THE BLACKWELL CONVERGENCE

Blackwell 3Walkthrough door Marjo © 2009 www.adventurespel.nl

Uitgever: Wadjet Eye Games/2009
Ontwerper: Dave Gilbert

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Marjo's Spel-Info.Intro - Allen ReikenFrank LyonsDe Countess en de schilderMeltzer FoundationClaudeGoldwaterCountessIntro - Allen Reiken 

New York City, Uppper West Side 5.30 pm.
Het regent. Je kijkt naar een verdieping van een kantoorgebouw.
Dan schakel je over naar de binnenkant, een kantoorruimte waar lakens over de meubels en gedeeltelijk voor de ramen hangen.
Er wordt op de deur geklopt. Rosangela Blackwell en haar familiegeest Joey staan voor de deur.

Je controleert op dit moment Rosangela.
Als je in de kamer ergens op rechtsklikt (=kijken), zal zij reageren en zeggen, dat ze alleen die gesloten deur ziet.
Linksklik (=actie ondernemen) op de deur. Roseangela probeert de deur te openen, maar die is natuurlijk op slot.
Joey is een geest, dus is het aan hem om iets te proberen.

Ga met je cursor naar de bovenkant van je scherm en er verschijnt een menubalk.
In het midden zie je de knoppen "J" en "R".
Door op deze knoppen te klikken, kun je van speelkarakter veranderen. (Of door op je TAB-toets te duwen).

Klik op de "J" knop en je controleert Joey.
Linksklik dan op de deur en Joey zweeft door de deur.
Joey kan als geest niets oppakken, maar wel rondkijken.
Vlak voor de deur zie je iets glinsteren. Kijk (rechtsklik) ernaar en Joey ziet dat het een paperclip is.
Als geest heeft Joey slechts één mogelijkheid om iets te verplaatsen, namelijk door te blazen. Linksklik op de paperclip en Joey blaast hem onder de deur door naar Rosangela.

Schakel over naar Rosangela.
Ze heeft de paperclip opgeraapt. Je ziet hem in haar inventarisbalk zitten, bovenaan in je scherm.
Linksklik op de paperclip en linksklik aansluitend op de deur en Rosangela zal met de paperclip het slot open peuteren en naar binnen stappen.
Ze is op zoek naar geesten.
N.B.: Bekijk alles in elke locatie waar je komt. Het is niet alleen leuk, maar geeft je ook extra informatie en hints.


Allen Reiken
Bekijk om te beginnen de krant (newspaper) die in je inventaris zit.
Kandidaat-burgemeester Larry Silver heeft zijn verkiezingscampagnebureau noodgedwongen naar een andere locatie verplaatst. Het kantoor op 354 West 80 straat dat hij wilde gebruiken, moest eerst gerenoveerd worden, maar de drie firma's die de opdracht kregen, haakten om beurten af, zonder er mededelingen over te doen.

Open de lades van het bureau (desk drawers).
Rosangela vindt een overlijdensadvertentie (obituary) van Allen Reiken, de voormalige eigenaar van dit kantoor op 354 West 80 straat. Hij heeft hier zelfmoord gepleegd, door van de richel buiten het raam te springen.
Rosangela noteert dit meteen in haar aantekenboekje, dat je helemaal linksboven in je inventarisbalk kunt vinden.

Trek het laken weg, dat voor het middelste raam hangt.
Aan de linkerkant van het raam zie je een arm. Kijk ernaar. Het lijkt erop dat ze hun geest gevonden hebben, maar Rosangela wil uiteraard niet op die richel gaan staan.

Schakel over naar Joey, klik op de arm en Joey zweeft door het raam naar buiten.
Spreek de geest aan.
Zeg dat je hem wilt helpen en hij dreigt te springen.
Klik op de optie "consult noteboook", om je aantekenboek te bekijken.
Klik op de opties in het aantekenboek zodat Joey hierover met de man praat.
De geest is inderdaad Allen Reiken en hij beseft niet dat hij al dood is.
Praat met Allen over de reden van zijn springen (silver lining - what happened). Allen vertelt dat een vuur zijn hele voorraad vernietigde en dat de rechtszaken erna hem totaal ruïneerden. Iedereen liet hem vallen, zelfs zijn vrienden en echtgenote.

Haal Allen over om naar binnen te gaan, door te doen alsof daar zijn vrouw (wife) op hem wacht.

Als Allen binnen is, schakel je over naar Rosangela en doe je alsof je Allen's vrouw bent.
Praat met Allen en kies voor de vervelende gespreksoptie (you were right to leave him) om ervoor te zorgen dat Allen kwaad wordt en voor zichzelf opkomt.

Allen realiseert zich uiteindelijk dat hij op de richel stond en uitgleed en dus nu dood is.
Joey geeft Allen en Rosangela ieder een uiteinde van zijn stropdas in handen en Rosangela helpt Allen naar het hiernamaals.
Frank Lyons 

Rosangela's appartement
Terug in Rosangela's appartement, heeft ze het gevoel iets vergeten te zijn.
Kijk rond in de kamer. Bekijk ook de foto die boven de televisie aan de wand hangt. Het is een foto van een jonge Rosangela in de armen van haar tante Lauren.

Kijk naar de kalender, die rechtsachteraan boven het bureau hangt.
Rosangela ontdekt dat ze om 7 uur een afspraak had met Nishanthi, bij de Park Gallery, waar de opening is van een tentoonstelling met werken van Claude Urdin, een lokale straatartiest. Het is inmiddels 7.15 uur.

Klik op de computer die op het bureau staat.
Klik op de middelste knop om de oogle-websearch pagina te openen.
Typ Park Gallery in op je toetsenbord en je krijgt het betreffende artikel met het adres. Bovendien staat Park Gallery nu in Rosangela's plattegrond.

Ga door de rechter deur naar de gang.
Klik op de liftdeur aan het einde van de gang. Rosangela stapt in en je krijgt een stadsplattegrond te zien. Kies voor bestemming "Park Gallery"


Park Gallery
In de Gallery aangekomen, wordt je aangesproken door Josie Park, die met artiest Claude Urdin stond te praten. Als Rosangela zegt dat ze op uitnodiging van Nishanti hier is, mag ze blijven.

Spreek Nishanthi aan, die links onderaan naast de vrouw met de rode jurk staat.
Vraag Nishanti of ze je aan die vrouw wil voorstllen (introduce friend). De vrouw heet Monique Stahlman en heeft een spookverhaal.
Informeer ernaar (what's wrong) en Monique zegt dat ze de volgende ochtend in haar kantoor wel erover wil praten. Ze geeft Rosangela haar visitekaartje (business card) met het adres.

Praat nog even met Nishanthi en loop dan op je gemak door de gallery.
Loop naar rechts en probeer via de trap (stairs) de gallery te verlaten.
Nishanthi komt aanlopen en vraagt of je nog even wil blijven, een glas wijn drinken. Stem in (stay).


Portal
Rosangela wordt dronken en heeft later die avond een vreemde droom.
Ze in de Portal tussen het heden en het hiermamaals. Een vreemde dame in 18-eeuwse kledij verschijnt en zegt dat ze elkaar binnenkort vaker zullen ontmoeten, dat Rosangela aan de beurt is en dat ze hoopt dat Rosangela er klaar voor is.
Ze zorgt ervoor dat Rosangela zich bij het ontwaken niets van de droom zal herinneren.


Rosangela's appartement
Rosangela voelt zich de volgende ochtend niet zo lekker.
Bekijk in je inventaris het visitekaartje van Monique en het adres staat vervolgens op je plattegrond.
Verlaat het appartement, ga naar de lift en kies als bestemming "Cube Star Films"


Monique Stahlman
Praat met Monique over haar "Ghost story". Ze zegt dat het te maken heeft met Frank Lyons.
Zeg tegen haar dat je niet weet wat met Frank gebeurd is (don't know the story) en je krijgt te horen dat acteur Frank tijdens de laatste opnames van een film aan een hartaanval overleed. Sindsdien hoort Monique zijn stem elke keer als ze langs die plek in Central park loopt.

Praat nog even met Monique over de kat die je zo nu en dan op de vensterbank ziet. Het is Frank's kat, die min of meer door de filmmaatschappij is geadopteerd.
Verlaat Monique


Frank Lyons
Ga naar "Gothic Bridge". Bij een boom in de buurt van de brug in Central Park zie je een geest heen en weer drentelen die wacht op de opnames voor de laatste scènes en op de actrice die zijn tegenspeelster is.

Spreek de geest aan. Hij denkt dat Rosangela zijn tegenspeelster is en zegt zijn tekst op.
Roasangela kan zeggen wat ze wil, maar Frank blijft zijn tekst herhalen in de verwachting dat Rosangela dat ook doet.

Schakel over naar Joey en spreek de geest aan. Vraag hem wat het laatste is dat hij zich kan herinneren, voordat hij hierheen kwam en hij zegt dat hij in de "Minetta" was.
Je kunt proberen hem te vertellen dat hij dood is, maar hij gelooft het niet.
Als je het aantekenboek opent (discuss notes) en op de optie "Minetta" klikt, begint Frank raar te praten en zegt dat het daar geweldig is en dat ze hem daar goed kennen. Hij vertelt niet wie of wat dat "Minetta" is.
Als je over Monique praat, zegt Frank dat hij haar een paar maal langs zag rennen, maar niet begrijpt waarom ze niet blijft staan. Per slot kunnen ze niet gaan filmen zonder de regisseur.

Neem afscheid, schakel over naarr Rosangela en loop dan naar links.
Kies op de plattegrond om naar de "Blackwell Residence" te gaan.


Rosangela's appartement
Ga door de linker deur Rosangela's appartement in.
Activeer de computer en zoek via de Oogle zoekmachine naar "Minetta".
Het blijkt een bar vlakbij te zijn.

Verlaat het appartement, stap in de lift en ga naar "Minetta Tavern".


Minetta Tavern
Praat met de barman. Hij kent de naam van acteur Frank Lyons, maar heeft hem nog nooit hier in de bar gezien. Maar hij werkt er ook pas een paar weken en Frank is al maanden dood.
Verlaat de bar.


CubeStar Films
Ga terug naar "CubeStar Films" en praat met Monique over Frank. Ze vertelt dat Frank in een huurappartement van CubeStar woonde. Het is nog niet leeggeruimd na zijn dood.
Klik nogmaals op de optie van het appartement. Monique wil het adres niet geven.
Verlaat het kantoor.


Frank Lyons
Ga naar "Gothic Bridge".
Schakel over naar Joey en praat dan met Frank. Hij wil niet verteleln waar hij woont.
Vertel hem dat je in de Minetta bar was, maar dat niemand hem daar kende. Eerst zegt Frank dat het logisch is, want hij kent de bar ook niet. Maar als Joey aandringt en nogmaals de Minetta noemt, krijgt Frank weer die rare ogen en stem en zegt iets over het "Joe Gould Fund".
Informeer je naar Joe Gould, dan kijkt Frank weer normaal en weet weer niet waar Joey het over heeft.
Neem afscheid en schakel over naar Rosa.


Rosangela's appartement
Ga naar de "Blackwell Residence" en loop links Rosangela's appartement in.
Activeer de computer en zoek naar het Joe Guld Fund.
Je leest dat Joe Gould, bijgenaamd professor Zeemeeuw, een bohemien was in de 60-tiger jaren. Hij bezocht vaak de Minetta tavern, waar hij geld inzamelde, zongenaamd voor het schrijven van zijn boek, dat echter niet bestond. Hij was een populair figuur die andere schrijvers inspireerde.

Sluit de computer, verlaat het appartement en stap in de lift om naar de Minetta bar te gaan. Het regent intussen.


Minetta Tavern
Praat in de Minetta tavern met de barman. Vraag hem naar Joe Gould. Je krijgt hetzelfde verhaal te horen als je op de computer las. Hij zegt dat er een portret van joe Gould aan de wand hangt.

Bekijk het grote portret aan de wand tegenover de bar.
Verlaat dan de bar. Het regent nog steeds.


CubeStar Film
Ga weer naar CubeStar films. Als je Monique's kantoor inloopt, zie je dat de kat van Frank naar binnen komt en op de leuning van de stel gaat liggen.
Praat met Monique over Isla de kat. Monique zegt dat de kat niet erg vriendelijk is.

Bekijk (rechtsklik) de kat. Rosangela ziet dat de kat een identiteitsplaatje aan haar halsband heeft hangen.

Schakel over naar Joey. Loop naar de kat en speel met haar.
Als de kat met Joey's stropdas speelt, schakel je meteen over naar Rosangela. Linksklik op de kat en Rosangela kan het identiteitsplaatje lezen. Er staat een adres op. Ze hoopt dat dit het adres van Frank is.
Verlaat het kantoor.


Frank's appartement
Ga via de plattegrond naar "Frank Lyons", het appartementencomplex waar Frank woonde.
De deur links van de lift is van Frank's appartement.

Schakel over naar Joey en ga door de deur het appartement in.
Bekijk de papieren die op de keukentafel liggen. Het is een filmscript.
Je ziet nu welke tekst Frank en zijn tegenspeelster Yvonne in het stuk hebben.

Verlaat Frank's appartement door de deur.
Joey vertelt over het script dat hij op tafel zag liggen en dat waarschijnlijk het laatste script was voordat Frank overleed.
Schakel over naar Rosangela. Verlaat dan het gebouw via de lift.


Frank Lyons
Ga via de plattegrond naar "Gothic Bridge" in Central park.
Rosangela weet nu hoe ze moet reageren op Frank's tekst. Spreek hem dus aan.

Frank zit meteen in zijn rol en zegt zijn tekst "I knew you would come" (ik wist dat ze zou komen.
- Kies de optie "Ask how he knew" en Rosangela zegt: "Hoe wist je dat ik zou komen?".
  Frank blijft in zijn rol en zegt dat hij Yvonne kent.
- Kies dan de optie "Tell him he's dead" (Luister. Ik moet je iets vertellen)
- Frank reageert met "Opschieten, de boot vertrekt zo."
- Kies dan voor de optie "You're not going" (Ik ga niet)
- Frank zegt "Wat bedoel je?"
- Kies de optie "Repeat yourself" en Rosangela zegt dat ze hier blijft met...ehh.."
- Kies de optie "Tom".

Rosangela acteert verder alsof het in het script staat en ook Frank eindigt zijn tekst. Hij is tevreden en kijkt om zich heen waar Monique en de rest van de crew is.
Dan beseft hij dat er iets vreemds aan de hand is.

Spreek hem nogmaals aan en langzaam daagt het besef dat hij dood is.
Joey geeft zijn stropdas aan Frank en Rosangela en even later zijn ze in de Portal.
Voor Frank het licht ingaat praat hij nog even met Rosangela. Ze hoort dat Frank niet aan een hartaanval is gestorven, maar dat hij gewurgd werd! Waarom heeft de pers dit verzwegen? Voordat Rosangela meer kan vragen, gaat Frank het licht in.
De Countess en de schilder  

Gothic Bridge
Rosangela ligt nog bewusteloos op de grond bij Gothic bridge. Joey wacht geduldig tot ze bijkomt.
Dan verschijnt er ineens een lichtende bol aan de hemel, die voor Joey neerdaalt en verandert in het spook van een oude vrouw. Ze kennen elkaar, maar Joey is er niet blij mee. De oude vrouw zegt dat zij Frank "geholpen" heeft en dat ze ook Joey kan helpen.

Rosangela komt bij.
De oude vrouw schrikt als ze Rosangela ziet en vertrekt als een lichtende bol.
Rosangela wil weten wie dat was, maar Joey ontwijkt de vragen.


Rosangela's appartement
Aangekomen in haar appartement, vraagt Rosangela nogmaals wie de vrouw was. Na enig aandringen is Joey bereid te vertellen dat hij de vrouw nog kent uit de tijd dat hij bij Rosangela's tante was.

Rosangela wil meer weten. Joey vertelt dat deze oude vrouw in de tijd van Lauren alle mensen doodde waar journalist Joseph Mitchell over schreef. Ze noemde zichzelf de "Countess" (gravin) en vond dat ze deze mensen "bevrijdde" en niet doodde. De oude vrouw was een medium, maar zonder familiegeest. Toen de vrouw ook Lauren wilde "bevrijden", wisten Joey en Lauren haar te stoppen. Joey zegt dat de vrouw geen geest is, maar wat ze wél is, weet hij ook niet.
N.B.: De avonturen van Lauren en de Countess vind je in "Blackwell Unbound", deel 2 in de Blackwell-serie.

Rosangela gaat naar bed.
Ze droomt dat ze wakker wordt in de Minetta Tavern.
Bekijk aan de wand tegenover de bar het grote portret van Joe Gould.
Dan verschijnt ineens weer die dame uit Rosangela eerdere droom. Ze zegt dat Joe Gould het slachtoffer van de Countess was.
De dame zegt verder dat Rosangela de volgende ochtend verfrist wakker zal worden en de droom weer vergeten zal zijn.

De volgende ochtend herinnert Joey zich dat hij een portret van de Countess in de Gallery gezien heeft. Ze besluiten te gaan kijken. Verlaat het appartement, stap in de lift en kies voor "Park Gallery".


Park Gallery
In de Gallery laat Joey het schilderij zien, dat hij bedoelde. Op het schilderij is inderdaad duidelijk de Countess te zien, in de lucht van een besneeuwd landschap. Rosangela vindt dat ze er droevig uitziet. Bekijk ook de vuurtoren die op het schilderij staat. Rosangela vraagt zich waar die vuurtoren staat.

Spreek Josie Park aan.
Informeer naar het schilderij met de Countess. Het schilderij heet "The Dark Lady" en is het enige niet-abstracte werk van Claude Urdin. De vuurtoren is de Roosevelt Island Lighthouse, die nu ook op je plattegrond staat.

Informeer naar Claude en je verneemt dat hij zich waarschijnlijk voorbereidt op de publieksopening vanavond, door dronken te worden.

Informeer of Park Gallery ook investeerders heeft. Josie vertelt dat de Meltzer Foundation haar onmiddellijk geld gaf, toen ze met het idee voor de Gallery bij hen aanklopte.
Neem afscheid en verlaat de Gallery via de trap (stairs).


Vuurtoren
Ga via de plattegrond naar Roosevelt Island Lighthouse en kijk rond.
Natuurlijk is er geen spoor van de Countess en Joey voelt ook verder geen aanwezigheid van geesten. Verlaat de vuurtoren dus weer.


Claude Urdin
Ga naar de Minetta Tavern. Hier tref je Claude Urdin aan, die onder de indruk is van Rosangela's vermogen alcohol naar binnen te werken. Hij probeert zelf ook dronken te worden voor de opening, maar is nog niet dronken genoeg om over "The Dark Lady" te praten.
Claude zegt ook dat zijn werken niet mooi, maar begrepen moeten worden. Hij vindt zichzelf net zo onbegrepen als Joe Gould.

Open je aantekenboek en spreek Claude aan over Joe Gould. Claude vindt Joe Gould een genie, omdat hij het "onderbewuste" van de stad was. Hij noteerde alles wat hij om zich heen zag gebeuren. Je verneemt dat Joe beroemd is geworden dankzij het boek dat journalist Joseph Mitchell over hem schreef. Joey is meteen alert.

Vraag Claude wat hij weet over Joseph Mitchell. Hij vertelt dat Mitchell in staat was zo fascinerend over mensen te schrijven dat ze meteen beroemd werden. Maar zijn boek over Joe Gould was het laatste dat hij schreef. Hij ging nog 30 jaar elke dag naar zijn werk, maar schreef geen woord meer.
Verlaat de bar.
Meltzer Foundation  

CubeStar Films
Ga naar CubeStar Films en praat met Monique over de dood van Frank Lyons. Monique wordt nerveus, maar weigert officieel toe te geven dat Frank gewurgd werd. Ze zegt dat het haar firma zou ruïneren als zoiets in de pers kwam. Ze dreigt zelfs met advokaten, als Rosangela het openbaar zou maken.

Informeer naar de Meltzer Foundation. Monique vertelt dat de Foundation in haar laatste film geïnvesteerd heeft. De film waarin Frank de dood vond!
Meer wil Monique niet vertellen. Als Rosangela meer over de Foundation wil weten, kan ze hen op het internet opzoeken. Verlaat Monique.


Rosangela's appartement
Ga via de plattegrond naar de "Blackwell Residence" en loop Rosangela's appartement in.
Activeer de computer, klik op het zoek-icoon en typ Meltzer Foundation in.
Rosangela vindt hun adres, dat nu ook op je plattegrond staat.
Verlaat het appartement.


Meltzer Foundation
Ga via de plattegrond naar de "Meltzer Foundation". Charley Meltzer verwijst je naar zijn broer paul.
Praat met Paul Meltzer. Hij vertelt dat ze geld investeren in bedrijven die het moeilijk hebben of geen lening van de bank kunnen krijgen, in ruil voor een deel van de winst.
Open je aantekenboekje en praat met Paul over alle onderwerpen. Hij blijft vriendelijk en optimistisch.
Sluit je aantekenboek en praat over het succes van CubeStar Films. Paul vindt het wel erg dat ze geld verdienden door de dood van een acteur, maar tja...zo is het zakenleven.

Neem afscheid en Rosangela krijgt van Paul een visitekaartje van de Meltzer Foundation. Als ze meer wil weten kan ze hen een emailtje sturen, hij heeft net als Rosangela een Bmail account.

Rosangela verlaat het kantoor, maar Joey blijft nog even hangen om te luisteren naar wat er achter hun rug gekletst wordt.
Paul maakt wat opmerkingen over de manier waarop Rosangela loopt. Daarna beklaagt hij zich over hun Bmail adres en het feit dat hij spam krijgt. Vervolgens vraagt hij aan Charley of zo'n draadloze internet verbinding wel veilig is en of niet iedereen hun mail kan lezen. Charley vertelt hem dat niemand dat kan lezen als ze het wachtwoord niet kennen.

Zweef de kamer in naar Paul's bureau.
Op het kastje links van het bureau staat een blauw modem. Bekijk het. Joey heeft geen idee wat dat voor ding is. Als je al eens de telefoon op Rosangela's bureau bekeken hebt, weet je dat Joey draadloze signalen stoort. Linksklik dus op het modem en heel even verstoort Joey de draadloze verbinding.
Paul roept meteen dat zijn internetverbinding weg is.
Even later is de verbinding er weer, maar nu is hij het wachtwoord vergeten. Charley vertelt hem dan dat het wachtwoord TENNIS53 is.

Joey heeft nu genoeg gehoord.
Zweef door de deur naar Rosangela en beiden vertrekken nu echt.


Rosangela's appartement
Ga via de plattegrond naar de "Blackwell Residence" en loop Rosangela's appartement in.
Activeer de computer. Klik op het bovenste icoon voor je Email.
Typ de username van Paul Meltzer in: PAULM. Duw op enter.
Typ dan het wachtwoord in: TENNIS53 en je kunt de emails van Paul Meltzer lezen.

Er zijn twee mailtjes van Rosie Park, die Paul probeert over te halen naar de Gallery te komen, twee mailtjes van Charles die zich ergert aan Paul en een spam-mailtje.

Log uit en sluit de computer af.
Joey denkt dat het tijd is om naar de publieksopening van de Gallery te gaan, om met Claude te praten. Verlaat dus het appartement.
Claude  

Park Gallery
Ga naar de Park Gallery en spreek Claude aan. Hij is goed dronken.
Zeg hem dat je over de Countess, "The Dark Lady" wil praten. Claude wil niet. Hij zegt dat hij nog geen enkel persoon heeft ontmoet die zijn kunst begrijpt.

Vertel Claude dat je zijn kunst begrijpt (Understanding art). Dat wil hij dan wel even testen. Hij staat voor een schilderij en vraagt wat je ervan vindt.
Geef een antwoord dat bedachtzaam is. Zeg dus beslist niet dat het goed is of dat er vast veel tijd in ging zitten om het te maken of dat de kleuren mooi zijn.
Kies bijvoorbeeld voor: "The hard lines in this painting are really provocative" (De harde lijnen in dit schilderij zijn werkelijk provocerend), als je over het schilderij met de dikke zwarte balkjes hebt.

Claude gaat vervolgens bij een ander schilderij staan. Spreek hem weer aan en vertel wat je van het schilderij vindt.
Zeg bijvoorbeeld: "Does this painting represent darkness in shadow?"(Stelt dit schilderij duisternis in de schaduw voor?).

Weer gaat Claude bij een ander schilderij staan. Spreek hem aan.
Zeg bijvoorbeeld: "Why is one side so colorful and the other so dark" (Waarom is de ene kant zo kleurrijk en de andere kant zo somber?). Claude legt uit dat de sombere kant de vrolijke kant opeet.

Dan zegt Claude dat Rosangela meer verstand van kunst lijkt te hebben dan de andere gasten. Hij wil haar graag meer privé spreken bij de nooduitgang. Claude loopt alvast vooruit.
Ga ook door de nooduitgang (fire exit), achterin de ruimte, naar buiten.


Brandtrap
Spreek Claude aan. Rosangela wil over de Countess praten.
Claude zegt dat de Countess droevig en kwaad is. Droevig omdat ze op zoek is naar iets dat ze kwijt raakte. Het beheerst haar hele denken. Hij weet niet waarom ze zo kwaad is. Hij denkt dat ze door iemand gedwongen wordt iets te zijn wat ze niet wil zijn.
Claude ziet de Countess in zijn dromen en hoopt dat ze hem vindt, nu hij haar geschilderd heeft. Hij denkt dat hij door de Countess is uitverkoren. Hij denkt dat de Countess dood is, maar door zijn werk zal leven.

Waarschuw Claude voor de Countess.
Rosangela zegt dat de Countess gevaarlijk is en al eerder mensen heeft gedood. Claude gelooft het niet. Hij denkt dat hij de Countess kan helpen. Hij vraagt zich af waarom Rosangela zoveel over zijn dromen weet en wil er meer over horen.
Dan verschijnt ineens de Countess en wurgt Claude, waar Rosangela en Joey bijstaan.


Rosangela's appartement
Als ze terug zijn in het appartement is Rosangela kwaad. De politie hield het op zelfmoord. maar zij weet beter en is nu vast van plan de Countess te stoppen. Joey denkt dat ze het niet aankan. Haar tante Lauren probeerde het vergeefd en zij was volgens hem veel harder. Maar Rosangela laat zich niet van de wijs brengen.

Die nacht droomt Rosangela weer van de dame. Ze staan op de brandtrap en de dame, die Madeline heet, zegt dat ze trots is op Rosangela en meer in haar mars heeft dan Joey denkt. Rosangela moet haar gevoel volgen en ze zullen elkaar binnenkort ontmoeten.
Goldwater  

De volgende ochtend is Rosangela nog steeds vastbesloten achter de Countess aan te gaan.
Verlaat het appartement, stap in de lift en ga naar "Park Gallery".


Park Gallery
Praat met Josie Park. Ze vindt het heel erg dat Claude dood is, maar het is wel goed voor haar Gallery. De schilderijen van Claude verkopen nu uitstekend, zodat ze haar investeerders, de Meltzer Foundation kan terugbetalen en nog voldoende over houdt om de Gallery open te houden.
Verlaat de Gallery.


Vuurtoren
Ga naar "Roosevelt Island Lighthouse".
Bij de vuurtoren aangekomen zie je geen spoor van de Countess, maar wel een een man tegen de balustrade hangen. Hij drinkt een kop kofie en staart uit over zee.
Spreek de man aan. Hij is niet erg spraakzaam en zeer wantrouwig als Rosangela vraagt of er iets ongewoons bij de vuurtoren is gebeurd.
Vraag wat er op zijn koffiebeker (mug) geschreven staat en Rosangela krijgt te horen dat het haar zaken niet zijn.

Schakel over naar Joey en kijk naar de koffiebeker (coffee mug.
Joey ziet het logo van de firma "Gold Tech".

Schakel over naar Rosangela en ga terug naar de "Blackwell Residence".


Rosangela's appartement
Ga Rosangela's flat in, activeer de computer en zoek naar "Gold Tech".
Gold Tech is een medisch onderzoeksinstituur. Je leest dat John Goldwater, een onderzoeker van Gold Tech, vermoord werd gevonden bij de vuurtoren. Zijn vader Marty is sindsdien veel bij de vuurtoren te vinden.

Sluit de computer af, verlaat het appartement en stap in de lift.


Martin Goldwater
Ga naar "Roosevelt Island Lighthouse". Bij de vuurtoren aangekomen, vraag je de man of hij Martin Goldwater is. Hij bevestigt het en Rosangela kan hem vragen stellen, als ze zegt dat ze de dood van zijn zoon onderzoekt. Hij heeft niet veel vertrouwen in de politie.

Open je aantekenboek en informeer naar de dood van John Goldwater. Martin zegt dat hij gewurgd werd gevonden, maar dat er geen merktekens op zijn nek zaten. Hij vermoedt dat Lazarus Technology, de concurrent van Gold Tech achter de moord zit.

Informeer naar Lazarus Technology. Je hoort dat John Goldwater aan een verbeterd model pacemaker werkte, net als de concurrent. Op een avond belde hij zijn vader om te vertellen dat het hem gelukt was en dat hij het ging vieren. Diezelfde avond werd hij vermoord en een paar dagen later registreerde concurrent Lazarus het patent op de uitvinding.

Je kunt eventueel ook nog over de andere personen in je aantekenboek praten. Verlaat daarna Martin Goldwater en ga terug naar de "Blackwell Residence".


Rosangela's appartement
Ga Rosangela's flat in, activeer de computer en zoek naar "Lazarus Technology". Je vindt het telefoonnummer van de firma.

Klik op de oranje telefoon op het bureau en Rosangela belt Lazarus Technology.
Natuurlijk krijg je een automatische beantwoorder aan de lijn.
Kies voor optie 1 (general information), waarna je een reclamepraatje krijgt. Maar ook de informatie dat de firma gesponsord word door de Meltzer Foundation!
Tijd om die firma weer eens een bezoekje te brengen!


Meltzer Foundation
Ga via de plattegrond naar de "Meltzer Foundation". Paul zegt meteen als je binnenkomt al, dat het vreselijk is wat met Claude is gebeurd.
Praat met Paul over de winst die de Park Gallery nu maakt.
Open je aantekenboek en vraag of hij John Goldwater kent en Lazarus Technology.
Confronteer hem dan met het feit dat de Meltzer Foundation steeds profiteert als er iemand sterft. Paul denkt dat het allemaal toeval is, maar hij vindt het niet prettig dat Rosangela hem ergens van probeert te beschuldigen. Hij wijst haar de deur.

Rosangela vertrekt, maar Joey blijft nog even staan luisteren. Hij hoort dat Paul zijn broer aanspreekt met "Scooter", een bijnaam uit zijn jeugd.
Vertrek dan ook.
Countess  

Rosangela's appartement
Ga naar de "Blackwell Residence", naar Rosangela's appartement.
Activeer de computer.
Klik op het email-icoon.
Bekijk nog eens de emails van Paul Meltzer. Log in met PAULM en het wachtwoord TENNIS53.
In de email van Charles aan Paul lees je dat Charles op vakantie gaat en Paul zijn wachtwoord geeft, zodat Paul de mails kan behandelen. Als wachtwoord heeft hij iets makkelijks gekozen, dat beiden kunnen onthouden. Verlaat Paul's account (log out).

Probeer nu in het account van Charles Meltzer te komen.
Log in met CHARLESM en het wachtwoord SCOOTER.
Nu kun je de emails van Charles Meltzer lezen. Je ziet dat er alleen een rijtje namen staat. De namen van vermoorde personen!

Terwijl Rosangela en Joey over deze ontdekking praten, horen ze een "pling'. Er is een nieuwe email binnengekomen. En in deze mail staat maar één naam: Rosangela Blackwell!
Rosangela is het volgende slachtoffer van de Countess en voordat Joey en zij iets kunnen ondernemen, verschijnt de Countess in het appartement.

Terwijl Joey de Countess probeert tegen te houden, verlaat je onmiddellijk het appartement. Ga door de bruine deur aan de overkant van de gang de rommelkamer (trash room) in.

Joey en de Countess komen ook naar de gang en verdwijnen dan in het appartement van Nishanti.

Ga meteen terug naar Rosangela's appartement.
Terwijl Rosangela zich afvraagt wat zij moet doen en wat haar tante gedaan zou hebben, wiebelt de foto van Lauren en Rosangela die boven de televisie aan de muur hangt, heen en weer.
Pak de ingelijste foto (picture) van de muur.

De Countess en Joey komen binnen. De countess probeert Rosangela te "helpen".
Haal de foto uit je inventaris en klik ermee op de Countess. Het heeft een onverwacht effect. Rosangela, Joey en de Countess worden in een flits naar de Portal getransporteerd.


Madeline
In de Portal blijft de Countess herhalen dat Rosangela nu veilig is en dat zij haar geholpen heeft. Rosangela vraagt zich af hoe ze hier komt en of ze dood is. Joey heeft er ook geen antwoord op.

Dan verschijnt Madeline. De Countess herkent haar en zegt dat ze al zo lang naar haar op zoek is. Ze vraagt waarom Madeline haar verlaten heeft.

Madeline legt uit dat zij vroeger de leidgeest van de Countess was, zoals Joey dat voor Rosangela is. Maar de Countess heeft haar verstoten en de bond verbroken. Dat kan niet meer gerepareerd worden. Maar Madeline kan wel proberen een einde te maken aan al het moorden van de Countess. Ze vraagt of Rosangela haar wil helpen. Stem toe (agree).
Madeline zegt dat Rosangela niet dood is, maar de tijd is krap.

Madeline en Rosangela verdwijnen.
Joey wil weten wat er aan de hand is en de Countess zegt dat zij het patroon gaan verbreken, dat ze de bron gaan afsnijden. Joey snapt er niets van.


Restaurant
Madeline en Rosangela verschijnen voor een restaurant op een grote zwevende rotsblok.
Madeline legt uit dat hier de link tussen de Countess en haar gastheren vandaan komt. Rosangela moet de link verbreken, om de Countess te bevrijden uit die val.

Ga het restauant in. Hier tref je Joe Gould, die een donatie voor zijn fonds vraagt aan Joseph Mitchell, de journalist. Ze zijn beiden geesten.

Praat met Joe Gould. Hij weet dat hij aan de Countess gelinkt is. Hij zegt dat het komt door zijn grote werk, waarin hij alle conversaties die plaatsvonden in de stad opschreef. Hij zegt dat iedereen aan iedereen gelinkt is.
Hij ontmoette de Countess in een restaurant en sprak met haar over de taal van de zeemeeuwen. Toen ze op een dag verdween, was er al een link tussen hen beiden.

Gould weet dat Mitchell hem beroemd maakte, door over hem te schrijven. Maar hij is niet dol op Mitchell. Hij wil namelijk graag een cigaret en Mitchell wil hem geen geven.

Zeg dat je zijn grote werk graag wilt lezen je verneemt dat daar geen letter van op papier staat. Mitchell zegt dan dat Gould wel essays heeft gepubliceerd in een tijdschrift.
Informeer ernaar en Gould laat Rosangela een essay zien. Het is handgeschreven en ze kan het nauwelijks lezen. Daarbij heeft ze er ook geen tijd voor.
Haal de paperclip van de blaadjes papier af. Rosangela geeft vanzelf de essay terug aan Gould.

Praat met Joseph Mitchell.
Hij kent tante Lauren. Hij legt uit dat Gould en hij restjes zijn, die hier vast zitten vanwege hun link met de Countess. Ze zijn niet echt geesten.
Hij zegt dat hij de Countess niet persoonlijk kende. Hij kende haar alleen uit de verhalen van Gould. Nadat Gould overleed ging de link met de Countess op hem over. En voor hij het wist vermoordde hij mensen door erover te schrijven. Toen hij dat besefte, had hij nog maar één keus: stoppen met schrijven.

Mitchell kende Charles Meltzer, die in de 70-tiger jaren ook voor de New Yorker schreef. Charles kwam vaak met Mitchell over het verleden praten en op die manier ontstond er een link tussen hen. Toen Mitchell overleed, ging de link met de Countess op Charles Metzler over.

Rosangela vertelt dat Charles Metzler de Countess gebruikt om mensen uit de weg te ruimen, die hem in de weg staan.
Mitchell zegt dat Rosangela dit restaurant moet vernietigen en de link moet verbreken. hij heeft echter geen idee hoe ze dat moet aanpakken.

Vraag hem waarom hij Gould geen sigaret geeft. Mitchell zegt dat Gould dan gaat praten over zichzelf en dat hij daar helemaal stapelgek van wordt. Hij is bereid een sigaret te geven als Rosangela ervoor kan zorgen dat hij even van Gould's aanwezigheid verlost wordt. Ze kunnen namelijk zelf niet uit het restaurant of door een muur zweven.


De Link
Na het gesprek loop je naar links, naar de keukendeur. Hij is afgesloten. Gebruik je paperclip om de deur open te maken.

In de grote lege keuken zie je 3 ovens naast elkaar. Rosangela hoort een vreemd geluid, de hese stem uit haar dromen.
Klik op de middelste oven (center oven). Rosangela ziet een groenige gloed in de oven.
Klik op de groenige gloed en Roseangela praat tegen de gloed. De gloed zegt dat ze deel van een geheel is en daar achtergelaten is. De Countess is maar een van de vele namen die ze heeft. Ze leeft niet meer.
Ze wil niet uit de oven gehaald worden. Het is daar warm en veilig.
Als Rosangela haar wil pakken, gaat haar hand dwars door de gloed heen.

Sluit het gesprek af en Gould komt de keuken in. Hij vind het helemaal niet zo gek dat Roseangela tegen een oven praat.

Verlaat de keuken en praat met Joseph Mitchell. Vertel hem dat Gould in de keuken is en hij is bereid om Roseangela een pakje sigaretten te geven.
Het verbaast Mitchell niet dat er in de keuken een pratende oven is. Jammer genoeg heeft hij geen idee hoe hij de link kan verbreken.

Ga terug naar de keuken en geef Gould de sigaretten. Hij steekt er meteen een op.
Vraag hem daarna of hij tevreden is met de sigaretten en hij geeft Rosangela een aangestoken sigaret.

Ga naar de oven en klik met de brandende sigaret op de oven. De gloed vindt de vlam warm genoeg en kruipt in de sigaret.
De keuken beeft en Joe Gould lost op.

Verlaat de keuken en ook Joseph Mitchell voelt dat zijn tijd gekomen is. Hij wenst Rosangela het allerbeste, zegt dat inderdaad de hele wereld aan elkaar gelinkt is en lost eveneens op.

Verlaat het restaurant dat langzaam begint op te lossen.
Madeline is blij dat Rosangela de link verbroken heeft en neemt haar mee terug naar de Portal.


Portal
De Countess voelt wanneer de link verbroken wordt en herinnert zich meteen wat ze allemaal gedaan heeft. Ze wordt boos en gaat meteen door de Poort om een einde te maken aan al dat moorden.

Madeline en Rosangela verschijnen ook in de Portal. Madeline is er niet gelukkig mee dat de Countess niet naar het witte licht is gegaan.


Rosangela's appartement
Joey vertelt Rosangela dat de Countess naar Charles Meltzer is gegaan.
Verlaat het appartement en stap in de lift.


Countess
Ga naar de "Meltzer Foundation".
De deur staat open, het kantoor is een puinhoop en Charles is verdwenen.
Spreek de bange Paul aan. Paul vertelt dat de Countess zijn broer heeft meegenomen naar het dak. Hij vraagt of Charles inderdaad mensen vermoord heeft. Rosangela kan alleen de waarheid vertellen.

Rosangela en Joey gaan naar het dak, waar de Countess charles in haar greep heeft. Ze is kwaad op de slechte gids die hij was. Charles beweert dat hij nooit geloofde dat de Countess echt was, hij dacht dat het alleen maar wensdromen van hem waren die toevallig uitkwamen.
Roseangel vraagt of de Countess het leven van Charles wil sparen, maar die wil er niet van horen. Ze heeft vele onschuldigen gedood en wil nu degene straffen die de opdracht gaf.

Haal de brandende sigaret met de gloed uit je inventaris en klik ermee op de Countess. Ze wil de gloed niet accepteren. Het is wel een deel van haar, maar ze is nu een ander persoon.
Als Joey zich ermee bemoeit, herkent ze hem en geeft hem de schuld van alles. Per slot is hij degene die haar gedood heeft. Uit zelfverdediging, zegt Joey en beiden gaan elkaar te lijf. De Countess rukt Joey's stropdas af en gooit hem op de grond.

Raap Joey's stropdas op. Haal hem meteen weer uit je inventaris.

Kijk naar de Countess. Ze heft zo nu en dan haar hand een paar tellen omhoog, voordat ze een paarse gloed naar Joey slingert.
Klik op dat moment met Joey's stropdas op de Countess. Roseangela bindt de stropdas aan de hand en probeert de Countess onder controle te houden, maar die is te sterk voor haar.

Probeer het nog een keer. Klik met de stropdas op de Countess als ze haar hand omhoog houdt.
Schakel dan meteen over naar Joey en klik onmiddellijk op de Countess......................Kopiëren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.