SAMOROST 2Walkthrough door Marjo © 2006 www.adventurespel.nl

Uitgever: Amanita Design /2005
Ontwerper: Jacub Dvorsky en Vaclav Blin

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Marjo's spelinfoPOKLOPSOPOUCHKOMPOTARNABUDOARPLANINALESIKMAJAKIntro

Een vreemd ruimteschip landt op de asteroïde waar Samorost woont. Twee blauwe mannetjes stappen uit en plukken de peertjes van de bomen.
~ Klik op het hondenhok.
Het hondje wordt in een zak gestopt en door de blauwe mannetjes meegenomen.
Samorost ziet het vanuit het raam van zijn woontoren gebeuren en gaat het vreemde ruimteschip in zijn raket achterna.

Het ruimteschip landt op een andere asteroïde, tikt een robot op zijn kop en verdwijnt ondergronds.
Dan landt ook de raket van Samorost.POKLOP  

Aankomst
~ Klik op het bovenste raampje van de raket.
Samorost stapt uit en wordt vrijwel meteen door een slingerplant gegrepen.

Op een van de bomen links, zie je een klein insect zitten.
~ Klik op het insect en zet hem op de boom waar Samorost bengelt.
Eenmaal vrij kun je links onderaan in je scherm, bij de knipperende witte pijl net boven de aarde, klikken om verder te gaan.

Hamer krijgen
In het volgende scherm zie je hoe een slak met een hamer op een slakkenhuis slaat.
Links achter de slak staat een houten bak met een kraan erboven. Er komt slechts een druppeltje water uit de kraan als je aan de afsluiter draait.
Achter de slak zie je papaverbollen. Er zit een aapje in een van de stengels.
Op een boomtak verder links in beeld, zitten een moeder en haar jonkie miereneter. De moeder slurpt water uit een gat in een leiding. Rechts van de miereneters staat een grote waterpomp, waaraan een leiding zit die een hol ingaat.

~Klik op de opening van het hol om naar binnen te gaan.
Op een wandplankje in de grot staan 3 glazen potten.
~Klik op de middelste pot en de kurk valt op de grond. Raap hem op.
~Duw het jonkie miereneter van zijn zitplaats en plaats dan snel de kurk in het gat waaruit de moeder drinkt.

Ga vervolgens het hol weer in.
~Pomp water in de ketel, door twee maal snel achter elkaar op de pompzwengel te klikken.
Tegen de wand zie je twee draaihendeltjes, die de toeters op het dak van het hol in een andere stand zetten.
~Draai eenmaal aan het rechter hendeltje. De rechter toeter gaat meer naar rechts staan.
~Klik op het aapje en hij springt naar een andere stengel. Klik nogmaals op hem en hij springt in de meest linker papaverbol. Nu vallen de zaadjes van de papaverbol via de toeter in de ketel.

~Stook het vuurtje onder de ketel op, door op de draaiknop onder de ketel te klikken.
~Zet nu de kraan open en wacht totdat de slak drinkt en in slaap valt. Raap dan de hamer op.

Naar beneden
~Loop tot bij het robotje en sla hem dan met de hamer op zijn hoofd. Hij maakt het luik open en Samorost klimt naar beneden.SOPOUCH  

Naar binnen
Samorost staat op een gammele metalen buis. Rechts zie je een groot spinnenweb. Links slaapt een beetje met zijn staart gekruld om een tak. Links onderaan loopt een pissebed op en neer tot aan een steen.

~Probeer over de buis naar rechts te lopen. De buis breekt af en uit het gat in de boom komt een vlieg gevlogen. Hij gaat links op een paar zwammetjes zitten.
~Klik op de steen waar de pissebed steeds tegenaan loopt. Nu kan hij doorlopen.
~Als de pissebed vlak bij het slapende beestje is, tik je dit beestje op zijn kop. Hij doet zijn oogjes open en zal de pissebed opeten. De pissebed is blijkbaar niet erg lekker, want even later braakt het beestje alles weer uit.
~Klik op de vlieg om hem op het braaksel te attenderen.
~Klik dan op Samorost en hij zal op en neer springen. De vlieg wordt zwaar gestoord in zijn maaltijd en vliegt omhoog in het spinnenweb, waar hij door een spin ingekapseld wordt.
~Klik dan op de vliegcocon en Samorost kan met een zwaai door het gat de boom in.KOMPOTARNA  

Koelkast
Samorost komt aan in een kalabasvormig hol, waar een koelkast staat. Links naast de koelkast ligt een electriciteitssnoer. Aan het plafond een lamp die van stroom wordt voorzien via het stopcontact linksonder. Rechts van de plafondlamp zit een klein gat. Eronder zie je een haak aan een touw. En rechts is een doorgang die naar een ruimte voert waar een blauw mannetje aan een lopende band staat te werken. Hier kan Samorost zo niet langs lopen.

~Maak de koelkast open en er ontsnapt een muis, die meteen naar het holletje boven in het plafond rent.
~Klik twee maal op het holletje en er valt ineens een stekkerdoos uit. Raap hem op en stop hem in het stopcontact.
~Trek nu aan het electriciteitssnoer van de koelkast. Stop daarna de stekker in de stekkerdoos en de koelkast begint te werken. Hij trilt van zijn plek en onthult een rooster.
~Maak de haak aan het rooster vast en Samorost zal het deksel van de put afhalen. Hierna klimt hij in het gat. Jammer genoeg is het daaronder nogal donker, dus klimt hij weer omhoog.


Ga door de opening naar de ruimte rechts. Hier zie je een paar passen voor Samorost aan de wand een zaklamp bungelen.
~Neem de zaklamp van de muur en ga terug naar de put. Nu klimt Samorost wel dieper de put in.


Watertunnels
Samorost kan niet verder de ladder af. De tunnel staat vol water.
Je ziet rechts zo'n trekker, die je nog wel naast de stortbak van oude WC's ziet. Trek eraan en een deel van het water spoelt weg. Maar dat wordt snel weer aangevuld door het water uit de douchekop. Op de stang van de douchekop zie je een afsluitwieltje en links onderaan naast de ladder zie je een iets groter afsluitwieltje.
~Trek aan de trekker en een deel van het water spoelt weg.
~Draai de kleine afsluiter dicht voordat het water aangevuld is.
~Trek nogmaals aan de trekker om de volgende portie water weg te spoelen.
~Draai de grotere afsluiter naast de ladder dicht.
Nu kan Samorost verder de ladder afdalen en door het gat in een nauwe tunnel kruipen.

Hij komt in een ruimte waar ook weer een plas water staat.
Je ziet een groot afsluitwiel. Erboven zie je drie kleine draaihendeltjes. Elk hendeltje heeft 2 uiteindes met een rode punt.
~Klik net zo lang op de drie hendeltjes, totdat alle rode puntjes precies in één lijn van boven naar beneden staan.
~draai nu aan het grote wiel en de stop wordt uit het bad getrokken.
Samorost kan nu de ladder aan de overkant opklimmen en verder door de nauwe tunnel kruipen.

Lopende band
Samorost is aangekomen in de ruimte met de lopende band. Hij staat 1 verdieping lager dan het blauwe mannetje. Rechts zie je de stoommachine die de lopende band aandrijft. Er zitten 3 kleine en 1 iets grotere moer op de stoomketel.
Links van de ladder zie je een controlekastje, waarmee je robotjes kunt oproepen, als je de kast eerst activeert.Aan het kastje hangt een blauw schijfje aan een koordje.

~Klik op het blauwe schijfje naast het controlekastje. Het schijfje verdwijnt in de gleuf van het kastje en er gaat een oranje lampje branden.
~Klik op knop 1, de bovenste knop. Het luik gaat open en een robotje met een steeksleutel komt tevoorschijn.
~Neem de steeksleutel en draai de drie kleine moeren los. Ze vallen op de grond. Geef daarna de robot zijn steeksleutel weer terug. Hij verdwijnt in zijn hok.
~Klik op de bovenkant van het controlekastje en de blauwe schijf valt weer naar buiten.
~Stop de blauwe schijf weer in het controlekastje en klik vervolgens op knop 2, de onderste knop. Weer komt een robot tevoorschijn, ditmaal met een iets grotere steeksleutel.
~Neem de steeksleutel, draai de grotere moer los en geef de sleutel terug.
Het deksel is inmiddels van de machine gevallen.

~Haal de aandrijfriem uit de machine en de lopende band zal stoppen.
Samorost springt in het gat waar hij uitkwam en loopt/kruipt/klimt de hele weg terug naar de ruimte met de koelkast. Dan loopt hij verder door de doorgang rechts en komt bij de lopende band uit, op de bovenste verdieping ditmaal.
~Loop naar de ladder en klim omhoog.

Fruit-inmaak
Samorost staat in de ruimte waar het fruit gesorteerd wordt. Het rolt uit een gat, door een gootje, in een bak. Links van het gat waar het fruit uitkomt, zie je een knop bij een gleuf.

~Klik op de knop naast het gat om de fruit-toevoer te stoppen.
~Raap dan alle peren uit de rechter bak en gooi ze in de linker mand.
~Spring vervolgens in de lege bak.

Samorost valt door de trechter in een lege inmaakpot. Hij wordt getransporteerd naar de woonkamer van een dikke blauwe aliën, die hem met één beweging opslokt...en weer uitspuwd.
Hij valt op de grond. De blauwe aliën duwt op een knop die op de leuning van zijn stoel zit en Samorost wordt opgetild en in een holle pijp in het plafond getrokken.BUDOAR  

Bevrijding hondje
Kijk rond in de woonkamer van de alien. Hij heeft een hoed op en boven hem hangt een ventilator, die wordt aangedreven door het hondje in de tredmolen. Er hangt een worstje links van de kooi.

~Neem het worstje beet en hang het aan de bokkenschedel die je rechts van de kooi ziet.
De hond rent de andere kant op en ook de ventilator draait nu andersom. De hoed van de alien wordt door de ventilator omhooggezogen. De alien tilt dan zijn rechterhand op, om de hoed naar beneden te trekken.
~Duw op de rode knop op de armleuning van de stoel, als de alien naar zijn hoed grijpt.
Samorost valt uit het gat op de grond.

~Klik dan op de leunstoel en Samorost zal hem in de richting van de televisie te duwen.
De blauwe Alien wordt vervolgens door zijn eigen slingerplant omhoog getrokken. Er valt een sleutel uit zijn zak.
~Raap de sleutel op en maak de kooi van je hond open.

~Duw op de knop links van de liftdeur.
Samorost en zijn hondje komen op het oppervlak van de asteroïde aan en vertrekken met hun raket.
Onderweg raakt de brandstof op en moeten ze een noodlanding maken op een andere asteroïde.
~Klik na de landing op de raket.PLANINA  

Samorost hangt aan zijn parachute aan een paal te bungelen. Zijn hondje is op de grond geland en probeert zich onder zijn parachute uit te wurmen.
~Klik op de parachute op de grond, om de hond te bevrijden.
~Klik dan op de onderkant van de paal waar Samorost aan hangt. De hond zal tegen de paal gaan duwen. Deze wiebelt, maar Samorost valt er niet af. Hij zal zelf een beetje moeten meewerken. Als je op hem klikt, zwaait hij met zijn beentjes.
~Klik dus op de onderkant van de paal. En als de paal daarna voor de tweede maal naar rechts begint te hellen, klik je op Samorost. Het is even uitproberen wat het goede moment is, maar dan valt hij toch van de paal af.

Kijk nu rond. Je ziet de twee beestjes met de rode kopjes. De grote ligt op zijn rug, de kleine loopt er nerveur omheen. Je ziet ook een vlinder in en uit de gaten van de metalen dingen vliegen. Hij rust soms even uit op het middelste metalen ding.
De bedoeling is nu dat je het grote kevertje weer op zijn pootjes zet.

~Klik op de vlinder als hij stilzit op het metalen ding. Nu vliegt hij naar rechts naar die takken. De tak rolt een lange tong uit.
~Grijp meteen het kleine kevertje vast en zet hem boven op de roltong. Hij glijdt erlangs naar beneden en zorgt ervoor dat het grote kevertje overeind rolt.

~Klik op het grote kevertje en Samorost heeft een prima transportmiddel gevonden.LESIK  

Somorost arriveert in een bos. Kijk rond. Je ziet een man op een boomstronk zitten. Hij heeft een hoed op waaraan twee belletjes hangen. Links zie je een rij mieren langs een boom omhoog kruipen. Rechts zit een ekster in zijn nest op een boomtak.

~Klik op de man. Hij vraagt om zijn pijp en wijst naar de ekster op de tak.
~Neem een van de belletjes die aan zijn hoed hangen en hang het aan het uiteinde van de tak waar de vogel op zit. Natuurlijk gaat de ekster meteen het belletje halen. Je hebt dan de kans om op het nest te klikken, zodat de pijp en nog iets anders eruit rolt.

~Raap de pijp op en geef hem aan de man. Die vraagt dan prompt om zijn tabakszak. Dat was natuurlijk dat andere voorwerp. En het is in het gat onder de boomstronk gerold.
~Klik op het gat links onder aan de boomstronk. De hond zal het gat inrennen. Hij rolt in het hol van een boze das, die zijn haren overeind zet als je hem aanraakt.
~Rechts achter de das, kun je in het stro klikken. De tabakszak komt dan tevoorschijn.
~Laat de hond naar links lopen en iets drinken uit de poel.
~Als de hond weer terugloopt en op zijn plek gaat blaffen, klik je op het kleine lichtplantje net achter hem. Hij tilt zijn pootje op en bewatert de plant, die meteen begint te groeien. Doe dit nog tweemaal.

Nu is de plant zo groot dat hij een klein zijhol verlicht. Je ziet er een bot liggen.
~Geef het bot aan de boze das. Hij is vervolgens zo druk bezig met knagen, dat de hond de tabakszak kan gaan halen en naar het oppervlak kan brengen.

~Raap de tabakszak op en geef hem aan de man. Deze vult zijn pijp en steekt hem aan, met een vuurvliegje dat uit de lampion boven zijn hoofd komt.
~Klik op het vuurvliegje en volg het naar rechts.MAJAK  

Kapitein
Samorost komt aan bij een vuurtoren. De kapitein van het aangemeerde ruimtetaxi ligt te slapen. er steekt een stok dwars door de vuurtoren. Rechts hangt er een bel aan en links is het touw waarmee je de bel kunt luiden. Onder in beeld zie je nog een machine waar een voetpomp aan vastzit.

~Ga de vuurtoren in.
~Maak het kastje open. Je ziet een waterketel met kraan en een paar flessen.
~Draai aan de kraan om de waterketel te vullen.
~Neem dan de pot waar COF op staat en gooi de koffie in de de ketel.
~Til de waterketel op en zet hem op het vuur boven in de vuurtoren. Als het water kookt heb je fantastische koffie.

~Trek vervolgens aan het touwtje van de bel, dat links van de vuurtoren hangt. De kapitein wordt niet wakker, maar hij gaat wel achterover hangen met zijn mond open. Nu heb je de kans om snel de ketel koffie te pakken en in zijn mond leeg te gieten. Dat is voldoende voor hem om te ontwaken.
Zet de waterketel terug in het kastje en loop naar buiten. (Klik hiervoor op het pad net buiten de deur.)

Brandstof
Kijk naar de machine onderaan, waar die voetpomp aanzit. Je kunt pompen wat je wilt, maar de brandstofslang reikt niet tot aan de taxiboot. Bovenop de machine zie je een klein slap ballonnetje. Raap het op.
Loop daarna over het kronkelpad de bergtop op.

Hier zie je walruswezens rondvliegen. Eentje ligt rechts op een bergtop te slapen. Naast hem een hooivork. In het midden van het scherm zie je een langwerpige voerbak. Eronder een houten ton en rechts hiervan staan wuivende rietstengels.
De linker bergtop is een machine. Onderaan zie je twee stervormige draaiknoppen. Draai aan de rechter knop en bovenaan schuift de metalen zuigkop verder de berg uit. Met de linker knop schuif je hem weer in elkaar.

Boven op de top zit een fietspomp en links een kort buisje.
~Klik op het korte buisje en Samorost plaatst het ballonnetje erop.

~Pluk de langste rietstengel en kietel de slapende walrus ermee onder zijn neus. Hij niest en de hooivork valt in de houten ton.

~Klik op de hooivork en Samorost zal de voerbak vullen.
De walrussen komen meteen aanvliegen en gaan eten. En natuurlijk produceren ze dan meteen grote gasbellen. Aan jou de eer om met de stervormige knop de zuigkop precies boven een gasbel te schuiven.
En daarna mag je snel de fietspomp boven op de berg bedienen om het gas op te zuigen en in je ballon te pompen.
Als je zo drie gasbellen hebt gevangen is je ballon vol.

~Klik op je volle ballon en klik daarna op Samorost.
Hij loopt dan met de ballon terug naar de vuurtoren.
~Klik hier aangekomen op de ballon en plaats hem terug op de bovenkant van de pompmachine.

Vertrek
Tijd om aan boord te gaan.
~Klik op de voet van de mast op de boot. Samorost zal op de boot naast de mast gaan staan.

Kijk nu eerst even naar de machine met je volle ballon. Tussen de voetpomp en de machine zie je een hendeltje. Hier verschijnt je handcursor. Ook op de pomp zelf zie je de handcursor. Je had al gemerkt dat als de slang van de machine uitrolt, hij niet tot aan het vulgat van de boot komt.

~Klik nu weer op dezelfde plek aan de voet van de mast waar Samorost staat. Hij zal gaan springen en de boot zakt iets.
~Klik onmiddellijk op het hendeltje om de lucht uit je ballon in de machine te laten stromen.
~Klik meteen daarna op de pomp en als je op tijd was, zal de slang uitrollen, aan het gat in de boot koppelen en je taxi van een gasbubbel voorzien.

Lukte het niet op tijd, dan zit er niets anders op dan nog een tochtje naar de walrussen te maken.

~Als je klaar bent om te vertrekken, trek je aan het touw van de bel ...................................Kopiëren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.