rotsblok. Onthoud waar deze driehoek is.
Je kunt een maansikkel van de grond pakken.

Rechts is een zwart gat. Ga erin.
Je ziet drie vogelpootjes op de muur tussen twee donkere kamers.
Bovenaan die muur zie je 2 lichtgevende Griekse tekens boven de donkere deuren.
Pak de emmer bij de rechter deur.
Je kunt niet door de deuren heen, omdat de vis niet weet hoe hij moet navigeren.
Zoom uit en ga het bovenste gat door.

Je ziet rechts in het koraal een takje koraal om mee te nemen. Je had het als ingrediënt gezien bij de tafel in de ruïne.
Bekijk het skelet. Het is een sentinel.
Ga 3x terug.

Verander in vogel en ga 2x terug. Je bent bij de drie gekleurde cirkels in de ruïne.
Ga nogmaals terug en verander in mens.
Zoom in op de tafel en doe het koraal in de vijzel.
Haal met de lepel het fijngestampte koraal uit de vijzelpot en voeg het toe aan de schaal.
Je ziet dat je nog een paddenstoel moet vinden. Zoom uit.

Ga bij de tafel terug, ga naar rechts en ga de poort door.


Gemetselde poortpuzzel, het bos en hoepelpuzzel  

Ga de donkere nis in en verander in kat.
Stop de maansikkel in de sikkel van de gemetselde doorgang.
Je ziet dat enkele stenen donkerder kleuren, maar de kat weet niet hoe hij de doorgang moet openen.
Zet de bronzen plaquette rechts van het metselwerk door ermee op een van de donkerder stenen te klikken.
Klik op een steen en die wordt nog donkerder.
Je kunt nu andere stenen ook donker maken. Hoe je dit moet doen om een doorgang te maken zie je op de bronzen plaquette:

Er zijn van boven naar beneden 5 rijen stenen net als op de doorgang. Je zou denken dat je de stenen volgens de plaquette moet aanklikken, maar dat werkt niet.
Bekijk het boek met de hints voor de oplossing.

In het hintboek zie je op een tekening van een stenen muur een aantal gekleurde balletjes staan die met elkaar zijn verbonden door een lijn.
Je ziet de lijn gaan van blauw, naar groen, naar rood, wit, roze en geel.
Op de bronzen plaquette zie je die kleuren ook.

Oplossing: Klik de stenen aan volgens de hint uit het boek. Zie op de plaquette welke stenen dat zijn:
- Blauw: de rechter steen van de 1e rij
- Groen: de 2e steen van de 4e rij
- Rood: de 2e steen van de 2e rij
- Wit: de 3e steen van de 4e rij
- Roze: de 2e steen van de 5e rij
- Geel: de 2e steen van de 3e rij


Het bos, hoepelpuzzel
De doorgang komt vrij en je bent in een bos.
Pluk een paddenstoel en neem het pad naar de put.
Pak de schelpensleutel onderaan de put.
Hang de emmer in de put.
Zet de zwengel uit de inventaris eraan.
Draai aan de zwengel en laat zo de emmer zakken.

Je ziet 5 hoepels aan knopjes hangen.
In de hoepels staan Griekse tekens, die je eerder al zag.
Hang de paarse hoepel uit de inventaris erbij.
Je kunt nu de hoepels met elkaar van plaats laten wisselen door op de hoepels te klikken.

Open de inventaris en bekijk het hintboek.
Zie de twee bladzijden naast elkaar met ringen erop. Links zie je een oranje ring met rechts een roze ring en eronder een groene ring. Deze combinatie hoort aan de linkerkant te staan.
Op de rechter bladzijde zie je een combinatie met bovenaan een blauwe ring, daar iets onder een gele ring en onderaan een paarse ring. Deze combinatie van drie hoepels moet aan de rechterkant staan.
Als je hoepels goed hebt gezet lichten de Griekse letters op.
De hoepels met letters worden opgeslagen in het hintboek als 15e hint.

De put vult zich met water en de emmer wordt naar boven gehaald.
Zet de kurk in het gat in de emmer.
Draai aan de zwengel en je hebt een emmer water geput.

Ga een stap terug en neem de weg links.
Bekijk de boom. Hij is uitgedroogd. Geef hem water en je ziet kattenogen op de stam oplichten.
Bekijk de boom erachter. Pak de zaadjes op de wortel.
Zie de maansikkel.

Ga terug tot je weer bij de bronzen plaquette en de stenen muur bent.
Kies de menselijke vorm en ga twee stappen terug.
Kies de vogelvorm en vlieg naar de bovenste verdieping.
Kies de kattenvorm en loop de boogpoort door.
Plant de zaadjes in de bruine aarde en er groeit kattenkruid uit.
Neem de plant mee en ga een stap terug.

Neem de vogelvorm aan en doe een stap terug.
Neem de kattenvorm aan en ga de poort door. Ga de donkere nis in.
Loop de doorgang door naar rechts en je bent weer in het bos.

Ga links naar de boom met de kattenogen en zet het kattenkruid neer. Er komt een kattenneusje bij de kattenogen in de boom.
Pak het bolletje rode garen.
Door op het neusje te klikken, merk je dat de boom ook een sentinel is.

Ga 2x een stap terug en neem de menselijke vorm aan.
Loop naar het vijvertje en geef het bolletje garen aan de kattenpoot op de muur.
Je krijgt de tekst 'Minotaur's Labyrinth?!' te zien.


Labyrint, deel schelpsleutel-puzzel en activeren elementringen 

Ga 4 stappen terug.
Ga achteraan naar de tafel toe. Zoom in op de tafel.
Doe de paddenstoel in de schaal.
Klik 3x op de lepel om te roeren. De toverdrank is klaar.

Vul de spuitfles met toverdrank om parfum te maken.
Zoom uit en ga 4 stappen terug. Je staat voor de ingang van de ruïne.
Links op de rots zie je een gezicht uitgehouwen op de rots.
Neem de kattenvorm aan. Je ziet er nu een roze lichtschijnsel bij.
Spuit parfum op het gezicht en het wordt wakker. Het vraagt je een hart aan een vriendin te brengen.
Pak het rood kristallen hart uit de boomstam.
Als je de menselijke vorm aanneemt en dan weer de kattenvorm, valt het gezicht weer in slaap, maar je kunt het hart dan wel pakken.

Ga de ruïne in, loop naar achteren en ga de poort door naast de vuurplaats.
Ga naar de tafel en vlieg als vogel door het raam en verder naar het meer.
Verander daar in de vis en ga de holte in de rots door.
Ga rechts het zwarte gat in. Je bent nu bij de muur met pootjessymbolen. Dit is een labyrint!

De puzzel is door de gangen uit te proberen goed op te lossen, maar je kunt ook het hintboek gebruiken:
Bekijk de hint met de gekleurde vogelpootjes.
-- De volgorde van de vogelpootjes is: blauw, roze, oranje, groen, geel en paars.
Bekijk het hintboek op de twee bladzijden waarop de hoepels met Griekse letters staan. De hoepels hebben dezelfde kleuren als de pootjes.
-- Zie welke letters er bij de kleuren horen.
-- Kies de ingang waarboven die letters staan.

-- Klik op de gang rechts. Die heeft daar de letter staan van de blauwe hoepel.
Je ziet een zeester en andere letters boven de doorgangen.
-- Klik op de linkergang, want de letter daar hoort bij de roze hoepel.
Er verschijnen twee zeesterren die naar links gaan. De letters veranderen weer.
-- De letter in de oranje hoepel staat boven de linkergang. Klok daar dus op. Een zeester is bij de linker ingang.
-- Klik op de rechter gang en er staan 3 zeesterren voor de rechter ingang.
-- Klik op de linker ingang en een zeester gaat de rechter gang in.
-- Klik op de rechter ingang en je komt in een puzzel terecht.


Deel schelpsleutel-puzzel, activeren elementringen
Zie de twee sloten.
Doe de zilveren schelpsleutel in het linker slot. Je ziet twee elkaar overlappende ringen. De ene is wit en de andere blauw.
Open het gouden slot met de gouden schelpsleutel. Daar zie je nu een rode en een groene ring die elkaar overlappen.
Pak deze 4 inactieve ringen.

In het midden zie je 6 tralies.
Haal de 3e tralie weg. Dan de 5e, de 2e, de 6e, de 4e en de 1e.
Haal het touwtje weg uit het holletje om het hol in te gaan.
Pak de munt en neem een stap terug.

Bovenin de wand zie je schelpen. Er ontbreekt een schelp.
Zoom uit en ga 2 stappen terug.
Zet de blauwe water-ring op de omgekeerde driehoek in de rots. De water-ring is nu geactiveerd.

Open het hintboek en je ziet bij welke driehoeken de andere ringen horen.
De rode vuur-ring zal door de driehoek met de punt omhoog geactiveerd worden, de groene aarde-ring zal geactiveerd worden door de omgekeerde driehoek met een streep erdoor en de lucht-ring wordt geactiveerd door de driehoek met de punt naar boven waardoor een streep staat.

Sluit het hintboek en ga 2 stappen terug.
Verander in vogel en ga 3 stappen terug. Je bent bij de tafel.
Verander in kat en zie de omgekeerde driehoek.
Hou de inactieve aarde-ring tegen de driehoek en ook deze wordt geactiveerd.

Neem de menselijke vorm, doe een stap terug en ga naar rechts.
Ga de ingang door naar achteren.
Verander in een vogel en je ziet de hint van de elementringen boven de boog. Ga die boog door.
Je ziet een roze driehoek rechts op de muur. Zoom erop in.
Hou de inactieve lucht-ring tegen de driehoek en je activeert hem.

Vlieg 2 stappen terug en je bent bij de boog met de 4 driehoeken.
Ga net zoveel stappen terug tot je bij de trap bent.
Vlieg naar achteren en ga de poort rechts door.
Vlieg naar rechts door het raam.

Ga in mensvorm de onderste verdieping in en ga een stap naar verder. Je bent bij de kaarsen.
Ga de ladder in de vloer af.
Ga naar rechts. Daar is een driehoek. Hou de vuur-ring tegen de driehoek en de vuur-ring is geactiveerd.

Ga naar links en loop naar achter het trapje op.
Het lukt niet de geactiveerde ringen te plaatsen op de ringen die met kettingen zijn verbonden.


Betoverde water-ring en aarde-ring
Ga 5x terug en ga de kamer met de tafel in.
Neem de vogelvorm aan en vlieg door de poort.
Ga 2 stappen vooruit naar het meer en schakel om naar vis.
Zwem verder tot je bij de driehoek op de rots bent.
Ga door het gat heen boven de driehoek.
Zet het hartkristal in het skelet. De sentinel komt tot leven.

Pak de pauwenveer. Zet de water-ring op de walvis. Je krijgt nu een betoverde water-ring in je inventaris.

Ga 3 stappen terug.
Word vogel en vlieg 3 stappen terug. Je bent bij de tafel.
Neem de mensvorm aan en doe een stap terug.
Ga rechts naar buiten. Ga de poort door en ga het donkere gat rechts in.
Ga als kat rechts naar het bos. Kies de achterste boom, zet de aarde-ring op de kattenneus in de boom en pak de betoverde aarde-ring op.
Ga 3 stappen terug en verander in mens.


Veertjespuzzel, parel-doolhofpuzzel en schelpenpuzzel  

Ga naar achteren waar je de drie boogramen ziet.
Ga de ladder af en dan naar rechts.
Bekijk de bronzen plaat en schroef de plaat los met de munt.
Je ziet 5 buizen waarin onderin veertjes liggen.
Met de rode knoppen kun je de veertjes omhoog laten gaan, maar niet tot helemaal bovenaan.
Het is de bedoeling dat je de veertjes op de juiste stand zet.

Bekijk het hintboek.
Op de voorlaatste bladzijde zie je onder de gekleurde vloertegels aan de rechter kant onderaan vijf vormpjes, die wel op de veertjes lijken.
Zet de veertjes in de buizen in dezelfde stand.
Van links naar rechts is dat als volgt:
-- Druk 2x op de knop van de 1e buis.
-- 4x op de knop van de 2e buis.
-- 3x op de knop van de 3e buis.
-- Druk 1x op de knop van de 4e buis.
-- Druk 2x op de knop van de 5e buis.
De aarde beeft en het wordt een stuk warmer.

Ga naar links en pak de parel uit de scheur rechts van de trap.
Ga net zo lang terug tot je bij de trap bent.


Parel-doolhofpuzzel
Ga de trap op en bekijk het water.
Ga het water in als vis en zwem helemaal naar achteren.
Bekijk de doolhofpuzzel op de rots.
Doe de parel aan de bovenkant in het doolhof.

Het is de bedoeling dat je de parel naar het midden van het doolhof stuurt. Met de schelp aan de rand van het doolhof, kun je het doolhof draaien, door te slepen.
Hou de schelp vast en beweeg het doolhof tot de parel het middelpunt in rolt.
Onder het doolhof is nu een zwart gat te zien.

Kijk wat er te zien is en pak de koperen schelp linksonder.
Zet de schelp neer bij de schelpen bovenaan.


Schelpenpuzzel
Nu er 4 schelpen staan, kun je de schelpen draaien.
Open het hintboek. Bekijk de 1e bladzijde waarop 4 vissen staan. Let op de staarten.

Het is de bedoeling dat je schelpen net zo neerzet als de vissen.
Het scharnier van de schelp moet staan zoals de staart van de vissen.
-- Draai de linker schelp zo, dat het scharnier verticaal links staat, zoals de staart van de linker vis in het boek.
-- Draai de bovenste schelp zo, dat het scharnier diagonaal staat van linksboven naar rechtsonder.
-- Zet het scharnier van de rechter schelp verticaal naar rechts.
-- Zet het scharnier van de onderste schelp diagonaal van rechtsboven naar linksonder.

De schelpenpuzzel is opgelost en er ontstaat een draaikolk achter de plek waar de schelpen waren.
Erachter zie je 6 gekleurde ringen met Griekse letters erin. Ze komen overeen met de hint in het boek.
Pak de robijn op.


Betoverde vuur-ring, betoverde vuur-ring en de spiegelpuzzel  

Ga terug tot je van vorm moet veranderen.
Kies de vogelvorm en vlieg terug tot je bij de tafel bent.
Verander daar in mens en ga terug tot je buiten bent bij de kleurige boom.

Geef de vuur-ring aan het ontwaakte beeld in de muur. De sentinel betovert de vuurring.
Pak de betoverde vuur-ring op van het pad.
Je moet nu nog alleen de lucht-ring laten betoveren.


Betoverde lucht-ring
Neem de vogelvorm aan.
Ga de ruïne in, ga naar achteren en bij de vuurplaats naar rechts.
Ga daar rechts naar buiten en vlieg naar de bovenste verdieping.
Vlieg het boograam door en vlieg naar de wolken.

Onder de paarse lichtstraal, links van de spiegel zie je vaag een pauw boven rotsblokjes.
Geef de pauwenveer en de pauw is duidelijk te zien. Deze sentinel bedankt je voor de veer.
Geef de lucht-ring en de sentinel betovert hem.
Pak de lucht-ring uit de sneeuw en je hebt een betoverde lucht-ring in je inventaris.


De spiegelpuzzel
Ga 3x terug, verander in mens en ga de onderste poort door.
Ga de richting van de drie boogramen op en de ladder af naar beneden.

Bekijk het paneel naast de trap.
Zet de robijn in het midden van de vlakken met draaibare spiegels.
Het is de bedoeling dat je de 4 kleurstralen (rood, blauw, paars en groen) naar de andere edelstenen laat lopen.
Als je de spiegels goed hebt gezet en de juiste straal licht een witte edelsteen raakt, kleurt die edelsteen rood, blauw, paars of groen.
Leid dus elke kleur naar een edelsteen. Als de steen oplicht in dezelfde kleur is de stand goed.

Oplossing:
-- Leid de rode straal naar de steen op de onderste rij en de steen wordt rood.
-- Leid de groene straal naar de steen op de 2e rij van boven. De steen wordt groen.
-- Leid de roze straal naar de steen op de 2e rij van onder. De steen wordt roze.
-- Leid tenslotte de blauwe straal naar de bovenste edelsteen. De steen wordt blauw.

De puzzel is niet zo moeilijk, je moet er alleen wel voor zorgen dat je met het draaien van de spiegels niet een spiegel verzet die nodig was om een andere edelsteen te kleuren. Het handigst is te beginnen met rood en dan de roze lijn. Je ziet dan beter welke spiegels er nog overblijven voor de andere lijnen.

De aarde beeft en je ziet de puzzel van de betoverde ringen voor je.
Zet de blauwe betoverde ring op de blauwe ring rechtsonder en zet de andere op de bijbehorende gekleurde ringen.
Als je de betoverde ringen op de goede plek hebt gezet, kun je een kristal uit de middelste ring pakken.

Ga 4x een stap terug.
Ga als vogel naar de bovenste verdieping en vlieg door het raam heen.
Kies het plateau en dan de vogelvrouw.
Uit het apparaat dat op een schotelantenne lijkt, komen 4 gekleurde lichtstralen.
Zet het kristal in de antenneschotel...............................KopiŽren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.