LETHE: Episode One


Walkthrough door Hans 2018 www.adventurespel.nl

Uitgever: Faber Interactive / 2016
Ontwerper: KoukouStudios / Faber Interactive

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Info & review.


Spelbediening
Intro
EilandMijnbouwterreinMijn
Na de liftvalAfdaling 1Afdaling 2DieperNog dieperAlmaar dieperDiepst
PoelenResonatorSpelen met vuurArchiefLaboratoria
Nat pakMepperCellencomplexGroeiende gruwelBeukerSchedels en botten
Hollende horrorKlimmen
DodenrijkKnekels en knokenHuilende huiverSpelbediening  

Via Opties kun je verschillende zaken aanpassen, zoals het volume, de schermresolutie, beeldkwaliteit, enzovoort.

Besturing

 Toets  Actie  Opmerking
 W A S D  Lopen  
 Spatietoets + W  Springen  Het maakt verschil of je eerst de spatiebalk indrukt of eerst de W-toets. Zie hoofdstuk Klimmen.
 Ctrl + W  Kruipen  Na indrukken blijf je laag bij de grond.
 C  Bukken  Hetzelfde effect als bij Ctrl, alleen zolang je de C-toets ingedrukt houdt.
 Shift + W  Rennen  
 E  Interactie  
 Q  Gezondheid opkrikken  Met gevonden veldfles.
 R  Energie verhogen  Met gevonden energiepakket.


Je gebruikt de muis om naar alle kanten te draaien.
De rechtermuisknop dient (zodra je over de magische telekinetische kracht beschikt) om een voorwerp op te beuren (en weer te laten vallen).
Als je na het opbeuren aan het muiswiel draait dan kun je het opgepakte voorwerp van je af of naar je toe bewegen.
Met de linkermuisknop smijt je een opgepakt voorwerp van je af en ga je van een afstand interacties aan.

Dit spel kent geen map, zaklantaarn of inventaris (behalve de iconen waarover zo dadelijk meer).


Cursor
Er is normaal geen cursor maar een witte stip in het midden van het beeld.
Kom je bij een voorwerp dat je kunt oppakken, dan verschijnt er een handje.
Een hand die een hendel vasthoudt laat je weten dat je iets kunt activeren, bijvoorbeeld een lamp aansteken, een hendel overhalen, een deur openen.
Als je een notitie tegenkomt dan verschijnt er een cursor in de vorm van een brief. Dit soort voorwerpen gloeien in het donker met een blauwige waas, wat het vinden vergemakkelijkt.


Opslaan
Zelf kiezen wanneer je het spel opslaat kan helaas niet.
Je bent afhankelijk van Autosave-momenten.
Het saven is te zien aan de hand van ronddraaiende radertjes rechtsboven in beeld.

De autosave momenten komen onder andere voor als het spel even pauzeert om te laden. Er verschijnt dan een sepia plaatje in het midden van een donker scherm met wat tekst eronder.
Zo'n laadpunt wordt in deze speldoorloop duidelijk aangegeven en de bijbehorende tekst vertaald.Andere autosave-momenten treden op als je een zender activeert door op de E-toets te drukken.
De zenders zien er allemaal hetzelfde uit.


Notities
Er komen in het hele spel nogal wat brieven, aantekeningen, mededelingen, dagboekpagina's en krabbels voor, die worden samengevat als notities N. Ze worden in deze speldoorloop doorgenummerd met daarachter tussen haakjes bijvoorbeeld (3/6) wat betekent: de derde notitie uit een serie van 6 (Het aantal gevonden notities uit een serie wordt linksonder in beeld door middel van een icoon bijgehouden).
Daarna staan tussen vierkante haken de eerste woorden van de Engelse tekst (om te herkennen om welke notitie het gaat) en dan volgt de volledige vertaling.


Gezondheid
Je gezondheid heeft te lijden onder inspanning, sprongen, valpartijen, klemmen waar je intrapt, vuur waar je je aan brandt, aanvallen door psychopaten en nog wel meer.
Onderweg kom je eten en drinken tegen (blikjes, bekers, repen) die je gezondheid opkrikken als je ze aanklikt. Dit wordt zichtbaar gemaakt door een horizontale rode balk linksonder in beeld.

Ook vind je veldflessen waarvan het aantal door middel van een icoon wordt bijgehouden tot een maximum van 5 (meer kun je niet tegelijk vervoeren).
Door op Q te drukken leeg je zo'n veldfles en gaat je gezondheid met een sprong omhoog.
NB: Veldflessen, blikjes en dergelijke worden in de tekst in rood aangegeven alsof ze in je inventaris verdwijnen.

Tip: Je komt soms kisten tegen waar Fragile (Breekbaar) op staat. Als je deze kapot maakt (bijvoorbeeld tegen een muur smijt) blijkt de inhoud vaak uit voedsel te bestaan.
NB: De inhoud die je aantreft in een breekbare kist hoeft niet overeen te komen met deze spelbeschrijving en kan bij een tweede keer spelen zelfs verschillend zijn.


Uithoudingsvermogen
Er is onder de rode balk ook een horizontale gelige balk te zien waar je uithoudingsvermogen/fitheid wordt bijgehouden. Als je rent dan wordt deze balk almaar korter en als hij helemaal weg is dan gaat het rennen moeizamer en begin je te kreunen.


Energie
De telekinetische vermogens waarover je vanaf een bepaald moment beschikt eisen nogal wat energie. Dit wordt bijgehouden door middel van een blauwe balk linksonder in beeld.
Je vindt vanaf dan onderweg felblauwe energiepakketten. Een icoon geeft hun opgepakte aantal weer, tot een maximum van 5.
Door op de R-toets te drukken gebruik je zo'n energiepakket.
Tip: Soms staat er een vat of kist in de weg die je dan via telekinese kunt verwijderen (linker- of rechtermuisknop). Maar het lukt vaak ook door er met W tegenaan te lopen (als het ware het vat weg te schoppen). Dit kost geen (telekinetische) energie.
NB: Energiepakketten worden in de tekst in blauw aangegeven.


Waar ben je in het spel?
Het spel kent geen hoofdstukken. Er zijn eindeloos veel ondergrondse gangen en vertrekken en als je wordt opgejaagd raak je snel gedesorinteerd.
Deze speldoorloop probeert op de volgende manieren te helpen:
1. Er is toch iets van een hoofdstukindeling gemaakt.
2. Laadmomenten en de aanwezigheid van zenders worden duidelijk aangegeven.
3. De notities zijn een leidraad om te weten hoe ver je bent gevorderd.
4. Af en toe wordt er een afbeelding toegevoegd.
5. Een aantal keren wordt er een schematische plattegrond weergegeven.


Prestaties
Er zijn Steam-prestaties te ontgrendelen (Steam achievements), maar daar wordt hier geen aandacht aan besteed.


Opmerkingen
Het spel is tamelijk lineair in die zin dat ook in een gangenstelsel, waarin je meerdere kanten uit kunt, er uiteindelijk maar n uitgang is.
Deze speldoorloop beoogt de meest directe weg te wijzen, zodat je zo min mogelijk heen een weer hoeft te lopen. Er wordt weinig of geen aandacht besteed aan plaatsen die niet noodzakelijk zijn voor de voortgang van het spel.

In het begin is de speldoorloop tamelijk uitgebreid, maar deze wordt gaandeweg beknopter beschreven.
Zo betekent lamp op den duur dat je een lamp kunt aansteken, klem dat je op moet passen niet in een open klem te trappen en voedsel dat er iets te halen valt in enigerlei vorm.Intro  

Mijn naam is Robert Dawn en ik ben in Londen geboren.
Ik was gewend deze zin talloze malen in mijn kinderjaren te schrijven. En ik herinner me dat vader wanhopig probeerde om mij kalligrafie bij te brengen. Hij was vasthoudend zoals een leraar, maar toch ook een zorgzame vader.
Toen ik opgroeide werd ik journalist, wat me de gelegenheid gaf om aan zijn ouderlijk toezicht te ontsnappen, om mijn eigen leven te leiden. Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open en ik waagde de sprong zonder een moment te aarzelen.
De tijden waren toen moeilijk, maar toch genoot ik van elk moment dat mijn nieuwe leven me bood.


- Druk E om door te gaan -

Het was toen dat ik het voor het eerst voelde. Er wordt gezegd dat je maar n kans krijgt om je leven voluit te leven en vrij te worden. Maar toen mijn vader onverwacht overleed liet hij niet te dragen schulden achter, wat mij in de afgrond stortte. Mijn ijver werd getemperd en mijn geest raakte vertroebeld.
Toen ik zijn persoonlijke bezittingen aan het opruimen was kwamen er oude herinneringen aan hem bij me terug alsof ze uit een diepe sluimer ontwaakten. En toen ik de vergeelde oefenvelletjes aanraakte vroeg ik me af hoe lang het was geleden sinds we elkaar schreven.
Onder de blaadjes vond ik een envelop en binnenin zat een door de tijd vervaagde brief die ik zorgvuldig openvouwde. Wat er in stond schudde me volledig door elkaar; dat wat ik als mijn leven had beschouwd, mijn hele bestaan, werd onherkenbaar vermorzeld.


- Druk E om door te gaan -

Die dag verloor ik alles, alsof het allemaal onderdeel van een theatraal schaduwspel was geweest. Volgens deze brief was ik zelfs niet in Londen geboren, maar ergens ver hier vandaan. De onbekende postzegel onthulde ten minste zoveel als dat.
Koortsachtig speurde ik de zolder af, maar hoe hard ik ook zocht, ik kon niets anders over mijn verleden vinden. Deze brief moet het enige zijn dat mijn vader had bewaard. Misschien had hij stiekem gehoopt dat ik deze na zijn dood zou vinden, alsof hij verlossing zocht.
Was ik werkelijk op zoek naar de oorsprong van mijn geschiedenis of joeg ik slechts een droom na? Een goedkoop excuus om mijn oude leven achter me te laten op zoek naar een uitdaging? Iets of ergens om mijn moed op de proef te stellen?
Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die me bezighouden terwijl dit bootje schommelt, langzaam naar mijn eindbestemming drijvend.


- Druk E om door te gaan -

LaadpuntEiland  

Je spoelt aan op een strand, wordt wakker, ziet een ouderwets fototoestel en valt weer in zwijm en dat keer op keer. Een kraai strijkt neer op een gouden masker waarvan de ogen oplichten. Een houten punt is dwars door je hand gegaan. Je trekt hem eruit maar valt door de pijn weer flauw. Dan ontwaak je en blijf je wakker.
Autosave

Kijk om je heen. Er hangt een lamp aan een paal. Als je dichterbij komt en de middenstip op de lamp richt verandert de stip in een hand die een hendel vasthoudt (actiecursor). Klik op E en de lamp ontbrandt. Loop terug en kijk in een open koffer. Buk (met Ctrl of C) en richt de stip op een brief. De stip verandert in een papierrol en met E kun je je eerste notitie lezen:

N1 [1/9] - [My dear friend.]
Mijn dierbare vriend,
Wanneer de tijd rijp is zal ik persoonlijk de laatste zaken voor zijn vertrek regelen. De aankomst van de voorraadboot is gepland voor volgende maand, dus moet je voldoende tijd hebben om voorbereidingen te treffen voodat hij aankomt.
Ik vertrouw erop dat je woord houdt en erop toeziet dat hij een fatsoenlijk leven krijgt, ver weg van de pijn en het verdriet dat hem hier wacht.
Ik zoek geen vergiffenis voor wat ik heb gedaan en niet voor elkaar kreeg, maar ik hoop wel dat op een dag alles herinnerd zal worden als ware het een vage droom.
Zorg goed voor mijn jongetje!


Loop langs het strand in de richting van de steiger. Je kunt het rennen oefenen met Shift+W. Als je de steiger op wil moet je over enkele kisten springen (spatiebalk+W). Aan het eind staat een stoel. Als je ertegenaan loopt valt hij om. Dat geldt ook voor het vat. Aan het begin van de steiger is een afdak. Pak daar je eerste voedselblik (stip verandert in handje) en lees de tweede notitie:

N2 [2/9] - [I haven't seen the miners.]
Ik heb de mijnwerkers al twee dagen niet gezien. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Begrijp me niet verkeerd! Ik ben dankbaar voor de stilte, maar hun plotselinge verdwijning geeft me een ongemakkelijk gevoel.
De postbode heeft zijn gezicht deze maand ook al niet laten zien, ik hoop dat alles goed met hem is. Hij was zo'n aardige man.


Loop naar de voorkant van het huis. Merk de klem op die is dichtgeklapt en onder het bloed zit. Open de voordeur (actiecursor). Binnen op tafel vind je brood, een blikje en een briefje:

N3 [3/9] - [The mining company.]
De mijnbouwonderneming heeft mij gisteren een bod op het huis gedaan. Ik hoor dat zij een betere toegang tot de haven nodig hebben en ik zou wensen dat ik hun bod gewoon kon aannemen en weggaan, maar we kunnen nergens anders naar toe.
Mijn ouders die in het dorp woonden zijn lang geleden gestorven en al zou dat niet zo zijn, de dorpelingen bovenaan de heuvels worden ook ziek. Lijken hopen zich op in de straten!
Ik ben er zeker van dat dit nu de veiligste plek voor ons is.


Ga de volgende kamer in waar de haard brandt. Steek de lamp aan. Op tafel ligt een blik en nog een brief:

N4 [4/9] - [I burned the last.]
Ik verbrandde vandaag zijn laatste bezittingen, precies zoals de goede dokter voorstelde. Hij vertelde me dat als ik deze week geen van de symptomen vertoon, ze dan toestaan dat ik mijn zoon terugkrijg !
Gisteren vertelde de postbode me van de geruchten die hij over de ziekte had gehoord. Sommige mensen uit het dorp kwamen vorige week naar hem toe en waarschuwden hem, ze zeiden dat het uit de mijnen kwam en dat het het beste was daar vandaan te blijven. Ik zei hem dat ik twijfelde aan hun verhaal en dat het daar niet vandaan kon komen.


Ga de deur door naast de tafel. Doe in de gang de lamp aan. Links is een deur naar de slaapkamer. Ontsteek ook hier de lamp. Tussen de bedden ligt een brief op een tafeltje:

N5 [5/9] - [Some weird stuff.]
Er gebeurden laatst vreemde dingen en 's nachts hoorde ik rare geluiden. Ik vraag me af wie daar buiten is?
Ik heb voor de zekerheid de poort naar de tuin gesloten. Voor het geval dat.


In een zijvertrek vind je een blik en een brief op tafel:

N6 [6/9] - [I must face reality.]
Ik moet reëel wezen. Mijn echtgenoot is dood en we hebben niet genoeg geld over om het nog een jaar uit te houden.
Nu de winter voor de deur staat en het dak lekt heb ik geen andere keuze dan om deze week met reparaties te beginnen. Het wordt niet vanzelf heel.
Wanneer onze oudste zoon volgende maand twaalf wordt is hij sterk genoeg om dit jaar te helpen met de olijvenoogst. Daarna moet ik iets verzinnen. Dat moet wel!
Alles zal goed komen.We redden het wel!


Keer terug naar de gang en ga de achterdeur uit naar de achtertuin. Pas op! Vr je op de grond is een gespannen klem geplaatst. Als je daar in trapt gaat dat ten koste van je gezondheid (rode balk neemt af).
Schuin rechts zie je nog een klem, maar deze is al dichtgeklapt.
Rechts om de hoek kun je de poort in het hekwerk ontgrendelen en de poort openen (allebei met E) om weer richting het strand te gaan.
Loop daarentegen met een boog om de open klem heen naar de dichtgeklapte klem. Daar voorbij is ook een poort die echter met een hangslot is afgesloten. Het terrein erachter is zo niet te bereiken.
Ga verder de tuin in. Links is een soort balkon waar licht brandt. Hoog boven je staat een hijskraan.
Ga de ladder op (met W). Boven aangekomen zie je rechts een blik, ernaast een stalen kast met twee hendels en een drukknop, links daarvan ontsnapt wat stoom uit een pijp. Lees het briefje aan de paal:

N7 [7/9] - [Only use the cargo crane.]
Gebruik de lastkraan alleen als het echt nodig is. Hij ging vorige week weer stuk en werkt sindsdien niet meer goed. Het heeft met de compressors te maken, zeiden ze. Wie weet. ik heb helemaal geen verstand van dat soort dingen.
Ik vroeg de mannen van onderhoud laatst om ernaar te kijken, maar ik denk dat ze deze dagen geen tijd over hebben. Ze moeten te druk zijn geweest met de lekkage in de mijnen.
Ik hoor dat het er laatst een echte bende was!


Druk op de knop, de compressor begint te zoemen. Haal de linker hendel over. Die blijft halverwege steken. Haal de hendel in het midden over. Een hoop kabaal. Loop snel naar het rooster links naast de ladder en kijk naar boven. De hijskraan laat een plateau zakken. Er verschijnt een aanwijzing in beeld dat je kunt springen. Spring (spatiebalk+W) op het afdak naast het rooster. Je blijkt dan op de leuning te staan. Ga kruipend iets naar voren (C+W) en kom dan weer overeind. Nu kun je op het plateau springen en vandaar met een aanloopje op de overkapping boven de vaten (shift+W+spatiebalk). Je hebt nu uitzicht over het mijnbouwterrein.Mijnbouwterrein  

Spring naar beneden en loop onder de lantaarn door naar een verlicht hok links. Maak de lamp aan. Bord: Waarschuwing, handen af van machines. Haal de hendel over, maar er gebeurt niets. Om de hoek van het hek hangt nog een bord: Gevaar, hoogspanning, geen toegang. Spring over de versperring en volg de afrastering. Naast nog zo'n waarschuwingsbord vind je een mededeling:

N8 [8/9] - [Notice of cessation.]
Aankondiging van staking der activiteiten.
Vanwege recente gebeurtenissen zijn alle werkzaamheden in de mijn en haar bijbehorende bedrijfsruimten voor onbepaalde tijd opgeschort.
De plaatselijke bevolking wordt sterk aangeraden om tot nader order een veilige afstand te bewaren. Overtreders zullen worden vervolgd en hard aangepakt.
U bent gewaarschuwd!


Vervolg je weg naar achteren. Steek de lamp aan bij weer zo'n pijp met gouden masker zoals op het strand. Verder aan de rechterkant is er een golfplaten keet met afdak ervoor. Open de deur. Er ligt een open klem midden in het vertrek. Ga rechts om het blauwe vat heen, om de lamp boven de klem aan te maken. Dan iets terug om aan het rode wiel te draaien waardoor een klep opengaat. Je hoort nu water door een buis stromen. Tegenover de deur is een stookketel, ernaast nog een wiel. Draai daaraan en de oven gaat aan. Vlammen in de oven, trillende lucht erboven, er ontsnapt een beetje stoom uit een pijp. Op tafel lees je een briefje:

N9 [9/9] - [The cart's brakes.]
De remmen van de kar gaan vaak kapot, dus moet je de drukregelhendel gebruiken als je hem vooruit wilt krijgen. Maar wees voorzichtig met de druk, anders breken de remmen!
Nog maar een paar dagen te gaan.de hoger geplaatsten bevalen de afdichting van de tunnels aan het eind van volgende week.
We gaan eindelijk naar huis!
Mike


Buiten zie je dat er op meer plaatsen wat stoom uit pijpen ontsnapt. Loop nog even naar het achterste deel van het terrein. Daar is een poel. Bordje: Gevaar, corrosieve materialen. Pootje baden gaat ten koste van je gezondheid! Terug naar het omheinde deel waar Hoogspanning staat. Een elektriciteitskast achter de afrastering staat nu te knetteren. Raak je het hek aan dan krijg je een opdonder. Spring weer over de versperring en trek opnieuw aan de hendel. De kar achter de omheining schiet met een noodvaart over de rails weg, richting mijningang en komt daar tot stilstand. Het knetteren is opgehouden. Het hek staat niet langer onder stroom en je kunt de poort verderop open maken. Op de rails vind je een kruik met drank. Tijd om de mijn in te gaan.Mijn  

Loop de mijn in en sla bij de kar linksaf de gang in. Iets verder is rechts een zijgang. Een stalen deur met rood lichtje zit op slot. Vervolg de hoofdgang totaan een traliehek. Open dit en betreed een vertrek met rechts een zender op tafel. De opmerking in beeld vertelt dat je door de zender te activeren (met E) het spel opslaat. Doe dit altijd onmiddellijk (zie radertjes rechtsboven in beeld). Klim de ladder op en neem het blik spaghetti. Daal af en ga het tweede traliehek door (groen lichtje) naar een stalen deur. Klik hierop.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)

Er is een sepia afbeelding met daaronder tekst:

Ik had naar de plaatselijke bevolking moeten luisteren, ze waarschuwden me voor de komende storm. Ik heb het er nauwelijks levend afgebracht. Hoewel de aanwijzingen die de vissers me gaven zeer behulpzaam waren verloor ik in de chaos mijn orintatie. Ik moet snel vooruit en onderdak vinden voordat het erger wordt.

Je komt bij een verdiept vertrek. Spring naar beneden. Vr je is een traliehek, te bereiken via een houten plateau. Links ervoor staat een stalen drum. Spring via de verhoogde stenen rand op de drum. Schuifel op de drum naar voren en spring dan op het plateau. Ga het traliehek door.

Doe in het volgende vertrek de lamp aan. Ga eerst rechtsaf naar een zijvertrek met gesloten stalen deur. Keer om en open de houten deur. Flitsen te zien in de verte. Ontsteek de lamp. Je bent in een gang met links een schakelkast. Er is wat kortsluiting die vonken verspreidt. Ga verder de gang in en een houten deur door.

Je bent nu in een grote ruimte met links en rechts een gesloten stalen deur en vr je een gesloten traliehek. Daarachter is een grote ruimte te zien. Het bord boven de linker deur zegt: Buiten blijven, alleen voor geautoriseerd personeel. Het bord boven de rechter deur waarschuwt: Beschermende uitrusting vereist in dit gebied, Onderhoud. Naast de rechter deur hangt een briefje:

N10 [1/5] - [Mike, as much as we try.]
Mike, hoe we ook ons best doen om van deze rottige zwammen af te komen, ze blijven om een of andere reden maar weer terug groeien.
Die nieuwe vent van kantoor nam vandaag monsters. Hij is een soort dokter. Hij zei dat de zwammen giftig zijn en raadde aan een veilige afstand te bewaren.
Zorg ervoor dat je de beschermende kleding draagt als je in de kelder rondhangt. Laten we geen risico's nemen!
George


Klim de ladder op naar een vlonder van losse planken. Steek rechts via de balk over naar het volgende vlonder boven de stalen deur. lamp aan. Bukken en door de lage opening met spinnewebben naar beneden springen. Je staat tegenover drukvaten waarvan er n wat stoom lekt.
Ga naar rechts.
Aan je linkerhand zie je een gesloten stalen deur, vr je drukvaten, een regelkast, klem en lamp erboven.
Ga voorzichtig links van de klem naar de regelkast. Dan kun je zowel de lamp aansteken als de hendel overhalen. Het rode lichtje van de stalen deur is nu groen geworden.

Je kunt erdoor naar een vertrek A dat wordt gestut door twee palen met een kruiwagen ertussen. Ga er links omheen en sla bij de kruising linksaf. Deze gang B loopt af en is ondergelopen. Niet verder. Omkeren en linksom naar een volgende kruising. Weer links gang C in. Deur waarboven staat: Slaapvertrekken. Binnen D zijn bedden, blik (alweer spaghetti) en een bladzijde uit een dagboek:

N11 [2/5] - [Day 334.]
Dag 334.
De dame die in het huis aan het strand woont kwam vandaag langs en vroeg om hulp. Het is zo jammer, haar man kreeg de ziekte ook. Ze is zo mooi, ik zie haar niet graag huilen... We gaven haar onze laatste versterkende middelen, hoewel het er niet naar uitziet dat hij het einde van de nacht haalt. Misschien verlicht het zijn pijn. Wij zullen het in elk geval niet nodig hebben...
Godzijdank nog maar twee dagen voordat we deze verdomde plek kunnen verlaten


Verlaat deze kamer en sla linksaf naar E. Een gesloten traliehek waarachter een lijk hangt. Dan terug en naar gang F die net als B afloopt en onder water staat. Terug richting beginvertrek A en linksaf slaan, een lange oplopende gang G in. Halverwege hoor je een dreun en zie je een lichtflits. In de kamer H die je betreedt, die door vier palen wordt gestut, komen stofwolken van rechts. Er is een deur naar achteren gevallen! Loop voordat je hier verder gaat eerst naar links, een gangetje J in dat met een traliehek blijkt te zijn afgesloten. Keer terug naar H. Aan je linkerhand staat een kar. Daarnaast is een geblokkeerde gang K tegenover de deur waar je binnenkwam. Op een kruiwagen ligt een blik. Ga dan over de omgevallen deur een kamer L binnen met rechts een gang M die een hoek omgaat. Er gaapt daar een groot gat in de vloer. Spring hierin naar beneden. Geen gezondheidsschade.
Autosave.

Je bent in een kamertje beland met achter je een gesloten houten deur. Vr je is een regelkast, laat de hendel nog even onaangeroerd, maar ga links de houten deur door. Nu sta je in een grote ruimte in twee niveaus. Recht vr je is weer een regelkast op een houten vlonder. Een klem is dichtgeklapt. Kijk naar rechts: Een traliehek waar we vanaf de andere kant hier naar binnen keken, lamp en tafel met brief:

N12 [3/5] - [Day 83.]
Dag 83.
Het bestuur nam vandaag nog twee lokale personen aan. Goede kerels. Nikos, lang, grijs haar, met een vriendelijke blik in zijn ogen, en zijn 14 jaar oude zoon Manos.
Wij drien kregen opdracht om achter te blijven om stevige wanden te bouwen en de plafonds van de verlaten tunnels op te knappen.
Ik vind dat een erg vreemd verzoek voor een mijn, ik vermoed dat ze toekomstplannen hebben voor deze plek..


Daal de trap af naar het lagere niveau. Er staan vier ketels waarvan de achterste een gele borrelende vloeistof bevatten. Achterin is een liftcabine, de wijzer van de meter staat op nul. Terug naar boven. De regelkast heeft een bordje: Energieregeling lift.
Haal de hendel over. Wat vonken, verder niets. Loop terug naar de kamer waar je uitkwam en haal daar ook de hendel over. Het traliehek naast de tafel heeft nu een groen lichtje. Je kunt terug naar de kamer met de ladder. De beide deuren links en rechts zijn nu ook toegankelijk. De deur rechts geeft toegang tot het vertrek waar we via de route bovenlangs al eerder waren. We gaan de deur links naast het briefje binnen ondanks gebrek aan beschermende kleding.

Een gang die naar een T-splitsing leidt. Lamp. Linksaf en de hoek om. Lichtgevende zwammen. Niet verder door blokkade. Andere kant kiezen en ook hoek om. Je hoort allerlei geluiden. Houten deur door. Rood verlichte kamer. Er hangen twee zakken! Links onderin de muur is een opening met tralies. Rechts is een houten wand. Loop daar omheen. Er klinkt een afgrijselijke kreet (muziek zwelt aan). Weer een houten deur, kijk door het venster. Beweegt daar iets in de verte?

Open de deur. Een gang die afloopt. Je krijgt natte voeten. Links en rechts zijn traliehekken, recht voor is een valhek. Het linker traliehek kan niet open vanwege een blokkade van keien. Het rechter traliehek kan wel open. Haal de hendel over en het valhek gaat naar boven open. Ga hierdoor en je bent in een ondergelopen ruimte. Het valhek achter je valt dicht. Geen weg terug!

In de wand tegenover je is een korte gang. Lamp. Gesloten traliehek. Draai je om en ga rechtsaf langs de wand naar een drukvat met pijpen waar stoom uit ontsnapt. Draai aan het wiel en het geluid verandert. Geen stoom meer te zien (die heeft nu een andere weg gevonden). Er lekt een stroom water uit een pijp boven je hoofd. Fosforiserende gele zwammen op de bodem. Ga daar langs. Je moet hoesten. Het beeld vervaagt even. Kennelijk een ongezonde omgeving (door de zwammen). Ook je gezondheid loopt terug. Niet te lang hier rondhangen! Aan de kant van de ruimte waar je binnenkwam zie je links het traliehek waar je eerder niet door kon vanwege de blokkade. Vr je is een doodlopend gangetje. Rechts is een traliehek in het verlengde van het geblokkeerde traliehek. Open dit en betreed een vertrek met tafel, klem en regelkast. Lees de aantekening op de tafel:

N13 [4/5] - [Although time has been sparse.]
Hoewel ik weinig tijd had heb ik onlangs eindelijk een doorbraak bereikt in mijn studie van de Zwarte Vloeistof. En zoals ik verwachtte heeft deze veel te bieden. Tot dusver ben ik in staat geweest om een onaardse substantie te extraheren. Die vertoont ongelooflijke versterkende eigenschappen als zij op organisch weefsel wordt aangebracht, hoewel haar effecten niet blijvend lijken te zijn.
Ik ben voorzichtig optimistisch dat ik in staat ben om dit spul te zuiveren tot een soort medicijn dat ik op een geschiktere manier kan toedienen. Verdere studie moet aantonen of dat waar is


Haal bij de regelkast de hendel over en keer terug door het traliehek. Oei! Er loopt een schim achter het geblokkeerde traliehek langs! Hoe komt die daar? Loop naar links naar de gang waar je de lamp hebt aangemaakt. Het lichtje van het traliehek is nu groen. Erdoor (en ervandoor)! Je komt in een gang die meteen een hoek naar rechts maakt. Op een kist ligt een veldfles. [Er verschijnt even een aanwijzing in beeld dat je deze flessen kunt verzamelen tot een maximum van vijf (ikoon linksonder in beeld) en dat je door op Q te drukken zo'n veldfles leegt, waardoor je gezondheid omhoog gaat (met ongeveer 50%, dus gebruik de Q-toets verstandig)]. Er is een nis hier links van je. Buk, ga de nis in, kom overeind en pak het blikje. Vervolg dan je weg. Lamp. Houten deur aan eind van de gang door. Kamer met zender. Activeren om spel op te slaan! Dagboekaantekening:

N14 [5/5] - [Day 345.]
Dag 345.
Ik weet echt niet wat we hier nog doen. Het beheer houdt zich stil en niemand beantwoordt onze oproep via de zender.
We gaan er vandoor zodra we de oostelijke tunnel hebben afgesloten. Ze kunnen allemaal de pot op!


De houten deur geeft toegang tot een berghok. Lamp, blik en veldfles.
De stalen deur leidt via een korte bocht naar een vertrek met links een traliehek en rechts een houten deur. Beide staan open. Bekijk de verdiepte ruimte achter het traliehek, die kennen we! We zijn eerder vanaf de andere kant gekomen. Dan is ook de gang achter de houten deur bekend terrein. In de gang hoor je een (boven)menselijk gebrul. Je komt weer in het vertrek met de ladder.

Loop rechtdoor de ruimte in met de twee niveaus. De klem voor de regelkast zit onder het bloed (die klem was de eerste keer toch al dichtgeklapt?), bebloede voetstappen lopen naar links. Niemand te zien. Duw de hendel op de regelkast van je af. Lawaai, een hoop gesis van ontsnappende stoom uit de machines beneden, lamp bij de lift is aan. Daal de trap af richting de lift. Het bordje boven de lift meldt: Toegang tot de oppervlakte. Betreed de lift. Deze zet zich in beweging richting het aardoppervlak. De aftiteling van het spel begint. Als de lift bijna boven is kun je de buitenwereld al zien. Maar eruit, niks hoor! Dan stort de lift met veel geraas naar beneden, voorbij de instapplaats naar diepere regionen.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[I was sure.] Ik was er zeker van iemand in de mijnen te vinden, maar alle tunnels zijn verlaten, waar is iedereen?Na de liftval  

Je komt bij in een grotachtige ruimte temidden van puin en stofwolken. De lift ligt kapot vr je. Achter je knippert een lamp. De doorgang daar is geblokkeerd. Links is een gang.
Die daalt af naar een vertrek A dat onder water staat. Ga eerst rechtdoor naar een gangetje dat met een traliehek B is afgesloten. Lamp. blik spaghetti links in een kist. Terug het vertrek in. Opzij is een kruipgat C, erdoor. In de verte ontwaar je vlammen D aan het eind van een gang. Boven je hoofd is een erg dikke buis. Lamp. Er hangen vier lijken op hun kop in jute zakken! Loop richting het vuur. Dat lijkt te komen van een lekkende gasleiding. Erachter is een ladder te zien. Halverwege de gang is een kruising E. Als je rechtsaf gaat kom je bij een stalen deur met een golfplaat ervoor F. Het bordje luidt: Toegang tot lift. Vroeger wellicht, maar nu niet meer! Bij de kruising linksaf richting de trap G. Je begint weer te hoesten, ongezonde omgeving. Ga de trap op. Je komt in een kamer met een lijk op de vloer. Rechts staan kisten opgestapeld. Achterin zijn drie regelkasten voorzien van pijpen met meters en kruisvormige handvaten. Draai aan elk handvat totdat de bijbehorende wijzer maximaal staat (E-toets een aantal keren indrukken). Als dat is gelukt start een machine op met veel lawaai en rookontwikkeling. Loop terug naar de trap. Een gebrul! [Aanwijzing in beeld: Kruipen om geen aandacht van vijanden te trekken]. Verstop je even (gehurkt met Ctrl) achter de kisten en kruip dan de trap af, waad links door het water, sla rechts de hoek om en beklim de ladder links bij D.

Een korte gang, lamp, traliehek door naar een enorme grotachtige ruimte waar zelfs daglicht van bovenaf naar binnen valt. Bij het vuur: twee blikken op een kistje en een brief:

N15 [1/7] - [To the fortunate reader.]
Aan de fortuinlijke lezer, hier is wat voedsel om je naar buiten te helpen. Of moet ik zeggen onfortuinlijk, omdat je nog steeds hier bent?
Ik ben er niet zeker van of iemand dit echt zal lezen, maar wel zeker dat het voor iemand anders van nut kan zijn.
Ik wil het niet meer... ik heb het niet nodig.


Een derde blikje ligt naast de vlammen. Vr je is een vooruitspringende rots waar een drum op staat. Helemaal rechts in de rotswand zie je een balkon.
Daarnaartoe. Achter de drum is de rots onderbroken. Spring met aanloop over het gat (shift+W+spatiebalk). Draai je naar rechts om en spring op de dikke buis (W). Spring weer met aanloop naar de volgende buis (shift+W+spatiebalk) en dan gewoon springend (spatiebalk+W) over de balk en het balkon op.

Ga de stalen deur door. Erachter is een roodverlichte ruimte met doorgang naar een kanaal. Steek over via de golfplaten. De stalen deur Opslag wil niet open. Loop langs het kanaal. Plotseling komt er stoom uit een pijp aan de overkant. Ren hier snel doorheen hoewel je gezondheid eronder lijdt. Rechtsaf de stalen deur door. Links staan kisten. Vr je is een stalen deur Besloten gebied. Open de deur. In de gang vind je een notitie op tafel:

N16 [2/7] - [It seems I have been.]
Het lijkt erop dat ik op het goede spoor zit. Mijn nieuwe zuiveringstechnieken hebben me een ongelooflijk effectief type versterkend middel bezorgd.
En na grondig experimenteren ben ik de tinctuur meer en meer gaan gebruiken, en deze blijkt veel, zo niet oneindig veel toepassingen te hebben.
Het heeft me zelfs in staat gesteld om van deze vreselijke migraine af te komen waar ik recent aan leed.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Een sierhek verspert de doorgang. Terug naar de kisten en hierop springen. Het plafond is te laag om staand over het hek te springen. Kruip daarom over de hoogste kisten ietwat naar links en laat je dan over het hek vallen. In het vertrek is een zender. Activeer dit om het spel op te slaan. Naast de tafel een blik, daarnaast een dagboekpagina:

N17 [3/7] - [Day 349.
Dag 349.
De communicatie is nog steeds verbroken en we moeten nog uitvinden hoe we hier uitkomen.
Wat zal er met ons gebeuren? waar zijn we verdorie?!


Op het bord naast de brede stalen deur staat: Niet betreden, alleen voor geautoriseerd personeel. Druk de knop in en ga de deur door. Je belandt op een bordes in een gigantische cilindervormige ruimte met hele dikke buizen.Afdaling 1  

[Als je gezondheidsindicator (rode balk) beneden de helft staat dan is het verstandig om nu een veldfles te legen]. Links is een deel van de leuning een beetje naar achteren verbogen. Ga hier vlak vr staan en spring op de leuning (spatiebalk+W). Ga met kleine stapjes (W) naar voren totdat je op de dikke buis belandt. Loop naar rechts. Aan de rechterkant loopt evenwijdig en wat lager nog zo'n dikkerd. Daar moet je op springen (spatiebalk+W).
Deze buis eindigt in een T-vorm. Een eind beneden je is een loopbrug waar een balk schuin overheen ligt. Dat is je doel! Spring met een kort aanloopje van net voor de Tsplitsing (shift+W+spatiebalk). Je valt f te pletter (gewoon opnieuw proberen) f je komt met blauwe plekken op de brug terecht.

Open de stalen deur met de knop ernaast en ga door de opening. De deur tegenover je die toegang tot de lift moet geven is defect. Volg de pijlen naar rechts naar een ruimte met kisten en een plank boven je hoofd. Ga de doorgang door waar Restroom (toilet) staat. Dit tussenvertrek heeft links een deur naar de WC. Klik als je wilt op de WC-pot (met E). Ga in het tussenvertrek het traliehek door bij het bord: Waarschuwing, handen af van machines. Je komt in een vertrek met kasten (blik), een trap achter een gesloten sierhek, daarnaast een inham met stalen deur Besloten gebied. Druk op de knop en de deur komt gedeeltelijk omhoog. Kruip eronderdoor. In het gangetje vind je blikje en dagboekpagina:

N18 [4/7] - [Day 347.]
Dag 347.
Weggaan van de kustmijn was niet bepaald een gemakkelijke taak.
De weg naar het administratiekantoor die door het dorp voert is bedekt met een dikke zwarte corrosieve vloeistof over een afstand van 200 meter of meer.
We konden in geen geval levend die route vervolgen. En helemaal om de kliffen heen lopen zou minstens een hele dag vergen, zo niet langer.
We besloten de andere groepen bij het kantoor te ontmoeten, maar we vonden er alleen gesloten deuren en gebroken machines.
We zitten gevangen, wie weet hoe diep beneden de oppervlakte.


Het traliehek met daarachter weer een lijk in jutezak is niet te openen. Terug naar de vorige ruimte en links het traliehek door bij bordje Onderhoud. Een kamer met pijpen en afsluiters en rechts een traliehek. Het volgende vertrek is voor opslag, weer een traliehek door naar een grotere ruimte die naar links wegloopt. Vooraan op een kist staat een blik. Loop naar achteren tot je bij een hek komt waarachter de ruimte met een knik verder gaat. Het hek is gesloten. Je ziet planken boven je en langs de muur.

Ga helemaal terug naar het vertrek nog vr de WC, met de plank die rust op een stapeling van drum en kisten. Naast die stapeling staat nog een drum en daarnaast een kistje. Spring hierop, dan op de drum en vervolgens op de plank en loop naar het einde hiervan. [Mocht je de hele stapeling omgooien en de plank blijft schuin tegen de balk aan staan, loop dan hierover naar boven]. Ga links over een andere plank, houd rechts aan, buk om onder de balk door te gaan, duw de dozen weg, gooi de drum om (met W), spring op de volgende plank die langs de muur loopt, en zo verder. Bij het hek bukken en aan de andere kant via de drum op de grond springen.

Links en rechts zijn inhammen met een stalen deur. De deur links zit potdicht. De deur rechts is te openen met een knop. Je komt in een kooi met uitzicht op de gebroken loopbrug waar je eerder op bent geland (aan de overzijde). Pak het blik van de kist en keer om. Er zit een groot gat in de wand. Het uitgehouwen gangpad verbreedt zich. De stalen deur is gesloten. Ernaast is een luchtkoker geopend. Kruip hierin, volg alle bochten totdat je uitkomt in een groot vertrek. Druk eerst rechts op de knop naast de stalen deur. Deze gaat open en erachter is bekend terrein: de ruimte waar je het eerst kwam nadat je op de loopbrug was geland. Keer terug naar de regelkast met dagboekpagina:

N19 [5/7] - [Day 357.]
Dag 357.
Nikos is dood. De arme knul had geen schijn van kans tegen de werker in het pak. Wie is hij? En waarom probeert hij ons te doden?
Als we de laboratoria kunnen bereiken dan zouden we een kans kunnen maken om het daglicht nog ooit te zien.


Druk de knop van de regelkast in. Met veel lawaai komt een lift naar boven vanachter het sierhek. Betreed de lift en haal de hendel over. De lift brengt je naar lagere regionen. Stap uit. Links staat een stel kisten. Buk en pak een blikje daaronder op. Open de stalen deur met de drukknop en ga de volgende kamer in. De deur rechts Archieven is op slot. Kruip onder de halfopen stalen deur door naar een bordes. Je bent nu weer in de gigantische cilindervormige ruimte. Hoog boven je hoofd zie je de gebroken loopbrug. Het bordes heeft een kruisvorm. De poten links, rechts en vr je eindigen met een stalen deur. Ze zijn allemaal gesloten. Beneden het bordes gaat de ruimte nog veel verder de diepte in. In de rechter poot ontbreekt een leuningdeel. Daaronder is een dikke buis te zien.Afdaling 2  

Ga recht boven de buis staan en schuifel naar voren (korte tikjes met W). Je belandt op de buis. Beneden je zie je een bordes van waaruit een ladder afdaalt naar een groter bordes. Boven het hoogste bordes loopt een buis evenwijdig hieraan. Tussen die buis en waar je nu staat bevindt zich nog een buis die een bocht maakt.
Loop naar links tot je precies boven deze buis staat, schuifel naar voren tot je op de gebogen buis terecht komt en volg de bocht. Spring op dezelfde manier op de buis daaronder en dan op het hoogste bordes. De stalen deur is gesloten. Daal de ladder af naar het onderste bordes. Van hieruit loopt een enorme cilindervormige ruimte in horizontale richting met een dikke buis op de middenas. Spring achter de ladder op deze buis en loop naar het bordes aan het eind met allerlei waarschuwingsborden: Beschermende uitrusting vereist in dit gebied. Wees voorzichtig. Handen af van machines. Achter het traliehek gaat de ruimte verder. Loop over de dikke buis naar het volgende grotere bordes. De stalen deur aan het eind is gesloten, maar rechts is een dikke open buis met smurrie erin. Kruip daardoor en je komt in een ongezonde omgeving terecht: Gevaar, corrosieve materialen.

Steek via de plank de poel over en beklim de ladder links. Je komt in een grotachtige ruimte. Overal liggen lijken in jute. Een stalen deur aan de rechterkant wil niet open. Aan het eind van de grot is een enorme diepte te zien. Houd links aan en spring op de richel beneden je. Loop naar de doorgang bij de brandende fakkel. Je ziet een valhek met rechts daarvan een hendel. Haal deze over. Het hek gaat omhoog. Verder. De gang verbreedt zich. Aan het eind is een traliehek, een rode lamp en knipperlicht in de ruimte erachter. Heel even is een gedaante te zien! Oppassen geblazen! Het hek wil niet open. Klim links achter een paar kisten via een ladder omhoog naar een houten vertrek. Ga door het open traliehek naar een vertrek met zender. Spel opslaan met E. Er is links een inham met stalen deur, maar het lichtje is rood. Loop naar het volgende vertrek met links een stapel kisten met opdruk LETHAUM. De stalen deur rechts is niet te openen. Blik. Kruip tussen de kisten door naar een hoek erachter. Klem. Twee blikken. Ladder op naar bordesje. Spring van kist op kist in de richting van het juten dekkleed. Links van je ontwaar je een opening in de vloer. Spring via de lagere kisten op de grond.Dieper  

Spring door de opening in de vloer naar beneden. Je bent nu in een grote opslagruimte. Vr je is een kooi met daarin twee blikken en een veldfles. Je kunt er niet bij. Als je goed kijkt bemerk je dat je er alleen in kunt via een opening in de vloer. Loop een beetje langs de kooi. Lichtflits en gebrul! Draai je om met je gezicht naar een stalen deur, ren (shift+W) rechtsaf en blijf rennen waarbij je steeds een muur aan je linkerkant houdt (dus steeds links aanhouden tenzij een gang rechts de hoek omgaat). Je loopt tegen een stapel kisten aan waarachter je je kunt verstoppen (gehurkt). Wacht tot de muziek en voetstappen zijn verstomd, dan is de kust veilig. Pak blik en veldfles bij de verstopplek op en loop om de kisten heen met steeds weer een wand aan je linkerkant. Wanneer je bij een pijl op de grond komt spring je daar op een kist, kijk naar het bebaarde gezicht op de muur en spring naar beneden.Nog dieper  

In de ruimte waar je nu bent kun je alleen kruipend verder. Houd steeds een wand aan je rechterhand en vermijd de geel fosforiserende zwammen, want dan ga je hoesten en gaat je gezondheid achteruit. Je komt bij een ladder. Beklim deze nog niet maar sla rechtsaf, de hoek om en loop verder tot je bij een tweede ladder komt. Ga hier omhoog en je bent in de kooi die je eerst van buiten zag. Neem de twee blikken en de veldfles. Keer terug naar beneden en zoek de eerste ladder op. Klim naar boven. Loop iets door en ontsteek de lamp. Rechts hiervan is een goederenliftje. Links is een wiel en hendel. Het wiel is vast en zeker bedoeld om de lift langzaam te laten zakken, maar er zit niet veel beweging in. Haal de hendel over en de lift blijkt geluidloos naar beneden te zijn gezakt.Almaar dieper  

Spring in de liftkoker op het liftplateau. Het ding begeeft het en je stort naar beneden, de plons in. Druk op W terwijl je met je muis omhoog stuurt. Je zwemt dan naar de oppervlakte. Aan n kant van de waterweg kun je op de kant klauteren. Het betreft een soort afvoerkanaal waar op geloosd wordt. Ga nogmaals het water in en zwem naar de andere kant. Helemaal rechts op de bodem vind je twee blikken. Zwem dan weer terug naar de kant. Als je gezondheid lager is dan 50% kun je nu n van de veldflessen leegdrinken (met Q). Spring op het kistje en vandaar op een plank. Je kunt verder over twee evenwijdige pijpen naar de andere kant. Maar de pijpen zijn onderbroken. Neem een aanloop vanaf het riool waar geloosd wordt en spring tweemaal tot je op de achterste pijpen bent beland [het beste is eerst shift indrukken (met je pink), dan W erbij (met je middelvinger) en terwijl je rent tweemaal achtereen ook op de spatiebalk (met je duim of rechterhand)]. Je kunt nu het hek over.

Sla het spel op bij de zender en lees de dagboekpagina:

N20 [6/7] - [Day 352.]
Dag 352.
Ik voel me vandaag niet zo lekker. Ik transpireer en mijn benen trillen. Misschien moeten wij de nacht hier doorbrengen en wat rust krijgen. Ik weet zeker dat de jongen dat kan gebruiken.
Hij praat nauwelijks en hoe zou hij ook kunnen?! Zijn vader werd pas een paar uur geleden voor zijn ogen vermoord!
Wij hebben het er nauwelijks levend af gebracht, Nikos daargelaten.


Neem de doorgang naar een kruising. Rechts is een stalen deur die gesloten is. Vr je is een stookoven buiten gebruik. Sla linksaf een lange gang in met knipperend licht aan het eind. Je komt onderweg enkele nissen tegen. Aan het eind van de gang rechtsaf de stalen deur door. In de kamer die je nu betreedt ligt een lijk op de grond dat een dagboekpagina vasthoudt:

N21 [7/7] - [Day 355.]
Dag 355.
Ik wordt gek van die vreselijke uitslag op mijn huid. En ik denk dat ik tekenen van vergiftiging vertoon. Ik kan mijn benen nauwelijks bewegen, toch voel ik soms zo'n hevige aanval die mijn bloed doet koken.
Ik weet niet zeker of de jongen wel veilig bij me is. Hij zou alleen verder moeten gaan. Ik denk trouwens niet dat ik het haal.
Ik hoop niet dat de knul het doorheeft, maar ik begon vandaag bloed op te hoesten. Hij heeft al genoeg meegemaakt, dus ik wil hem echt niet ongerust maken.
Als hij de laboratoria weet te bereiken dan zou hij zelfs in staat kunnen zijn om hulp voor mij te halen.
Ik hoop echt dat hij het haalt, voor zijn bestwil en het mijne .


Twee blikken. Gesloten stalen deur. Doorgang naar zijvertrekje. Verstop je hier even als je een gebrul hoort. Als het gestommel verdwijnt kun je weer tevoorschijn komen. Verlaat de kamer en ga de houten deur ertegenover door. De stalen deuren zijn beide defect. Kruip door de luchtkoker en sla linksaf bij de draaiende ventilatoren. Je komt uit in een kamer met gesloten stalen deur. Ga voorzichtig de kooi in, om de klem heen en haal de hendel over. Ogenschijnlijk is er niets gebeurd. Het lichtje bij de stalen deur is nog steeds rood.

Diepst  

Terug de luchtkoker in en linksaf. De ventilator daar is tot stilstand gekomen. Er doorheen. De koker eindigt bij een verdiepte tunnel met rails. Spring in de kar onder je en je begint onmiddellijk aan een dollemansrit die eindigt op de bodem van de enorme cilindervormige ruimte.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[.] Wat voor soort gekte heerst er op deze plek? Ik heb in mijn leven vreemde dingen gezien en gehoord, maar die verbleken allemaal hierbij vergeleken. Wie was die man, of wat hij ook was? Ik moet mijn verstand verliezen.

Je komt langzaam bij je positieven. Je verbonden rechterhand vertoont lichtflitsjes. Van nu af aan beschik je over telekinetische gaven. [Mededelingen in beeld betreffen de functionaliteit van je muis: rechtermuisknop om voorwerpen naar je toe te halen, linkermuisknop om ze juist af te stoten of een interactie aan te gaan, muiswiel om de afstand tot opgepakte voorwerpen te regelen]. Als je middenstip verandert in een stip met n of twee boogjes eromheen, dan kun je met je nieuw verworven krachten werken. De energie hiervoor wordt bijgehouden door middel van een extra blauwe balk linksonder in beeld. Ook is er een ikoon verschenen voor energiepakketten (maximaal vijf te verzamelen).

De kar ligt uitgeteld midden in een plas. Erachter is een lage doorgang zichtbaar, versperd door een kist en een drum. Pak de kist op (met de rechtermuisknop die je vervolgens kunt loslaten), draai naar links en laat de kist vallen (weer met rechtermuisknop). Pak de drum op (met rechtermuisknop) en knal hem ergens weg (met linkermuisknop). De blauwe balk is iets korter geworden want je hebt energie verbruikt. Kruip dan onder de deur door.

Loop de gang door en sla vr het eind linksaf. Ga langs de lekkende pijp en de fakkel naar het valhek. Daarachter wordt je een hendel gewaar. Haal deze over met linkermuisknop. Het hek gaat omhoog en als je erdoor bent weer omlaag. Bij de kruising in de gang loop je tegen een drukvat [01] aan. Sla linksaf, lamp. Het lukt niet om de stalen deur achter de drums te openen met de linkermuisknop. Keer terug en ga aan de rechterkant een vertrek in met links drukvat [02]. Lamp. Er ligt een felblauw energiepakket op de vloer. Pak dit op (gewoon met E). [Het bericht in beeld vertelt dat je dit pakket kunt aanspreken met de R-toets. NB. Als de blauwe indicatiebalk op nul staat dan loopt je gezondheid terug].

Ga rechts de kamer in bij Archieven. Pak het energiepakket op en lees de aantekening op tafel:

N22 [1/6] - [I have been able to extract.]
Ik ben in staat gebleken om een andere substantie uit de Zwarte Vloeistof te extraheren. En anders dan de vorige straalt deze bijzondere vloeistof met een briljante blauwe kleur.
De ratten die ik heb kunnen vangen bleken om meer dan n reden nuttig.
Ik heb mijn verbeelding de vrije loop gelaten, maar wat ik ze ook aandoe: de versterkende tinctuur schijnt ze in leven te houden.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Op de grond ligt een beschrijving:

N23 [2/6] - [The Resonator I.]
De Resonator I.
Vanwege recente gebeurtenissen heeft de Staf verschillende plannen beraamd met tegenmaatregelen voor het toegenomen grote aantal mensen dat door de Kwaal is getroffen.
Er is al voorlopige vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van het allereerste prototype van een soort resonantietoestel. Zijn primaire functie is die van een faalveilig apparaat om de bedrijfsruimten te beveiligen en de Staf voor schade te behoeden


Keer terug naar de vorige ruimte. Ernaast is een bassin dat een beetje water bevat. Rechts is een bordes met rood wiel. Bedien het wiel van een afstand (met linkermuisknop) . Het bassin stroomt vol en je kunt naar de overkant zwemmen. Ga de kooi uit en ontsteek twee lampen (hetzij met E, hetzij met linkermuisknop wat energie kost). Een rood verlicht gangetje loopt dood. Dan langs het hek verder. Doorgang bij bordje Controlekamer. Traliehek openen. Je komt bij een doorgang die met vier planken is versperd. Verbrijzel de onderste twee (linkermuisknop) en kruip onder de bovenste door. Gang in. lamp. Rechtsom donkere tunnel in. Aan het eind lamp, rechtsom naar traliehek. Open maken en grote ruimte betreden.

De ruimte is omringd door rode voetlichten. Boven je hoofd is een lamp. Loop iets naar voren. Rechtsaf, lamp aan en houten deur door naar een kamer met zender (spelopslag) en aantekening:

N24 [3/6] - [The Resonator II.]
De resonator II.
Het toestel van het resonatortype is ontworpen om n als sensor te werken n als afschrikmiddel. Het eerste deel van de sensor is een eenvoudige elektronische oscillator met variabele frequentie die is ingebed in en contact maakt met het metalen omhulsel, om als antenne te werken.
Terwijl het andere deel een oscillator is met een standaard frequentie.
Onder normale omstandigheden zullen de frequenties overeenkomen en zal het toestel in rust verkeren. Maar zodra de vergrote celdichtheid en interferentie van een patint die de kwaal onder zijn leden heeft het magnetische veld binnenkomt, zullen de oscillatoren echter niet langer zijn afgestemd.
Als dit gebeurt dan zal het toestel de drie stalen schijven die binnenin zitten activeren. Zij zullen dicht opeen gaan roteren, waarbij ze het gebied zullen doordringen met een hoogfrequente trilling die alleen invloed zal hebben op de getroffen patinten.
De trilling bezorgt hun groot ongemak en verstoort hun orintatie steeds meer, wat hen snel verdrijft


Keer terug naar de ruimte. In het midden zie je een machine met twee achtkantige houders. De ene is zwart (leeg), de andere gevuld met een gele borrelende vloeistof (zoals we al eerder zijn tegengekomen). Ga rechts om de machine heen en ontsteek de lamp tussen drukvat [03] en [04]. Er staat een kist waar Fragile (breekbaar) opstaat. Pak deze op (rechtermuisknop) en smijt hem tegen de muur (linkermuisknop). De kist breekt en blijkt voedsel te bevatten! Telkens als je zo'n kist tegenkomt kun je dit proberen. Loop verder langs een nis met gesloten deur naar een schap waar je weer een aantekening van Dr.Rosenbergh vindt:

N25 [4/6] - [In my studies on the Black Liquid.]
Tijdens mijn studies naar de Zwarte Vloeistof heb ik ontdekt dat ik een deel van de substantie kan zuiveren.
Dit mag in geen geval worden opgevat als een volledig stel instructies, maar als een tamelijk vereenvoudigde uitleg.
Ik begin met het verwarmen van de substantie en filtreer dan de resterende klont af.
En tenslotte, na de zuivering van de resulterende vloeistof, behandel ik deze met een gevarieerd amalgaam van zure verbindingen.
Vreemd genoeg verschillen de resulterende kenmerken sterk, afhankelijk van het gebruikte mengsel. Dit zal zeker verder experimenteren vergen.
Getekend, Dr.Rosenbergh


In de hoek naast het schap ligt nog een gevulde gele houder. Gebruik bij de machine je superkracht om de zwarte houder eraf te meppen. Haal dan de gele houder uit de hoek en plaats deze op de machine (oppakken met rechtermuisknop, omdraaien, naar machine wandelen en houder bij machine houden). Er komt leven in de brouwerij met geronk en getril. In de nis brandt nu licht. Een bordje waarschuwt: Gevaar, corrosieve materialen. Open de deur met de knop en betreed (op eigen risico) weer zo'n ongezonde omgeving.Poelen  

Je bent in een grotachtige ruimte. Overal liggen lijken. Loop naar rechts langs de schutting. Achter een kist liggen twee energiepakketten, een blik en een kruik. De poel ziet er zeer gevaarlijk uit (en is dat ook!). De trap naar boven is versperd met kisten en een drum.
Pak deze op (rechtermuisknop indrukken en loslaten), til ze over de leuning en laat ze op de grond vallen (klikken met rechtermuisknop). Bovenaan staan nog meer drums. Werk die allemaal naar beneden. Je kunt deze drums ook meteen aan de rechterkant in de poel werpen (linkermuisknop). De knop voor de stalen deur reageert niet. Daal de trap weer af en werp nu alle kisten en drums aan de rechterkant in de poel, liefst tegen elkaar aan. Gebruik je muiswiel om een opgepakte drum naar achteren te verplaatsen en laat vallen (rechtermuisknop) of smijt de drum in de goede richting (linkermuisknop). Kruip onder het bordes door en ga voor de rij kisten en drums staan. Spring dan van de een naar de ander tot je weer vaste grond onder de voeten hebt. Erachter is nog een poel. Haal een aantal drums naar je toe en plaats deze op een rij in de richting van de stellage met de kisten, dit gaat het beste met rechtermuisknop en muiswiel.
Loop/spring naar de overkant.

Achter de kisten is op de muur geschreven: To heaven (naar de hemel), een duidelijke hint. Stel je opzij van de stellage op onder twee dikke buizen. Er staan twee drums. Daar kun je niet op springen omdat er te weinig ruimte is tussen drum en buis. Pak n van de drums beet (of de drum achter je) en zet deze tegen de stellage aan vr de kisten. Spring op de drum, dan op de kisten, en vandaar op de stellage. Er staat een kistje bovenop. Draai je om en haal een drum naar boven en zet deze vr het kistje neer. Spring op het kistje, dan op de drum en vandaar op de dikke buizen. Ga naar links over de buizen tot je rechts een luchtkoker ziet. energiepakket. Kruip door de koker.

In de ruimte waar je nu bent zie je links en vr je een doorgang. Ga eerst linksaf. Schuif de kist en het vat opzij om door de opening te kruipen naar een kamer met drukvaten en een doorgang naar een volgende kamer. Sla hierin eerst rechtsaf en ontdek drie blikjes achter een kist. Dan naar de tafel waar een aantekening op ligt:

N26 [5/6] - [I am pleased to see.]
Ik ben blij te zien dat de kostbare machines nog steeds werken, ondanks recente gebeurtenissen. Het lijdt geen twijfel dat het niet lang zal duren voordat alles instort en mij in het donker laat zitten, maar ik ben positief. Ik zal een oplossing vinden voor enkele van deze ergernissen voordat dit gebeurt.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Rechts van de tafel is een stapel kisten die een hoek vormt. Zet het kistje dat op tafel staat in de hoek en spring hierop en dan op de iets hogere kisten, zodat je een energiepakket van de hoogste kist kunt oppakken.Resonator  

Loop terug naar de eerste ruimte waar je vanuit de koker binnenkwam en ga linksom. Bij de doorgang is rechts een hendel die diende voor het valhek, maar de heleboel is geblokkeerd. In de ruimte die je na de doorgang betreedt springt een blauw licht aan. Een machine midden in een kooi lijkt wel twee oplichtende ogen te hebben. Dit is de resonator die besmette mensen moet afweren. De vierkante ruimte heeft vier uitgangen. Neem nu de linker uitgang. Het blauwe licht verdwijnt zodra je het gangetje door bent. Achter het traliehek links zie je de tafel met de laatst gelezen aantekening. Ga rechtdoor, de hoek om en de trap op, lamp, rechtsom, pijpen opzij, motorgeronk, overal rook, lamp. In een kooi zie je een vat met gele vloeistof, rode afsluiter, hogedruk. Draai (linkermuisknop) aan het wiel. De motor valt stil. Keer terug richting de 'blauwe' ruimte. Kijk goed boven je hoofd en ontdek een kist met Breekbaar erop (voedsel). Houdt in de blauwe ruimte links aan. De doorgang achter de resonator is geblokkeerd. Vervolg je weg naar de rechterkant van de resonator. Ga daar de gang in. Het blauwe licht verdwijnt.

Je kunt rechtdoor en linksaf. Ga eerst links de gang in. De houten deur rechts zit op slot. Verwijder kisten en vat om de lage opening door te kunnen. Aan de andere kant is een vertrek met afgesloten kooien, een dode op bed, een kist met blik en energiepakket en een aantekening naast de wastafel:

N27 [6/6] - [The Resonator III.]
De resonator III.
Het resonatortoestel blijkt heel effectief te zijn, daarom is er verordonneerd dat er meer van over het hele eiland moeten worden genstalleerd, om te voorkomen dat iemand weggaat die besmet is.
Volgens eensluidend besluit zal het uiteindelijke ontwerp de gelijkenis vertonen van wijlen Dr. Gottfried. Te zijner nagedachtenis en voor alles wat hij tijdens zijn aanstelling heeft bereikt


Keer terug naar de eerste gang waar je rechts het blauwe licht kunt zien en ga nu linksom. Daal de trap af. Je komt in een ruimte waar een dode tegen een houten schot zit. Links zijn kooien. De eerste kooi vooraan laat het gezicht zien dat we al eerder tegenkwamen (baardmans). Je hoort motorgeronk. Verken de hele ruimte. Een stalen deur is niet te openen. lamp. energiepakket achter stapel kisten. [NB. Als je al vijf energiepakketten hebt verzameld en nog niet aangesproken, dan kun je geen nieuwe oppakken. Kijk dan of je de blauwe balk kunt verlengen (met R)]. Keer terug naar baardmans en duw de golfplaat achter het hek naar achteren (linkermuisknop). Je ziet dan een machine met gele houder en een rode afsluiter. Draai van een afstand (linkermuisknop) aan het wiel om de machine uit te zetten.

Loop terug en ga de trap op. Lichtflits en aanzwellende muziek. Er komt een gedaante de gang in! Wegwezen! Draai je om en ren naar de stapel kisten om je daarachter of daaronder te verstoppen. Wacht tot de muziek is verstomd, dan is de kust veilig. Ga opnieuw de trap op naar de resonatorruimte die nu niet langer blauw licht verspreidt omdat je de machines hebt uitgezet. Sla rechtsaf. De gang achter de resonatorkooi is nu verlicht. Je kunt het traliehek openen door de hendel erachter te bedienen (linkermuisknop). Als je erdoor bent zakt het hek weer.

De gang waar je nu bent komt uit in een rood verlichte ruimte op twee niveaus. Links is een gesloten traliehek. Ga rechts om de kisten heen de trap op naar het platform met drukvat, kisten en pijpen. Druk op de knop naast de stalen deur. Deze schuift omhoog. Erdoor. In de volgende gang zie je rechts achter een hek een verdiepte ruimte. Loop hierlangs de gang door naar een verbreding met lift. Ga de lift in en haal de hendel over. De lift gaat omhoog.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[What is happening to me?.] Wat gebeurt er met me? Ik kan voorwerpen verplaatsen zonder ze aan te raken! En toen ik dit . toestel naderde reageerde het plotseling op mijn aanwezigheid alsof het zelf bewustzijn had.
Is dit wat er met iedereen gebeurde? Verloren ze allemaal hun verstand?


Stap de lift uit in een vertrek met twee kolommen. Rechts zie je twee gesloten stalen deuren. Links met de klok mee zie je een gesloten traliehek, een gesloten houten deur en een houten deur die te openen is naast een stoom spuitende buis. Ga het nieuwe vertrek binnen waar stoom uit een vloerrooster komt. Rechts op tafel ligt een dagboekpagina:

N28 [1/15] - [Diary of the Afliction.]
Dagboek van de Kwaal.
Vanwege de recente uitbraak werd mij verzocht om de Medische Staf te helpen bij hun verplichtingen, omdat ze momenteel te weinig personeel hebben voor een effectieve bestrijding. En bijgevolg vermoed ik dat ik mijn normale bezigheden moet opschorten.
De patinten zullen vanaf morgen bij me worden gebracht. Slechts zeven van hen hebben de kwaal overleefd en ik vrees dat enkelen te zwak zijn om nog een week in leven te blijven zonder voldoende effectieve behandeling. We moeten voortmaken!
Om in staat te zijn hun toestand te bewaken zal ik een soort logboek bijhouden, een dagboek als het ware, en dit is dan het voorwoord.
Getekend, Dr.RosenberghSpelen met vuur  

Je kunt in dit vertrek twee stalen kasten openen (blik en kruik). Verder zie je twee rode wielen van afsluiters bij het bord Oxygen (Zuurstof). Kijk van hieruit naar het vloerrooster. Dichtbij onder het rooster ontsnapt ook stoom (of zuurstof?) net als bij de deur. Draai het linker wiel rechtsom. De lekkage dichtbij houdt op. Draai nu het rechter wiel rechtsom. De lekkage van stoom (of zuurstof) tegenover de ingang houdt ook op. Tevens hoor je een brullend geluid. Ga het vorige vertrek weer in en sla linksaf. Kijk door het venster van de gesloten deur links achterin. Je ziet vlammen uit een pijp komen. Daar komt dat gebrul dus vandaan.

Keer terug naar het vertrek met het vloerrooster en verwijder tegenover de ingang twee roosterplaten (rechtermuisknop). Laat je in het gat zakken en kruip door de kruipruimte tot je bij een bassin met een beetje water uitkomt. Klim rechts de ladder op, kijk naar de gesloten stalen deur (rood licht) en loop boven om het bassin heen. Haal daar een hendel over. Er gaat extra licht aan. Loop terug om het bassin heen. De stalen deur is nu toegankelijk (groen licht).

Je komt terug in het vertrek met de twee kolommen. Rechts is de deur, waarachter je de vlammen zag, nu ook toegankelijk, maar het vuur verspert je de weg. Keer terug naar de afsluiters in het andere vertrek en draai n ervan linksom. Het gebrul houdt op, en er ontsnapt weer stoom. Er komen niet langer vlammen uit de pijp en je kunt er langs. Loop verder via trappen, hoeken om langs gesloten deuren tot je bij een stalen deur komt die open kan.

Je bent nu in een lange gang. Links kun je een traliehek door maar dat levert niets op. Aan het einde van de gang helemaal rechts zit de stalen deur dicht. Iets teruglopen naar een stapel kisten vr een hek waar je overheen kunt als je op de kisten kunt komen. Dat lukt als je twee kistjes van verderop oppakt (rechtermuisknop en muiswiel) en links naast de stapel op elkaar zet (rechtermuisknop) en een derde kistje ervoor. Dan steeds hoger springen, op de bovenste kist bukken (Ctrl) en je over het hek laten zakken (W).

Loop de gang in en mijd de geel oplichtende zwammen. Aan het eind bij de blauwe drum is een traliehek. Erdoor. Veldfles. Kijk door het venster van de gesloten stalen deur. Nu bij blauwe drum stalen deur openen en zijgang in. Links is een deur naar een Lab, rechts een deur naar een Archief. Neem deze laatste deur eerst.Archief  

In deze kamer vind je vele ladenkasten waarvan je alle laden kunt uitproberen. Op tafel een pagina uit het Dagboek van de Kwaal:

N29 [2/15] - [We have already encountered.]
Dagboek van de Kwaal.
We hebben onze eerste tegenslag al beleefd. Patint drie heeft stilletjes onze wereld verruild voor de volgende. Moge hij rust vinden, waar hij ook is.
Dr.Gottfried zal necropsie uitvoeren onder aanname dat we meer over deze ziekte zullen leren, die plaatselijk bekend werd als de Kwaal. De symptomen lijken in niets op wat bij de Staf bekend is. Sommige patinten vertonen een verrassende mate van lusteloosheid, bijna alsof ze zwaar zijn verdoofd.
Met het oog hierop zijn de doseringen van aan de patinten toegediende verdovende middelen en pijnstillers verlaagd, omdat we willen dat ze nog steeds met ons kunnen communiceren en samenwerken.
Zoals gewoonlijk zal ik de ontwikkeling van hun symptomen nauwlettend in het oog houden.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Achterin de kamer staat een oude grammofoon op een ladenkast. Klik erop (met E) en er begint zowaar muziek te spelen. In n van de laden vind je nog een pagina uit het Dagboek van de Kwaal:

N30 [3/15] - [The care and study.]
Dagboek van de Kwaal.
De zorg voor en de bestudering van de patinten is een echte last geworden. Pogingen om hen te wassen werden met geweld beantwoord en ze werden steeds minder meewerkend, onwillig om aan ons onderzoek deel te nemen.
Er beginnen huiveringwekkende misvormingen op te treden, wat me tot de conclusie brengt dat deze Kwaal niet met gewone medicijnen is te genezen. Het bleek steeds minder doeltreffend om deze ziekte en haar symptomen te bestrijden.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Ga de stalen deur door naar een volgende kamer met ladenkasten. Sla het spel op bij de zender. Smijt de breekbare kist tegen de muur (blikjes en energiepakket). Keer terug naar de gang en loop rechtsaf naar het einde hiervan. Drie deuren zitten gesloten. Draai om en neem nu de deur naar het Lab.Laboratoria  

Er ligt een lijk op een snijtafel. Links op tafel vind je een pagina uit het Dagboek van de Kwaal:

N31 [4/15] - [In great sadness.]
Dagboek van de Kwaal.
Met grote droefheid heb ik kennis genomen van het overlijden van Dr.Gottfried. Hij blijkt te zijn doodgebeten door een furieuze patint, zijn schedel opengebroken en zijn gezicht tot moes geslagen. Ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven dat dit enkel het werk van een mens was. Nog wel met zijn blote handen!
Ze hebben me verteld dat we vandaag geherhuisvest zullen worden naar een geschiktere werkplek. We zullen voorzichtig moeten zijn omdat de patinten in de meerderheid zijn!
Getekend, Dr.Rosenbergh


Op de labtafel achter de snijtafel ligt nog een pagina uit het Dagboek van de Kwaal:

N32 [5/15] - [The others have left.]
Dagboek van de Kwaal.
De anderen zijn vertrokken, maar ik blijf achter . dat moet ik wel!
Het opsluiten van de patinten bleek moeilijk zonder hulp, maar de Resonators blijken te werken. Ik heb een veiliger manier ontdekt om het extract te gebruiken in een zeer krachtig versterkend brouwsel. Als gevolg van een nieuw zuiveringsproces heeft de tinctuur een aparte rode tint gekregen, wat ik vreemd fascinerend vind. Ik heb dit medicijn aan de helft van de overgebleven patinten toegediend, in de hoop dat het hen van de Kwaal zal genezen en hen weer gezond maken. De tijd zal het leren.
Ondanks dat de patinten tekenen van verbetering vertonen gaat hun geestesgesteldheid nog steeds achteruit.
Ik voel me niet zo lekker, ik denk dat ik ziek ben geworden.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Trek deurtje en lade onder de labtafel open voor een verrassing. Loop om de snijtafel heen voor een energiepakket. Ga dan de stalen deur door naar een tweede labruimte. Op een labtafel vind je een lijst:

N33 [6/15] - [List of Staff.]
Lijst van Stafleden.
Op verzoek is wat volgt een lijst van alle leden van de Staf en hun assistenten van de wetenschappelijke faciliteiten.
Alleen ter referentie.
Getekend,
Bill Paradompoulos, Manager ter plaatse
MEDICI
Dr. Aaron P.Gottfried
Dr. Natascha S.Kendrick
ONDERSTEUNING
Mw. Anne-Marie Kovacz
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Dr. Wilfred M.Rosenbergh
Mr. Hendrik R.Aldner
Mw. Alma D.Miller


De deur tegenover deze labtafel zit op slot. Er is een doorgang met planken dichtgetimmerd. Sla de planken kapot en betreed de derde labruimte. Muziek zwelt aan. Achter de vensters tegenover je zie je een gedaante voorbijsjokken! Op de tafel rechts lees je een pagina uit het Dagboek:

N34 [7/15] - [The novel type.]
Dagboek van de Kwaal.
De nieuwe manier van behandelen met Lethaum blijkt heel doeltreffend, de patinten herstellen nu zowel lichamelijk als geestelijk, hoewel littekens en misvormingen niet schijnen te helen, ongeacht de dosering.
Dit lijkt niet onredelijk na al wat hun lichamen hebben doorgemaakt.
Ze zijn kalm en gehoorzaam geworden, maar schijnen lusteloos te blijven in weerwil van uitwendige prikkels.
Onlangs heb ik gemerkt dat ik een barstende koppijn lijk te krijgen, telkens wanneer ik in de buurt van n van de Resonators kom. Het kan zijn dat ze niet goed werken, ik zal enkele uit moeten zetten voor nadere inspectie.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Onder de roosterplaten van de kruipgoot zie je licht. Schop het kistje weg en verwijder twee platen. Daal af in de kruipgoot. Achter spinnewebben zijn skeletten te zien. Kruip de andere kant op en linksom, over een berg skeletten heen en bij de tweede berg omhoog. De kamer waar je bent uitgekomen is nogal leeg. Door het venster kijk je in de labruimte met de snijtafel. Open de stalen deur en ga de brede gang in. Links lamp en blikje. Rechts gang doorlopen totaan het eind. Schop de drum opzij en ga de stalen deur door. Aan het eind van de volgende gang kun je rechtsom, maar open eerst de deur naar de Slaapvertrekken. Lees de aantekening rechts op tafel:

N35 [8/15] - [A man from the village.]
Er stoof een man uit het dorp naar binnen en smeekte me om de vrouw in zijn armen te redden. Wat een gore troep was ze, zoals ze op mijn tafel lag, niet vaak zie je een slachtoffer dat er zo gruwelijk aan toe is. Vele delen van haar lichaam waren onherkenbaar verminkt.
Ze was toen zwanger en als ik ze beiden wilde redden, dan moest ik het kind zo snel mogelijk halen. Uiteindelijk was ik niet bij machte om wat er over was van haar linkerhand te redden.
Ik vind het niet meer dan redelijk om volledig gebruik te maken van deze gelegenheid die zich aan mij voordeed. Per slot van rekening had ik hem ervoor laten tekenen dat hij zijn rechten op het kind opgaf zodat ik mijn onderzoek kan voortzetten, omdat ik vermoed dat dit kind geheimen bevat die van levensbelang zijn voor mijn wetenschappelijke inspanningen.
De versterkende tinctuur is van levensbelang gebleken, het zou anders onmogelijk geweest zijn om zowel moeder als kind in leven te houden.
Na het behandelen van de gebroken geest van de moeder met Lethaum is zij kalm geworden en zo gebleven. Hoewel ik vermoed dat zij nooit meer de oude wordt na wat zij heeft meegemaakt.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Er zijn drie stalen opbergkasten (blik), daarnaast een hendel die een lamp aanmaakt, dan een stalen deur. Ga de toiletruimte binnen. Klik in de meest linkse WC-pot op de zwammen (E) voor een korte pauze. Kruik in de meest rechtse WC. Keer terug naar de brede gang en sla linksaf. Door de vensters rechts kijk je in de derde labruimte. Dus in de gang waar je nu bent liep die vage figuur langs! Open de deur aan het eind. Je komt in een L-vormig vertrek. Links is een brede stalen deur met knop ernaast. Blijf daar nog even vanaf. Vr je is een roodverlicht traliehek met wiel ernaast. Draai hieraan. Het hek komt een beetje in beweging maar valt dan terug. Ernaast is een gangetje met een blauw vat. Onderaan de trap is de deur gesloten (rood lichtje). Draai je om en zie een mededeling naast de deur waar je binnenkwam:

N36 [9/15] - [Notice of Evacuation.]
Kennisgeving van evacuatie.
Aan alle medewerkers.
Vanwege een aantal betreurenswaardige voorvallen heeft de Leiding besloten dat van nu af aan alle activiteiten voor onbepaalde tijd zullen worden opgeschort.
Er is opdracht gegeven om alle operationele faciliteiten te beindigen en al het personeel wordt hierbij opgedragen om zich voor te bereiden op vertrek.
De evacuatie zal om 14 uur deze middag beginnen en om 22 uur vanavond ten einde zijn.
Achterblijvers zullen met onmiddellijke ingang worden ontslagen en onbevoegd gebruik van de bedrijfsmiddelen zal niet worden getolereerd


Verder in de ruimte staan twee blauwe vaten. Ga daar de deur door naar een keuken. De hendel links overhalen helpt niet veel. Breekbare kist levert voedsel en energiepakket op. Twee spiezen op tafel. Briefje ernaast:

N37 [10/15] - [Does anybody know.]
Weet iemand wat er aan de hand is met de laatste voorraadleveringen? De voorzieningen slinken en ik hoor mensen klagen dat hun bestellingen niet op tijd worden geleverd.
Volgens schema hadden er deze maand ten minste acht leveringen moeten plaatsvinden, maar ik heb er in het logboek slechts drie gezien en ze waren allemaal vertraagd.
Ik weet niet wat er gebeurt, maar als dit zo blijft dan krijgen we hier enkele grote problemen.
Iemand moet de Leiding bezoeken om navraag te doen en uit te zoeken wat er in hemelsnaam aan de hand is.En ik wed dat die iemand mijzelf zal zijn!


Keer terug naar de vorige ruimte en druk op de knop. De dubbele stalen deur gaat een beetje open, maar er treedt kortsluiting op. Het licht valt overal uit, rode noodverlichting gaat aan. Daal de trap af langs het vat. De deur is nu te openen.
Verken de volgende ruimte even. Er is een luik in de vloer en een hendel aan de wand met briefje erboven:

N38 [11/15] - [The flooding of the lower passages.]
Het onderlopen van de onderste gangen maakt het moeilijk om de tunnels naar de onderste laboratoria te blijven gebruiken.
Ik heb het luik laten installeren om mensen ervan te weerhouden om de tunnels tot nader order te betreden.
Pas op! Het luik is alleen bedoeld om in geval van nood te worden gebruikt.
Bereid je voor op een nat pak


Haal de hendel over maar er gebeurt niets! Gebruik daarom je telekinetische vermogen (linkermuisknop). Daal de ladder af (S-toets). Lamp. Autosave.Nat pak  

Ga de gang in. Rechts is een zijgang, maar loop nog even door om de rest te verkennen. Keer dan terug en ga in de zijgang het water in richting de fakkel. Zwem onder water bij de fakkel naar rechts waar niets te vinden is, haal even adem (liefst boven water, muis van je af duwen) en zwem dan naar links onder water tussen de planken door. Daarna kun je even omhoog komen om lucht te scheppen. Draai dan naar rechts en zwem onder water linksaf, rechtsaf en weer linksaf en dan rechtdoor naar het licht in de verte en kom zo snel mogelijk omhoog.

Ga de houten deur door. Links wacht een beloning (twee kruiken). Rechts lamp. Laat de klem dichtklappen (linkermuisknop) en draai aan het wiel links. Er gebeurt niet veel. Naast het wiel zit een asje voor nog een wiel. Loop verder en haal een tweede wiel op en bevestig dat op het asje. Ga in de hoek staan zodat je het rechter wiel en de deur kunt zien (sorry skeletten!). Druk met E op het rechter wiel dat rond begint te draaien, wacht niet om ernaar te kijken, maar ren (shift+W) de deur uit, de plons in en zwem snel naar voren onder water. Je ziet een valhek, waar je op de heenweg langs gekomen bent, met een energiepakket erachter. Het valhek heb je met het wiel open gemaakt, maar het komt weldra weer naar beneden. Duik zo nodig (Ctoets) onder het zakkende hek door, raap het energiepakket op en ga links de ladder op.

Houten deur door, in de gang linksaf en eerste deur rechtsaf: zender, sla het spel op. Terug gang in naar links. Je komt bij een houten balkon. De deuren links en rechts zijn gesloten. Spring naar beneden en ga linksaf naar de schedel in de nis. Traliehek open en lamp aan. Verplaats het bovenste kistje en merk de gele houder op. Terug onder het balkon door naar de andere kant. Twee lampen, twee blikjes en aantekening:

N39 [12/15] - [This liquid which now emanates.]
Deze vloeistof die nu een warme amberkleurige gloed uitstraalt heeft een extra zuivering ondergaan met een elektrische flux en begint enkele opmerkelijke kenmerken te vertonen.
Tot dusver ben ik in staat geweest om deze katalysator op de machines toe te passen die bijna droogliepen.
Het verhogen van de druk tot onverwachte niveaus verhoogt hun afgegeven vermogen aanzienlijk.
Deze katalysator zal zeer nuttig blijken bij het vervolg van mijn onderzoek.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Rechts van de tafel is een kapstok met daarnaast een stalen deur. Open deze en zie verderop een deur met rood lichtje, die is dus gesloten.
Links naast de tafel is een hendel, haal deze over. Er gebeurt niets, de hendel komt weer terug. Mep de zwarte (lege) houder van de machine af, haal de gele houder op en bevestig deze. Haal weer de hendel over. Deze keer blijft hij hangen. Autosave.
Ga de deur bij de kapstok door. Het lichtje bij de volgende deur is nu groen. Open deze deur en betreed een vertrek met rechts drie cellen en links drie hendels aan steunpalen. Elke hendel maakt n celdeur open. In de eerste vind je een blik, tegenover de tweede een 'kachelpijp' met gouden masker (zoals op het strand), in de derde niets dan droefenis.Mepper  


Als je behoefte hebt aan menselijk (?) contact, dan open je de stalen deur en verken je de achterliggende gangen en vertrekken. Snel genoeg ontmoet je iemand die dat contact wel erg letterlijk opvat. Probeer het nogmaals vanaf autosave. Ga de stalen deur (a) door, de bocht om en bij de eerste afslag rechts de hoek om. Ga de ruimte aan je linkerhand met drukvaten (b) voorbij, maar loop rechtdoor de gang in met het knipperlicht (c). Als je gebrul hoort zet je het op een lopen: bij de splitsing linksaf, eerste zijgang rechtsaf en nogmaals bij de volgende zijgang rechtsaf. Je komt bij een vertrek met kooien en kisten (d). Verstop je gehurkt achter een stapel kisten links en wacht enkele minuten totdat de muziek en de voetstappen zijn verstomd. Als het goed is dan is de mepper verdwenen en kun je rustig de omgeving verkennen.

Ga de gang in en sla rechtsaf. Volg de bochten tot je bij een T-splitsing komt waar je linksaf een kamer (e) binnengaat. Op tafel ligt een brood. Laat je eetlust niet bederven door de aanblik van lijk, hand en voet (het is niet voor niets een horror). Neem dan de ander kant van de splitsing, twee keer linksom en je betreedt een vertrek (f). Lamp, energiepakket, regelkast met hendel. Om de hoek zie je drie gele houders en een machine (g), daarnaast een stookketel in ruste (h) en dan een valhek (j). Open het valhek door de hendel (k) over te halen. Je komt dan in het tweede deel van het vertrek met de drukvaten (b) waar je eerder in de haast aan voorbij liep. Links is namelijk de gang met het knipperlicht (c). Verken de rest van de gangen nog even en keer dan terug naar de verstopplek (d), het snelst via de gang met het knipperlicht.

Achter twee vaten (opzij) is een luchtkoker (l). Ga hierin en kruip net zolang tot je bij een aantekening komt:

N40 [13/15] - [Upon experimentation.]
Bij het experimenteren met het blauwe brouwsel dat ik Lethaum zal noemen zijn de cognitieve vermogens bij ratten in korte tijd sterk verbeterd. Ver voorbij hun natuurlijke grenzen.
Momenteel schijnt hun effect tijdelijk te zijn, maar niettemin veelbelovend. Ik kan niet wachten om deze resultaten met menselijke proefpersonen te herhalen, ik zal de behandeling meteen beginnen.
Getekend, Dr.Rosenbergh


Sla voordat je rechtdoor gaat even linksaf om wat voedsel te nuttigen. Dan verder de koker uit en in het hokje linksom. Maak in de volgende ruimte eerst de klem onschadelijk. Links zie je pijpen met een zwarte houder en een hendel. Bordje: Lethaum control. Rechts is een stoomketel: Stoom, voorzichtig, hoge druk. Rood wiel. Naast de gesloten deur staat een kluis. Erin een veldfles en een briefje:

N41 [14/15] - [Dimitris you jerk.]
Dimitris, jij eikel, Ik weet dat jij het was die vorige week mijn boterhammen hebt gestolen! Ik zal je te pakken krijgen en het zal je berouwen!
p.s. Hoe is het met de vrouw?


Achterin de ruimte naast de trap vind je een breekbare kist die voedsel en energiepakket bevat. Bovenaan de trap op het houten platform blijkt de stalen deur met Exit erop gesloten. Er staan twee regelkasten, lamp, notitie:

N42 [15/15] - [Maintenance has been postponed.]
Het onderhoud is telkens weer uitgesteld en is zoals gewoonlijk veel te laat. Maar nu vertellen ze me dat de vereiste onderdelen niet beschikbaar zijn, en aangezien de leveringen de laatste tijd niet volgens schema aankwamen is er geen sprake van revisies.
Ik twijfel er ernstig aan of ze binnen redelijke tijd zullen aankomen. Dus maak er het beste van met wat we hebben.
Als je werkelijk de hoger gelegen laboratoria in moet, gebruik dan de overbrugging, zo eenvoudig is het.
p.s. Vergeet niet om de druk juist in te stellen, halverwege moet goed zijn


De linker regelkast heeft een knop: Toegang laboratorium bovengronds. De rechter regelkast heeft een handvat: Handmatige overbrugging. Er werkt niets in deze ruimte zolang de zwarte (lege) houder niet is vervangen door een gele (volle). Mep die zwarte houder van de pijp af, kruip weer door de luchtkoker en vervolg je weg tot je bij de gele houders achter het hek komt. Til n van de houders over het hek heen (gebruik je muiswiel) en zeul het ding de hele weg terug en door de koker naar de pijp met het bordje: Lethaum control. Bevestig de houder, haal daar de hendel over (je hoort water stromen) en draai een paar keer aan het rode wiel tot de wijzer halverwege staat (naar boven). Dan de trap op en het handvat tweemaal overhalen (op en neer). Nu moet de deur achter je ontgrendeld zijn (eventueel knop indrukken). Dan de deur door.

Drie trappen op en stalen deur door. Hee, hier zijn we eerder geweest, het vertrek met het vloerluik! Ga links de deur door en je komt uit in de ruimte met de Kennisgeving van Evacuatie. Rechts is die dubbele deur die niet helemaal open ging en kortsluiting veroorzaakte. Druk weer op de knop ernaast en nu gaan de deurdelen helemaal open.
Loop de brede gang door. Aan het eind volgt een filmpje. Je krijgt kennelijk een klap op je kop.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[I wonder what kind.] Ik vraag me af wat voor een afschuwelijk experiment hier plaatsvond? Min moeder.Zou ze nog in leven kunnen zijn? Ergens op dit eiland? Ik betwijfel het na al wat ik heb gezien. Dit voelt allemaal zo vreemd vertrouwd aan.
Waarom wordt ik opgejaagd? Wie zijn zij? Ik wed dat zij veel van de antwoorden kennen die ik zoek. Als krankzinnigheid niet eerst aanspraak op hen had gemaakt.Cellencomplex  

Je komt langzaam bij, liggend op de grond, je ziet een gedaante achter een traliehek. Even later sta je weer op je benen.
Je bent in een cel (a). Er brandt een fakkel. Op de grond ligt een notitie:

N43 [1/12] - [So intent she was.]
Zo vastbesloten was ze om de ledematen van het kind af te snijden dat ze niet door had dat haar slachtoffer al lang dood was.
Ze stak wat overbleef van het lichaam met het mes dat wreed aan haar pols was bevestigd, ter vervanging van wat eerst haar zachte en zorgzame hand was.
De smerige zak over haar hoofd bedekte haar gezicht, maar kon haar woede niet verbergen. Wat een aanblik was ze om te zien, staand tussen haar jonge slachtoffers, met haar gescheurde kleren gedrenkt in bloed.
Hun zachte schedels openbarstend onder het gewicht van haar laarzen, terwijl ze op me toe liep. Een geluid dat we allebei goed kenden.
Een echt monster! Toch is zij beter af als monster dan een lafaard zoals ik.
Het is 32 jaar geleden sinds die fatale gebeurtenis en ik ben sindsdien niet van haar zijde geweken


Kijk door de tralies naar een grote ruimte (b), die gaan we tegen de wijzers van de klok in verkennen. Er staan vier kolommen in de ruimte. Op de rechter kolom ontwaar je een hendel (c). Haal deze over (linkermuisknop). Het valhek (d) gaat omhoog. Ga bij de rechter wand achter de stoel de gang (e) in. Er brandt een fakkel maar je loopt dood tegen een gesloten valhek. Keer om en rechtsaf naar de achterwand. Ga een zijkamer (f) in, blik, brood, reep, energiepakket en aantekening:

N44 [2/12] - [My precious room.]
Mijn kostbare kamer is weg, is van me afgenomen! Ik kende elke afzonderlijke steen bij naam en nu zijn al mijn geliefde vrienden weg.
Vandaag zal het nogmaals de eerste zijn. Is dit nog een test, vraag ik me af? Ik vermoed dat de bewakers het weten, maar ze praten nooit. Hun voetstappen vertellen hun verhaal, maar ik heb meer oefening nodig. Ze hebben het nog niet door maar ik wel!
Er voelt iets verschillend in deze cel.
We zijn ongetwijfeld overgebracht, maar er is ook nog wat anders.


Naar buiten en rechtsom langs de achterwand een hoge gang in met blauwig licht (g) Er zijn verscheidene cellen. Aan het eind van de gang ligt een energiepakket. Ook een energiepakket in de laatste cel links en blikken. [NB vijf is het maximum aantal energiepakketten]. Terug naar de ruimte. De linker wand bevat twee diepe cellen. In de tweede (h) vind je een briefje:

N45 [3/12] - [They have eyes.]
Ze hebben ogen die dit vlees van mij doorboren vanuit elke hoek van deze kamer.
Denken ze dat ik het niet kan zien? Ze hebben het mis!


Aan de voorwand tegenover de lange gang is een traliehek (j). Open dit. Gangetje in met open valhek (k) naar een dwarsgang. Ga linksom. Je komt bij een gesloten valhek (l) met daarachter een gang met fakkel. Keer om en verken de andere kant van de dwarsgang. Je kunt links een cel (m) in met een notitie:

N46 [4/12] - [One day the boon came.]
Op een dag kwam eindelijk de zegen over mij! Een fris bed met witte schone lakens, ik voelde me zo licht, bijna alsof ik vloog.
Eindelijk is mijn transformatie volledig!


Iets verder is een cel met twee traliehekken (n). Sla daar rechtsaf. Bij het traliehek (p) maakt de gang nog een bocht naar links. Kijk aan het eind even omhoog: er is een opening te zien. Kun je daarbij door op de ton te springen? Jammer dan! Achter het traliehek zie je een hendel (q). Haal die over. Je hoort een geluid. Ga terug de dwarsgang in en bemerk dat het valhek links (k) nu gesloten is en het valhek vr je (l) open. Vervolg dus de gang langs de fakkel. Aan het eind linksaf de houten deur (r) door.

Je bent nu in een T-vormig vertrek met twee kolommen, dat we met de klok mee gaan verkennen.
Bij het begin van de inham (a) ligt bloed op de grond. Een lijkzak bungelt erboven. De achterwand heeft een venster (b) met tralie. In het midden van de wand zit een hendel (c). Haal de hendel over. Je hoort geratel en het valhek in de gang bij de fakkel is nu neergelaten. Je kunt niet meer terug! Rechts in de inham (d) vind je een brief:

N47 [5/12] - [The smell of burning incense.]
De geur van brandende wierook deed mijn bloed stollen.
Ik kon twee of drie mannen horen lachen en vloeken. Ik maakte me minder zorgen om de eerste twee, maar Jacob?
Ik had gezien hoe hij op een prooi joeg, ledematen afrukkend met zijn blote handen alsof hij er plezier in had.
Ik liep om het huis heen, het geluid van hun voetstappen volgend.
Glurend over de rand van het keukenraam dacht ik hen op een of andere manier voor de gek te houden. Misschien wat geluid maken en hen naar de voordeur lokken, zodat zij door het raam kon springen en ontsnappen.
Maar ik was te laat


Stap de inham uit en linksaf naar een traliehek (e) dat gesloten blijkt. Rechts van je staat een verticaal wiel op een bok (f). Loop om de kolom heen naar de hoek waar een paar rotsblokken liggen. De voorwand waar je binnenkwam heeft nog een dubbel dichtgetimmerde doorgang met kisten en vaten ervoor (g). Gooi de voorste vaten tegen de planken en mep de rest van de voorste planken met de hand weg. Bij de achterste lukt dat niet. Er is meer brute kracht nodig. Pak het hoogste vat (h) op bij het getraliede venster (dat is blijkbaar zwaar genoeg) en smijt dit tegen de achterste planken aan. Dat moet het doen. Verwijder eventueel een vat en stap de doorgang door.Groeiende gruwel  

Het traliehek links zit dicht maar rechts is een opening beneden. Bukken, een put, water onderin, springen en zwemmen naar het licht.
Spring om uit het water te komen en buk voor de doorgang, dan linksom en de trap (a) op. Ga aan het einde van de gang linksom, kamer (b) in. De hendel aan de muur zit klem. Op tafel ligt een papierrol:

N48 [6/12] - [We have been cast.]
We zijn in eeuwige duisternis geworpen want het is ons lot om deze last te dragen. Schaduwen groeien in onze eindige geest, achtervolgd door onze schuld en toch scanderen we zwaar ademend.
Waarbij het weefsel van het leven wijd en zijd vanaf deze plaats wordt opgerekt.
Het wenen van zijn draden doorboort mijn oren, net voordat ze in duizend sterren uiteenvallen.
Is dit een bespotting van de goden?


Boven de hendel is een houten plafonnetje met daarop een kist en kruik. Haal beide naar beneden. Tussen de kieren door ontwaar je een breekbare kist. Naar beneden halen en kapot smijten voor voedsel en energiepakket.

Keer terug naar de gang en dan linksaf naar een vertrek met vier kolommen (c). Autosave. In het midden brandt vuur. Ga linksom met de klok mee. Blik, strobal bij doorgang naar zijvertrek (d), brief (e):

N49[7/12] - [She sat on het favorite chair.]
Ze zat op haar favoriete stoel toen n van de mannen haar arm bleef verdraaien, bijna alsof hij genoot van haar geschreeuw. En het zag er naar uit dat hij meer wilde.
Jacob duwde haar hoofd stevig op de tafel en beval de derde man om de laatste doos met wierook tevoorschijn te halen. Ik kon werkelijk niet zeggen of zij het voor hun ritueel gebruikten of alleen om hun eigen stank te maskeren.
Hij greep haar haren vast en trok haar hoofd weer omhoog en zei bijna fluisterend: "Het is tijd". Ik kon zien dat zij hevig haar best deed om het binnen te houden, maar de afschuwelijke stank deed de deur dicht. Misselijkheid beving haar lichaam en er spoot vloeistof uit haar mond en neus.
Met elke hoestbui vocht ze om lucht. Dan tenslotte smakte hij haar gezicht tweemaal met geweld op de tafel.
Geen enkel mens zou in staat zijn om een dergelijke afgrijselijke daad te verrichten, toch was dat precies waar ik getuige van was.
Een onaardse schreeuw ontsnapte aan haar bloedrode lippen terwijl hij haar nek beet hield als een gevangen dier


Ga de ladder (f) op. Briefje op tafel:

N50 [8/12] - [Damned rodents.]
Verdomde knaagdieren, ze blijven terugkomen, hoeveel klemmen ik ook plaats!
Iets trekt ze aan naar deze plek, ik vraag me af wat het zou kunnen zijn.


Daal weer af. Opzij van de ladder is een nis en daarnaast een met wortels geblokkeerde doorgang (g). Pak de strobal op (de stoel is ook te gebruiken), maak die bij het vuur aan en steek de wortels in de fik. Wacht even totdat het meeste vuur is gedoofd (anders au) en de gang in. In de bocht energiepakket. Verder een donkere kamer (h) in met links een gat (j) in de wand en rechts om de hoek een ladder (k). Eerst het gat door.

Je komt op een overloop (l) met een diepte vr je. Links hangt een brandende lijkenzak (m). Het traliehek is gesloten. Daal de ladder bij (m) af en spring in het water. Doorgang nemen naar een zijvertrek met drie gele houders. Rechts ligt een energiepakket in het water. Terug de ladder op en naar de andere kant van de overloop.

Het valhek (n) waar je tegenaan loopt is gesloten, maar rechts is een doorgang (p). Maak de klem onschadelijk en kruip door de lage opening (q). In het gangetje (r) staan drie vaten. Erachter ligt een energiepakket. In het vertrek staat een machine (s) met zwarte houder, mep die er meteen af. De zender (t) op tafel is niet te activeren, kennelijk te weinig energie. Lees de brief:

N51 [9/12] - [I was naive back then.]
Ik was destijds naief. Haar echtgenoot Jacob was weergaloos woest, maar dwaas als ik was bleef ik mijn geluk beproeven.
De man had grote invloed op het dorp. Er werd gefluisterd dat hij een genadeloze man was.
We hadden geen andere keuze dan onze ontmoetingen in het grootste geheim te houden. Maar toch was het niet genoeg, onze harten bleven naar meer verlangen en dus werden we geliefden.


Bovenin het gangetje (r) met de drie vaten is een houten plafond met daarop twee kisten en een gele houder. Haal alles naar beneden en plaats de houder op de machine. Die begint meteen te werken en nu kun je de zender activeren (spelopslag). Haal de hendel (u) over. Het valhek (n) naast de machine gaat omhoog en het valhek links daarvan (p) is nu naar beneden. Stap door het gat (j) en klim nu de ladder (k) op helemaal naar boven. Draai je om, achteruit met je rug tegen de muur, zo veel mogelijk naar rechts en dan met een aanloopje over het gat de kamer in springen (shift+W+spatiebalk). Maak de klem onschadelijk en ga het traliehek door. De volgende kamer is nogal donker, klem en energiepakket. Maak het traliehek achter de planken open en mep dan de planken weg. Naar binnen. Op tafel briefje:

N52 [ 10/12] - [He gave us ink and paper.]
Hij gaf ons inkt en papier om zijn werk vast te leggen, wat aardig van hem!
Ik bleef elke dag glimlachen om hem mijn toewijding te tonen. Dat is al wat hij van ons verlangde, maar niemand begreep het!
Ik wist het aldoor! Uiteindelijk wilde hij ons alleen maar genezen hebben.


brood op kist. Rechts bij traliehek zit een gat in de vloer dat vaag bekend voorkomt. Spring door het gat naar beneden en ga de hoek om. Dit is inderdaad bekend terrein! Sla vr het valhek linksaf en je komt weer in de grote ruimte met de cel waar je even gevangen zat. Alles is nog hetzelfde, alleen is de gang achter de stoel nu bereikbaar.Beuker  

Loop de gang door en betreed een vertrek (a) met vier kolommen.
Rechts is een gesloten valhek (b). Links is een traliehek (c) dat open kan naar een gesloten stalen deur. Draai je om en haal bij de eerste kolom links de hendel (d) over. Het valhek (b) gaat omhoog. Daar verder doorheen. Bij een splitsing zijn de hekken links en rechts niet te openen. Achter het hek (e) vr je neus zie je een hendel (f). Haal deze over en dit hek gaat open. Autosave.

De gang erachter staat vol brandende kaarsen. Na de eerste twee cellen volgt een flits en een afschuwelijk gebrul. Loop verder de gang door en controleer alle traliehekken. Vervolg je weg totdat je bij een gesloten valhek (g) komt waarachter links een lijk (h) zit. Merk op dat de gang links van het lijk de hoek om gaat. Je kunt geen kant op, alleen maar terug. Doe dit en na een nieuwe flits ontmoet je de beuker.

Omdat de kennismaking vast niet goed is bevallen volgt nu een ontsnappingsmaneuvre. Ren vanaf autosave de gang in, volg alle bochten tot je weer bij het lijk achter het valhek (g) bent. Loop achteruit terug, twee hoeken om en als de flits volgt ren je zo snel mogelijk vooruit. Het valhek blijkt nu open, bij het lijk linksom en meteen rechtsaf. Haal de hendel (j) rechts over (linkermuisknop) waardoor een hek (k) open gaat, sla rechtsaf. Bij de kisten en vaten (l) zak je door de vloer en beland je in de plons. Zwemmen tot je op de kant kunt komen. Het water achter je is rood. Is dat bloed? Jakkes! Open het traliehek.Schedels en botten  

De gang erachter heeft links en rechts drie gesloten cellen. Ga bij de kruising linksaf en dan nogmaals. Rechts is een cel met breekbare kist (energiepakket en voedsel) en een brief:

N53 [11/12] - [Let this be my testimony.]
Laat dit mijn getuigenis zijn vr mijn laatste oordeel.
Mijn gebroken lichaam al lang dood, achtergelaten als een verschrompelde schaduw. Mijn naam heeft geen betekenis, net als voor de anderen in dit dodenkoor.
Hun schreeuwen blijven mijn geest doorboren maar het einde komt nabij.
Geef me alsjeblieft een laatste slok, niemand zal het weten!
Ssst, ze luisteren!!!


Keer om en neem de rechter poot van de kruising. Het traliehek is niet te openen. Dan de stalen deur door.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[The disfigured man.]
De misvormde man droeg me het hele eind hier naar beneden en sloot me op in die vuile oude cel. Werd ik verondersteld op iemand te wachten? Ik had het eiland moeten verlaten toen ik de kans had.

Je bent in een kamer met links en rechts traliehekken. Vr je onder de planken door kruipen en de trap op. Je hoort een vrouw huilen. Bovenaan traliehek openen en in het vertrek met vier kolommen tegen de klok in lopen. Alleen het laatste traliehek is te openen. Hier de gang door, aan het eind traliehek openen. Weer vertrek met vier kolommen en alleen traliehek aan je linkerhand te openen. Ga de gang met fakkels in. Halverwege is rechts een gesloten valhek. Iets verder rechts is door het tralievenster een hendel te zien. Overhalen en valhek gaat omhoog. Ga naar binnen. Links zie je het hok met de hendel. Vr je vind je achter een kist en vat een veldfles. Rechts is een ladder naar beneden naar de gang waar je van bovenaf op uit kunt kijken. Daal de ladder af. Halverwege breekt deze en kom je op een stel vaten terecht.

Stap de nis uit en rechtsom naar een kamer met lange tafel. Welk monster gebruikt deze als eettafel? Lees de brief:

N54 [1/5] - [The melody keeps ringing.]
De melodie blijft in mijn oren klinken lang nadat de naald het eind heeft bereikt, alsof mijn geest dorst naar meer.Ik weet nu hoe dit zal aflopen!
Maar eerst moet ik een woordje met iedereen spreken, ze willen mijn verhaal zo graag horen!


Rechts van de tafel is een doorgang naar een zijvertrek. Klem, energiepakket, breekbare kist met energiepakket en voedsel. Keer dan terug naar de gang, langs de nis naar de andere kant. Links en rechts zijn cellen. De voorste zijn afgesloten. Als je een vaas omstoot zwelt de muziek aan. Verstop je in n van de achterste cellen tot het geluid verstomt. Ga dan naar het valhek achterin. Je ziet achter een tweede valhek de snikkende vrouw vastgebonden. Haal de hendel over. Het valhek vr de vrouw gaat omhoog, achter haar klapt er een neer, maar ook het hek direct vr je neus blijft dicht. Je kunt haar niet helpen. Keer terug en merk dat het valhek bij de nis nu ook open is. Hier doorheen de trap op. Bovenaan volgt een flits en dreun.

De kamer die je betreedt heeft twee guillotines. Rechts en rechtdoor zijn inhammen. Links is een doorgang met planken ervoor. Sla die eraf, trapje af naar een hele hoge gang. Bij T-splitsing briefje bij lijk:

N55 [2/5] - [Is there no end.]
Komt er geen einde aan deze duisternis? Zijn we alleen? Waar is iedereen? Waarom heeft hij me levend achtergelaten?
Deze plaats roept me, dat kan ik voelen!
Eindelijk is mijn geest tot rust gekomen.Hollende horror  

Links is een valhek te zien. Ga echter naar rechts en haal de hendel over. Het valhek gaat omhoog. Daar doorheen ruimte (a) binnen met zes kolommen.
Loop iets naar voren. Links is een gesloten valhek. Rechts aan de kolom zit een hendel (b). Ga met je rug naar het valhek staan met de hendel aan je rechterhand. Dan zie je links en vr je nog twee valhekken (c)(d). Deze gaan allebei omhoog als je de hendel overhaalt. Autosave.
De hendel breekt af. Het toegangshek zit nu dicht. Er is geen weg terug. Ga de gang links in. Deze eerste gang noemen we gang 1. Zodra je hier bent hoor je een vreselijk gekrijs en verschijnt aan het eind een (weinig) vrouwelijke gedaante, gekleed in lompen en met een zak over haar hoofd. In beide handen (?) een mes. Ze heeft niet veel goeds in de zin, zoals je weldra merkt. Ik noem haar M.A.M.A. (Meedogenloos Aanvallende Messenzwaaiende Agressieveling).

Als je uit de dood bent opgestaan kun je nu vanaf autosave beter de gang rechts in naast het zittende lijk. We noemen dit gang 2. Links is meteen een zijgang die we gang 3 noemen. Verder zijn er in gang 2 vijf gesloten cellen. Aan het eind vind je een breekbare kist (voedsel). Keer om en ga gang 3 in. Een gekrijs en verdorie, daar is ze weer: M.A.M.A (Mallotig Aangeklede Mode-Aanfluiting). Twee keer dood gaan valt nog wel mee, maar het moet geen gewoonte worden!

Hier volgt een strategie om aan haar te ontkomen:
Ga een heel klein stukje gang 1 in en zodra M.A.M.A (Matig Acterende Melodramatische Aandachttrekster) begint te krijsen ren je gang 3 in, aan het einde linksaf bij de stalen deur (e) met het rode lichtje, ren vr de kisten (f) langs, aan het einde rechts de hoek om en verstop je dan links achter de stapel kisten (g) (gehurkt). Wacht een tijdje tot je haar niet meer hoort en de muziek is afgezwakt en kruip dan achter de kisten vandaan naar links en sla rechtsaf een zijgang 4 in die bij twee traliehekken doodloopt. Ga daar staan en merk de hendel (h) op achterin de kamer die zich achter het linker traliehek bevindt. Haal de hendel over. En kruip dan weer op je hoede naar de verstopplek (g). Als de kust veilig is kun je rechts de gang in (zoals je aanvankelijk bent gekomen). Kijk voorzichtig om de hoek links. Aan het einde van de lange gang moet het lichtje van de stalen deur (e) nu groen zijn, dankzij het overhalen van de hendel. Sluip daar naartoe, op het laatst kun je rechtop lopen, open de stalen deur met de linkermuisknop, ga naar binnen en sluit meteen de deur weer (linkermuisknop). Het gevaar is nu geweken.
Als M.A.M.A (Moeilijk Ademhalende Moordzuchtige Aso) je toch te pakken krijgt probeer je het gewoon opnieuw. Ze loopt een beetje door de gangen te scharrelen, dus je weet van te voren niet hoe ver ze bij je vandaan is.Klimmen  

Je bent in een kamer met een crematieoven. Achterin is een stalen deur die niet open gaat. Ernaast is een lage opening in de muur. Schop de ton weg en kruip door de opening. Je komt in een enorme ruimte waar van bovenaf een beetje daglicht naar binnen valt. Vr je is een grote diepte als van een droogdok met een pijler in het midden waarop een brug rechtop staat. Rechts is een hoge muur. Dat is je uiteindelijke doel. Ga linksom een 'steegje' in en de houten deur door.

Ga binnen rechtsom. Aan de rechterkant is een nis met vier vaten. Recht vr je klem, lamp en energiepakket. Linksaf kom je op een kruispunt met links een gesloten houten deur, vr je een lamp en rechts een houten deur die je kunt openen. Doe dat en betreed een Lvormige kamer met briefje:

N56 [3/5] - [The madness keeps.]
De waanzin blijft eindeloos dansen in mijn hoofd, genadeloos. Ik houd het niet meer uit en toch ben ik hier, nog steeds wachtend op woorden om de volgende regels te vullen.

Bij de zender sla je het spel op.

Oefenen met springen
Keer terug naar de 'kade' en oefen nog even in het springen.
Als je kort na elkaar de spatiebalk en dan W indrukt, spring je omhoog en een beetje naar voren (nog geen halve meter). Beschrijving als spatiebalk+W.
Druk je eerst de W-toets in en direct daarna de spatietoets, dan spring je duidelijk naar voren (meer dan een meter). Beschrijving als W+spatiebalk.
N.B. Sta je dichtbij vr een kistje en je begint de W-toets in te drukken, dan schop je het kistje weg.

Ga nu iets links staan van de pijler in het 'dok' en haal de brug naar beneden (linkermuisknop). Loop de brug op en spring met aanloop naar de overkant (shift+W+spatiebalk). Neem de omgeving in je op. Links staat een stapel kisten, recht omhoog kijkend zie je balken uit de muur steken waarover planken zijn gelegd (restant van een omloop). Ook de rechter wand heeft deze uitbouw, zelfs op twee niveaus.

Loop eerst naar links en ga de hoek in waar je een breekbare kist vindt (voedsel).

       

Ga dan vr de stapel kisten staan [Afbeelding 1]. Spring op de laagste kist. Rechts op de keien staan nog twee kisten op elkaar. Haal die (rechtermuisknop en muiswiel) naar je toe en plaats ze vr je op elkaar [Afbeelding 2 waarvoor ik weer even op de grond ben gesprongen]. Nu kun je steeds hoger springen (spatiebalk+W) van de kisten naar de plank langs de muur.

       

Maak vanaf hier twee lampen aan (linkermuisknop), schuifel naar het eind van de plank, richt de middenstip een meter boven de plank aan de overkant en spring (W+spatiebalk) daar naartoe [Afbeelding 3].
Loop over de planken naar de plankier waar het vat op staat. Helemaal rechts boven staat een kist. Pak die op en breng die naar het lagere niveau [Afbeelding 4].

       

Spring op het vat (spatiebalk+W) en dan op de balk die uit de muur steekt (nu W+spatiebalk). Haal het vat naar je toe (rechtermuisknop+muiswiel) en zet het vr je op het vloertje [Afbeelding 5]. Dan naar het vat toe, erop springen (spatiebalk+W) en nog een paar keer springen tot je op het hoogste niveau bent.
Kijk vanaf hier naar beneden [Afbeelding 6].

 

Haal de kist die je eerder hebt verplaatst naar je toe (rechtermuisknop en muiswiel) en zet hem vr je neer. Plaats het kleinere kistje ertegenaan [Afbeelding 7]. Spring van opzij op het kistje (zodat je het niet per ongeluk omtrapt) en vandaar op de kist. Schuifel iets naar voren en spring dan (W+spatiebalk) tweemaal kort na elkaar richting de uitstekende balk. Je komt dankzij de aflopende schuine plank bij de hoek terecht. Nog even verder linksom over de planken en je kunt op de hoge muur springen en eroverheen.Dodenrijk  

Ga eerst linksaf naar een houten deur die gesloten blijkt. Klem en breekbare kist (voedsel en energiepakket). Daarna de andere kant op. Vr de kruising ligt een energiepakket. Rechtsaf is een gesloten houten deur. Rechtdoor is een gesloten valhek. Linksaf naar een vertrek met vier kolommen. Er is een zender maar die kan nog niet worden geactiveerd. Links en rechts zijn gangetjes. De gang links komt uit in een kamer met n kolom. Er is een stookketel en een machine met een gele en een zwarte houder. Mep de zwarte eraf. We zoeken ng een gele houder. Ga terug en nu de rechter gang in. Open het traliehek en sla linksaf de zijgang in, een trap af naar een T-splitsing. Eerst rechtsom naar een dichtgetimmerde doorgang waar je wel raad mee weet. De kamer heeft een haardvuur, een breekbare kist (voedsel), een gele houder en een papierrol:

N57 [4/5] - [With holy prayers I gaze.]
Met heilige gebeden staar ik naar de sterrenhemel.
Zuivere geheiligde lichten en kinderen van de nacht.
Ban al het duister uit en vergun ons licht.
Helaas is er geen hoop meer.
We zijn veroordeeld om voor altijd in de schaduwen te lopen.
In onze wanhoop doen wij ons tegoed aan de verboden vrucht.
Onze gebeden echon nu voor immer als druppels inkt in een bodemloze zee


Neem de gele houder mee naar de kamer met de machine en plaats hem daarop. De machine begint te werken. Activeer de zender en het spel wordt opgeslagen.
Daal de trap weer af en ga deze keer linksaf. Je bent op een soort balkon dat bij een houten kruis een hoek naar links maakt. Beneden gaapt een grote diepte. Aan de overkant is een energiepakket te zien, maar daar gaan we ons niet voor uitsloven. Links achter een stel kisten ligt nog een gele houder, is niet meer nodig. Spring op het muurtje en dan naar de richel beneden je. Daal nog wat verder af en ga links de doorgang door.

Volg de gang, open het traliehek en betreed terwijl de muziek aanzwelt een grotachtige ruimte met kruizen en kaarsen. Waad tussen de graven door naar een volgend traliehek. Je komt uit op een balkon van een ruimte beneden je met hele hoge pilaren. Verwijder de planken bij de doorgang en ga de kamer in vol knekels en nissen voor de doden. Links in een zijvertrek is een breekbare kist (voedsel). Spring vanaf het balkon het vertrek met de pilaren in. Aan de andere kant ligt een papierrol:

N58 [5/5] - [Thousands of years ago.]
Duizenden jaren geleden viel het uit de hemelen in de vorm van een hemellichaam.
Het huilde en het bloedde maar wij hielden het in veiligheid.
Niemand mag van zijn vruchten proeven want het behoort aan niemand van dit Rijk.
Wij zijn de hoeders van dit geheim en zullen dat voor altijd zijn


Ga de doorgang door naar een prachtige deur. Klik met E.

Laadpunt (Het spel wordt opgeslagen)
Sepia afbeelding met daaronder tekst:

[There is no going back now.]
Er is nu geen weg terug, daar ben ik zeker van. Hoe hard ik ook vecht, mijn gezondheid vervaagt terwijl mijn laatste gedachten in de donkerste leemten verzinken.
Zou het echt kunnen. Is er zelfs een mogelijkheid dat deze vrouw ooit mijn echte moeder was?Knekels en knoken  

Je bent nu in een vertrek (a) met vier kolommen en een fakkel in de vloer (au!).
Er komen drie gangen op uit. Neem de rechter gang 1 en sla linksaf. Bij de volgende hoek van de gang is een kamer met daarin een vloerplaat (b). Via een traliehek kijk je in de gang 2 erachter en zie je een eerste valhek met gangetje 3 erachter. Ga op de vloerplaat staan. Het eerste valhek gaat omhoog en aan het einde van het gangetje zakt een tweede valhek naar beneden. Stap van de vloerplaat af en het omgekeerde gebeurt. Vervolg je weg via de achtergang 2. Bij een traliehek (c) aan je rechterhand kun je linksaf naar het centrale vertrek, maar ga rechtdoor en aan het einde linksom weer een lange gang 4 in. Je komt uit op een kruising met links een gang naar het centrale vertrek en vr je een kamer (d) met n kolom. Hier vind je een energiepakket en een paar keien. Pak n van de keien op en loop terug naar de vloerplaat (b) om hem daar op te leggen. Je kunt nu het eerste valhek door. Draai je om en stoot (linkermuisknop) de kei van de vloerplaat. Het eerste valhek zakt vr je neus dicht maar het tweede valhek achter je is nu open!Huilende huiver  

De gang erachter komt uit op een T-splitsing met rechts een gesloten mooie deur. Ga links de trap af langs nog een mooie deur naar een opening in de wand rechts met uitzicht op een huiveringwekkende diepe kamer onder je. Spring op de rand en dan naar beneden in een poel (a) van water en bloed, geraamtes en lijken. Je bent weer in een doolhof beland die niet zonder gevaar is!
Autosave.

Loop langs de rechter wand (met lijk in nis) zo ver mogelijk naar achteren en sla dan linksaf. Je komt voorbij een veldfles links (b). Meteen daarna volgt een gang met twee fakkels, we noemen deze gang 1. Sla rechtsaf, ga links de hoek om en je komt in een kamer (c) met twee keien op de vloer. Aan het eind van de kamer begint een tweede lange gang, gang 2 die maar n fakkel heeft en evenwijdig aan gang 1 loopt. Meteen rechts in die gang is een kamer (d) met lage opening. Kruip hierdoor en je belandt in een ruimte (e) met twee kolommen en een lange wand met traliehekken waarachter een nog grotere ruimte (f) is met vier kolommen. In ruimte (e) zie je weer een vloerplaat (v) met daarnaast een traliehek (g). Tegenover dit hek tussen (e) en (f) blijkt n van de tussenhekken een valhek (h) te zijn. In het verlengde hiervan achterin de achterste ruimte is nog een valhek (j). Als je nu op de vloerplaat gaat staan dan zie je valhek (j) omhoog gaan. Daar willen we naartoe, maar dan moet eerst valhek (h) open. Je ziet achter de hekken in (f) nog twee vloerplaten (v). Hoe krijgen we die ingedrukt?

Ga gang 2 in en loop door naar het eind. Je komt in kamer (k) waar je rechts en links kunt. Ga eerst linksaf naar het eind van gang 1. In de verbreding (l) ligt weer een kei. Keer terug naar (k), steek schuin over gang 3 in. Deze maakt een bocht naar rechts en dan weer naar links. In de tweede bocht kun je door een traliehek (m) ruimte (e) in kijken. Als je verder gang 3 inloopt volgt een flits en gekrijs. Verstop je snel links achterin kamertje (n) (gehurkt). Wie komt daar rochelend en reutelend dichterbij? Weer M.A.M.A (Macabere Afzichtelijke Moederliefdeloze Abnormaliteit)! Als ze zich even terugtrekt heb je tijd om de veldfles en de beide energiepakketten op te pakken. Kijk om de hoek naar het hek (p) tegenover je. Dat loopt niet helemaal tot bovenaantoe. En erachter bevindt zich ruimte (f). Het is zaak om twee keien over die rand van het hek te krijgen zonder dat M.A.M.A (Mateloos Angstaanjagende Manische Achtervolger) je te pakken neemt. Het blijkt heel lastig om waar je nu bent aan haar te ontkomen. Je mag het proberen, maar je kunt jezelf ook in haar armen werpen en na die dodelijke knuffel herstarten vanaf autosave voor een nieuwe strategie.

Ga weer zoals eerder naar kamer (c) waarbij je onderweg de veldfles meeneemt. Pak in (c) meteen n van de keien op en loop daarmee via (d) naar (e) om hem op de vloerplaat te leggen. Terug naar (c) en de tweede kei oppakken. Dan via gang 2 naar kamer (k), rechtsaf naar gang 3 en bij het traliehek (m) in de bocht niet doorlopen, maar de kei verder de gang in slingeren (linkermuisknop). Keer terug naar (k) en loop door naar (l) om nog een kei op te pakken. Neem deze mee naar gang 3 en loop nu ondanks de flits en het gegil van M.A.M.A (Miezerige Arglistige Misdadige Amokmaakster) door en laat de kei over de rand van het hek (p) vallen. Pak de weggeslingerde kei op en kieper die ook over de rand van (p). Enige snelheid is geboden, dus als je voldoende voedsel (veldflessen) en energie (pakketten) hebt, laat de spullen in kamer (n) dan liggen, maar ga snel (kruipend) naar (k) en gang 2 door naar (d) en (e), waar je veilig bent. Het kan zijn dat je M.A.M.A (Misselijkmakende Aftandse Monsterlijke Armoedzaaier) in (k) tegen het lijf loopt (als je teveel tijd nodig hebt gehad), ren dan voor je leven gang 2 door naar (e). Als je haar in gang 2 ziet rondscharrelen loop dan met een omweg via gang 1 en kamer (c) omzichtig naar kamer (d) en kruip door de opening naar (e).

Door de hekken tussen (e) en (f) kun je de beide keien in (f) zien liggen. Pak ze n voor n op en leg ze op de respectievelijke vloerplaten (v). Het valhek (h) tussen (e) en (f) gaat nu omhoog en je kunt (f) binnen.

Sla achter valhek (j) linksaf en je komt in een vertrek met vier kolommen. Voorbij een traliehek bungelen twee lijkzakken. Links is een doorgang en ervoor een papierrol tegen de kolom aan:

N59 [1/6] - [Every time I close my eyes.]
Elke keer dat ik mijn ogen sluit droom ik dat de zon mijn spookachtige huid beroert, mijn moeilijkheden wegspoelend onder een stroom van helder zuiverend licht.
Minuten verstrijken die me slechts doen beseffen dat mijn vlees lijkt op een eindeloze vlakte van verschroeide aarde met pikzwart bloed dat uit elke barst in dit gebroken lichaam van mij stroomt.
Een hellepoel afkomstig van mijn eigen bloed verslindt mij terwijl mijn laatste schreeuw verstomt in een reeks gesmoorde kreten


Loop de gang door naar een goederenlift. De hendel doet niets want de lift is er al. Stap op het plateau en je wordt omhoog getakeld. Uitstappen naar een balkon. Autosave. Op het muurtje ligt weer een papierrol:

N60 [ 2/6] - [You will find on the right.]
Je zult aan de rechterkant in Hades' hallen een bron vinden. Een spookachtige Cypressenboom staat er stil, als baken voor elke afdalende ziel, om hun levens weg te spoelen. Maar pas op voor deze bron, want zij wordt Lethe genoemd.
Blijf daarentegen afdalen en je komt bij een andere bron met koud water dat uit de Poel der Herinnering stroomt, bewaakt door rusteloze wachters. Zij zullen je naar de reden voor je aanwezigheid vragen. Spreek slechts ware woorden zonder angst in je hart:

      Ik ben de zoon van Aarde en de sterrenrijke Hemel,
      maar ik ben van hemelse geboorte:
      dit weet u zelf.
      Ik ben uitgedroogd van de dorst en bezwijk bijna:
      geef me vlug koud water dat uit
      de Poel der Herinnering stroomt

Alleen dan zullen de heersers van dit Rijk jou water uit deze bron aanbieden.
Je zult geheimen ontsluieren in elke druppel van dit water, zoals alle ingewijden vr jou hebben gedaan en dan zul je eindelijk feest vieren temidden der goden


Rechts van het balkon is een doorgang. Ga de gang in en je vindt een breekbare kist. Smijt deze stuk tegen de muur en doorzoek meteen de omgeving naar de inhoud. [De eerste keer vond ik afgezien van een energiepakket iets aparts: een halve schijf die ik na oppakken kennelijk in een onzichtbare inventaris meenam. Bij de tweede keer spelen vond ik de schijf niet terug, ook niet na het herstarten vanaf de laatste autosave en het kapot gooien van de kist tegen een andere muur. Het is niet zo erg want na het breken van de kist blijk je het schijfdeel wel degelijk te bezitten, maar voor het verhaal is het een gemis als je het niet vindt].

Loop de gang uit naar een enorme ruimte vol vuurpotten, lamp, veldfles. Steek de 'brug' over, een trap op naar een altaar met daarop een brief:

N61 [3/6] - [It only took a moment.]
Het duurde maar even voordat zij haar mond open deed, gillend in doodsangst.
Toen haar gebroken kaak bewoog onthulde deze een onuitsprekelijke verschrikking van gebroken tanden en verwrongen vlees. Jacob sleepte haar dichterbij en zette haar op haar voeten.
Even dacht ik dat deze.sadist eindelijk zou stoppen, maar mijn hoop vervloog toen ik naar zijn gezicht keek en zijn lippen zag openbarsten in een verontrustende glimlach.
Kort daarna, toen haar gebroken gezicht op de brandende stoof lag, begon hij de hete olie te gieten.waarbij het stollende bloed van haar haren droop.
De aanblik was meer dan ik kon verdragen. Al wat ik toen kon doen.was om mijn lichaam te bevelen gevoelloos de bossen in te kruipen.
Ik was een lafaard.


Ga vanaf het altaar naar rechts, energiepakket, een trap op en open het traliehek. In de kamer met n kolom is een gesloten traliehek met een klem ervoor. Ga links de gang in. Vrij snel heb je aan je linkerhand een kamer met energiepakket, twee veldflessen, lamp en brief:

N62 [4/6] - [My dear colleague.]
Mijn beste collega,
Nogmaals schrijf ik om mijn diepste bewondering te uiten voor alles wat je onze maatschappij hebt geboden. Velen werden door jouw onderzoek gered, terwijl anderen minder hebben geleden dan zij anders hadden gedaan.
De enige dokter te zijn in deze besloten gemeenschap is nog nooit zo moeilijk geweest.
Elke dag is een strijd tussen wetenschap en moraal, zoals een kind in een eindeloze speeltuin. Ik koester onze briefwisseling en ik heb de hoogste waardering voor je blijvende steun, want het geeft me de kracht om door te gaan.
Ik heb het opgraafgebied nogmaals bezocht om alles vast te leggen dat ons zou kunnen helpen bij ons onderzoek. En van de mijnwerkers onthulde mij een vreemd toeval dat destijds plaatsvond. Hij zei dat het slechts een paar dagen was, na hun ontdekking van een ongewone massieve rotsformatie in de mijnen, dat het gewelddadige gedrag uitbrak. Ik vermoed dat een of andere vluchtige stof was vrijgekomen nadat de mijnwerkers helaas verkozen om dit materiaal op te graven.
Bij mijn volgende bezoek aan de plek zal ik wat monsters verzamelen en naar jou toe laten sturen


Vervolg de gang langs de rode kaarsen naar een kamer aan het eind met gesloten traliehekken. Je kunt linksaf een balkon op met nog een brief:

N63 [5/6] - [For so many years now.]
Al zoveel jaren heb ik tevergeefs geprobeerd om de poort te openen. Het lijkt erop dat ik het laatste stuk mis van wat ik beschouw als mijn grootste ontdekking.
Mijn laatste onderzoek laat zien dat er een grote kracht achter deze poort zit opgesloten en oeroude verslagen schijnen mijn bevindingen te bevestigen.
De oude verslagen spreken over een of andere doorgang naar een totaal andere wereld. Maar ik heb redenen om te geloven dat deze poort eigenlijk een oeroud mechanisme zou kunnen zijn om een ziel naar de verlichting te leiden, haar te bevrijden van haar lichamelijke omhulsel: om voor eeuwig verder te leven!
De poort vereist een of andere uitwendige prikkel, maar ik ben nog niet in staat geweest om te ontdekken wat dat zou kunnen zijn.
Wat ik wel weet is dat het een entiteit moet zijn met een groot potentieel. En als mijn berekeningen juist zijn, dan zou het net zo goed een levend wezen kunnen zijn, zo niet een mens! Had ik maar meer hulpmiddelen, meer proefpersonen om mee te werken.Ik ben ervan overtuigd dat ik in staat zou zijn om zijn geheimen te ontsluiten en eindelijk echt onsterfelijk te worden. Getekend, Dr.Rosenbergh


Als je terug naar binnen gaat neemt een filmpje het van je over. Een hek gaat open en een vaag bekende figuur (de mepper of de beuker) slaat je tegen de grond. Voordat hij nog meer kwaad kan aanrichten verschijnt zowaar M.A.M.A (Meelijwekkende Alsnog Moederlijke Antiheldin) met een gil achter hem en doorsteekt hem (waar hij niet tegen kan). Je verliest je bewustzijn en als je bijkomt ligt de aanvaller dood op de grond en is van haar geen spoor meer te bekennen.

Ga terug naar de enorme ruimte en loop de trap op, de 'brug' over naar achteren. Je moet enkele keren springen om vlakbij een poort met ronde concentrische ringen te komen en een lijk te ontwaren. Naast hem ligt een brief:

N64 [6/6] - [I was filled with joy.]
Ik was vervuld van vreugde toen de professor me informeerde dat zowel moeder als kind veilig waren.Maar dit gevoel was niet blijvend, want in mijn wanhoop had ik alles getekend dat me werd voorgelegd.
En het was te laat toen ik tenslotte besefte dat mijn pasgeboren zoon werd verondersteld zijn proefkonijn te worden!
Een nachtmerrie brak uit in mijn dromen, een donderstorm van menselijke kreten! Mijn zoons gesmeek om hulp doorboorde mijn geest en onthulde mijn gedachten.
Ik moet hier een einde aan maken, voordat alles is verloren.


Naast de brief ligt de tweede halve schijf. Zoom in op het zwarte gat in het midden van de concentrische ringen en bevestig de beide schijfdelen door de E-toets te gebruiken. Neem een beetje afstand van de poort en activeer deze met je bijzondere krachten (linkermuisknop).
Stap tenslotte door de lichtende opening ..............
Kopiren en/of wijzigen van de walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.