BEN THERE, DAN THAT!Walkthrough door Yvonne © 2023 www.adventurespel.nl

Uitgever: Zombie Cow Studios / 2008
Ontwerper: Size Five Games, Zombie Cow Studios

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Info & review.


Spelbediening,
Londen, tegenwoordige tijd,
Portals,   Zombie,   Amerika,   Dinosaurus,
Warm en koud,   Yang en Yin.

Spelbediening  

Op het opstartscherm kun je een spel starten (New game), een spel laden (Load game) en een spel beëindigen (Quit game).

Start een nieuw spel en je ziet twee figuurtjes in Peru, 2 weken voor het verhaal begint. Het figuurtje met het groene gezichtje is Dan. Hij staat vlakbij een koord boven een afgrond, dat vastgebonden is aan een totem. Hij is dood.

Je ziet een pijl om bij de inventaris te komen.
Schuif de muis naar boven en je ziet een inventaris-knapzak.
Klik op de knapzak en je ziet er een vuurpijl (whizzo-bang firework) in.
Rechtsklik erop of klik op examine en dan op de vuurpijl. Je krijgt er informatie over.

Als je op 'select' klikt en dan op de vuurpijl, kun je de vuurpijl in het spel brengen en gebruiken.
Dat kan ook door er links op te klikken.
Rechtsklikken in het scherm zet het voorwerp weer terug in de inventaris.

Naast de knapzak zie je twee diskettes met pijltjes om een spel mee op te slaan of er een mee te laden.
Rechts van de diskettes zie je schuifjes, waarmee je de tekstsnelheid en het volume kunt regelen.
Uiterst rechts op de balk zie je een lopend mannetje, waarmee je het spel kunt beëindigen.

Je cursor is een schoenzool. Hiermee kun je lopen naar de plek waarop je klikte.
Als je rechtsklikt verandert de cursor in een oog. Als dat half gesloten is, kun je een voorwerp of persoontje niet bekijken. Als het open is, kan dat wel.
Na nóg eens rechtsklikken verandert de cursor in een handje. Je ziet het handje grijpgebaren maken, als er iets met een voorwerp is te doen.
De volgende cursor is een gesloten ritssluiting die verandert in aanhalingstekens, als je met iemand kunt praten. Als dat niet kan, is de rits dicht.

Het volgende cursoricoontje is een hoofdje, dat Dan voorstelt.
Dan zal eerst tot leven gewekt moeten worden, voor je hem in kunt zetten.
Je kunt, terwijl je speelt met Ben, Dan inschakelen om je te helpen. Dat gebeurt in het spel twee keer.


Dan tot leven wekken
Bekijk het voorwerp onderaan het scherm en pak de aansteker (lighter) op.
Als je er in de inventaris op rechtsklikt, zie je bijzonderheden: er staat een klavertje 4 op en brengt geluk.

Zie aan de overkant van het ravijn een huisje en bekijk het met de oogcursor. Het is de schuur van Doc Oddball, die daar spullen bewaart om figuurtjes mee te reanimeren. Het is de bedoeling dat je Dan daar naartoe krijgt.

Open de inventaris, klik op 'select' klikt en dan op de vuurpijl.
Maak de vuurpijl vast aan Dan en steek hem daarna aan met de aansteker.
Dan wordt naar het huisje geschoten en het spel begint.

Je ziet de credits op het scherm en je leest waar en wanneer het spel begint.

NB: In onderstaande walkthrough, zijn de voorwerpnamen meestal niet volledig in het Engels genoemd. In het Engels wordt een voorwerp vaak lang beschreven, zonder soms de naam te noemen. De tekst is dan wat te lang en is daarom ingekort.

Londen, tegenwoordige tijd  

Dans kamer
Dan is de donkerharige jongen en Ben heeft lichter haar. Je speelt met Ben.
Ze zijn in een huiskamer.
Bekijk met de oogcursor de posters. Ben zegt dat de middelste poster van Sam en Max het raam bedekt.
Lees het briefje aan de deur. Dan heeft dat lang geleden voor Ben geschreven.
Bekijk de tv. De antenne werkt niet en zal met allerlei losse spullen gerepareerd moeten worden.

Open met de handcursor de deur links. Je ziet twee slaapkamers en een wc.
Ga Dans kamer in.
Open de kast met de handcursor. Er zitten geen kleren in.
Pak de kleerhanger (metal coathanger).

Je speelt met Ben. Als je rechtsklikkend het hoofdje van Dan gebruikt, krijg je ander commentaar te horen bij spulletjes, dan wanneer je Bens oogcursor gebruikt.
Bekijk de boeken en ga terug de deur door.


Bens kamer
Ga Bens kamer in. Dan wil dat in eerste instantie niet.
Er staat een skatebord tegen de muur.
Er is een bobbel in het bed te zien. Gebruik de handcursor op de bobbel en Ben pakt een kinderschaartje (pair of child-safe scissors) en sterke lijm (sticky sticky glue glue) uit het bed.
Bekijk met de oogcursor de boekenplank en ga de kamer uit.


Toilet
Ga het toilet in.
Bekijk het toilet. Dan vindt dat die eens moet worden schoongemaakt.
Bekijk het lichtknopje. Het is uiteraard geen goed idee het snoer met de schaar door te knippen.

Schakel om naar Dan en doe het licht uit.
Knip dan, als Ben, het snoer door.
Pak het snoer (long piece of wire).
Bind het snoer vast aan de kleerhanger.


Reparatie tv
Ga de wc uit en ga terug naar de zitkamer.
Zet de kleerhanger met het snoer vast aan de tv en repareer de tv.
Ben zegt dat je de hanger beter uit het raam kunt houden voor een betere ontvangst.

Haal de middelste poster (Sam 'n Max poster) van de muur. Er zit een raam achter en een alien kijkt naar binnen.
Open het raam.
Hou de kleerhanger buiten het raam en Ben beweegt hem om een betere ontvangt te krijgen.
De bliksem slaat in en Ben en Dan worden naar een andere plek getransporteerd, een ruimteschip.


Portals  

Ruimteschip
Je ziet Ben en Den voor de deur van hun eigen woning (113B).
Je ziet nog twee deuren.
Naast de drie deuren zie je rode lichtjes met daaronder een symbool van een konijn, een yin-yangteken en een hoge hoed.
Door de symbolen tegen de lezer onder het lichtje te houden, zul je de deuren kunnen openen.
De linker deur ziet eruit als een deur van een crypte, de middelste deur is de doorgang naar hun huis en de rechter deur is van de lift.
Door het raam kunnen ze de aarde zien.

Loop naar links. Daar is een deur met een kruis onder het rode lichtje. De deur lijkt op hun eigen deur thuis. Bekijk de graffiti.
Verder links zijn nog twee deuren met een verboden ingangsbordje erop. Op de ene staat een rood kruis. Er schijnt een oranje gloed uit.
De achterste deur heeft een bordje met een tang erop. Daarbij ligt sneeuw. Kijk door het raam.

Probeer deze deuren te openen.
De meest linker deur heeft een tang nodig, de deur rechts daarvan een kruisvormig object en de deur die op hun eigen deur lijkt, zit ook op slot.
Loop naar rechts tot je bij 113B bent. Ook rechts hiervan zul je deuren zien die op slot zijn.

Selecteer in de inventaris de schaar en knip het konijnenhoofd (rabbit shaped head) uit de poster.

Hou het hoofd tegen het controlepaneel met het konijnensymbool. Het lichtje wordt groen en de deur gaat open.


Zombie  

Kamer met konijnenhoofd-toegang: zombie dimensie
Kijk de kamer in en ga naar binnen.
Ben en Dan zijn in een alternatieve realiteit. Hun grafstenen staan in het veld. Gelukkig is de deur naar het ruimteschip open. Ze gaan op zoek naar het yin-yangteken om naar huis te kunnen.

Bekijk de grafzerken en de los liggende ledematen.
Pak de dode hand ( dead man's hand) van de grond.
Ga het kerkje in. Ben ziet een dode bewegen. Ze zijn in de zombie-dimensie.

Ondertussen zie je twee aliens die een plan maken. Ze hebben door dat Ben en Dan op het ruimteschip zijn en gebruiken bliksem om naar de aarde te gaan en verder te werken aan hun plan.


De kerk
Bekijk de kerkmuur. Op de linker pilaar staan drie bijbelplaatsen. Op de rechter pilaar staan er ook drie.
Lees élke bijbelplaats.

Loop naar rechts. Er staat een altaar met twee kandelaars en een lessenaar met een bijbel erop.
Bekijk het altaar. Bekijk het bloed op de grond. Het spoor leidt naar het altaar.

Zoek de teksten op van de bijbelplaatsen, die op de pilaren genoemd werden.
Pas op: Als je niet elke bijbelplaats op de pilaren had gelezen, zie je ze niet allemaal.
De eerste, vierde en zesde bijbelplaats in het boek gaan over vuur.

Pak een kandelaar. Je kunt kaarsen uitblazen. Dat is vreemd omdat de kaarsen niet branden.
Pak de andere kandelaar en ook hier kun je een kaars uitblazen, als die brandt.
Het is de bedoeling dat je sommige kaarsen laat branden.
Selecteer de aansteker en steek van links naar rechts de 1e, de 4e en de 6e kaars aan.

Het altaar schuift opzij.
Pak de bijbel van de lessenaar. Als je het boek bekijkt, lees je de eerste 6 dagen van het scheppingsverhaal.
Er is een trap onder het altaar tevoorschijn gekomen.


Onder het altaar, de priester, Gilbert
Ga de trap af. Ook hier zijn bloedsporen.
Loop naar links. Een persoontje roept iets over Mr. Gilberts brein.
Bekijk de priester. Hij heeft verband om zijn rechterhand en houdt een kruis vast met zijn linkerhand.
Praat met hem en gebruik alle gesprekopties.
Gilbert is de gestorven zoon van de priester die is opgestaan uit de dood. De priester houdt hem verborgen achter de deur en niemand mag erbij voor ieders veiligheid. De zombies buiten zijn door hem gedood. Over de wond in zijn hand is hij vaag. Gebeten door een zombie? Ben en Dan mogen de deur niet door. Dat is niet veilig voor hen en niet voor Gilbert. Over het kruis zegt de priester dat dit het enige religieuze voorwerp is dat hij nog heeft.

Klik met de bijbel op de priester en Ben slaat hem neer.
Pak het kruis van de grond.
Je kunt de kleding van de priester niet onderzoeken. Ben wil niet het risico lopen dat hij van de dood van de priester de schuld krijgt, ook al is het wel degelijk zijn schuld.
Open de deur.

Bekijk Gilbert. Naast hem ligt een speelgoedmannetje. Het is te gevaarlijk het speelgoed op te pakken.
Als je met het kruis op Gilbert klikt, zegt Dan dat dat alleen op vampiers werkt.
Gilbert moet wat minder bijtgraag zijn.
Geef Gilbert de lijm en zijn kaken zitten vast.
Dan wil het speelgoedmannetje (teenage ninja action ranger) niet pakken, doe dat als Ben en ga de kamer uit.

Ga naar rechts, ga de trap op en loop bij het altaar naar links.
Ga de deur door en dan door de andere deur het ruimteschip in.


Amerika  

Kamer met kruis-toegang, 51e staat van Amerika
Hou het kruis tegen het controlepaneel van de linker deur en ga naar binnen.
Het yin-teken ligt te ver weg om te pakken.
Daarboven zie je ook een eilandje dat te ver weg is.
Pak de steen (dull-looking rock) van de grond.

Open de deur naar Bens en Dans huis (113B).
Pak het papiertje van de deur. Dat was Dans briefje aan Ben.
Bekijk het rechtsklikkend. Op de achterkant vindt Ben kneedbare lijm (Ultra sticky BluTak).
Plak dit vast aan de hand en de handpalm wordt kleverig.
Ga terug het ruimteschip in met deur 113A en loop voorbij de lift naar rechts.


51e staat van Amerika, the Limeybar
Je ziet een deur waarvoor het speelgoedmannetje de toegang is.
Hou het speelgoedmannetje tegen het controlepaneel en ga de deur door. Ze komen in de dimensie terecht waar Groot-Brittannië de 51e staat is van de Verenigde Staten. De krant (newspaper) waarin dit staat, waait tegen Bens gezicht en komt in de inventaris terecht.

Bekijk het Limey café en ga naar binnen.
Je ziet eerst kort dat aliens voor Downingstreet staan. Ze houden een verkooppraatje voor een puzzelspel.
Bekijk de barkeeper en de twee biersoorten die er getapt worden.
Op de hoek van de bar ligt een spons (super-strength sponge).
Ben kan de sleutel niet pakken.
Praat met de barkeeper en gebruik alle gesprekopties. Ze hebben geen identiteitskaart dus is er geen bier te bestellen.

Praat met de klanten en gebruik ook alle gesprekopties. Ze drinken het Amerikaanse bier. Daar kunnen ze goed tegen. Ook na een drinkwedstrijdje. Elke keer dat ze "Come on England" horen, drinken ze hun glas leeg en komt de barkeeper de glazen bij vullen.

Ga de rechter deur door.
Ben en Dan zien twee deuren voor een dames- en een herentoilet. Ook is er een ruimte waar alleen personeel in mag komen.
Bekijk de deuren en ga het herentoilet in.
Bekijk de urinoirs, de wasbak en de spiegel.
Bekijk de condoomautomaat. Het muntvakje is kapot. Haal er muntjes (near-infinite supply of 10p pieces) uit.

Zie dat er in het middelste urinoir toiletverfrissers zitten.
Met blote handen pakt Ben de tabletjes niet op en de kleverige hand is te stijf om ze op te pakken.
Gebruik de krant en pak de toiletverfrissers (loo cakes).
Ga het toilet uit.

Ga het damestoilet in en Ben en Dan gaan onmiddellijk weg.
De ruimte voor het personeel is op slot, ga de kroeg dus weer in.


Bierkelder
Bekijk de wedstrijd op tv.
Laat Dan de sleutel pakken. De barkeeper moet dan worden afgeleid.
Zeg "come on England" tegen de drie drinkende mannen en pak de sleutel, als de barkeeper hun glazen gaat vullen.

Ga de rechter deur door en gebruik de sleutel op de deur voor medewerkers.
Open de deur en ga de bierkelder in.

Bekijk de vaten. Het Amerikaanse bier is zwakker dan het Engelse bier.
Verwissel de aansluiting door met de handcursor op een slang te klikken.
Ga de trap op en het café in.

Praat met de drinkende mannen, zeg "Come on England" en ze vallen bewusteloos neer.
De barkeeper neemt op staande voet ontslag en laat zijn hoed op de bar liggen.
Pak de hoge hoed (fine-looking top hat).
Ga de linker deur door naar buiten.


Fish 'n Fries, roze kasteel
Ga naar de Fish 'n Fries snackbar.
Bekijk de planken voor de deur. Een ervan zit wat los.
Bekijk de kinderlijke tekeningen en de drie mannen. Praat met ze. Ze werkten in de gamesindustrie en hebben kwaadaardige plannen de mensheid te vernietigen. Ze kennen geen games meer voor het veroveren van de wereld, daarom willen ze in het echt de wereld vernietigen. De tekeningen zijn blauwdrukken daarvoor. Ze drinken een chemisch drankje, Moonshine, dat warm maakt van binnen.
Praat over de tekeningen en stel alle vragen.
Beëindig het gesprek.

Loop naar rechts en bekijk het roze kasteel.
Klop op de deur en je ziet een Amerikaan met een kroon op.
Praat met de Amerikaan. Hij is, sinds Engeland een jaar geleden Amerikaans werd, de gouverneur.
Vraag een aantal keer of je het kasteel in mag, tot je alle gesprekopties daarvoor hebt gebruikt.
Ga de ladder af naar het ruimteschip.


De lift
Gebruik de hoge hoed om de lift in te gaan.
Druk op de liftknop. Het paneel zit los. Dan denkt dat hij de lift kan repareren, als hij het paneel open krijgt.
Sla met de steen op het paneel. Een draad is gebroken.
Gebruik de handcursor om de draden aan elkaar vast te zetten.
Duw het luikje dicht en druk op de liftknop. Uiterst langzaam brengt de lift hen naar de 6e verdieping en stappen ze uit.


Dinosaurus  

De Dinosaurus-dimensie
In een videogame-kantoor werkt een aantal dinosaurussen achter computers.
Kijk door het raam en bekijk de posters.
Pak de thermosfles (thermos flask) van het lege tafeltje.

Praat met de voorste dinosaurus bij het raam en gebruik alle gesprekopties. Ben en Dan mogen het spel testen dat de dino's maken.
Open de doos met het schaartje. Er zitten 3 game consoles (video consoles booted up with Gibbage 2) in, met het spel Gibbage 2 erop.

Praat met de achterste dino bij het raam. Hij werkt niet, want hij heeft te korte voorpoten. Hij heeft een vliegtuigje op het afschermbord van zijn werktafel liggen. Ben mag dat niet pakken. Hij wil geen spelletje 'Chuckie Egg' spelen, omdat een andere dinosaurus dan meteen zijn score komt verbeteren.

Praat ook met de andere dino's. De voorste onderaan is niet tevreden over de dino rechts van het raam, omdat die niet werkt. Die op zijn beurt is niet tevreden over de dino onderaan in het midden. Die haalt de hoogste score op de spelautomaat.

Loop naar rechts. De spelautomaten naast het raam zijn kapot, dus zijn ze niet te bespelen.
Loop verder naar rechts waar een spelautomaat staat die werkt.
Doe geld in de automaat en speel een spelletje. Ben haalt niet de hoogste score.
Stop weer wat geld in de machine en laat Dan spelen door met de cursor van Dans hoofd op de automaat te klikken. Dan haalt de hoogste score en de dino neemt de spelautomaat meteen over om Dans score te verbeteren.

In de tussentijd zie je de aliens. Het spel 'Hello World' wordt goed verkocht. Ze verwachten dat de hele wereld in korte tijd het spel heeft gespeeld.

Pak het 'death star'-speelgoed bij de tafel waar de dino zat. Er komt een laserstraal uit die de achterste dino bij het raam doodt.
Pak het vliegtuigje (X wing toy) weg bij diens tafel.
Ga de lift in.


De geheime deur
Als Ben en Dan de lift uitkomen, zien ze een deur die er eerst niet was. De deur staat op een kier.
Open de deur en ga naar binnen. Ze zijn in een surveillanceruimte waarmee het ruimteschip wordt gecontroleerd.
Pak het breekijzer (crowbar) bij de linker muur.
Daar is ook een paneel met 5 rode lampjes.

Bekijk alles aan de muur. Ben en Dan worden goed in de gaten gehouden. Op de muur rechts staat niet alleen wat Ben en Dan tot nu toe hebben gedaan, maar ook wat ze in de toekomst gaan doen.
Op de muur staat: "Hot - Spanner, Cold - Gear en Super Museum - Yang".
Ga de ruimte uit en kies de deur met de ladder erin.


Nogmaals 51e Staat van Amerika
Ga naar de snackbar.
Geef de spelcomputertjes aan de drie mannen. Ze gaan onmiddellijk gamen.
Een van hen gooit zijn drankje (moonshine) weg. Neem het mee. Het ruikt naar dood.

Haal met het breekijzer een plank (sturdy plank of wood) weg voor de deur. Zorg ervoor dat je de plank raakt en niet de deur. De andere planken kun je niet wegbreken.
Ga rechts de ladder af naar het ruimteschip.

Loop naar links. De deur met het verboden toegangsbord is open te krijgen met een X.
Gebruik het vliegtuigje op het paneel en het licht wordt groen. Het is de deur waar een enorme hitte achter vandaan komt. Dat Ben en Dan hiernaartoe zouden gaan, was in de surveillanceruimte van de aliens al voorspeld.
Ga naar binnen.


Warm en koud  

De vulkaan
Bekijk de vulkaan. Rechts zit een figuurtje tussen de droge vulkanische stenen. Hij heeft een grote schroefsleutel in zijn hand.
Bekijk het figuurtje, de man is versteend door de lava.

Gebruik de plank om naar de man toe te lopen.
Pak de schroefsleutel (spanner) af. De arm komt mee en verkruimelt tot as. Je kunt de as niet pakken.
Neem wat lava (piping-hot lava) mee in de thermosfles. Klik daarvoor met de thermosfles net naast de plank aan de onderkant.

Ga door de deur naar het ruimtestation.
De deur links heeft als toegangscode een schroefsleutel. Er ligt sneeuw.
Hou de schroefsleutel tegen het controlepaneel en ga naar binnen.


IJstijd Londen
Londen ligt onder een sneeuw- en ijslaag. Rechts zit een mannetje bevroren in een ijsblok. Hij heeft een schroefsleutel in zijn hand. De situatie lijkt op die bij de vulkaan.

Bekijk de doorgang met het gebroken draaihekje en het figuurtje.
Loop naar het figuurtje toe.
Giet de lava uit de thermosfles over het ijsblok. Het ijs smelt en er is met het mannetje te praten. Gebruik alle gesprekopties. Hij wil niet aan het draaihekje werken, als hij geen hartverwarmertje krijgt. Er moeten tandwieltjes vervangen worden.

In het observatieruimte had je gelezen dat een van de toekomststappen Cold - Gear was. Je zult dus een tandwiel te pakken moeten krijgen.
Het mannetje kan de schroefsleutel niet weggeven, omdat zijn vingers stram zijn.
Geef het Moonshine-drankje aan hem. De man warmt op, maar gaat niet aan het werk.
Praat met hem.

Pak het bevroren touw (cord) rechts.
Bekijk het paarse paneel van het draaihekje.
Breek het paneel open met het breekijzer. Er zit een tandwiel in, maar Ben krijgt het er niet uit met blote handen. Er is een schroefsleutel voor nodig.

Zeg tegen het mannetje dat het paneel open is. Hij gaat aan het werk en draait het tandwiel eraf.
Pak het tandwiel (a cog or a gear).

In een tussenscène zie je de aliens in Bens en Dans huis. Ze bespreken de voortgang van hun werk. Iedereen heeft 'Hello World' gespeeld en ieders hoofd kan gemanipuleerd worden.

Ga terug het ruimteschip in en kies de deur met de X-toegang voor de vulkaan.
Ben denkt dat hij in zijn broek heeft geplast, maar het touw ontdooit en is voortaan te gebruiken.
Ga door de deur naar het ruimteschip.


Yang en Yin  

Het museum, de Yang
Loop helemaal naar rechts toe.
Bekijk de grote koeienkop en hou het tandwiel tegen het controlepaneel. Ga de koeiendeur door.

De twee staan voor een museum. Een mannetje met wieken op zijn petje spreekt hen aan en vertelt over superkrachten. Iedereen heeft die nu.

Bekijk het museum en ga naar binnen.
Bekijk het skelet van de dinosaurus en het doorzichtige wezen.
In dat wezen zie je iets bewegen. Dat is niet te pakken.
Achteraan is de winkel afgesloten door een touw.
Gooi de spons naar het vloeibare wezen. Hij wordt door de spons opgezogen.
Pak het toegangskaartje (this ...museum) voor de tentoonstelling in het museum.

Praat met de vrouw die bij de ingang van de expositie staat. Stel alle vragen.
Ben vraagt de vrouw om een date.
Geef een willekeurig antwoord als de vrouw wil weten wat zijn superkrachten zijn.
Let goed op wanneer de vrouw over de yang vertelt, die in het museum ligt. De yang was door een archeoloog naar het museum gebracht en had een positief effect op de mensheid. Mensen kregen superkrachten. Archeologen denken dat er ook ergens een yin te vinden is. De yin zal juist verwoestend werken.
Op de expositie is de yang beveiligd door een krachtveld en camera's.
Ook andere voorwerpen van de plek waar de yang is gevonden zijn er te zien.

Laat het kaartje zien en ga naar rechts.
Ondertussen zie je de aliens, die Ben en Dan bekijken. Ze testen de zendmast voor het zenden van signalen die alle mensen zullen beïnvloeden.


1e Zaal: De donkere eeuwen
De eerste expositiezaal heet 'the dark ages'.
Lees de informatiebordjes tussen de ramen en het bordje aan de tafel.
Het eerste raam laat zien hoe primitief mensen waren voor de yang was gevonden.

Bekijk het rechter raam en pak de blikopener (can opener).
Bekijk de opener en kijk nogmaals naar dit raam.

Praat met de springende man in de hoek, met het wezen met 4 armen en met de man aan de tafel.
Bekijk de stapeltjes stripboeken. Ook Dan wil er geen een meenemen.
Bekijk de voorwerpen op de zuiltjes.
Ruil de modderkluit (clump of sloppy mud) met de steen uit de inventaris.


De yang-zaal
Ga naar rechts de zaal in waar de yang te zien is.
Lees de teksten op de muur en bekijk het mannetje dat met zijn brein een krachtveld om de yang legt en zo de yang tegen diefstal beschermt. Er staat een kommetje met suikerklontjes naast hem.

Bekijk de yang en de camera.
Bekijk het raam en praat met het jongetje met de grote oren.
Praat met de vrouw rechts en dan met de man die het krachtveld maakt.
Vraag hem steeds weer of hij het krachtveld veroorzaakt en Ben kan proberen hem af te leiden.
Ruil de krant met wc-verfrisser met de suikerklontjes. De man valt neer als hij de wc-verfrisser in zijn koffie drinkt. De yang is nu niet meer beveiligd.

Gooi modder tegen de camera en pak de yang.
Ga naar rechts en dan het museum uit.
Pak de koe en Ben en Dan zijn terug in het ruimteschip.


De yin
In de kamer waarvoor je het kruis nodig had (113A), heb je een yin-teken gezien waar je niet bij kon.
Ga de kamer met het kruis in. Rechts zie je de yin liggen.
Je kunt de yang er niet naar toegooien en moet de yin in handen krijgen.

Als Ben tegen de lantaarn duwt, blijkt dat de lantaarn stevig staat. Ben zegt dat hij metaal snijdend gereedschap nodig heeft om hem te bewegen.
Gebruik de blikopener en de lantaarnpaal valt om. Een paar elektriciteitsdraadjes houden hem vast op zijn plaats.

Als Ben het touw naar de yin gooit, blijft het niet aan de yin vastzitten.
Zet de plakkerige hand aan het touw en haal de yin ermee op.
Ga deur 113A door naar het ruimteschip.

Loop naar de enige deur toe, 113B, die nog op slot zit.
Zet het yin- en yangteken aan elkaar en hou het tegen het controlepaneel.
Ga naar binnen. Het huis ziet er leeg uit.

Er zijn twee aliens. Die doen hun vermomming uit en blijken Ben en Dan uit de toekomst te zijn. Die waren ontevreden geraakt over hun leven en keerden terug na de wereld veranderd te hebben in een fascistische staat met hen als leiders.
Nu Ben en Dan hun toekomst in gaan en dan de toekomstige Ben en Dan gaan worden, is er geen plek meer voor de toekomstige Ben en Dan.
De toekomstige Ben en Dan verdwijnen en de huidige Ben en Dan blijven over om hun leven te vervolgen.KopiŽren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.