THE BLACKWELL EPIPHANY

Blackwell 5Walkthrough door Marjo © 2014 www.adventurespel.nl.

Uitgever: Wadjet Eye Games/2014
Ontwerper: Dave Gilbert
Platform: PC

Voor meer spelinformatie en screenshots, ga naar: Marjo's spelinfo.Intro - Karth HouseGeorge OstinKendra HaskinsGrace GroupHeather Goffstein
Peter FieldingRosangelaIntro  

Het sneeuwt en het is ijzig koud. Rosangela staat al een half uur te koukleumen als detective Sam Durkin belt. Hij kan niet komen. Rosangela mag zelf op onderzoek gaan, tegen het normale tarief, maar Durkin wil niet zeggen waar het om gaat.
Rosangela's vaste begeleider Joey stelt voor om dan maar te beginnen.


Spelbediening
Rechtsklik op voorwerpen om ze te bekijken.
Linksklik op voorwerpen om actie te ondernemen.
Tip: Bekijk alles en praat uitgebreid met iedereen om zoveel mogelijk informatie te krijgen.Ga met je cursor naar de bovenkant van je scherm. Er klapt een menu open.
Aan de linkerkant zie je Rosangela's GSM. Klik erop om hem te openen.

GSM
In de GSM kun je eventueel de emailberichten lezen (envelopje), het web doorzoeken(vergrootglas) en Rosangela's aantekeningen bekijken (balpen), door op het bijpassende icoon te klikken.
Ook kun je mensen opbellen die achter het telefoon-icoon staan. Op dit moment is dat alleen Sam Durkin.

Klik op het email-icoon en lees de mailtjes.
Sam Durkin maakt een afspraak met Rosa om haar hier om 7 uur te ontmoeten.
Klik op Sam Durkin's naam bij het telefoon-icoon en Rosa belt hem op. Maar Durkin heeft niets toe te voegen aan zijn eerdere belletje.

Klik op het balpen-icoon en Rosangela's aantekenboekje opent.
Ga met je cursor op 'Karth House'. Je leest dat dit het gebouw is waar Rosangela voor staat en waar ze Durkin zou ontmoeten. Het is een oud, vervallen en verlaten hotel.
Als je erop klikt, verschijnt het in het vakje rechtsonder.

Klik je dan op 'detective Durkin', dan gaat dat ook naar het vakje rechtsonder om beide onderwerpen te combineren. Rosangela zal er vervolgens commentaar op geven of extra informatie bedenken.

Inventaris
Het middelste gedeelte van het uitklapmenu wordt gebruikt als inventaris.
Je ziet dat Rosangela op dit moment een beker hete koffie (coffee) bij zich heeft.
Rechtsklik op de voorwerpen in je inventaris om ze van dichtbij te bekijken of er commentaar op te krijgen.
Als je op de voorwerpen in je inventaris linksklikt, blijven ze aan je cursor plakken en kun je ze gebruiken in het speelscherm.

Aan de rechterkant van het uitklapmenu zie je het optie-icoon (options).
Klik erop om het optie-menu te openen, waar je onder andere het spel kun opslaan of verlaten. Ook kun je hier de ondertiteling aan- en uitzetten en de snelheid van de tekst regelen, of het volume van stemmen en achtergrondgeluiden aanpassen.

Joey en hintfunctie
Middenonder aan het uitklapmenu zie je de letters R en J.
Door op een letter te klikken schakel je over naar de bediening van Rosa of Joey.
Dit kan ook via de TAB toets op je toetsenbord.

Je kunt ook gewoon in beeld met Joey praten. Linksklik op hem en onder in beeld verschijnen de gespreksopties.
Via de optie 'Note topics' kun je praten over trefwoorden die in Rosa's aantekeningen staan.
De optie "Plan next move" is de hintfunctie in het spel.


Rosangela - Voor Karth House
Kijk naar de dakrand en je leest dat dit 'Karth House' is.
Bekijk de deur. Hij is stevig genoeg om Rosa buiten te houden.
Rechts van de deur staat een vuilniszak. Bekijk hem en doorzoek hem dan. Er zit niets bruikbaars in.

Bekijk de muur (bricks) rechts van de deur.
Je ziet hem nu in close-up. Er staan ietwat eigenaardige graffiti op. Lees (rechtsklik) op alle woorden: reclaim, revolt, rebuke, reject en retaliate.


Joey
Schakel over naar Joey (TAB of J in uitklapmenu).
Bekijk Joey's inventaris.
Hij heeft een wind-icoon waarmee hij kan blazen en een stropdas (tie) waarmee hij geesten kan helen verder te gaan naar het hiernamaals.


Joey - Karth House - lobby
Ga door de deur het vervallen gebouw in. Je arriveert in de lobby.
Bekijk (rechtsklik) alle voorwerpen om je heen. Zoals je weet kan Joey, omdat hij een geest is, niets oppakken.
Bekijk het briefje op de balie. Iemand schrijft dat de sleutel bij de trap ligt.

Verder zie je nog een stoppenkast, links van de deur, een lift en een raampje links van de balie en een oude matras rechts op de grond. En natuurlijk overal graffiti.
Zweef verder door de deuropening aan de rechterkant.


Joey - Trappenhuis
Kijk in het trappenhuis om je heen.
Aan de voet van de trap staat een kartonnen doos met electrische spullen. Als Joey ze bekijkt, verschijnt ineens boven aan de trap een vrouwelijke geest.
Probeer haar achterna te gaan. Dat lukt niet, omdat Joey niet te ver van Rosa vandaan kan gaan. Rosa zal ook in het gebouw moeten komen.

Bekijk de graffiti op de rechter muur. Het zijn dezelfde woorden als Rosa buiten op de bakstenen van de muur zag.
Je ziet dat een van de woorden onderstreept is met een dikke zwarte lijn. Onthoud dat woord. (In mijn geval was het Reject)

Ga via de verlichte deuropening onder de trap naar de lobby.
Ga dan naar buiten.
Spreek Rosa aan en Joey vertelt haar dat er een geest in het gebouw is en dat Rosa moet proberen binnen te komen.


Rosa - bakstenen
Schakel over naar Rosa.
Bekijk de bakstenen muur nog eens.
Klik op de baksteen met het woord dat Joey binnen zag (In mijn geval reject).
Rosa merkt dat deze baksteen hol is. Ze kan hem echter niet uit de muur trekken, omdat het ijs rondom te dik is.

Ga naar je inventaris.
Klik op het bekertje koffie. Het blijft aan je cursor plakken. Klik daarna met het bekertje op de baksteen van je keuze en het ijs smelt.
Klik dan op de baksteen en Rosa trekt hem uit de muur.
Nu kun je de sleutel (key) pakken, die in de holte erachter ligt.

Gebruik de sleutel om de deur te openen.
Ga naar binnen.


Rosa - Karth House
Joey komt achter Rosa aan.
Loop naar rechts, naar het trappenhuis.
Klik rechtsonderaan op de 'Call Joe' knop en hij komt naar je toe.
Rosa kan niet naar boven, de trap is geblokkeerd.


Joey - bovenverdieping Mary
Schakel over naar Joey en ga door de deur op de bovenverdieping, waar je de geest zag verdwijnen.
In de kamer ernaast tref je de geest. Praat uitgebreid met haar. Gebruik ook de notities in het aantekenboekje.
De geest heet Mary. Ze verwacht iemand. Ze zegt dat ze nergens woont en hier wel op haar plaats is. Ze herinnert zich vaag woorden die ze hoorde voor ze hier terecht kwam.
Mary wil de kamer niet verlaten, dus zal Rosa naar boven moeten komen.
Neem afscheid.

Ga naar beneden en praat eventueel met Rosa over Mary. Om Mary over te halen verder te gaan naar het hiernamaals, zul je meer over haar te weten moeten komen.Rosa - drugspand
Schakel over naar Rosa.
Loop naar links door de deur van de badkamer.
Raap de krant (newspaper) op, die midden op de vloer ligt.
Rechtsklik in je inventaris op de krant om hem te lezen.
De politie deed een inval in een pand en trof heroÔne, veel geld en een aantal drugverslaafden. Een van de vrouwelijke junkies, die niet geÔdentificeerd kon worden, was overleden.

Open het aantekenboekje in je telefoon.
Klik op 'Karth House' en 'drug raid'.
Mary concludeert dat Karth House het gebouw was waar de politie een inval deed.

Klik op 'Mary' en klik aansluitende op 'drug raid'.
Rosa concludeert dat de Rosa waarschijnlijk die dode junkie is.

Combineer 'detective Durkin' met 'drug raid' en Rosa denkt dat Durkin meer van die inval weet.
Combineer 'detective Durkin' met 'Mary' en Rosa vraagt zich af of Durkin Mary kent.
Sluit je aantekenboekje.

Bel detective Durkin op en praat over je bevindingen.
Hij was niet bij de inval en als je iets weet over de dode, dan mag je de volgende ochtend naar het bureau komen. Veel hulp is hij niet.

Loop terug naar het trappenhuis.
Spreek Joey aan en vertel hem wat je ontdekt hebt over dit drugshuis.


Rosa - lift
Loop naar de lobby en maak het zekeringenkastje bij de voordeur open.
Duw op de power-knop. Dat werkte niet lang.

Ga naar het trappenhuis en doorzoek de kartonnen doos onderaan de trap.
Rosa vind een zekering (fuse).

Ga terug naar de lobby.
Bekijk het zekeringkastje van dichtbij.
Stop je zekering in de houder bij 'lobby'. De deuren van de lift gaan open. Dat werkt dus.

Pak de zekering weer en stop hem nu in de houder bij 'floor 3', dat is de verdieping waar Mary is.


Joey - lift
Schakel over naar Joey.
Ga naar boven, naar de kamer waar Mary is.
Kijk om je heen.
Links van Mary, ongeveer een meter voor de openstaande liftdeuren, ligt een klein plastic ding op de vloer. Bekijk het. Joey zegt dat het een zwart metalen dingetje aan een wit plastic staafje is. Hij heeft geen idee wat het is.

Kijk in de lift. De deuren staan wel open, maar de lift hangt ergens een verdieping lager.

Klik in je inventaris op het wind-icoon en daarna op het plastic dingetje.
Doe dit twee keer en het dingetje schuift in de liftkoker en valt op de lift.


Rosa - USB stick
Schakel over naar Rosa.
Zet de zekering nu in de houder naast 'floor 2'.

Ga naar het trappenhuis.
Loop de badkamer in.
Hier zie je aan de linkerkant de liftdeuren openstaan.
De lift hangt halverwege en op de lift ligt het plastic dingetje. Raap het op, het is een USB stick (memory stick).

Rosa plugt de stick automatisch in haar telefoon.
Er staat een foto op de stick. Joey komt aanzweven en ze laat hem de foto zien.
Hij bevestigt dat dit een foto van Mary is. Ze lijkt een actrice te zijn.
Merk op dat op de foto "Gotham Collective" staat.

Open je telefoon en klik op het vergrootglas-icoon om op het internet te zoeken.
Tik in het zoekschermpje Gotham Collective en klik op 'search'.
Je leest dat het Gotham Collective inderdaad een theatergezelschap is, dat jammer genoeg inmiddels is opgeheven.
Voor informatie over hun verleden kun je de file downloaden.

Klik op de regel groene tekst en Rosa haalt het bestandje binnen.
Het is een heel lang document. Te lang om helemaal door te lezen.

Open je telefoon en klik op het pen-icoon om het aantekenboekje te openen.
Combineer 'Mary' met 'cast and crew'.
Rosa belijkt de lijst met namen van acteurs en ziet dat er maar ťťn Mary was: Mary Meehan.
Ze speelde in het stuk 'The River Wall'.

Zoek weer met het vergrootglas-icoon op het internet.
Tik in 'Mary Meehan' of 'The River Wall'.
Je leest een review over Mary in dit stuk. Ze wordt helemaal afgekraakt. De reviewer schrijft dat ze zich beter in de rivier kan verdrinken.


Mary's afscheid
Schakel over naar Joey en ga naar Mary.
Vertel haar dat je de review gelezen hebt.
Mary hoopte dat ze die review kon vergeten hier in dit drugspand bij andere mensen die net als zij naamloos wilden blijven.

Dan vertelt Joey haar dat ze echt helemaal alleen is hier.
Mary gelooft het niet en zweeft naar het trappenhuis, waar Rosa staat.
Je schakelt automatisch over naar Rosa.
Vertel haar dat de anderen werden weggehaald, omdat dit geen goede plaats is.
Het dringt langzaam door tot Mary en ze vlucht naar de lobby.
Ga haar achterna.
Mary beseft dat ze dood is. De review is niet belangrijk meer.

Schakel over naar Joey, haal de stropdas uit je inventaris en gebruik hem op Mary.
Rosa pakt het ander einde en brengt Mary naar het voorportaal.
Stel haar gerust en vraag of ze zich goed voelt (are you okay).
Mary voelt zich prima en vertrekt.


Nog een dode
Rosa's taak is gedaan en ze loopt naar buiten.
Aan de overkant van de straat staat een man met een pistool.
Hij schiet iemand neer die aan de zijkant van het gebouw staat en rent dan weg.

Terwijl Rosa met detective Durkin belt, stijgt een geest omhoog uit het lijk.
Hij waarschuwt hen. Niemand is veilig, zelfs 'Grace' niet.
Joey probeert de man gerust te stellen en te vertellen dat hij zich nergens meer zorgen over hoeft te maken. Hij kan de man helpen.
Maar de man weigert. Hij zegt dat hij de 'Bestower' nodig heeft.

Rosa is verbaasd, Hoe kan die man over de bestowers, oftewel over mensen zoals zijzelf en Joey iets weten.
De man blijft roepen dat ze het niet begrijpen, dat 'zij' hem zullen vinden.
Dan wordt hij in stukken uit elkaar getrokken en verdwijnt met een kreet.
Joey is verbijsterd. Wat was dat?


Flashback - Lower East Side, 27 mei 1931
Jocelyn en haar huisgeest Madeline staan voor de winkel van een kleermaker.
(We kennende de twee nog uit The Balckwell Deception) Jocelyn vraagt zich af of ze bij de dode kleermaker een jurk voor zichzelf kan vinden.
Madeline vindt dat Jocelyn eerst haar taak moet volbrengen.

Praat als je wilt met Madeline en je komt erachter dat Madeline Joey een streek geleverd heeft, maar daar geen spijt van heeft.

Schakel over naar Madeline en zweef door de deur van de winkel naar binnen.
Kijk om je heen.
Er zitten kogelgaten in de toonbank en in de muur erachter.
Je kunt Madeline door de deur achter de toonbank laten gaan, maar ze vindt nergens een lijk of een geest.

Schakel over naar Jocelyn.
Raap de baksteen (brick) op, die voor de linker etalageruit op het trottoir ligt.
Gooi de baksteen door de rechter etalageruit.
Ga door het gat naar binnen.
Duw op de bel die op de toonbank staat.

Joey verschijnt. Hij is blijkbaar de dode kleermaker, hoewel hij niet beseft dat hij dood is.
George Ostin  

Rosangela's flat
Rosa zoekt op haar computer naar een melding over de man die werd doodgeschoten voor het hotel. Er is niets over te vinden. Rosa heeft de politie al gebeld, maar die willen er helemaal niets over zeggen. Waarom zouden ze die moord stil willen houden?

Rosa wil graag de naam van het slachtoffer hebben, maar hij droeg geen papieren bij zich.
Joey stelt voor een bezoekje te brengen aan het politiebureau om met Durkin te praten.

Verlaat Rosa's appartement.
Ga via de plattegrondfoto naar het 'police station'.


Politiebureau
Aangekomen voor het politiebureau tref je Sam Durkin, die een sigaretje rookt.
Spreek hem aan en vertel hem dat de dode junkie Mary Meeham was. Nu kan hij de familie inlichten.
Hij wil niet binnen verder praten, daar kan hij niet roken.
Spreek hem aan over de dode man bij Karth House. Durkin wil niet vertellen waarom de politie het nieuws achterhoudt, maar hij wil wel weten waarom Rosa zo geÔnteresseerd is in deze dode.
Je kunt vertellen wat je wilt, maar Durkin laat niets los. Bij deze moord kan de politie geen informatie aan outsiders geven.

Schakel over naar Joey.
Zweef door de deur het politiebureau in.
ga verder door de deur aan de linkerkant.
Bekijk in het kantoor het prikbord van dichtbij.
Er hangt een foto van de vermoorde man op. Hij heet George Ostin en zijn adres staat er ook bij. En de mededeling dat er niets aan de pers verteld mag worden. De politie neemt het echt serieus.
Verlaat het politiebureau weer.


George Ostins flat
Schakel over naar Rosa en ga via de plattegrond naar 'George Ostin'.
Ostin woont in een heel duur appartementencomplex, waar ze een lobby met een portier hebben.
Spreek de man aan. Hij weet niet waar Ostin is en wil je niet in zijn appartement binnenlaten zonder een authorisatie.

Schakel over naar Joey.
Zweef naar links en je ziet rechts van de lift een briefje ophangen. Lees het.
George Ostin heeft een kledinginzameling georganiseerd.
Gebruik je wind-icoon op het briefje om het naar de lobby te blazen, waar Rosa staat.

Schakel over naar Rosa.
Raap het briefje (note) van de vloer op en lees het daarna in je inventaris.

Spreek dan met de portier over de kledinginzameling (clothing drive).
De man vertelt dat Ostin de doos met kleding zelf naar Grace brengt.
Klik op 'consult notes' en klik daar op 'Grace' om er met de portier over te praten.
Rosa komt te weten dat het over Grace Church gaat. de locatie staat nu op je plattegrond.
Neem afscheid van de portier en verlaat het gebouw.


Grace Church
Ga via de plattegrond naar 'Grace Church'.
Loop via de grote deur het kerkgebouw in.

Vooraan in de kerk ligt een boek op een standaard. Bekijk het.
Het is een verzameling handgeschreven gebeden.
Haal Ostins briefje uit je inventaris en gebruik het op het boek. Rosa vergelijkt het handschrift en vindt een tekst geschreven door Ostin.
Hij klinkt vertwijfeld en wanhopig en wil voor Lia deze strijd winnen.

Spreek de priester aan die op het bankje zit. Hij heet Gabriel Ullman.
Hij kent geen George Ostin of een Lia.
Verlaat de kerk.


George Ostins flat
Ga via de plattegrond naar 'George Ostin'.
Spreek de portier aan en vraag via je aantekenboekje naar Lia.
Rosa krijgt te horen dat Lia een politieagente is.
Verlaat het gebouw.


Politiebureau
Ga via de plattegrond naar het 'police station'.
Spreek Durkin aan, die nog steeds buiten staat te roken.
Praat via je aantekenboekje over Lia. Durkin zucht en dat zegt genoeg. De politie houdt deze moord stil omdat ze er via Lia in betrokken zijn.
Durkin laat Lia's volledige naam vallen, Lia Pierro, maar wil verder nog steeds niet over de zaak praten.

Schakel over naar Joey.
Zweef het politiebureau in.
Zweef verder door de linker deur naar de kantoorruimte.
Bekijk hier het bureau rechtsvooraan. Er staat een naambordje op met de naam Pierro.
Bekijk de envelop, links van de telefoon. Hij is geadresseerd aan Lia Pierro. Het adres staat nu op je plattegrond.
Bekijk ook de ander voorwerpen op het bureau en verlaat dan het politiebureau.

Schakel over naar Rosa en verlaat de scene.
Durkin roept Rosa even terug. Hij zegt dat Rosa voorzichtig moet zijn niet op tenen te trappen. De politie is nogal gevoelig als het een ven hen betreft. Rosa antwoordt dat hetzelfde ook voor haar op gaat.
Joey is verbaasd te horen dat Rosa George 'een van hen' noemt.


Lia Pierro's woning
Ga via de plattegrond naar 'Lia Pierro'.
Klop op de deur. Geen gehoor en de deur is afgesloten.

Schakel over naar Joey.
Zweef door de deur het huis in en kijk om je heen.
Aan de muur bij de deur hangt een sleutelrekje met een sleutel. Op de sleutel staat 'Emil'.
Loop naar rechts, naar de koelkast en ineens hoor je een stem die je roept.
Een klein geestmeisje komt achter het ladekastje uit en vraagt of Joey op zoek is naar haar moeder. Dan zegt ze dat ze moet oefenen en verdwijnt door een deur.
Ga haar achterna.

Spreek het meisje aan en stel je voor.
Zij zegt dat ze Kendra Haskins heet. Ze wacht op haar vader. Op vrijdag gaan ze altijd naar de Abacus en 's maandags brengt hij haar terug. Haar vader is de eigenaar van de Abacus, een electronicawinkel.

Vraag Kendra wat het laatste is dat ze zich herinnert.
Ze vertelt dat ze uit school kwam en meer weet ze niet.
Vraag haar om mee te komen (come with me) en zegt dat je haar naar haar vader brengt (I'm going to take you to your dad).
Kendra wil eerst weten wat ze als ontbijt krijgt. Als Joey het niet weet, verklaart ze dat ze moet oefenen en keert zich af. Je kunt haar nu niet helpen.

Loop terug de woonkamer in en kijk verder om je heen.
Op de koelkast hangt een tekening. Bekijk hem. Kendra heeft KayKay de trol getekend.
Verlaat het huis.
Joey vertelt Rosa dat hij de geest van Pierro's dochtertje gevonden heeft.
Als Rosa haar wil helpen, zal ze het huis in moeten.


Adres Abacus
Schakel over naar Rosa.
Kijk in de brievenbus die rechts van de deur hangt. Vis er een natte enveloppe (envelope) uit. Bekijk hem in je inventaris.
De afzender is maar half leesbaar: "The Wired A....".
Daar zou wel eens Abacus achter kunnen staan.
Open je telefoon en zoek op het internet naar 'Wired Abacus'.
Rosa vindt het adres, dat nu op je plattegrond staat.
Kendra Haskins  

De Wired Abacus
Ga via de plattegrond naar 'Wired Abacus'.
Spreek de jongen achter de balie aan en vraag naar de manager, Emil Haskins.
Die blijkt niet aanwezig te zijn.

Aan de rechterkant zie je de deur naar Haskins kantoor.
De deur is afgesloten met een codeslot.

Schakel over naar Joey.
Zweef door de deur rechts van de balie naar het kantoor van Haskins.
Bekijk het bureau van dichtbij.
Aan de linkerkant liggen de sleutels van Lia Pierro's huis.

Er draait een screensaver op de monitor.
Blaas tegen de muis en de screensaver verdwijnt.
Klik op het scherm en je ziet een foto van Kendra en haar vader. Hij is genomen voor het Exeter House.
Ga terug de winkel in.

Schakel over naar Rosa.
Open je telefoon en zoek op het internet naar 'Exter House'.
Het adres wordt aan je plattegrond toegevoegd.
Verlaat de winkel via de roltrap onder het raam.


Exeter House
Ga via de plattegrond naar 'Exeter House'.
Links van de voordeur hangt een bellenpaneeltje. Gebruik het.
Rosa spreekt met Emil Haskins via de intercom. Hij laat Rosa binnen komen in de hoop meer te horen over de zaak. De politie vertelt hem namelijk ook niets.

Praat uitgebreid met Emil, ook over de onderwerpen in je aantekenboekje.
Je leert dat Lia en Kendra al weken vermist worden. Als je hem vertelt dat Kendra dood is, weigert hij dat te geloven. Ze hebben immers haar lichaam nog niet gevonden.
Emil zegt dat hij verdachte nummer 1 in de verdwijningszaak is. Hij lijkt oprecht verbijsterd als hij hoort dat George Ostin dood is.

Lia kende George van vroeger en toen was hij volgens Emil een loser, waar Lia meelij mee had. Later leek hij ineens rijk te zijn en bleef Lia aan hem hangen. Emil heeft altijd het gevoel gehad dat George in louche zaakjes zat.

Na het gesprek verlaat Rosa het appartement.
Schakel over naar Joey en zweef het appartement weer in.
Bekijk de foto die rechtsonderaan op het kastje staat, van dichtbij.
De foto is gemnaakt op Kendra's verjaardag. In de linker bovenhoek van de foto staat een datum: 10-29. Rechtsklik erop.
Verlaat het appartement weer.


Haskins kantoor
Ga via de plattegrond terug naar de 'Wired Abacus'.
Tussen de deur van Emils kantoor en de TV links daarvan, hangt je een codeslot op de muur. Bekijk het van dichtbij.
Type in 1029 en de deur gaat open. Rosa loopt naar binnen.

Bekijk het bureau van dichtbij.
Pak de sleutel (key die links op de paperassen ligt. Bekijk de sleutel. Het is de sleutel van Lia.

Bekijk de monitor van dichtbij.
Klik linksbovenaan op het envelopje om de email van Emil te lezen.
Je leert dat Emil software verkoopt die ongeruste ouders op hun computer kunnen zetten. Daarmee kunnen ze de email van hun kinderen bekijken. Het programma heet Parental Eye. Lia heeft het op de computer van Kendra geÔnstalleerd, maar wil het bij nader inzien niet gebruiken. Ze vindt het een inbreuk op de privacy van Kendra.
Wel is ze ietwat ongerust over het online spelletje dat Kendra van Emil kreeg en ze vraagt of dit Trollgate wel veilig is.
Kendra laat Emil weten dat ze de tune van Trollgate op de piano kan spelen.


Trollgate
Open je telefoon en zoek op het internet naar Trollgate.
Het blijkt een online multiplayer spel te zijn.
Klik op de onderste groene regel om de FREE APP te downloaden.

Klik daarna op het Trollgate icoon onderaan op je telefoon.
Klik op de intropagina van het spel op LOG IN.
Het spel vraagt om je inlognaam. Herinner je Kendra's tekening op de koelkast. Daar stond de naam KAYKAY op. Tik dat in als inlognaam en gebruik de entertoets op je toetsenbord om te bevestigen.

Nu wil het spel je wachtwoord weten.
Klik op het onderste veld met "Forgot password?" (wachtwoord vergeten) en bevestig weer.

Het spel wil vervolgens antwoord op de beveiligingsvraag "Wat is de meisjesnaam van je moeder".
Zoals je weet heet Kendra's moeder Lia Pierro. Vul dus PIERRO in en bevestig met je entertoets.
Het spel laat Kendra weten dat het een email heeft gestuurd met het nieuwe wachtwoord.


Parental Eye
Loop de winkel in en vraag de verkoper naar Parental Eye.
Rosa koopt het.

Ga weer het kantoor van Emil in.
Bekijk het bureau van dichtbij.
Gebruik de doos met Parental Eye op de computer. Rosa installeert het.
Klik dan op de monitor en je ziet dat er linksboven een icoon is bijgekomen.
Klik op het icoon met zwarte driehoek.

Het programma zoekt en meldt dat er een nieuwe email is binnengekomen.
De email met het nieuwe wachtwoord voor Trollgate! Noteer het wachtwoord, het is bij iedereen anders. In mijn geval REGIN.
Sluit het programma en sluit de computer.


Kendra's chatlog
Open je telefoon en klik weer op het Trollgate icoon.
Login met KAYKAY. Bevestig met je entertoets.
Tik dan in het bovenste veld het wachtwoord in dat je kreeg. Bevestig met de entertoets.
Je bent binnen!

Klik nu op "CHAT LOG".
Lees de berichtjes die Kendra met haar medespelers uitwisselde.
Je leert dat er een groot gat is gemaakt in de kelder van Lia's huis. Kendra weet niet waarom en zegt dat haar moeder een beetje vreemd doet en het gat met een plank bedekt heeft.

Sluit je telefoon en verlaat het kantoor en de winkel.


Lia Pierro's huis
Ga via de plattegrond naar 'Lia Pierro'.
Gebruik de sleutel die je op Emils bureau vond, om de voordeur te openen.
Ga het huis in. Het is ijzig binnen en dat komt niet door de kou. Joey voelt het ook.

Pak de sleutel (key) van het sleutelrekje dat naast de voordeur hangt. Op deze sleutel staat Emils naam. De sleutel van zijn appartement.


Lia
Loop naar de deur rechts van de trap en ga de kelder in.
Klik op de houten boekenkast. Rosa kan hem niet verschuiven.
Maar rechts van de kast gaat een schuifje open.
Lia houdt Rosa onderschot en wil weten wie ze is.

Praat met Lia.
Zeg haar dat je komt om haar te helpen (I'm here to help you).
Zeg dat je een 'bestower' bent.
Lia is blij je te zien. Er is iets ernstigs aan de hand.
Lia denkt dat George alles aan Rosa verteld heeft en is verbijsterd te horen dat George dood is. Ze vindt het jammer te horen dat Rosa de geest van George niet kon helpen, maar zegt dat zij veilig in dit verborgen kamertje zitten, waar nocj levenden, noch doden hen kwaad kunnen doen.
Met 'zij' bedoelt ze zichzelf en Kendra!

Vertel haar dat Kendra dood is.
Lia geeft toe dat Kendra erg stil is, waarschijnlijk dood. Maar ze kan Kendra's geest nog altijd daarbinnen voelen en dat helpt haar zegt ze.
Ze wil van Rosa weten of Kendra werkelijk veilig is.
Zeg de waarheid: 'no'. Vertel haar dat Kendra's geest niet bij haar in het kamertje is, dat je Kendra gezien hebt in haar kamer en dat je haar wilt helpen.

Vraag wat er is gebeurd (what happened). Lia wil pas iets vertellen als je Kendra geholpen hebt. En ze wil dat je Kendra uit dit huis en weg van haar brengt.
Herinner je dat Kendra wilde weten wat haar moeder altijd voor haar maakte bij het ontbijt en vraag Lia ernaar.(breakfast).
Lia begrijpt het. Dit is het wachtwoord. Ze liet Kendra soms door een collega van school halen als ze zelf niet weg kon. Die collega kreeg een wachtwoord mee, anders ging Kendra niet met hen mee.
Het wachtwoord is "prunes and a danish".

Schakel over naar Joey.
Probeer door de boekenkast het kamertje in te gaan. Dat lukt niet, er is een pijnlijke barriŽre die Joey tegenhoudt!


Kendra
Schakel over naar Rosa en verlaat de kelder.
Loop Kendra's kamer in.
Roep Joey ook naar binnen (call Joey, rechtsonderaan in je scherm).

Schakel over naar Joey.
Spreek Kendra aan en vraag haar of ze met je meegaat (come with me).
Zeg dat je haar naar haar vader brengt (Your dad really needs to see you).
Ze wil weten wat ze als ontbijt kreeg. Vertel haar het wachtwoord dat je van Lia kreeg: 'prunes and a danish'.
Kendra is blij en bereid mee te gaan.
Verlaat haar kamer en verlaat het huis.

Ga via de plattegrond naar 'Exeter House'.
Schakel over naar Rosa.
Gebruik de sleutel die je in Lia's huis pakte en maak de deur open.
Ga naar binnen.

Voor deu nummer 3, schakel je over naar Joey.
Ga naar binnen.
Kendra staat voor haar vader, die ineengezakt op een stoel zit.
Ze begrijpt dat ze dood is. Ze herinnert zich alleen dat ze samen met haar moeder in dat kamertje zat en dat Lia vertelde dat alles goed zou komen.
Joey en Kendra verlaten het appartement.

Gebruik op de gang de stropdas op Kendra.


Lia Pierro
Ga via de plattegrond terug naar 'Lia Pierro'.
Ga het huis in en loop verder naar de kelder.
Praat met de boekenkast en vertel Lia dat Kendra veilig is (Kendra is safe).

Lia komt naar buiten.
Ze vertelt dat ze op een bijeenkomst in de Grace kerk was.
Iedereen wilde zo graag verlichting vinden, iets wat hun leven inhoud gaf. En ze kregen waarom ze vroegen, maar tegen een hoge prijs. Ze vraagt zich af wat er zo vreselijk fout ging.

Lia ziet maar ťťn uitweg. Ze vraagt of Rosa voor haar hetzelfde wil doen als ze voor Kendra deed. En snel, want ze is bang voor degenen die haar komen halen.
Schakel over naar Joey en gebruik je stropdas op Lia. Ze weet al hoe het werkt.

Voor ze gaat vertelt Lia dat ze lid was van de Grace Group, een groep mensen die een keer per week in de Grace kerk bij elkaar kwamen om te praten.
Ze weet niet meer waarover. Ze weet alleen dat het hielp en dat ze allemaal leerden wat de bedoeling van hun leven was. Lia ging naar de politieschool. George ontdekte zijn liefde voor kunst en stopte met dealen.
Dan ineens wordt Lia, net als George, uiteengerukt!


Flashback 2
Joey staat achter de toonbank.
Madeline wil even bevestigd zien dat ze met Joey Mallone praat.
Jocelyn Contis stelt zich ook voor.

Schakel over naar Jocelyn.
Kijk naar de poster op de muur. Het beroemde duo Danny en Linda Marconi staan erop.
Praat met Joey.
Hij ontkent dat er kogelgaten in de muur zitten en hij ziet ook niet de kapotte etalageruit.
Hij vertelt dat Danny mede-eigenaar van de zaak is en tevens een band heeft. Maar Danny is bezig met schimmige zaken en dat vindt Joey niet zo fijn. Hij wil niet vertellen waar Danny regelmatig optreedt.

Schakel over naar Madeline.
Praat met Joey.
Madeline wil weten wat Danny werkelijk voor Joey betekent.
Blijf praten tot Joey vertelt dat Danny's geldschieters gewapend de winkel binnenkwamen. Danny wist te ontkomen. Joey niet.
Joey gaat uiteindelijk met Jocelyn naar het voorportaal, waar hij in het licht stapt.

Dan komt Madeline ook naar binnen. Ze probeert Jocelyn te vertellen dat dit werk binnekort noraal zal voelen. Jocelyn heeft de gave van haar oom geŽrfd en ze haat het. Ze loopt weg. Ze wil gaan dansen.

Madeline praat tegen de verdwenen Jocelyn. Denkt ze werkelijk dat het zo eenvoudig zal zijn? Dit gaat niet werken, roept ze haar achterna. Het zal hen vernietigen, roept ze kwaad naar Jocelyn. Maar die is weg.
Grace Group  

Politiebureau
Rosa wordt bij het lijk van Lia gevonden en vervolgens meegenomen naar het politiebureau voor ondervraging.
Detective Cory Palmer neemt het interview af. Sam Durkin is ook aanwezig.

Palmer wil weten wat Rosa in dat huis deed. Joey geeft het advies te zwijgen.
Het is beter om te praten.
Vertel dat je op zoek was naar Lia (looking for Lia).
Zeg dat ze zichzelf neerschoot (She shot herself).
Durkin bevestigt dat het onderzoek aantoonde dat Lia inderdaad zichzelf doodde.

Palmer vertrouwt Rosa voor geen vijf cent, maar Durkin stuurt hem weg.
Rosa zegt dat er grote dingen gaande zijn en dat ze die moet onderzoeken.
Durkin gelooft haar. Hij vertelt dat er geen spoor te vinden was van de kogel die Kendra doodde. En nu Lia dood is, heeft hij Rosa's hulp meer dan ooit nodig. Maar alles onofficieel.

Hij vraagt wat Rosa nodig heeft.
Lia's gegevens krijg je niet, maar Palmer kan Rosa alle gegevens over George Ostin bezorgen. Vraag toegang tot het appartement van George Ostin en Durkin zegt dat hij ervoor zal zorgen. Rosa moet vanaf nu contact houden met detective Palmer.


Rosa's appartement
Een poosje later zijn Rosa en Joey weer terug in Rosa's appartement.
Kijk in je telefoon, er zijn nieuwe berichten.
Sam Durkin laat weten dat ze de foto van Mary Meehan vergeleken hebben met hun onbekende lijk. Ze zijn nu op zoek naar mary's familie om hen in te lichten. Rosa kan de gegevens over de zaak downloaden. Klik daartoe op de groene link onderaan.

er is ook een berichtje van agent Cory Palmer. Hij heeft opdracht van Sam Durkin om Rosa te helpen. Hij meldt ook dat ze de portier van de flat waar George Ostin woont, gevraagd hebben om Rosa binnen te laten in het appartement.


George Ostins appartement
Verlaat Rosa's flat en ga via de plattegrond naar 'George Ostin'.
Praat in de lobby met de portier over Ostin en Rosa krijgt de sleutel (key) van zijn penthouse op de 12de verdieping.

Loop naar links en neem de lift.
In het appartement aangekomen, kijk je om je heen.
Op het kleine dressoir staat een tablet te knipperen. Gebruik hem.
George heeft een gemiste oproep van ene Michael.
Klik op het email envelopje en lees de berichten. Michael is degene die iets over 'Bestowers' en Rosa weet. Hij zegt dat ze allemaal in gevaar zijn en dat hun ziel uit elkaar gerukt zal worden. Hij vraagt George of die weet waar alle anderen zijn en laat zijn telefoonnummer achter.

Schakel over naar Joey en loop door de glazen deur aan de rechterkant, het dakterras op.
Loop hier naar rechts en er verschijnt een geest, een vrouw. Praat met haar.
Ze neemt al snel afscheid en zweeft door een deur naar het rechter appartement.


Leeg appartement
Ga haar achterna en je arriveert in een leeg appartement.
Midden op de vloer ligt een papiertje (note). Bekijk het. Het is hier te donker om het te kunnen lezen.
Blaas tegen het papiertje.
Bekijk het daarna nog een keer. Nu kan Joey het lezen. Er staat "Ik weet het van Heather. J."

Spreek de vrouw weer aan.
Het maakt niet uit wat je zegt en hoe je aandringt, ze wil je niet vertellen hoe ze heet.
Ze vindt het grappig, maar wordt wel een beetje nijdig als je praat over de lege flat en het briefje.
Neem afscheid en ga terug naar Rosa.
Schakel over naar Rosa en verlaat samen het gebouw.


Politiebureau
Ga via de plattegrond naar het 'Police Station'.
Ga het gebouw in en praat uitgebreid met agent Cory Palmer die aan de balie zit.

Palmer zegt dat Kendra een schotwond in haar schouder had. De kogel ging er dwars doorheen en ze is waarschijnlijk doodgebloed.
Verder heeft hij geen nieuwe dingen te vertellen.
Hij laat wel merken dat hij Lia's dood nog steeds heel hoog heeft zitten. Hij bewonderde haar zeer. Hij wist ook dat Lia naar de zelfhulpgroep in de Grace kerk ging. Lia zei altijd dat iedereen geholpen kon worden.

Gebruik je aantekeningen en vraag Palmer naar het telefoonnummer van die Michael die op Ostins tablet staat.
Palmer zegt dat dit het nummer van de Grace kerk is.
Verlaat het politiebureau.


Grace kerk
Ga via de plattegrond naaar 'Grace Church'.
Loop naar binnen en spreek pater Ullman aan.
Praat via je aantekenboekje over Michael's nummer. Ullman zegt zelfs na aandringen dat hij niet weet waar je het over hebt. Hij weet niet wie vanuit de kerk gebeld heeft en hij kent vele Michaels.
Sluit je aantekenboekje en praat over de telefoon.
Rosa wil weten welke telefoon Michael gebruikt heeft.
Ullman beweert dat er wel een dozijn telefoons in de kerk zijn en dat Michael Cooper elke telefoon gebruikt. Hij weet dus best over wie het gaat.

Spreek hem aan over Cooper.
De pater zegt nu dat hij helemaal geen Michael Cooper kent. Hij is hopeloos onbehulpzaam.
Neem afscheid.

Gebruik je telefoon en zoek op het internet 'Michael Cooper' op.
Rosa ontdekt dat Michael Cooper een priester was!

Spreek pater Ullman weer aan en confronteer hem met wat je weet over Michael Cooper (I know about Michael Cooper). Vraag hem op te houden met liegen (stop lying to me).
Dan vertelt Ullman dat Michael bij hem kwam en om bescherming vroeg. Hij was duidelijk bang. Ullman denkt dat Michael gek geworden is. Hij zei namelijk dat hij in een gevecht gewikkeld was om zijn ziel te redden.
Als Rosa zegt dat dit de waarheid is, krijgt ze horen dat Michael zich in de school verbergt. Die is 's winters gesloten. Ze krijgt de sleutel (key) en wordt gevraagd weg te gaan.


Grace school
Ga via de plattegrond naar 'Grace School'.
Ga het gebouw in en spreek Michael Cooper aan, die in een brandende cirkel staat te bidden. Hij herkent Rosa als zijnde een 'bestower', maar trekt meteen een pistool en zegt dat ze uit de buurt moet blijven.

Praat met Michael. Hij is verbaasd te merken dat Rosa niet eens weet met hoeveel mensen ze in de groep zijn. Hij zegt dat ze haar hebben opgeroepen om hen te beschermen en dat ze het nu toestaat dat ze vernietigd worden.
Michael ziet Joey!


Madeline
Dan komt ineens Madeline de kamer inzweven. Michael is haar gastheer. Ze hoort nu bij Michael, zoals Joey bij Rosa hoort.
Ze kan hier haar werk doen, omdat Joey haar eerder bevrijd heeft (Blackwell 4). Madeline wil buiten verder praten.
Michael, die dus ook een 'bestower' is, is nog lichtelijk agressief, maar dat komt omdat hij zich op die cirkel moet concentreren, verontschuldigt hij zich.

Praat met Madeline Ze is weer actief als geest sinds zes maanden en heeft sindsdien al drie gastheren gehad. Een oude man overleed na een paar weken. Zijn nicht moest niets van Madeline weten en rende steeds weg, tot ze in een dodelijke val van de trappen viel. Michael is de broer van die nicht, maar beslist nog niet aan zijn taak gewend.

Ook Madeline heeft geen idee waarom de zielen uiteengescheurd worden.
George was op zoek naar Rosa omdat ze een goede 'bestower' nodig hadden. Michael kan alleen zielen zien en horen, maar geen zielen helpen en Madeline denkt dat het aan haar ligt.
Ze hoopte dat Rosa de zielen kon redden voor die onbekende kracht ze uiteenscheurde.
Ze vraagt Rosa nu om te onderzoeken wat er aan de hand is.

Informeer naar Michael.
Madeline kent hem nog niet zo goed, maar heeft met hem te doen. Hij verloor in een paar weken tijd zijn oom, zus en vrienden en zijn eigen ziel is in gevaar.
Madeline weet van de Grace Group alleen dat de levens van de groepsleden duidelijk verbeterden na deelname aan de bijeenkomsten. Er hing blijkbaar een prijskaartje aan.
Ga terug naar binnen.


Groepsleden
Praat uitgebreid met Michael.
Hij weet dat hij nog geen echte 'bestower' is. Madeline leerde hem deze beschermende cirkel in stand tehouden, waarin hij zch voor aanvallen van geesten kan verbergen.
Michale ontdekte de aanvallen, toen hij in het ziekenhuis zijn vriend Jeffrey bezocht. Jeffey was betrokken bij een auto-ongeluk en stierf aan de gevolgen. Jeffrey was ook lid van de Grace Group.
Toen hij daarna met behulp van Madeline andere leden van de groep zocht, merkte hij dat ook zij aangevallen werden.

Informeer via je aantekenboekje naar de Grace Group. Hij vertelt dat hij twintig jaar geleden een alcoholist was. Hij zag een advertentie voor een zelfhulpgroep in de krant en werd lid.
Door de bijeenkomsten zag hij ineens in dat hij priester moest worden. Het was zijn levensinhoud. De andere leden verging het net zo. Ook zij ontdekten wat bij en paste en werden daar gelukkig in.
Het vreemde is dat Michael zich totaal niet kan herinneren wat er op die bijeenkomsten gebeurde. Hij herinnert zich alleen de leider van de groep, de Japanse Benjiro.

Informeer naar de namen van de groepsleden. Ze waren met z'n zessen. Michael, Lia en George kent Rosa al. Lia en George zijn dood en uiteengescheurd.
Jeffrey Dutta, Heather Goffstein en Peter Fielding waren de andere, maar zij zijn ook al dood, zegt Michael.
Praat over Jeffrey, Heather en Peter. Michael zag hoe Jeffrey uiteengescheurd werd. Van de andere twee weet hij alleen dat ze dood zijn. Hij hoorde over Heathers dood van George.

Open je telefoon en zoek op het internet naar Peter Fielding (Je kunt ook naar het politiebureau gaan en agent Graham er naar vragen).
Fielding is de eigenaar en trainer van een sportschool en kreeg een fataal ongeluk.
Rosa wil wel eens een kijkje gaan nemen of Peters geest er nog is.
Sluit je telefoon en verlaat het gebouw.


Fields sportschool
Ga via de plattegrond naar 'Fields Gym'.
Op het bordje naast de deur staat dat alleen leden toegang hebben. Rosa heeft geen pasje.

Schakel over naar Joey en zweef door de deur naar binnen.
Ga verder door de deur van de herenkleedkamer.
Hier tref je de geest van Peter Fielding. Praat met hem.
Hij blijft zeggen dat er iets fout is met het licht. Maar verder heeft hij niets te vertellen over de andere personen van de Grace Group. Peter is zich duidelijk niet ervan bewust dat hij dood is.
Verlaat de sportschool.


Grace school
Ga via de plattegrond naar 'Grace School'.
Praat met Madeline. Ze is blij te horen dat de geest van Peter Fielding nog intact is. Hij kan niet geholpen worden, als hij niet weet dat hij dood is, maar hij kan dan ook niet verscheurd worden.
Rosa voelt zich nu schuldig over de vernietiging van de zielen van Lia en George.
madeline zegt dat deze zielen lang gelden al voorbestemd waren. Rosa kan alleen doorgaan met haar werk en proberen Peter te redden, voor het besef tot hem doordringt.
Madeline heeft een ideetje en gaat naar binnen om met Michael te praten.

Ga ook naar binnen.
Michael is dolblij te horen dat de zielen van Peter en Heather nog intact zijn.
Hij hoopt dat Rosa hen kan redden.
Madeline zegt dat ze het probleem benaderen vanuit een verkeerd standpunt, vanuit onwetendheid en angst. Door haar jarenlange ervaring, kan ze een geest lezen. Ze vraagt of Rosa de geesten van Fielding en Heather naar de Grace School kan brengen. Michael is namelijk niet bereid zijn veilige cirkel te verlaten en de geesten zullen ook veilig zijn in de cirkel. Hier kan Rosa ze dan bewust maken van hun toestand.

Joey krijgt van Madeline een totem waarmee hij de geest direct in de cirkel kan sturen.

Praat met Michael over Peter en Heather.
Michael herinnert zich alleen dat George ooit lessen nam in de sportschool. En na enig aandringen vertelt hij dat Heather een prostituee was en een keer bij hem te biecht ging. Hij vertelt Rosa het oude adres van Heather.
Verlaat de school.
Heather Goffstein 

Heathers adres
Ga via de plattegrond naar 'Heather'.
Daar aangekomen, zie je de geest van een jonge vrouw achter het hek van de tuin.

Schakel over naar Joey en ga door het hek de tuin in.
Praat uitgebreid met de vrouw. Ze heet Heather en denkt even dat Joey door ene Ray gestuurd is. Ze wil niet vertellen wie Ray is, maar het lijkt erop dat het haar pooier is.
Neem afscheid en ga door het hek terug naar Rosa.
Schakel over naar Rosa.


Politiebureau
Ga via de plattegrond naar 'Police Station'.
Ga naar binnen en vraag agent Palmer naar informatie over Ray.
Hij vertelt dat een zekere Ray een paar jaar geleden voor ondervraging werd opgepakt, na een inval in de Vantini bar. Hij geeft Rosa het adres.

Als je Palmer vraagt naar Peter Fielding, krijg je te horen dat hij van een ladder viel, toen hij een lamp in het plafond wilde vervangen. Hij kwam met zijn hoofd op een bankje terecht en bloedde dood.
Verlaat het politiebureau.


Vantini's bar
Ga via de plattegrond naar 'Vantini'.
Ga de bar in en praat met de dame die aan het tafeltje zit.
Vertel haar dat je met Ray wil praten over iemand die dood (about death) is en ze vertelt dat zij Ray is, oftewel Rachel Mendez.
Praat over Heather. Het spijt Ray te horen dat Heather dood is. Heather werkte een paar jaar geleden voor haar en vertrok gewoon. Ze denkt niet dat Heather vijanden (enemies) had. Ray zoekt de klanten zorgvuldig uit en houdt gegevens bij in haar kantoor. Ze wilde lijst met klanten echter niet aan Rosa geven.

Aan het einde van het gesprek bestelt Ray een coctail, die de barmeid op tafel zet.

Je kunt naar links lopen en de trap oplopen. Je arrivert in een rode kamer met een sofa en een zitje. Dit ziet er niet erg uit als een kantoor. Ga de trap weer af.

Ga bij de nooduitgang, links van de bar staan.
Schakel over naar Joey en blaas tegen het glas.
Terwijl de barmeid het glas opruimt, ga je snel door de nooduitgang naar buiten.


Ray's kantoor
Op de binnenplaats zie je rechts boven de nooduitgang een brandladder hangen. Via die ladder zou je in Ray's kantoor kunnen komen.
Klim (climb the dumpster) op de grote afvalcontainer. Spring naar de ladder. Dat ging niet zo best.

Er ligt ijs op de container.
Gebruik Rosa's (nog steeds) hete koffie op het ijs. Het smelt.
Pak de oude lap (rag) die uit de container piept. Veeg de natte smurrie (coffee sludge) van de container af.

Klim dan nog eens op de container.
Spring naar de ladder. Ditmaal lukt het.
Ga door het verlichte raam het kantoor van Ray in.

Kijk om je heen. Overal hangen foto's van de meisjes die voor Ray werken. Aan de rechterkant hangt een schilderij van Ray in haar jonge jaren.
Gebruik de computer.
Rosa doorzoekt de bestanden en vindt een lijst met klanten. Ze laadt hem op een USB stick.

Verlaat Ray's kantoor via de onderkant van je scherm.
Rosa stapt door een geheime deur, die uitkomt in de rode kamer. Maar hier staat Ray op haar te wachten! Ray is niet gek en eist de USB stick van Rosa.
Even later staat Rosa teleurgesteld buiten.


Fields sportschool
Ga via de plattegrond naar 'Fields Gym'.
Schakel over naar Joey en ga de sportschool in.
Rechts van de deur hangt een ingelijste foto van een beroemdheid die deze sportschool bezocht. Bekijk de foto en Joey ontdekt dat dit de geest is, die hij op het dak van Georges appartement ontmoette. Ze heet Tanya Corsey.
Ga weer naar buiten.


Leeg appartement
Ga via de plattegrond naar 'George Ostin', naar zijn appartement.
Joey brengt onderweg Rosa op de hoogte en hoort dat Tanya een TV-presentatrice is.
Zweef door de glazen deuren naar het dak en loop verder naar het lege appartement.
Spreek de geest aan en vertel haar dat je nu weet hoe ze heet: Tanya Corsey. Ze vindt het wel jammer dat het mysterie opgelost is.
Spreek haar aan over het briefje op de vloer. Ze weigert te zeggen wat ze ervan weet. Ook als je via je aantekeningen met haar over Heather probeert te praten, ontkent ze alle kennis.

Schakel over naar Rosa.
Open je telefoon en zoek op het internet naar Tanya Corsey.
Rosa had al gehoord dat er een nieuwe presentatrice was voor de nieuwsshow, maar wist niet dat Tanya's dood de reden was. Ze wil eens gaan praten op het hoofdkwartier van de show. het adres staat nu in je plattegrond.


TV studio
Ga via de plattegrond naar 'newsroom'.
Spreek de man achter de computer aan. Het is producer Jim Peebles.
Hij werkte voor de nieuwsshow en vroeger ook met Tanya.
Gebruik je aantekeningen en praat met Jim over Heather Goffstein. Rosa vraagt of hij het briefje in Tanya's appartement schreef. Het was ondertekend met J. Jim zegt van niets te weten.
Sluit het gesprek af.

Open de aantekeningen in je telefoon.
Klik op 'Jim Peebles' en op 'client list' om ze te combineren.
Rosa ontdekt dat Jim op de lijst staat van Heathers klanten. Interessant.
Sluit de telefoon.
Spreek Jim weer aan en vertel hem dat je alles weet (Jim, I know everything).
Jim geeft toe dat hij het briefje schreef.
Hij vertelt dat hij vijfentwintig jaar geleden Heather bezocht, tot die met het werk stopte. Jaren later stapt Tanya de studio binnen. Jim herkende haar meteen!

De conclusie is duidelijk. Heather en Tanya zijn een en dezelfde persoon!
Tany herkende Jim niet als die oude klant en werkte hard om een positie binnen de studio te verwerven.
Toen vertelde Jim dat hij wist van haar verleden en probeerde hij Tanya te chanteren. Tanya gng naar huis, dronk teveel en viel in de douche. Ze overleed.
Neem afscheid van Jim.


Tanya's appartement
Ga via de plattegrond naar 'George Ostin', naar zijn appartement.
Rosa concludeert dat Tanya en Heather elk hun eigen geest voor dat stuk van hun verleden hebben. Als ze haar willen helpen, zullen ze de geesten bij elkaar moeten brengen.

Schakel over naar Joey.
Zweef door de glazen deuren naar het dak en loop verder naar het lege appartement.
Spreek Tanya aan en vertel haar dat je weet wie ze is en was.
Joey vraagt of Tanya mee wil komen om iemand te ontmoeten.
Tanya is er niet blij mee, ze dekt dat Joey haar ook wil afpersen, net als Jim. Ze stemt toe Joey te volgen.
Verlaat het appartement.


Heather
Ga via de plattegrond naar 'Heather'.
Tanya herkent het gebouw.
Ga de tuin in. Hier worden Heather en Tanya verenigd, nadat Tanya haar verleden accepteert.
Vervolgens dringt het ook tot haar door dat ze dood is.
Joey overhandigt haar de totem van Madeline en Heather/Tanya wordt rechtstreeks in de cirkel van Michael getransporteerd.

Madeline ziet dat er een andere geest aan Heather trekt. Het signaal is te zwak om te herkennen om wie het gaat. Madeline zou graag nog een geest in deze beschermende cirkel erbij hebben. De geest van Peter Fielding zou voldoende moeten zijn.
Verlaat de kerk.
Peter Fielding  

Fields sportschool
Ga via de plattegrond naar 'Fields Gym'.
Schakel over naar Joey en ga de sportschool in.
Loop verder naar de herenkleedkamer en praat met Peter.

Vraag hem naar een 'personal training session'. Deze optie krijg je alleen als je met Michael uitgebreid over Peter en de sportschool gepraat hebt.
Peter is bereid om je les te geven en gaat even op zijn schema kijken. Hij boekt Joey en geeft hem zijn telefoonnummer.
Verlaat de sportschool.


Politiebureau
Schakel over naar Rosa en ga via de plattegrond naar het 'police station'.
Ga naar binnen en spreek Palmer aan over Peters telefoonnummer in je aantekeningen. Hij zoekt het adres op.
Verlaat het politiebureau.


Fieldings appartement
Ga via de plattegrond naar 'Fielding'.
Klop op de deur van het appartement. De vrouw die open doet wil met rust gelaten worden.

Schakel over naar Joey en zweef door de deur het appartement in.
Bekijk de papieren die op de salontafel liggen. Het is een brief van een reclasseringsambtenaar. De vrouw is niet op een afspraak verschenen. En ze heeft iets te maken gehad met Karth House.

Schakel over naar Rosa.
Open je telefoon en bekijk je email berichten.
Je hebt een mailtje van Sam Durkin gekregen met een aangehecht bestand. Klik op de groene regel onderaan om het bestand in je telefoon te downloaden.

Als je wilt, kun je ook de andere mailtjes lezen.
Een van de mailtjes is van de arts die ook Rosa's tante behandelde en die graag een afspraak met Rosa wil maken om te praten over de ziekte die Rosa's familie treft.

Open je aantekeningen en klik op het 'case' bestand, waarin het ID nummer van de vrouw staat die in Peters appartement woont.
Klik dan op 'Karth File' om de bestanden te combineren. Rosa ontdekt dat de vrouw maggie Fileing heet. Ze werd opgepakt na de inval in Karth House en werd vervolgens verplicht om af te kicken. Peter Fieldiing was haar broer.


Maggie
Klop weer op de deur.
Vraag de vrouw of ze Maggie heet en ze geeft het toe.
Ze zegt dat ze er nog niet aan toe is om over Peters dood na te denken. Ze woont alleen tijdelijk in zijn appartement, tot ze een andere woonplaats heeft gevonden.
Ze laat Rosa binnen, als die suggereert dat de dood van Peter geen ongeluk was.

Praat uitgebreid met Maggie.
Ze had niet gedacht dat Peter op zo'n domme manier dood zou gaan, maar wil niet over hem praten. Hun vader is degene die de sportschool opstartte. Als Rosa meer wil weten moet ze maar met hem praten, zegt ze. Ze geeft Rosa zijn adres.
Neem afscheid.


Kerkhof
Ga via de plattegrond naar 'Fielding sr.'
Het adres dat Rosa kreeg is het kerkhof!
Bekijk de linker grafsteen. Connor Fielding is twintig jaren geleden al overleden, op 18 maart 1993.
Verlaat het kerkhof.


Fieldings appartement
Ga via de plattegrond naar 'Fielding'.
Schakel over naar Joey.
Zweef de deur in. Op het tafeltje naast de sofa waar Maggie zit, ligt een kaartje (card). Bekijk het. Het is een ledenpas van Peters sportschool. Blaas ertegen en het valt op de grond.

Schakel over naar Rosa.
Klop op de deur van het appartement.
Vertel Maggie dat je ontdekte dat haar vader dood is.
Ze zegt dat Peter de enige was, die zijn graf bezocht, op de dag waarop zijn vader stierf.

Raap de ledenpas (gold card) op (pick op card).
Sluit het gesprek af en verlaat het appartement.


Fields sportschool
Ga via de plattegrond naar 'Fields Gym'.
Gebruik de ledenpas op de kaartlezer, rechts van de deur.
Rosa gaat automatisch naar binnen.

Links van de deur ligt een schilderijlijstjte op de grond. Raap het op en Rosa hangt het terug aan de muur.
Bekijk de foto in het lijstje. Het is een foto van Connor Fielding in zijn uniform. Zijn registratienummer staat er ook op.

Gebruik de afsprakenlijst (calendar) die rechts van de deur op het zuiltje ligt en je ziet hem van dichtbij.
Herinner je de sterfdatum van Connor: 18 maart.
Pak de pen en klik op 'january'. Klik dan in de lijst op 'march'.
Zet dan een cirkeltje om 18.

Schakel over naar Joey.
Ga de kleedruimte in en praat met Peter.
Vraag of je de afspraak kunt verzetten (reschedule training).
Peter bekijk de kalender en denkt dat het vandaag 18 maart is. Hij krijgt haast en vertrekt.
Verlaat ook de sportschool.


Politiebureau
Schakel over naar Rosa en ga via de plattegrond naar het 'police station'.
Ga naar binnen en spreek Palmer aan over Connor Fielding.
Als je zijn registratienummer gezien hebt, zal Palmer je de informatie geven.
Volgens het dossier was er bij de Fieldings sprake van huiselijk geweld.
Verlaat het politiebureau.


Maggie
Ga via de plattegrond naar 'Fielding'.
Klop op de deur en ga naar binnen.
Praat met Maggie over haar vader en vertel haar wat je hoorde over haar vader.
Maggie is er niet blij mee. Ze vraagt zich af wat het te maken heeft met Peters dood. Ze wil deze hele ellende juist vergeten.

Rosa wordt min of meer de deur uitgewerkt.
Maar als ze op de gang staat, komt Maggie naar buiten. Ze wil haar vader gaan bezoeken.


Kerkhof
Ga via de plattegrond naar 'Greenwood'.
Maggie staat voor de grafsteen, maar ook Peters geest is aanwezig.

Spreek Maggie aan.
Peter denkt dat Maggie hem ziet. Als zij over de dode spreekt, denkt hij dat het over zijn vader gaat.
Praat uitgebreid met Maggie.
Ze vertelt dat ze jaloers was op Peter, omdat hij een succes van de sportschool maakte.
En dat ze het haatte dat de mensen met lof spraken over die aardige vader van Peter.
Peter is verbijsterd. Hij wist niet van de mishandeling.

Maggie neemt afscheid van de andere grafsteen, van haar broer.
Peter begint het langzaam te beseffen en ziet zijn eigen grafsteen.
Joey laat hem snel de totem vastpakken, zodat hij naar de beschermende cirkel getransporteerd wordt.


Madeline
Joey en Rosa gaan ook naar de kerk waar Michael en de twee geesten staan.
Madeline is tevreden.
Zij blijkt degene te zijn die de zielen uiteenrukt en de energie in zichzelf opneemt!

Praat met Madeline.
Ze bedankt Rosa voor het verzamelen van de slapende geesten van Tanya en Peter.
Joey heeft haar ooit uit de duisternis gered, maar ze voelde zich niet vrij.
Ze deed haar taak als geest/begeleider goed. Maar ze raakte verbitterd omdat ze nooit een woord van dank kreeg van alle 'bestowers' waaraan ze gebonden was. Haar laatste gastvrouwe liet haar alleen achter in de ruimte, vergeten door iedereen.
Om echt vrij te worden, had ze energie nodig. Energie om iets te doen, waarop Rosa niet voorbereid is.

Madeline kruipt in het lichaam van Rosa!
Praat met Rosa/Madeline. Ze wil gewoon blijven doen, wat Rosa altijd deed: zielen redden.
Joey voelt zich daar absoluut niet goed bij.
Hij spoort Rosa aan te vechten tegen de overname van Madeline.

Madeline zegt dat Rosa niet de macht en de kracht heeft om haar te verwijderen.
Niet met de kracht die Madeline nu heeft. Toen ze nog in de lege ruimte zat, heeft ze al eerder geprobeerd de geesten over te nemen van Rosa's voorgangers! Het lukte maar een paar minuten lang, voordat hun geest brak. Maar ditmaal is het haar gelukt, zonder Rosa's geest te breken, zegt Madeline.

Madeline vertrekt en Joey wordt eenvoudig meegetrokken. Hij kan niet anders.
Rosangela  

Voor de kerk
Als Madeline buiten staat, hoont ze Joey. Hij moet maar proberen om haar bij te houden, hij is immers aan Rosa's lichaam gebonden.
Dat is een idee! Gebruik je stropdas op Rosa.
Joey en Rosa hebben inderdaad een band en zo is hij is in staat om Madeline uit Rosa's lichaam te trekken.
Madeline vertrekt.

Als Rosa bij bewustzijn komt, verschijnt agent Cory Palmer met getrokken pistool. Hij heeft het lijk van Michael gevonden.
Rosa schakelt hem uit, maar grijpt dan naar haar hoofd.
Ze vraagt zich af of dit was wat haar tante en grootmoeder voelden. Madeline is weer bezig en breekt Rosa's geest!


In de leegte
Als Rosa nu bijkomt, is ze in de leegte.
Loop naar rechts en je treft Rosa's tante Lauren. Praat uitgebreid met haar.
Rosa beseft dat ze ook getroffen is door de 'ziekte' die ook haar tante en haar grootmoeder trof. Alleen haar geest is hier in die leegte.
Lauren vertelt dat haar grootmoeder hier ook was, maar inmiddels langzaam verdwenen is. Het zal ook wel met haar gebeuren, verwacht ze.
Intussen is ze tevreden en geniet ze van het uitzicht.


Inrichting
Schakel over naar Joey.
Hij is bij Rosa in een isoleercel. Rosa is vastgebonden en platgespoten.
Joey zucht en verwijt het zichzelf. Hij weet wat er gaat gebeuren. Rosa wordt net als haar tante en grootmoeder opgesloten in een inrichting. Niemand zal het immers geloven als ze de waarheid vertelt.

Joey wil zoeken naar een manier om dit te voorkomen.
Zweef door de deur van de isoleercel naar buiten.


Linker gang
Loop door de gang linksachter (to the left).
Aan de muur hangt een prikbord met een dienstrooster. Bekijk het. Joey zegt dat hij na al die jaren hier het rooster vanbuiten kent.

Ga de kamer links van het prikbord in.
Je treft hier dr. Quentin. Joey is niet enthousiast over hem.
Quentin bestudeert de scans van Rosa's brein en spreekt in zijn dictafoon over de opname en conditie van Rosa. Achter hem staat een verrijdbaar kastje met chirurgische instrumenten.
Ga terug naar de gang.

Ga door de linker deur naar binnen en je bent in een soort opslagkamertje.
Kijk om je heen.
Rechts van de kast hangt een briefje. Lees het. Het is al een paar jaar oud.
Dr. Quentin meldt dat niemand in Unit 2 geplaatst mag worden. Dit was de kamer waar mr. Benjiro overleed en deze kamer is volgens de inspecteurs onveilig.
Benjiro was de naam van de leider van de Grace Group!
Verlaat de voorraadruimte.


Benjiro
Ga naar de gang met Rosa's isoleercel.
Ga de isoleercel tegenover die van Rosa in. Hij is leeg.
Probeer de isoleercel te verlaten en er verschijnt een geest.

Spreek de geest aan. Het is Benjiro Hatori.
Hij is gestorven terwijl hij in een dwangbuis zat!
Hij vermoedt althans dat hij gestorven is. Hij maakte deel uit van een groepering die je mentale vampieren zou kunnen noemen. Ze verlengden hun leven door de positieve energie van gewillige mensen te consumeren.
Joey vertelt dat hij vorig jaar Gavin ontmoet heeft. Ook iemand die anderen doodde om zelf beter te worden.

Benjiro zegt dat hij anders is.
Hij vond het niet prettig om mensen te doden. Hij bestudeerde de energie die hij nodig had en creŽerde het 'Epiphany Experiment'. Hij wilde de levens van de mensen waarvan hij de energie consumeerde juist verbeteren en niet vernietigen.
Door hen te helpen hun leven positieve vorm te geven, zorgde hij voor een overmaat aan positieve energie en die roomde hij af. Zo hadden de mensen er geen last van.
Maar zijn experiment werkte een beetje te goed. Zijn geest kon al die extra enenrgie niet aan en zo belandde hij in deze inrichting.

Benjiro is even verbaasd te horen dat hij de geesten van de mensen zo zwak maakte, dat ze het slachtoffer van Madeline werden, die hun zielen stal.
Maar als hij het begrijpt, vraagt hij Joey om hem te volgen. Hij wil hem iets laten zien.

Volg Benjiro door de deur naar buiten.
Hij gaat de gang rechtsachteraan in. Volg hem.
Je arriveert bij de balie.
Kijk door het raam. In de nachtelijke hemel zie je een vortex. Dat ziet er niet goed uit.
Praat met Benjiro. Hij zegt dat er veel energie naar de vortex gezogen wordt. De vortex hangt boven de Grace kerk.
Joey vermoedt dat dit het werk van Madeline is. Ze wil zichzelf opblazen.
Benjiro waarschuwt voor het gevaar dat elke ziel in een straal van tien mijl eveneens vernietigd zal worden.
Benjiro vertrekt.


Rosa
Ga naar Rosa's isoleercel.
Spreek Rosa aan. Joey probeert Rosa wakker te praten. Hij heeft haar nodig. Ze moeten samen deze ramp met de vortex voorkomen.


In de leegte
Je schakelt automatisch over naar Rosa.
Ze heeft Joey gehoord.
Klik op de exit achter Rosa en ze zal opstaan.

Klik nog eens op de exit en ze loopt naar rechts.
Probeer hier op de richel te klimmen. Dat lukt niet.

Ga terug naar Lauren en praat met haar. Vertel haar over de richel en vertel haar dat Joey hulp nodig heeft (Joey needs help). Ze wil niet opstaan.
Zeg dat Joey hun levens gered heeft (saved our lives). lauren sputtert tegen dat hij hen eerst in gevaar bracht.
Zeg dat Joey haar fout beoordeeld heeft (he was wrong about you), dat ze in werkelijkheid niet geÔnteresseerd is. Dat laat Lauren zich niet zeggen en ze staat op.

Loop naar de richel.
Klik op de richel en Lauren helpt Rosa omhoog.
Dan trekt Rosa Lauren ook omhoog.
Loop verder over het pad.

Klik aan het einde van het pad op het stralende licht.
Rosa en Lauren komen op de bekende plek, waar de geesten voorgoed overgaan naar het licht. Lauren weet dat ze dood is en vertrekt.


Rosa's isoleercel
Rosa komt bij in haar cel.
Het universum laat haar weten wat er aan de hand is.
Zo stierven Lauren en Patricia. Hun geesten konden de druk niet aan. Hun zielen verborgen zch in de leegte tot ze stierven. Rosa heeft de weg terug gevonden.

Rosa kan zich niet bevrijden van haar dwangbuis.
Schakel over naar Joey en verlaat de isoleercel.


Dwangbuis
Ga naar de gang linksachter en loop de kamer van dr. Quentin binnen. Het gebouw schudt intussen op zijn grondvesten.
Dr. Quentin ligt bewusteloos op de grond.
Het kastje met instrumenten is omgevallen en midden in de kamer ligt een scalpel op de grond.
Blaas tegen de scalpel tot hij voor de deur van Rosa's isoleercel ligt.
Aan de onderkant van de deur zit een flap.

Schakel over naar Rosa.
Rosa's universumstem legt uit dat iedereen in de stad inmiddels bewusteloos is, doordat de energie weggezogen wordt. Omdat Rosa en Joey al in de leegte zijn geweest, zijn zij immuun voor dit effect.
Blijf aan de rechterkant bij de deur klikken, tot het Rosa gelukt is naar de overkant te schuiven. Als ze niet verder kan, klik je op de flap aan de onderkant van de deur. Ze duwt hem met haar voet open.

Schakel over naar Joey. Verlaat de cel.
Blaas de scalpel in de isoleercel.

Schakel over naar Rosa.
Klik op de scalpel en het lukt haar om zich te bevrijden.


Ontsnappen
Raap de scalpel op.
Gebruik de scalpel om de achterste wand open te snijden. Rosa ziet een rooster van een ventilatiekanaal.
Gebruik de scalpel om de linker wand open te snijden. Hier ziet Rosa een oude metalen buis (old pipe). Raap hem op.

Gebruik de metalen buis op het rooster en Rosa wrikt het rooster open.
Kruip de ventilatieschacht in.

Rosa komt uit in de voorraadkamer.
Maak de kastdeur open en Rosa vindt haar kleren en een sleutel (key).

Verlaat de voorradkamer door de deur en loop helemaal naar rechts, naar de balie.
Gebruik hier de sleutel op de liftdeur en verlaat de inrichting.


Grace School
Ga via de plattegrond naar 'Grace School'
Joey zegt dat madeline op het dak is.
Het universum laat via Rosa weten dat Madeline de energie in zichzelf verzamelt, om zo haar geest te verzwakken tot hij breekt.

Ga het gebouw in.
Pater Michael lingt nog steeds in zijn cirkel. Niemand kan het gebouw in vanwege die energie.
Doorzoek het lichaam van Michael en Rosa vindt een stuk krijt (chalk).
Loop daarna de trap op naar boven, naar het dak.


Dak
Madeline is stomverbaasd te zien dat Rosa's geest ht overleefd heeft. maar ze laat zich niet afleiden van wat ze probeert te doen.

Schakel over naar Joey.
Gebruik je stropdas op Rosa.
Joey en Rosa gaan samen naar de andere kant om te zien wat daar gebeurt.

Schakel over naar Rosa.
Gebruik het stuk krijt op het stenen pad (platform). Rosa tekent een cirkel.

Schakel over naar Joey.
Gebruik de stropdas op de krijtcirkel. Joey trekt eenzelfde scherm op als dat waar Michael in staat. Madeline heeft hem immers vertelt hoe ze dat deed.
Vertrek dan door de poort om terug te gaan naar het dak.

Als Joey gebruik je de zelfgemaakte stropdas-totem op Madeline ................KopiŽren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.