BARROW HILL 2: The Dark Path


Walkthrough door Hans © 2019 www.adventurespel.nl

Uitgever: Iceberg Interactive / 2016
Ontwerper: Shadow Tor Studios

Voor spelbeschrijving en screenshots, ga naar: Info & review.


Introductie
Spelbediening
Bij het tankstation
QuoitMia's laptopVervolg Quoit
Het bos inTerug bij het station
Weer het bos inWeer bij het stationOpnieuw het bos in
Barrow Hill RadioTerug naar het bos
Terug naar Barrow Hill RadioBarrow Hill Farm

Introductie  

Zet zo je wilt bij de Opties de ondertiteling, de inventarisbeschrijvingen en de geluidsbeschrijvingen aan, door in de hokjes de kruisjes te vervangen door vinkjes.
NB: Er zit een bug (foutje) in het spel. Telkens als je het spel laadt moet je de vinkjes opnieuw plaatsen.

Je krijgt een introfilmpje te zien waarin een auto door de bossen van Cornwall rijdt. Ondertussen hoor je de stem van Emma Harry van Barrow Hill radio (BHR) die uitzendt op 15.3 en die vertelt dat het de herfstevening is, de datum in het najaar waarop dag en nacht even lang duren, een machtige dag in de heidense geschiedenis.
Het is precies tien jaar geleden sinds 'de gebeurtenis' bij het tankstation van Barrow Hill, waarbij een aantal mensen op geheimzinnige wijze is verdwenen.
Emma zelf heeft 'dingen' gezien die er niet hadden mogen zijn in onze moderne wereld. Zij laakt het zogenaamde onderzoek dat tot de conclusie kwam dat er een industrieel ongeval had plaatsgevonden. Emma weet wel beter: het is een doofpot. Sindsdien worden de omgekomenen als vermist beschouwd. De rouwende families verdienen antwoorden. Zij hebben behoefte aan antwoorden.


Spelbediening  

Je cursor is in neutrale toestand een open vierkant en verandert afhankelijk van de situatie in een pijl of een loep.
Beweeg de cursor naar de bovenrand van het scherm en je ziet een balk waarin je naar het Menu kunt terugkeren om het spel eventueel op te slaan of te beëindigen.

Aan de onderrand van het scherm is ook een balk voor de inventaris. Daar zit nu alleen een mobiel in waarmee je nog niets kunt doen.
Elk voorwerp in je inventaris kun je beter bekijken door er met je rechtermuisknop op te klikken.
Terug ga je met behulp van de pijl onder aan het scherm.
Soms kun je een voorwerp oppakken om het ergens uit te proberen. Terug stoppen gaat dan met de rechter muisknop.

NB: Dit is een niet-lineair spel, wat wil zeggen dat je bijvoorbeeld bij verkenning van het bos zelf kunt kiezen welke route je neemt; ook dat je bij het vinden van een voorwerp zelf bepaalt of je dat meteen ergens wilt uitproberen, of dat je daarmee wacht om eerst iets anders te doen.
Deze speldoorloop is daarom slecht één manier om door het spel te gaan.
Anderzijds is het zo dat er bepaalde triggers zijn: je moet eerst iets hebben gevonden of gedaan voordat je een andere handeling kunt verrichten.
Als eenvoudig voorbeeld moet je eerst een sleutel vinden voordat je een deur kunt openen.

Je krijgt tijdens het spelen nogal wat telefoontjes. Het is niet gezegd dat die in jouw spel op hetzelfde moment binnenkomen als in deze doorloop wordt beschreven. Dat hangt dus samen met de spelvolgorde die je zelf kiest.


Bij het tankstation  

Je hebt je auto geparkeerd bij het voormalige tankstation annex restaurant annex motel, dat er nu vervallen en met een hek omringd uitziet.Ga desgewenst eerst terug naar Opties in het Menu en vink opnieuw de ondertiteling aan.
NB: Dit is een bug (foutje) in het spel. Telkens als je het spel laadt moet je de vinkjes opnieuw plaatsen.

Ga de auto in en luister naar de zender BHR. Emma vertelt nog tussen de reclames door dat de 'gebeurtenis' van tien jaar geleden bekend staat als Q306 en dat toen duistere machten zijn ontwaakt, moeilijk te geloven voor hen die niet geloven, voor hen die Barrow Hill niet kennen.

Kies de klassieke zender op de radio door op het 'pijltje' rechts van het schermpje te klikken.
Weldra hoor je de angstige stem van Gus terwijl op het schermpje de woorden The Dark Path (het duistere pad) verschijnen:

Dit is Gus Bevan, we hebben hulp nodig, zij komt op ons af;
wij zijn in het Barrow Hill benzinestation, wie dan ook: help ons;
zij is hier, zij komt op ons af;
vind de SIM-kaarten, zij tonen je alles, ze laten je zien wat er is gebeurd;
ik heb ze verstopt, voor het geval dat;
de mensen moeten het weten, ik herhaal ...


Je kunt nog andere zenders kiezen, waarbij de reclamezender enkele subtiele hints laat horen.
Ga naar de gedenkplaats bij het hek. De telefoon gaat.
Klik op je mobiel en neem op. Het gezicht van Mia Kendell verschijnt (ze draagt een neusringetje). Ze moet even op adem komen. Dan spreekt ze je aan als 'de journalist' en zegt dat ze je nummer van Emma heeft gekregen. Er is iets mis met deze plaats: Barrow Hill. Dan hoor je gezang op de achtergrond en hangt Mia op.


Telefooncel
Wacht nog even met het verkennen van de gedenkplaats.
Laat het station aan je linkerhand en volg de weg.
Je kunt niet verder dan een bushalte aan de rechterkant waar de bus stopt naar St. Awful.

Ertegenover staat een rode telefooncel. Binnenin zijn allerlei foldertjes te vinden, maar je kunt er geen één van inzien.

Vlakbij aan het begin van het bospad is een informatiebord van het Bosbeheer.
De tekst luidt:

De oude bossen zijn een zeldzaam voorbeeld
van ongerept bosland uit Cornwall,
buiten de gewone toeristenpaden en -gidsen.

De bossen zijn een mooi mengsel van loofbomen,
zeldzame soorten varens en 174 mosvariëteiten.

De bossen zijn ook een mysterie voor archeologen,
omdat de legenden zeggen dat niemand in staat is geweest
om alle in het groen verborgen ongewone plekken
te vinden en te onderzoeken, met inbegrip van:

De Druïdenpoel - een kleine natuurlijke bron, waarvan wordt aangenomen
dat deze een offervijver was, die duizenden jaren lang is gebruikt
door heksen, heidenen en stammen uit de Bronstijd.

Barrow Quoit - de stenen overblijfselen
van een enorme neolithische grafheuvel,
een 4000 jaar oude begraafplaats.

Barrow Farm (ruïnes) - De laatste overblijfselen
van een oude hoeve uit de 17e eeuw, een plek
die hevige belangstelling kent van zonderlingen,
heidenen, aanhangers van de gothic subcultuur
en spokenjagers.


Haal een plattegrond van Barrow Woods uit de bus die naast de tekst hangt. Die wordt in de inventaris opgeborgen.Je vindt er de locaties van een Picknickplaats, de Druïdenpoel, van Wensstenen, een Oude Eik (die de storm van 2004 niet heeft overleefd), de Oude Hoeve (bij de tractor), de Telefooncel, de Telefoonmast, de Barrow Quoit (een soort hunebed) en het Benzinestation (ongeveer waar de paarse tekst staat).

Als je links van het informatiebord het bos in wilt, dan verschijnt een gekruiste hamer en moersleutel in beeld (actiecursor), ten teken dat je eerst iets nodig hebt voordat je tot actie kunt overgaan.


Station
Keer nu terug naar de gedenkplaats bij het station.
Zoom in op de kaarten en posters.
Je leert er onder andere dat het gezin Emmet verdween in september 2006, en dat Ben Kendell die in het station aan het werk was sindsdien wordt vermist.
Op een kindertekening staat ook q306 vermeld.

Neem een doosje lucifers mee dat bij de waxinelichtjes ligt en in de inventaris terecht komt.
Je ziet de actiecursor bij een rode kaars. Steek die aan met een lucifer uit de inventaris.
Daarna kun je de brandende kaars meenemen.
Je leert nu ook dat de hond Wincey heet en ook wordt vermist.

Zoom in rechts van de gedenkplaats en nogmaals op het ronde raam. Binnen branden kaarsen!
Ga langs de kapotte schommel en een klimrek naar een gat in de houten schutting. Dankzij de kaars kom je vanzelf aan de andere kant uit.

In de hoek achter de schutting staat een elektriciteitskast te zoemen. De actiecursor geeft aan dat je er iets zou moeten kunnen, maar voorlopig nog niet.

Ga verder om het gebouw heen.
De telefoon gaat opnieuw. Neem op. Mia weer. Haar broer Ben verdween een aantal jaren geleden (inmiddels tien jaar). De mensen zeggen dat hij dood is, maar Mia wil weten wat er precies met hem is gebeurd.

Draai naar links en zie een symbool in de vorm van een Romeins cijfer tien dat op een stalen deur is geschilderd (actiepunt).
Iets verder stuit je op een aantal oude autobanden. Rechts daarvan is een donker gat het bos in, maar de toegang wordt je nog ontzegd.
Draai daarom naar links en klim (vanzelf) over de schutting via de autobanden.


Binnenplaats
Je bent nu op een binnenplaats die door gammele schuttingdelen is omgeven.
Zoom onder het afdak in op de deur. Deze is nog niet te openen.

Loop het donkere gat in onder het afdak en open de deur op het eind. Je bent nu in het kantoor.
Zoom in de overwoekerde ruimte in op het bureau en pak een sleutel op die waarschijnlijk van de eerder ontdekte elektriciteitskast is.

Ga terug naar de binnenplaats en draai naar links. Je ziet en hoop oude rommel waar de natuur oprukt.
Zoom in op de driewieler en daarna op de doos links ervan. Je kunt de bekers en de koffiepot één voor één verwijderen en vindt dan een katapult.

Zoom uit en draai verder naar links. De schutting bestaat daar uit een stel oude deuren.
Nog verder draaien en je ziet een doorgang in de schutting.
De telefoon gaat. Neem op en je ziet Mia weer. Ze rent kennelijk door het bos. Ze heeft het over Gus, Olly en zichzelf en vraag jouw hulp om haar hier uit te krijgen. Ze heeft een pentagram gemaakt en offers gebracht. Het duistere pad. Dat had moeten werken. Nu wordt ze achtervolgd. Je hoort een akelige stem murmelen op de achtergrond. Mia zegt dat 'ze' voor haar komt.

Ga naar de steenhoop en breek deze van boven naar beneden af. Je vindt een SD-kaartje dat door Gus over de radio SIM-kaart werd genoemd.

Draai naar links. Vóór je doemt een constructie op van enorme staande stenen en andere die als dakplaten fungeren. Dit moet de Barrow Quoit zijn!
Kijk naar de kleinere steen op de hoek bij het afdak. Er staan krassen op en voetafdrukken prijken op de houten plaat op de grond.

Zet een stap richting de Quoit. Er staan drie fietsen tegenaan.
Draai naar links. De naam Gus is op de muur gespoten met een symbool erboven: een vierkant dat is vergroot tot zeskant.
Zoom erop en je kijkt vanzelf omhoog naar een windvaan op de nok van het gebouw. Actie vereist.
Richt je katapult op de vaan en schiet een paar keer met de stenen uit de hoop die je kennelijk ook hebt meegenomen. Na enkele vergeefse pogingen komt het ding naar beneden en kun je de koperen windvaan aan je inventaris toevoegen.

Zoom in op het bord rechts met de tekst:

Barrow Hill Quoit
De stenen structuur werd ongeveer 6000 jaar geleden gebouwd. Het is een neolithisch kamergraf, gebouwd uit lokaal graniet, om de stoffelijke resten van leiders, wijzen en krijgers onder te brengen.
Later werd de Quoit in de Bronstijd gebruikt voor begrafenisrituelen en andere ceremonies.


Zoom uit, draai naar rechts en zet een paar passen richting het bos. Je kunt niet verder.
Zoom daarna in op de drum. Er brandt alleen maar hout.
Als je de Quoit wilt binnengaan hoor je en schreeuw en komt er even licht uit de opening!


Quoit  

Binnen hoor je een telefoon overgaan.
Die ligt aan de rechterkant bij een geïmproviseerde tafel als een soortement van altaar.
Neem op. Het is Emma Harry die denkt dat ze Mia aan de lijn heeft. Ze zegt dat ze Mia's moeder heeft beloofd een oogje in het zeil te houden. Mia is toch niet uitgegaan hè, toch niet vanavond? Het is de evening!
Dan vraagt Emma zich af of ze Mia wel aan de lijn heeft. Maar voordat je kunt antwoorden hangt ze op.

De telefoon van Mia zit nu in de inventaris en heeft je eigen telefoon vervangen.


Mia's telefoon
Open de telefoon door er in de inventaris rechts op te klikken.

Berichten (Messages)
Er is een chat tussen Mia en Gus waarin Mia hem en Olly dringend vraagt vanavond met de voorwerpen naar de schuilplaats te komen, ondanks dat het niet goed gaat met zijn moeder, omdat het per se vanavond moet gebeuren.

In de volgende chat probeert Emma om Mia ervan te overtuigen vanavond binnen te blijven. Maar Mia wil eindelijk achterhalen wat er met haar broer is gebeurd en is onvermurwbaar.

In de chat met Bobby (agent) Rob probeerde Mia om de 'zaak' heropend te krijgen, maar Rob zei dat er eerst nieuw bewijs moet komen.

Aantekeningen
Er zijn vijf metalen nodig voor het pentagram. Bij mams juwelen zit wel wat goud. IJzer moet oud zijn, misschien oude spijkers? Tin? Tegenwoordig is alles van Aluminium. De vuilstort wellicht?
Ik dacht dat E(mma) zou helpen, maar zij is net zo erg als de rest. Maar nog steeds mijn favoriete babysitter. Misschien draait zij bij als ik haar meeneem op het Duistere Pad?
Slachtoffers uit 2006. Ben (ik mis je broer), gezin Emmet, Conrad Morse, Emma's hond Wincey, 4 protesteerders tegen de opgraving. Heeft Emma contacten bij de politie? Zij heeft een heel legertje luisteraars.
Gus is niet erg enthousiast; moet bewerkt worden; zijn moeder is ernstig ziek.
Olly doet alles voor me. Ik denk wel te weten wat hij wil. Gek maar ook wel leuk.
En mezelf; da's duidelijk; ik zal eindelijk de waarheid leren; Het Duistere Pad zal me de weg wijzen.

Er zijn ook knoppen om muziek te beluisteren.
Er is een kompas!
En een plattegrond van de omgeving. Je kunt op de dansende 'loepjes' klikken voor een uitvergroting en extra informatie.


De Quoit verkennen
Bekijk het 'altaar' aandachtiger.
Binnen een krans van groene takken liggen twee cirkels van keien. Neem de binnenste keien op. De actiecursor geeft aan dat er iets voor in de plaats moet komen.

Achter het altaar is een driehoekige steen met een rond gat erin.
Op de staande stenen rondom is vaak het symbool van de Romeinse X (tien) te zien, dat wellicht bij Mia hoort en die we verder het X-symbool zullen noemen.

Voor het altaar ligt Mia Kendell's ID-kaart. Je kunt deze beter bekijken door in de inventaris met de rechtermuisknop erop te klikken. Mia is studente op de Sorepoint Academie.
Achter het altaar liggen spullen van haar.
Op een paarse sweater ligt een rekening waaruit blijkt dat ze een avondjurk in Edwardiaanse stijl heeft gekocht.
In een van de schoenen tref je een tweede SIM-kaart aan.

Enkele meters voor het altaar aan de rechterkant ligt een tablet. Pak dit op en klik het filmpje aan. Je hoort de stem van Mia en een huilende Olly die doodsbang is. Ze zijn in het bos bij steenhopen: de wensstenen. Mia zegt dat er beeltenissen (effigies) bijgelegd moeten worden, voor elk van hen drieën één. Ieder heeft zijn eigen symbool Je vindt ze in 'het boek'. Mia en Olly worden in het bos achtervolgd.

Klik op een van de folders naast de tablet. De tekst luidt:

Het Duistere Pad
Doe mee met het Duistere Pad en sluit je bij ons aan in onze groene nieuwe wereld. Volg de leer van James Tregowen.

Het klembord bevat een handgeschreven vel papier met een turflijst waar de folders moeten worden achtergelaten. Ook ligt er een boek waarin de Quoit wordt beschreven.

De Barrow Hill Quoit (in het Cornish: Koyt) is een goed bewaard, maar moeilijk te vinden megalithisch graf dat tussen St. Awful en Sorepoint in Cornwall, Engeland ligt. Het staat plaatselijk bekend als De Heksengevangenis. Rechtop en 4 m hoog bestaat het uit vijftien enorme staande stenen die een buitenwand vormen; en de structuur is afgedekt door twee enorme platen.

Locatie -

De Quoit ligt in het gehucht Barrow Hill, nabij Wychwood Hollow. Barrow Farm (hoeve) is een als tweedegraads gerubriceerd gebouw, dat nu helaas is verwaarloosd. Dichtbij ligt de Barrow Hill Steencirkel, een verzameling van zeven monolieten, die dateert uit de late Bronstijd. De plek valt onder beheer van de Cornwall Archeology Society uit naam van National Heritage (Nationaal Erfgoed).

Evenals andere portaalgraven van dit type was Barrow Hill Quoit oorspronkelijk bedekt door een met gras bedekte heuvel.
Aan het bovenste uiteinde van de dekplaat bevindt zich een natuurlijke holte, die voor astronomische waarnemingen kan zijn gebruikt.
De voorste steen maakt toegang tot de Grafkamer mogelijk. Het is hier dat duizenden jaren geleden de plaatselijke shaman uit de Bronstijd rituelen zal hebben uitgevoerd, vieringen voor de stam hebben geleid en offers aan de doden hebben gebracht. Het was in de Quoit, een 'kunstmatige ondergrond' dat de mensen uit de oudheid van Cornwall verbinding maakten met hun al lang overleden voorouders, de aarde zelf en hun goden.

In de 20e eeuw heeft Agatha Dunn-Harker de plek bestudeerd en er tekeningen van gemaakt, waarbij zij later de eerste moderne interpretatie schreef waarin ze de speciale aard van de voorkamer verklaarde en wees op soortgelijke structuren in Bretagne.

Recente opgravingen lieten zien dat dit type megaliet werd opgericht in de Neolithische periode tussen 3700-3500 v.Chr. en dat dergelijke megalieten gedurende een lange periode werden gebruikt als gemeenschappelijke graven, met een onbekend aantal menselijke resten, verborgen door de tijd.


Op de rugzak ligt een pet. Schuif die opzij en haal een zakje vochtige doekjes uit de tas.
In een zijvak vind je Mia's haarklem.

Aan de linkerkant van de Quoit ligt de laptop van Mia. Zoom erop in. Mia heeft een gele sticker geplakt voor Gus en Olly.
Om de video te zien moeten ze als wachtwoord ingeven: 'de gebeurtenis waarmee alles is begonnen'. Maar ze moeten van haar e-mails afblijven!


Mia's laptop  

De dramatische gebeurtenis van tien jaar geleden staat bekend als Q306, zoals we van Emma over de radio hebben gehoord.
Geef dit als wachtwoord in en je krijgt toegang door op de knop Submit (ingeven) te drukken.
Op het startscherm zie je drie in capuchon gehulde figuren met bijbehorende symbolen.
In het midden zal Mia staan vanwege het X-symbool.
Rechts zal Gus wezen vanwege het zeskantige symbool.
En dan hoort de ruit op pootjes (ofwel vis op zijn kant) bij Olly (vissymbool).

Links bovenaan staat een icoon van een fototoestel. Klik erop en er wordt een aantal foto's getoond van Gus, Mia en Olly; maar ook van een donkere ruimte met een vrouwengestalte.


Websites
Klik rechts onder aan het laptopscherm op de wereldbol en je krijgt een overzicht te zien van recent bekeken en aanbevolen websites.

barrowhillradio.com
Als eerste is er de site van BHR. Onder de Home-toets staat het welkomstscherm waarin Emma schrijft dat ze de hele nacht uitzendt vanuit de moerassen in Barrow Hill. Ze waarschuwt voor de evening omdat er van alles kan gebeuren.

Via de Games-toets kun je een minispelletje spelen.

De Spooky-toets geeft een weergave van chats tussen Emma en luisteraars naar haar programma.
Gebruik Next op de zwarte balk om te scrollen.
Emma heeft sympathie voor haar vriendin Mia, die tien jaar terug haar broer Ben verloor, maar roept haar op om die avond thuis te blijven.
Mr. Organic (Matt Clark, de spelontwerper zelf) gelooft niet in die hekserij-onzin, maar is wel bezorgd om zijn kudde.
Elsie Prestige, een zogenaamde witte heks, ziet er geen kwaad in dat de jongelui antwoorden zoeken.
Emma komt er achter dat 'Het Duistere Pad' een boek is dat in de jaren 60 is geschreven door James Tregowen. Zijn pad wordt gevolgd door de drie met capuchon.
Agent Bobby zegt dat er niets is gebleken van satanisme en dat de tragedie tien jaar geleden berustte op slecht werkende benzinepompen en dat de vreemde verschijningen kwamen door hallucinaties als gevolg van de dampen.
Daar is Elsie het natuurlijk niet mee eens. Maar haar commentaar maakt Emma nog ongeruster.

Onder de toets Contact maakt Emma reclame voor het tijdschrift Freaky Times.
En onder de knop Swamp vertelt ze dat ze uitzendt vanuit haar caravan in de moerassen, waar behalve dieren in het wild ook geheimzinnige ruïnes zijn te vinden, onder andere van een oude kapel waar priesters nog de heidense praktijken beoefenden toen dat al lang door de Kerk was verboden.

Via de Home-toets keer je terug naar de overzichtspagina.

thedarkpath.co.uk
Dit is een interessante site van Mia en consorten. We leren hieruit onder andere:
Wie er allemaal zijn omgekomen in september 2006, zoals Trevor, Mark, Sarah en Barry die als activisten ageerden tegen de opgravingen bij de steencirkel.
Maar ook Wincey, Emma's hond. Zij zag hoe haar dierbare viervoeter werd aangevallen door een bewegende steen (!) die het dier liet verdampen.
En natuurlijk Ben, die aan het werk was op het station en een wanhopig en laatste telefoontje pleegde naar zijn zusje Mia, toen acht jaar oud.
En dan het gezin Emmet dat op vakantie was. Op een bewakingsvideo is te zien hoe meneer Emmet achterna wordt gezeten door een staande steen en het leven laat.
Tenslotte Conrad Morse, de archeoloog die opgravingen deed bij de grafheuvel, wat door velen wordt gezien als de aanleiding voor het drama.
Een door Mia geschreven bladzijde met een politiefolder erop van de vermiste Ben. Mia wil door occulte praktijken proberen te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd.
NB:. Een aantal letters in de witte tekst is rood gemaakt. Achter elkaar gezet lees je: 'The green man is here. He is angry' (De groene man is hier. Hij is kwaad)).
Dat de groep rond Het Duistere Pad zich onlangs toegang had verschaft tot het benzinestation en foto's had gemaakt, voordat Goshawk Security hen wegstuurde.
Iemand die de waarheid wil weten heeft geheime politiefoto's uit 2006 gelekt. De gebeurtenis die destijds veel stof heeft doen opwaaien is in de doofpot gestopt. Emma werd zelfs van leugens beticht.
Er wordt een oproep gedaan zich aan te sluiten bij de groep om via occulte ceremonies, die al duizenden jaren bestaan, de waarheid boven tafel te krijgen.

cornishmessenger.com
Deze nieuwssite gaat over de occulte groep die zich Het Duistere Pad noemt en graffiti verspreidt, over wielrenners die de Barrow Moor (heidegebied) hebben ontdekt als hun volgende uitdaging en over het voormalige benzinestation dat door Elsie Prestige een schuilplaats wordt genoemd voor een groep jongeren die zich met zwarte kunst bezig houdt. (Druk op de lichtblauwe teksten linksonder in Mia's scherm).

purine-balance.co.uk
Dit is een reclamesite voor kruidenthee waarbij steeds twee kruiden zijn gecombineerd die een heilzame uitwerking zouden hebben.
Druk op het woord POWER linksonder in beeld en daarna achtereenvolgens op de zakjes om te leren om welke combinaties het gaat (respectievelijk beukennoot/gerst, thijm/barabarakruid, knolraap/blauwe bosbes, boerenwormkruid/veldzuring, struikheide/kastanje).

Verlaat de overzichtspagina door op de knop Desktop te drukken.


E-mails
Hier kom je via het middelste icoon rechtsonder op het beeldscherm.
Inkomende mail
Baibin ziet, Baibin weet...(van de witte heks WhiteWicca aan Mia)

Baibin bestond werkelijk. Ze leefde duizenden jaren geleden, nabij de grafheuvels hier in Cornwall. Zij verbleef op de groene plaatsen, waar de dood voor vruchtbare grond had gezorgd, rijk aan de stoffelijke resten van mensen uit de Oudheid.

Baibin is de goddelijke vrouw; heks, maagd en moeder. Haar macht is absoluut, heersend over de hele natuur. Haar geest is zuiver, onbedorven, zij buigt voor niemand. De oude landen met grafheuvels zijn haar wereld, een eindeloze cyclus van dood en nieuw leven. Baibin begrijpt de cyclus; geboorte, leven, dood. Alles keert terug naar de aarde. Alle leven raakt in verval, sterft af en keert terug naar de grond. Baibin wist dit beter dan wie ook.
Zoek de kennis die je begeert. Baibin ziet, Baibin weet.


URGENT van Emma!! (van Emma aan Mia)
Ga niet naar buiten. Beloof me dat je Vanavond NIETS doet. Jij wilt weten wat er met je broer is gebeurd, dat weet ik, dat weten we allemaal, maar...Barrow Hill is niet wat we denken. Er is iets mis met deze plaats. Het is net als toen je broer 10 jaar geleden verdween.

We bezitten de natuurlijke wereld niet, we leven er eenvoudigweg in. Gewoonlijk voelt dat goed, op een griezelige manier, maar niet vanavond. De evening? Het is alsof we gestraft worden!

Luister alsjeblieft naar me, ik ben je oppas niet meer, maar ik maak me nog steeds zorgen. Blijf BINNEN!
Emma xx


Verzonden mail
Voor het geval dat...(van Mia aan ALLEN)

Ik hoop dit te kunnen verwijderen voordat iemand het leest, maar...
Voor het geval dat, hè. Als er vanavond iets met mij, Olly of Gus gebeurt, dan wil ik dat de mensen weten wat er is gebeurd. Het is allemaal mijn idee geweest. Ik wil weten wat er met mijn broer Ben is gebeurd. Waar is hij? Waarom wil de politie de zaak niet heropenen? Wat is er aan de hand op deze plaats? Ik moet het weten en dit lijkt de enige manier te zijn.

Magie. Oude toverkunst. Magie betreffende deze plaats, gemaakt DOOR deze plaats. Die zal antwoorden geven. Dat moet. Gus heeft alles gefilmd. Hij denkt dat ik het niet weet. Zoek zijn SIM-kaarten. Zij zullen je alles vertellen.
Mia


Rommel
Bijeenkomst vanavond (van Olly Tindle aan Mia Kendell)

Hi Mia,
Ik kijk uit naar vanavond. Heb zoiets nog nooit eerder gedaan. Wat denk je dat er zal gebeuren? Je lijkt jezelf 'kwijt te raken' als je die trancetoestand doet. De Quoit is één ding, maar de oude hoeve bezorgt me echt de griezels. Verwacht je echt je broer vanavond te zien? Een oproepingsspreuk, zei je.
Ik hoop dat je weet wat je doet! :)

Olly

'Gonna be l8' (van Gus aan Mia)

Moet nog folders afleveren. Het zal laat worden ('gonna be l8'). Wat verwacht je eigenlijk dat er vanavond (2nite) zal gebeuren? De nieuwe plek bevalt me niet, griezelig oud graf. het geeft me de kriebels. Waarom moeten we daar rondhangen? Kwam Olly vanavond tegen, hij zei iets over je broer. Mia, hij komt niet terug, alleen maar omdat het een bijzondere avond is en al die heidense boel, niets ervan is echt, jij moet hem loslaten.
Gus
p.s. Olly heeft een oogje op je, ha ha.


Bewaard
De Evening komt dichterbij (Van WhiteWicca aan Mia)

Ik heb de maankaarten geraadpleegd, de wijze heeft de weg gewezen. De Evening zal plaatsvinden op de 22e, om 13 minuten na 7 uur 's avonds. Als je Het Duistere Pad letterlijk hebt gevolgd, dan ZUL jij je broer terugzien. De geesten die in het bos wonen zullen je helpen.
Vertel het niet aan je vrienden, zij geloven niet zoals wij.
Een vriendin.


Ben Kendell (Van WhiteWicca aan Mia)

Jouw broer leed vanwege de acties van anderen; de dieven, heiligschenners en grafrovers. Zij noemen zichzelf archeologen! Ik noem hen heidense leugenaars, die hun begerige doel rechtvaardigen met gepraat over wetenschap en opvoeding. Het gaat allemaal om geld. Dat is altijd zo geweest. Zij zijn de vijand.
Een vrouw, de ergste van de dieven, kwam naar Barrow Hill in 1965. Zij zocht de oeroude schatten, de persoonlijke en kostbare voorwerpen die meer dan 4000 jaar geleden in de grafheuvels werden gelegd. Zij had het recht niet. De geesten zijn kwaad, Baibin zal niet rusten totdat haar schatten zijn teruggekeerd.
White Wicca


Het Duistere Pad (Van WhiteWicca aan Mia)

Volg het boek letterlijk.
Wijk niet af van Het Duistere Pad. Mijn moeder verdwaalde, zij geloofde niet.
Zij werd gestraft. Van mij afgenomen en voor de wolven gegooid; in stukken gescheurd door tand en klauw. Wij zullen dergelijke fouten niet maken.
Geloof en je zult ontvangen
Een mentorFilmprojecten
Klik om hier te komen op het rechtse icoon op het beeldscherm (de boeken).
Het actuele huiswerk betreft Film Studies met als opmerking:
Neem een interessant onderwerp. Vind een ongewoon of belangwekkend gezichtspunt betreffende een lokaal onderwerp of een milieukwestie.
Bedenk een korte film
Film je project
Bewerk, beheer en publiceer je film
Presenteer je film aan de klas

Klik op de knop Edit (bewerk) Project.
Je krijgt dan links drie ronde iconen naast het middenveld met Film Preview (voorvertoning).

De bovenste heet: Capture clips (neem stukjes film op).
Als je hierop drukt verschijnen er onder in beeld twee clips en zijn de beide SIM-kaarten uit de inventaris verdwenen omdat ze zijn ingelezen.

De middelste icoon heeft als naam Make Movie (maak de film) en doet vooralsnog niets.

En de onderste is de afspeelknop.
Druk hierop en de beide clips worden na elkaar vertoond: In de eerste zie je iemand een folder in een brievenbus doen. Dat is Gus die zegt: 'Zie je wel, Mia, ik ben een gelovige'.
In de tweede spuit Gus haar symbool, de X, op een muur, terwijl hij zegt: 'Je bent bezeten van dat symbool'.

Met de knop Desktop keer je terug naar het hoofdscherm.
Met de knop Sleep (slaap) op het startscherm verlaat je de laptop.


Vervolg Quoit  

Links van de laptop ligt het door een zaklamp beschenen boek door James Tregowen: Het Duistere Pad.
Open het en zie bovenaan drie 'boekenleggers' uitsteken.
Bij de linker krijg je informatie over pentagrammen.

Oproepingspentagram
Om de doden op te roepen: maak een pentagram, met behulp van een natuurlijke stof, zoals zout, meel of krijt. Markeer elke punt met het symbool dat de elementen, metalen of een bepaalde godheid voorstelt. VERLAAT DE CIRKEL NIET totdat de ceremonie is beëindigd, zo niet dan zal de geest vertoornd raken of binden aan jouw wereld.

GOUD          KOPER          TIN          LOOD          IJZER

Breng de offers: gaven (vaak in de vorm van metalen, mineralen of edelstenen) worden in een bepaalde volgorde rondom het Pentagram geplaatst, dit om de geest naar de cirkel te verleiden.


           

Bindingspentagram
AARDE: geeft stabiliteit weer
VUUR: geeft moed en durf weer
WATER: geeft emoties weer
LUCHT: geeft intelligentie weer
GEEST: geeft het Goddelijke weer
GEEL: Aarde
ROOD: Vuur
GROEN: Water
BLAUW: Lucht
PURPER: Geest

Bij de middelste boekenlegger gaat het over de wensstenen, stapelingen van leisteen die in Cornwall 'cairns' worden genoemd.
Bij Barrow Hill staan er drie bij elkaar. Ze werden gebruikt om een wens te doen. Alleen ging elke wens die voor iemand uitkwam gepaard met ongeluk voor een ander. Daarom kon een wens ook ongedaan worden gemaakt.

De Wensstenen
De feeën schiepen er slechts drie, die er staan,
om wensen voor jou in vervullen te laten gaan.
Bij Barrow Wood staan cairns in een ring,
het geschenk van een wens is wat zij brengen.
Want zij kunnen je bede horen, of het nu
een gril, een gebed of een onrustige geest betreft.
Plaats je boodschap, aan het einde van de zomer,
als dag en nacht even lang duren.
Keer niet terug, doe dat nooit,
want je wens behoort toe aan Barrow Wood.

Er is een kans dat je ontdekt dat je wens niet is wat je in gedachten had. Misschien heb je spijt van wat je schreef?


De rest van de tekst is afgescheurd (door Mia?) zodat je niet weet hoe je de wens ongedaan kunt maken.

Bij de rechter boekenlegger kom je meer te weten over de effigies (beeltenissen). Dit zijn persoonlijke symbolen die van takjes worden gemaakt en een karaktereigenschap verbeelden.
Je herkent de symbolen van Mia: Powerful (krachtig) en Gus: Brave (dapper).
Bij de bang uitgevallen Olly zal wel Cowardly (laf) horen.
Er is ook een beeltenis voor Orator (redenaar), Angry (kwaad) en Sly (sluw).

Neem de zaklamp mee want die zal goed van pas komen.
Klik achterin de Quoit waar een opening is.
De telefoon gaat. Het is een snotterende Olly met een verward verhaal. Mia heeft zich overgegeven aan magie. Ze hebben stomme wensen gedaan. Olly is ook nog zijn bril kwijtgeraakt bij de picknickplaats en ziet niet veel. Hij zit opgesloten in een van de motelkamers. Hij vraagt je hulp om hem hier uit te halen met behulp van de CCTV-camera's (gesloten TV-circuit). Er hangt zelfs een camera in de motelkamer! Die Barry van Goshawk Security (beveiligingsbedrijf) let niet op, had hen moeten tegenhouden! En hoe kan een meisje nou zo mooi zijn en toch zo verschrikkelijk? (Hij bedoelt Mia).

Bij de opening achterin ligt een plaat van Goshawk met de waarschuwing dat deze plaats door hen wordt bewaakt. Je ziet inderdaad buiten een camera ronddraaien.


Het bos in  

Verlaat de Quoit en sla meteen linksaf.
Als je het bospad wilt nemen kun je niet verder (actiecursor).
Klik op de zaklamp in je inventaris en nu kun je vrij in het bos rondlopen.
Linksonder in beeld is de plattegrond te raadplegen (hij zit ook in je inventaris).

Voor je uit zie je twee verkeersborden.
Draai je om (tweemaal links klikken). Je ziet de gloed van de brandende drum in de verte.
De telefoon gaat. Het is Emma. Zij weet nu dat jij de journalist bent die tien jaar geleden de balans heeft hersteld door offers te brengen bij de opgravingsplek. Zodoende heb je de boze oude macht weer tot rust gebracht. Jij bent de enige die, naast Emma en enkele anderen, de aard van de oeroude krachten heeft begrepen. Emma vraagt of het nu weer allemaal staat te gebeuren? Pas goed op, zeker vanavond!

Draai je weer om naar de verkeersborden.
Je bevindt je hier bij de viersprong (zie plattegrond).
Klik op het gevarenbord met de vallende stenen en je gaat rechtdoor naar de stronk op de plattegrond.
Zoom in op deze stronk (actiecursor). Je hebt iets nodig wat je nog niet bezit.

       

Keer terug naar de viersprong en klik nu op het andere gevarenbord (wegversmalling).
Je komt dan bij een driesprong met een nieuw gevarenbord, een bocht naar links. (zie plattegrond).

Kies de pijl omhoog en je gaat volgens de plattegrond rechtsaf.
Je komt bij een tronk waarop een rode hand is geschilderd.
De boom ernaast heeft een gat. Daarin vind je een derde SIM-kaart.
Zoom uit en houd daarna rechts aan en je komt uit bij de wensstenen.


Wensstenen
Emma belt weer en vertelt dat Mia samen met Olly Tindle en Gus Beven een bende hebben gevormd en zich ergens in het bos schuilhouden. Emma is erg bezorgd dat hen iets zal overkomen en vraagt jou om hulp.

Zoom in op de linker steenhoop. Je vindt er een wensbriefje:
klein volk van het bos, hoor mijn wens en maak die waar,
geef Emma alsjeblieft meer luisteraars,
zij is zo bedroefd sinds arme Wincey


De steen beneden het briefje kun je wegschuiven. Dan verschijnt een actiecursor.
Ook bovenin de steenhoop is zo'n actieplek. Er moeten dus twee dingen worden geplaatst (van Emma?)

Zoom in op de middelste steenhoop. Je vindt weer een briefje:
Mia
Mooier dan een bloem, vogel of boom,
jij bent degene, degene voor mij,
de warmte van je glimlach, maakt mijn dag lichter,
deze wens onthult wat ik niet kan zeggen.


Dit liefdesbriefje moet van Olly afkomstig zijn die verliefd is op Mia.
Deze wenssteen hoort waarschijnlijk bij Olly die het briefje achterliet.
Ook hier kun je een steen verplaatsen en blijken er twee actieplekken te zijn.

Zoom in op de rechter steenhoop. Je vindt er een brief van een ziekenhuis gericht aan Gus. Zijn moeder is opgenomen en wordt maar niet beter. Gus wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Deze wenssteen hoort dus bij Gus. Er moeten eveneens twee dingen van hem worden neergelegd.

Zoom uit, draai je om (tweemaal links klikken), doe twee stappen naar voren zodat je het gevarenbord weer ziet, en draai je daar opnieuw om.

Klik op het gevarenbord en je komt bij een plek met vingerhoedskruid.
Klik rechts. Ga door het gat in het prikkeldraad en je komt volgens de plattegrond uit bij de Druïdenpoel.


Druïdenpoel
Verwijder het winkelwagentje.
Klik rechts en je ziet een informatiebord dat door Gus is beklad. Maak het schoon met de doekjes uit de inventaris.
Dan lees je:

Druïdenpoel
Het natuurlijke zuivere heldere water stroomt vanaf Barrow Hill en vult een door mensen gemaakt bassin waarvan wordt aangenomen dat het een offerpoel is uit de late Bronstijd. De licht weerkaatsende vijver was heilig voor de Ouden, die geloofden dat het een glimp bood van de 'andere wereld'. Kostbare voorwerpen, zoals brons, goud en juwelen werden in de diepte gegooid.


Zoom uit en klik rechts. Er is een pad dat naar beneden loopt.
Klik nogmaals rechts en je ziet een rotspartij die zich aan de linkerkant van de poel bevindt.
Bovenop is een soort slot aangebracht bestaande uit concentrische ringen met zonnen en manen erbij (actiepunt).

Aan de voorkant van de rotspartij vormt een aantal stenen een stapeling.
Haal de stenen één voor één weg en je ontdekt een kristallen hanger met een brief erbij:

Niet langer stroomt het zoete water uit de heuvel,
het magische heldere water dat de kwaal zou kunnen genezen.
Want de lentesleutel werd weggehaald
van zijn rechtmatige plaats en door dieven
die haast hadden op de grond gegooid.
Ik beloof jou te vinden, o sleutel, kostbare sleutel,
en jouw grootsheid te midden van de bomen te herstellen.
Ik zal mijn hanger opladen, een kristallen gids,
die beloofde jou te vinden waar jij je ook verbergt.
White Wicca (witte heks)


Zoom uit en merk de actiecursor op aan de voet van de rotspartij.
Neem de hanger uit de inventaris en klik ermee op de actieplek. Het kristal licht op. Je kunt het heen en weer bewegen. Het kristal wordt ook actief aan het begin van de trap naar beneden en aan de voet van het informatiebord.

Ga terug door het gat in het prikkeldraad (trap af en rechtsaf) en neem het pad tussen beide gevarenborden in om een volgende trap af te dalen en uit te komen bij de picknickplaats.


Picknickplaats
Klik op het bord met de twee wandelaars en daarna op de vuilnisbak. Je vindt een krant van 21 september 2007, dus een jaar na 'de gebeurtenis'.
De kop zegt dat het benzinestation na 80 jaar sluit.
Het artikel zegt dat de bevolking van Barrow Wood en Wychwood opgelucht afscheid nemen van die plek waar tieners kattenkwaad uithalen. De verdwijningen en verhalen waren de nekslag voor de activiteiten van het station.

Ga naar de barbecue te midden van drie tafels.
Olly's bril ligt onder het rooster!
Je kunt het rooster niet wegnemen bij gebrek aan het juiste gereedschap (actiepunt).
Richt je op de rechter tafel. Het mos op de tafel is nog niet te verwijderen (actiepunt).

Beklim de trap weer en neem het pad rechtdoor tussen het vingerhoedskruid door en dan langs het gevarenbord met de wegversmalling.
Als je in de verte de oranje gloed van het vuur ziet dan ben je op de viersprong. Sla daar linksaf en je bereikt een trap naar beneden.
Daal nog niet af maar sla linksaf naar een tractor toe.
Op de tractor vind je een oud hoefijzer.
Zoom uit en draai naar rechts. Je ziet Baibin achter een stel bewegende takken. Je kunt er met geen mogelijkheid langs.


Symbolensteen
Tegenover de tractor zie je een grote vreemd gevormde steen waar allerlei symbolen op staan. Als je dichterbij komt lichten sommige even op.
Klik het bovenste van de grotere symbolen aan en het wordt even verlicht terwijl er fluitmuziek klinkt. Ook hoor je het blaffen van een vos.
Klik je de drie verstrengelde spiralen er links onder aan dan gebeurt hetzelfde. Er klinkt wel een andere melodie en je hoort nu een uil roepen.
Bij het aanklikken van het wielsymbool in het midden hoor je de wind in de bomen ruisen onder weer andere fluittonen.
Het doolhofsymbool rechts geeft behalve muziek ook het klapperen van vleermuisvleugels te horen.
De spiralen rechts onder tenslotte verrassen je met het burlen van een hert.
Onder de rots ligt een tekening met zes symbolen rond een driehoek met een cirkel erin.
Dat doet denken aan de steen met holte in de Quoit. De kringels onder de driehoek zouden dan de cirkels van stenen op het geïmproviseerde altaar voorstellen.


Mast
Keer terug naar waar je het bordje ziet dat naar de picknickplaats verwijst en sla daar linksaf.
Daal de trap af en loop naar de omheinde mast. Er hangt een hoogspanningskastje aan waar Gus zijn naam op heeft gekrast.
Je hebt een schroevendraaier nodig om het open te maken (actiepunt).


Terug bij het station  

Elektrakast
Je bent vlakbij het station.
Loop er naartoe en dan links eromheen naar de elektrakast vlakbij de opening in de houten schutting.

Gebruik de eerder gevonden sleutel om de kast te openen. Je stuit op een bedradingspuzzel.
Je moet zorgen dat er een doorlopende verbinding is tussen de rode draad die van uiterst links komt naar de rode draad helemaal rechts.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de blauwe en de groene draden.Als het gelukt is en aan de linkerkant drie gekleurde lampen branden heb je de stroomvoorziening van het station hersteld en springen overal lampen aan.


Kantoor
Klim opnieuw over de schutting achter het gebouw naar de binnenplaats toe.
Onder het afdak brandt nu licht.

Open de deur van het kantoor en ga naar binnen.
Hier vond je eerder de sleutel van de elektrakast maar het was toen te donker om verder iets te onderscheiden. Nu verspreidt een beeldscherm van Goshawk Security enig licht en zie je meer.

Zoom eerst in op de bureaulade en verplaats alle folders naar links totdat je bij een doosje potloden uitkomt.
Klik daarna op het antwoordapparaat dat op het bureau ligt. Je hoort een oud bericht van tien jaar geleden van een snipverkouden Maggie aan Ben. Maggie had haar sleutels in het kantoor laten liggen in de buurt van de stoel.
Als je nu de 'stoel van de baas' aanklikt dan vind je daar de garagesleutel.

Zoom in op het beeldscherm dat vermeldt dat er geen videosignaal is.
Onder het scherm ligt een lijst met foutcodes.
'Geen signaal (no signal / access)' heeft foutcode 475.
Bovenaan de lijst is de code BH2673 geschreven.

Klik op de hoorn van de telefoon en er wordt vanzelf een nummer getoetst.
Een bewaker neemt op en vraagt om de locatiecode: twee letters, vier cijfers. Neem er de tijd voor, ik heb toch niets beters te doen.
Toets de code in, de letter B staat onder toets 2 en de letter H onder toets 4, dus 242673.
Als de bewaker vraagt om de foutcode tik je 475.
Hij herstelt de verbinding met de camera's en je krijgt nu zeven deelschermen voorgeschoteld die je elk kunt aanklikken.
NB: Sla je spel hier op!

Kijk eerst naar Cam#1. Deze geeft zicht op de toiletten en de garage. Je ziet Baibin daar ronddolen (zie de plattegrond van het station).
Cam#2 bevindt zich in de heren-WC.
Cam#3 (linksonder op het scherm) staat achter de WC aan de bosrand en laat een gat in de muur zien.
Cam#4 (twee beelden) bevindt zich links van het motel.
Cam#07 laat het pompterrein zien vanaf de zijkant van het motel in de richting naar het restaurant en de straat. Boven in beeld verschijnt Baibin steeds.

Klik als laatste op Cam#05. Deze geeft zicht op Motelkamer #3 waar een zenuwachtige Olly staat te raaskallen. Leid hem via de verschillende camera's naar buiten (steeds pijl linksonder indrukken), achter het motel om langs de rand van het bos naar de achterkant van de toiletten.

Bij Cam#3 pijl omhoog indrukken om Ollie de WC binnen te loodsen via het gat in de muur.

Bij Cam#2 in de WC op pijl naar rechts klikken.

Bij Cam#1 wacht je even als je Baibin ziet verschijnen of ga je verder als zij met de rug naar Olly staat. Je weet hem 'veilig' de garage in te krijgen, maar hij was in zijn zenuwen zo dom om de naam van Baibin uit te spreken, dus of dat goed afloopt?

Als je uitzoomt hoor je de stem van Olly van achter een deur. Hij denkt het gehaald te hebben, maar dan klinkt de stem van Baibin: Ik heb je gevonden.
Olly denkt dat hij Mia voor zich ziet, die door Baibin is bezeten. Hij denkt Mia nog tot rede te kunnen brengen met een cadeautje, maar zijn laatste woorden klinken als een noodkreet.
Klik op de deur. Is dat bloed?

Verlaat het kantoor.
In de hoek bij de schuttingdeuren zit Olly volledig in trance met flikkerende ogen en omgeven door oplichtende paddenstoelen.
Let op het symbool op zijn voorhoofd.
Pak de ID-kaart van Olly.
Gus kijkt naar hem door een kier in de schutting en besluit naar de politie te gaan.


Garage
Open de garagedeur met de sleutel die je in de stoel vond en ga naar binnen.
Er staat een radio aan en Emma heeft een beller. Het is mevrouw Tregowen die naast Barrow Hill woont. Zij vertelt er nooit te komen omdat het Baibin's wereld is en dat Baibin er als laatste is begraven op een mooie plek. Haar hond Bernard gaat er intussen blaffend vandoor.
Had mevrouw Tregowen de naam van Baibin niet mogen uitspreken?
Emma doet dat tot driemaal toe ook om Baibin uit te dagen. Was dat verstandig van haar? (Je kunt de radio uitzetten als je wilt).

Voor je staat een oude auto weg te roesten, opgehangen aan kabels. Je kunt de kofferbak nog niet open krijgen (actiepunt).
Klik op het kastje aan de muur rechts van het bord POWER. Geen van de knopjes doet iets. Er staat kennelijk geen spanning op.

Klik op de werkbank en neem één schroevendraaier mee.
Als je op het klosje aan de rechterkant klikt heb je een stuk metaaldraad gevormd.
Leg het boveneinde van de draad tegen de knop van de ingeklemde antenne. Dan vormen ze één geheel.
Pak nu een van de magneten op en hang die onder aan de draad in de lus. Je hebt dan een magnetische hengel gemaakt!
Door op de antenne te klikken verdwijnt de hengel in je inventaris.

Ga naar de voorkant van de garage en zoom in op het groen verlichte kastje boven aan de wand.
Rechts daarvan kun je de klimop verwijderen om daarna het voorpaneel van een tweede kastje af te schroeven met de zojuist gevonden schroevendraaier.
Op een schermpje staat 710, terwijl een kaartje 240W aangeeft.
Je moet het vermogen (Watt) dus kennelijk naar beneden brengen met behulp van de witte schuifknoppen.
In het schema staan de beginstanden van de knoppen zoals je die aantrof en het effect op het vermogen:

-150 L R -100
-20 L L -40
-70 R L -150
-150 R R +400


Je moet de waarde van 710 naar 240 verminderen, dus met 470W.
Dat kan het gemakkelijkste met -150   -150   -100   -70.
Verschuif bijvoorbeeld aan de linkerkant de bovenste, de op één na onderste en de onderste knop. En aan de rechterkant alleen de bovenste.

Nu staat er wel spanning op het kastje naast het bord POWER.
Druk op het bovenste knopje en de auto wordt opgetakeld.
Kijk onder de wagen in het rooster. Er ligt een sleutel in, maar hoe krijg je die eruit?
Pak de magnetische hengel erbij en haal de autosleutel naar boven (even op verschillende plaatsen blijven proberen).

Laat de auto weer zakken. Dat kan op een voorzichtige manier met de middelste knop op het kastje, maar leuker is de onderste knop te gebruiken.
Daarna kun je de kofferbak openen.
Er ligt een boek in dat is geschreven door Agatha Dunn-Harker. Het zal haar auto geweest zijn, gezien de initialen op het label van de autosleutel.


Kofferbak
Dagboek van Agatha Dunn-Harker
Open het boek en neem meteen het handgeschreven vel eruit dat je links ziet uitsteken.
Hierop heeft ze geschreven:

Grafgiften -
Een kleine dolk, een ritueel mes met een benen handvat. Er is bewijs dat suggereert dat dit een praktisch in plaats van een ceremonieel voorwerp was, dat door de vrouw tijdens haar leven werd gebruikt en daarna met haar is begraven. Het is van belang op te merken dat de insnijdingen en markeringen op het blad aangeven dat het mes veel werd gebruikt en vele functies had.
Een aardewerk kom; een houder voor eten. Het eten diende om in het hiernamaals voedsel te verschaffen. Een snelle blik op de inhoud onthulde vogelbotjes op de bodem, naar aller waarschijnlijkheid gevogelte of wild.
Een stevige gedecoreerde beker die ongetwijfeld een gefermenteerd brouwsel bevatte, om warmte te verschaffen tijdens de overtocht naar de 'andere wereld'. De hete vloeistof zou de energie hebben hersteld en het verstand hebben versterkt. Ik heb goed aan de inhoud geroken en nam een vleug waar van heide en gerst, Maar dat zou gemakkelijk mijn verbeelding kunnen zijn.
Een prachtig stuk sierraad uit de Bronstijd. Een glazen bol, gevat in een ronde bronzen sluiting met een metalen ketting. Voortreffelijk. Dit is een eersteklas vondst, wat suggereert dat het lijk van iemand was die door haar gemeenschap werd aanbeden of gevreesd.


Uit het dagboek van 1965 komt Agatha naar voren als een niet zo aardige en op roem beluste archeologe.
De Quoit was oorspronkelijk bedekt met aarde, zodat er een grafheuvel was ontstaan.
Zij maakt melding van offers aan de goden zoals juwelen, metalen eet- en drinkgerei en wapens die in de zogenoemde Druïdenpoel werden geworpen om de goden te behagen.

Gedurende haar opgravingen in Barow Hill werd ze lastig gevallen door locale boeren die haar waarschuwden de graven niet te verstoren.
Zij zegde dat toe en beweerde ook nooit van Barrow Farm te hebben gehoord, hoewel dat allebei leugens waren.Een oude kaart uit de 17e eeuw laat zien dat Barrow Farm in de noordoosthoek van het bos lag.
Agatha vond de hoeve die midden in een grafheuvel was gebouwd.
Na toestemming van de Royal Society begon ze met opgravingen. Zij had geruchten gehoord dat de legendarische heks Baibin er wellicht begraven lag. Maar de plaatselijke bevolking kreeg door dat Agatha in de hoeve aan het graven was en gaf ernstige waarschuwingen af, waarop zij besloot haar gegraaf 's nachts stiekem voort te zetten.

Agatha vond inderdaad een skelet van een jonge vrouw. Maar zij voelde zich steeds ongeruster en had het idee niet alleen te zijn. Dan beweert ze dat het skelet rond middernacht bewoog en haar bij de keel greep; dat ze geworsteld hebben!
In allerijl heeft ze de beenderen herbegraven maar de grafvondsten gehouden. En ze is er meteen vandoor gegaan. 'Ik had moeten luisteren', schreef ze als laatste.

Boek Celtica - Tijdperk vol Mysterie
Baibin is een figuur uit de Keltische mythologie die is verbonden met de bossen en dalen van Cornwall. Zij is de groene dame van de bossen, de levende vrouwelijke vorm van de groeiende wereld, in tegenstelling tot Herne of Cernunnos, die mannelijke vruchtbaarheid voorstellen en de kracht die het materiële en kenbare samenbindt.

De legende beweert dat Baibin is begraven in een graf op een heuveltop, enkele mijlen bij Wychwood vandaan, een dorpje in Cornwall dat nog steeds, nogal spijtig, haar naam viert in de vorm van een traditionele heks [wych = witch = heks].

Haar afbeelding siert torenspitsen, zowel om te dienen voor windvanen als om kwaad af te weren. Een locaal gerecht, gemaakt van wild gevogelte en bouillon, is naar haar genoemd, evenals een tamelijk versterkende drank, dat de ouderen en ziekelijken zou verjongen.

Offers aan Baibin kunnen beeltenissen zijn, gemaakt van twijgen, kwarts stenen, gebeden bij cairns of giften van metaal, edel en niet-edel, wat sommigen ertoe brengt te geloven dat de Baibin-mythe haar oorsprong vindt in de Late Bronstijd, of de tijd van de vroege Keltische legenden, wat van haar een belangrijke figuur in de aloude geschiedenis maakt.


Boek Royal Society Survey
Dit deel van de reeks uit 1854, dat Agatha heeft 'geleend', noemt Barrow Hill als belangrijk archeologisch gebied.
De plaatselijke folklore waarschuwt voor het ontheiligen van het graf van Baibin, een heks of shaman uit de oudheid die op de heuvel woonde. Er is een vers toegevoegd aan de tekst:

Baibin ziet, Baibin hoort, het oog en oor van uil en kraai.
In het groen slaapt zij vredig, wij leven onze levens in haar droom.
Wek je de heks, beroof je haar,
dan ben je dood bij het aanbreken van de dag.


Papierrol en foto's
De papierrol bevat een tekening van een skelet met nummers ernaast.
Op enkele foto's zie je Agatha aan het werk.

Pak tenslotte een troffel mee uit de kofferbak.

Draai je om naar de donkere muur achter je waar een aantal constructietekeningen hangt.
Sleep ze één voor één naar opzij (je kunt ze bevestigen als de cursorpijl naar linksboven wijst). Dan blijft er een tekening over van een stekker en de aansluitingen daarin.

Links tegen diezelfde muur staat een koevoet. Altijd handig om bij je te hebben, dus meenemen!

Ga terug naar de voorkant van de garage en schuif de golfplaat opzij.
Er zit een groot gat in de deur waardoor je naar buiten kunt kijken. Daar ligt een oliespuit.
Pak je hengel en haal dat ding naar binnen.


Weer het bos in  

Verlaat de garage en ga bij de fietsen rechtsaf het bos in.
Klik bij de viersprong op het gevarenbord met de vallende stenen zodat je uitkomt bij de stronk.
Verwijder het mos met de troffel en klik daarna van boven naar beneden op de gleuven tussen de nagels om een gewenste beeltenis te vormen. Je vindt deze in het boek van James Tregowen dat in de inventaris zit.

Maak eerst Mia's beeltenis.
Als je het goed hebt gedaan (horizontale gleuven aan de linkerkant aanraken) komt deze in de inventaris terecht.

Maak dan de afbeelding van Gus.
Maak vervolgens de afbeelding van Olly.
Maak ook de beeltenis die hoort bij redenaar (orator).

               

Je kunt ook nog het kruis maken dat hoort bij boos (angry) maar dan gebeurt er niets.
De laatste beeltenis in het boek met de naam sluw (sly) is zelfs niet eens te maken.

Keer terug naar de viersprong en draai je om.
Klik op het linker gevarenbord met de wegversmalling. De telefoon gaat. Een onbekende beller. Het is Gus die zegt dat hij een videocamera in de hoeve heeft.

Volg de oranje kabel en vind de zender die hij verstopt heeft. Maak die in orde.
Gus zit in de telefooncel en heeft daar aanwijzingen achtergelaten. Ook zegt hij dat je zijn SIM-kaarten moet zoeken en de clips in Mia's laptop afspelen om te zien wat er is gebeurd.

Klik op het gevarenbord dat de bocht naar links aangeeft. Weer gaat de telefoon. Deze keer is het Emma die een beroep op je doet om te helpen, net als tien jaar geleden.

Vervolg je weg naar de picknickplaats.
Spuit wat olie op het rooster van de barbecue waarna je Olly's bril kunt meenemen.
Verwijder ook even wat mos van de rechter tafel met behulp van je troffel.
Je ontdekt een uitgesneden hart waarin staat MK 4 OT (Mia Kendel voor Olly Tindle).

Ga de trap op, bij het vingerhoedskruid rechtdoor, bij het gevarenbord rechtdoor, en sla linksaf als je de oranje gloed bij de Quoit door de bomen ziet. Je komt uit bij de mast.
Schroef het hoogspanningskastje open en neem Gus' mp3-speler mee.

Ga links om de omheining heen naar de telefooncel en je vindt daar de door Gus achtergelaten zenderinstellingen.


Weer bij het station  

Loop over de weg terug naar het station en klauter weer door het gat in de schutting.
Een paar passen verder heb je links die stalen deur die op slot zat.
Gebruik de koevoet om deze open te wrikken en je staat in de keuken van het restaurant.


Keuken
Er staat een radio aan. Emma heeft een beller: een boer die zegt dat zijn familie al generaties lang nabij Barrow Woods woont. De 'dame van de bladeren' dwaalt daar rond: Baibin. Dan realiseert hij zich dat hij de naam van de mythische heks heeft uitgesproken, zodat zij hem zal vinden. Dat gebeurt volgens de uitzending ook prompt. Emma hoopt maar dat het goed afloopt en draait ijlings een rustgevend muziekje.
De radio ligt in de gootsteen. Je kunt hem desgewenst uitzetten door in het midden ervan te klikken.

Je hoort een geklepper dat afkomstig blijkt van de vrieskist.
Er zit rotte vis in. Dat merk je snel als je de deksel omhoog duwt en er een legertje vliegen ontsnapt.
Je ziet op de rand een SIM-kaart liggen maar kunt die nog niet oppakken.

Links van de vrieskist in de hoek van de keuken staat een beschadigde magnetron.
Zonder stekker aan het snoer werkt die uiteraard niet (actiepunt).

In de hoek links van de gootsteen vind je een lichtknop. Druk daarop en er gaat een blauwe vliegenlamp aan. Deze werkt onmiddellijk want de vliegen zijn verdwenen!

Als je nu naar rechts kijkt in de richting van de magnetron kun je inzoomen op het keukenblok in het midden van de keuken. Daar ligt een briefje van WhiteWicca:

De dame kijkt vanuit de bomen,
wanneer de zon en maan elkaar ontmoeten,
red hun zielen, de zielen van drie


Haal de vierde SIM-kaart uit de vrieskist.

Naast de deur naar het restaurant staat een karretje.
Verschuif de kan (pas op dat die niet valt!) en je vindt een stekker.


Restaurant
Ga het restaurant binnen.
Je loopt eerst tegen een prikbord aan waar weer een briefje van WhiteWicca hangt:

Jij herstelde het evenwicht 10 jaar geleden
jij kunt alsjeblieft
Baibin
wanneer haar schatten opnieuw worden gemaakt


Draai naar de kassa links van je, open de lade en haal er een zekering uit.

Op het krijtbord links van de kassa staat geschreven:

Zij wandelt waar het groen vrijelijk groeit,
vrees de planten, kijk uit voor de bomen

Dat hadden we graag eerder geweten!

Ga naar de tafel links achterin.
Er verschijnt een vijfvingerig blad van de paardenkastanje compleet met kastanjebolster.
Op de hoekpunten zie je vijf waxinelichtjes.
Klik op het luciferdoosje en steek daarna zo'n lichtje aan.
De bovenste brandt een beetje paars; en de volgende met de klok mee: geel, rood, groen (moeilijk te zien) en blauw.

Deze kleuren en bijbehorende plaatsen komen overeen met het bindingspentagram uit het boek van James Tregowen dat je in de Quoit vond en in de inventaris zit. Daarin vond je ook welke elementen bij die kleuren horen.

En achter op de tafel ligt een tijdschrift waarin de volgorde is geschreven waarin je de elementen moet afwerken, lees: de waxinelichtjes aansteken.

       

Steek ze in de juiste volgorde aan. Het kastanjeblad verkleurt naar bruin.
De bolster onthult een kastanje en er komt zowaar een SIM-kaart uit, de vijfde alweer.

Een zesde SIM-kaart tref je aan bij de voorste tafel, als je het menu aanklikt.


Hal
Ga de hal binnen, draai naar rechts en zoom in op de geïmproviseerde tafel aan de linkerkant.
In het midden ligt een heidens gebedswiel (pagan prayer wheel).
Als je in de inventaris met de rechtermuisknop op het wiel klikt wordt dit uitvergroot en kun je de tekst al draaiend lezen. Er staat:

Een gebed, een boodschap, is binnenin verborgen. Het water moet stromen om de bossen te laten leven. Toch is de bron zolang geleden opgedroogd. Jij moet de sleutel zoeken die de ringen laat draaien, want alleen dan zingt het water. Vanaf de hoge heide tot aan de poel beneden is het water heilig zoals iedereen weet. Om de sleutel op de juiste wijze te draaien is wat je moet leren, dus verbrand mij met bliksem, om mijn boodschap te onthullen. De metaaldraden die heen en weer zijn gevlochten vormen een patroon, een boodschap van mij aan jou.

Mensen hebben wenskaarten achtergelaten, gericht aan het kleine volk: de Pixies. Zoals:
Aan de piskies,
Ik heb gehoord dat er hier vreemde dingen gebeuren vanuit de oude wereld, dus.
als jullie luisteren.
ik zou graag de loterij winnen, niet al te veel,
net genoeg om met pensioen te gaan.
of, maak mijn baas dood, wil je dat doen?


En:
Het kleine volk
Daisy is bezorgd over heur haar, ze hebben haar verteld dat het uitvalt,
dus help Daisy alsjeblieft, ze is mijn dierbare dochter,
en ik zal jullie eeuwig dankbaar zijn.


Op de rechter tafel in de hal vind je een stel runenstenen.
De afbeeldingen zijn die welke je eerder zag op de tekening bij de symbolensteen in het bos.
Draai je om en pak van het karretje voor in de hal een zevende SIM-kaart op.


Keuken
Loop terug naar de keuken naar de magnetron en klik op het snoer.
Volgens de tekening in de garage moet de groen-gele aarddraad helemaal bovenin, de 'koude' blauwe draad links en de 'warme' bruine draad in het midden.
Klik steeds eerst op de draad en daarna op het aansluitpunt waar hij in moet.
Breng ook de zekering aan.
Als je uitzoomt zit de stekker meteen in het stopcontact.

Open de magnetron. Er moet iets in (actiepunt).
Stop het gebedswiel erin.
Doe het deurtje dicht en druk op 1. Er treedt weliswaar geen bliksem op, maar de microgolven branden wel een patroon in het wiel.
Bekijk het ingebrande gebedswiel. Het patroon komt bekend voor, want het lijkt op wat je bovenop de rotspartij bij de Druïdenpoel aantrof. Merk de donkere baan op die vanaf het midden naar beneden loopt.


Quoit
Ga naar buiten via de stalen deur en klim opnieuw over de schutting naar de binnenplaats. De arme Olly is nog steeds betoverd.

Kruip de Quoit binnen en richt je op de laptop.
Open het schoolproject (rechter icoon), klik op Edit (bewerk) project en daarna op de knop Capture clips (haal clips binnen).
De vijf nieuwe SIM-kaarten worden nu ingelezen en er verschijnen onderaan zeven filmpjes (clips).
Je kunt ze verslepen en zo de volgorde veranderen.
Er is nog één positie over voor een achtste clip.

Ga naar het 'altaar' waar je eerder de binnenste kring van stenen hebt weggehaald.
Plaats daar de runenstenen. Drie ervan komen links van de overgebleven stenenkring terecht en drie ervan rechts.
Het is de bedoeling om drie stenen aan de rechterkant in de kring te leggen, van boven naar beneden. De volgorde waarin je de drie neerlegt is niet van belang, maar wel welke drie runenstenen je kiest.

Er zijn 20 combinaties mogelijk.
Welke de gewenste is heb je geleerd bij de symbolensteen in het bos.
Voordat je die neerlegt zou je de 19 andere combinaties kunnen uitproberen.
In 8 ervan krijg je een verschillende oplichtende afbeelding te zien in het ronde gat in de driehoekige steen (zie het voorbeeld).
Een negende afbeelding verschijnt wanneer je een willekeurige steen neerlegt en er weer uitneemt.

Als je de gewenste combinatie kiest krijg je vijf opeenvolgende afbeeldingen te zien, namelijk van een uil, een vleermuis, een vos, een eland en van bladeren.
Bij de symbolensteen had je hun geluiden al gehoord, dus nu weet je ook de volgorde waarin je de symbolen op de symbolensteen moet aanklikken.

Als je uitzoomt kun je rechts op een golfplaat een aanplakbiljet schoonmaken met de vochtige doekjes uit de inventaris. Het gaat over de vermissing van die arme Ben.


Opnieuw het bos in  

Ga voor de derde keer het bos in en op de viersprong (waar je de beide gevarenborden ziet) rechtsaf. Dat is het pad naar de mast.
Klik bovenaan de trap naar rechts. Je ziet daar de oranje kabel lopen.
Zoom in aan het eind ervan en je ontdekt de zender van Gus achter gebladerte.
Nogmaals klikken om hem te kunnen instellen.
Het briefje dat Gus in de telefooncel achterliet helpt daarbij (video, sterk signaal, ab, digitale monitor, noordelijk halfrond).

Zet de knoppen bovenaan op On en VT (videotransmissie).
Zet de middelste knoppen respectievelijk op 5 en Ab.
En zorg dat de onderste knoppen achtereenvolgens op Rec. (opname), Monitor, Digi en N.Hem (noordelijk halfrond) staan.
Dan verschijnt op het schermpje Signal Live, ten teken dat je signaal hebt.

       

Zoom uit en pak Mia's telefoon.
Klik op de knop videocamera.
Dankzij de zender kun je nu zien wat er in de hoeve gebeurt. Mia zit in het pentagram en raakt in trance.
Speel met de pijltjes- en huisjesknop om verschillende momenten waar te nemen.

Laat de zender achter en volg de oranje kabel naar de symbolensteen.
Klik de symbolen in de juiste volgorde aan (zie boven) en de takken die de rest van het pad versperden wijken uiteen.


Barrow Hill Farm
Vervolg het pad en je komt uit bij Barrow Hill Farm.
Loop naar de ingang. Je hoort de door Baibin bezeten Mia murmelen.
Breek de steenhoop bij de deur af door de stenen een voor een rechts neer te leggen. Je vindt een achtste SIM-kaart!
Je kunt kloppen op de deur maar er wordt niet open gedaan.

Klim door het raam. Daar staat Mia/Baibin! Ze zegt: Ik zie je.
Maar in plaats van de Olly-behandeling wordt je geteleporteerd naar de wensstenen.


Wensstenen
Nu we daar toch zijn kun je kijken wat je er kunt bereiken.
Bij de rechter stapeling met de brief voor Gus kun je de losse steen verschuiven en Gus' MP3-speler achterlaten. Maar rechts ervan moet ook iets komen te liggen wat je nog niet hebt.

Bij de middelste steenhoop met het door Olly geschreven briefje kun je zijn ID-kaart kwijt (even de lossen steen verplaatsen) en zijn kapotte bril.
Leg daarna zijn beeltenis ('vissymbool') bovenop en er volgt gezang met lichteffecten.
Zou je Olly bevrijd hebben uit zijn benarde positie?

De linker wensstenen behoren wellicht aan Emma, vanwege het briefje dat over haar gaat. We hebben niets van haar dus kom je voorlopig niet verder.

Draai je om en ga richting de driesprong.
Als je het bord wegversmalling voorbij bent gaat de telefoon. Het is Olly met nog de bibbers in de benen die je bedankt voor zijn bevrijding en zegt dat hij zich gaat verstoppen totdat de politie komt.


Druïdenpoel
Ga naar rotspartij bij de Druïdenpoel.
Vergelijk het ingebrande gebedswiel met het 'slot' bovenop.
De donkere markeringen op het slot moeten kennelijk naar beneden worden gericht zoals ook de pijl onder het slot suggereert. Maar eerst heb je een soort sleutel nodig.

Pak opnieuw de hanger en plaats deze iets links van het midden van de rotspartij.
Beweeg je cursor dan langzaam naar beneden onder de punt van de hanger. Je hoort een fluitend geluid. De cursor verandert in een pijl die naar linksboven wijst.
Klik dan en je hebt een bronsleutel gevonden.

Steek de bronsleutel in het slot bovenop de rotspartij en hij licht op met een paarse kleur.
Je kunt nu drie witte ringen aanklikken, van buiten naar binnen 1, 2 en 3.
Klikken op ring 1 laat ring 1 zelf rechtsom draaien en ring 2 linksom.
Klikken op ring 2 laat alleen ring 2 zelf rechtsom draaien.
Klikken op ring 3 laat ring 1 linksom draaien en ring 3 zelf rechtsom.
Elke ring heeft een zwarte markering die aan het begin omhoog staat.
De markeringen moeten echter naar beneden wijzen.

Druk zo vaak op ring 3 totdat zijn markering naar beneden wijst.
Druk dan zo vaak op ring 1 totdat zijn markering ook naar beneden wijst.
En druk tenslotte zo vaak op ring 2 totdat zijn markering in lijn ligt met de beide andere.
Er klinkt een melodietje en er stroomt helder water onder de rotspartij vandaan door een goot naar de poel. De poel is nu helder.
Er is een actiepunt maar geen van de voorwerpen in je inventaris werken.

Keer terug naar de mast en sla daar rechtsaf naar het station.
Klim over de schutting en kijk naar de plek waar Olly in trance zat. Er staat een tas met een hanger erin, die Olly voor Mia had gekocht.


Filmproject
Ga de Quoit binnen en richt je op de laptop.
Links bovenaan knippert een groen lampje bij de camcordericoon. Druk daarop en je achtste SIM-kaart wordt afgespeeld. Je ziet Mia die hevig in trance verkeert nu ze door Baibin is bezeten (klik erop om de clip te stoppen).
Druk op de icoon rechtsonder (de boeken), kies 'Edit Project' en daarna 'Capture Clips' om deze laatste SIM-kaart in te lezen.
Dan heb je alle acht clips onder in beeld, maar nog niet in de juiste volgorde.
Je kunt als je wilt elke clip verslepen naar het midden van het scherm bij Film Preview en afzonderlijk bekijken.
Het is de bedoeling de clips in een bepaalde volgorde onder in beeld te plaatsen door ze te verslepen.
Hieronder volgt de juiste volgorde met enige verantwoording:

Gus bekijkt een folder en verbrandt die (Het boek ligt achteraan op tafel).
Fiets; Gus bekijkt het boek en dan de stapel folders.
Gus haalt uit zijn tas met folders een verfspuit en spuit de X op een muur (Gus gaat dus meedoen met het verspreiden van de folders).
Gus stopt de laatste folder bij iemand in de bus (Hij is een 'gelovige' geworden en zet zich in voor 'de zaak').
Gus klopt aan bij Barrow Farm maar doet dan zelf de deur open (Gus had Mia laten weten iets later te komen omdat hij eerst nog folders moest rondbrengen).
Mia is bezig het pentagram op de vloer te tekenen (voorbereiding voor de oproeping).
Mia laat aan Gus de symbolen in het boek zien. Die symbolen gaan dan over op haar armen (In de vorige clip was dat nog niet het geval).
Mia maakt in trance wilde bewegingen (Ze heeft de symbolen op haar armen en is nu Baibin aan het worden).

Als de clips op hun juiste plaats staan druk je op de knop 'Make Movie' (maak de film).
Dan verschijnt er een verloren clip als negende met enge ogen van Mia!
Door op de knop 'Play' te drukken kun je de hele film afspelen.


Gus gevangen en bevrijd
Verlaat de Quoit.
Gus belt en zegt: je hebt het gezien hè? Je had het niet geloofd als ik het je had verteld. Mia is bezeten door een of andere geest. Die is kwaad omdat er spullen van haar zijn gestolen. Ze had Olly al te pakken en komt nu voor mij, Baibin.
En inderdaad hoor je Baibin dichterbij komen en Gus te grazen nemen.

Ga langs de fietsen het bos in en houd rechts aan om bij de telefooncel uit te komen.
Daar tref je Gus in trance aan met zijn symbool op zijn voorhoofd.
Pak zijn ID-kaart.

Loop nu naar de wensstenen toe en richt je op de rechter stapeling.
Verschuif de loszittende steen.
NB: Het lukt niet om de ID-kaart neer te leggen als de MP3-speler er al ligt. Dit is een bug (foutje) in het spel!
Doe daarom het volgende.
Haal de MP3-speler weg (in de inventaris ermee).
Schuif de losse steen op zijn plaats zodat je de oorspronkelijke toestand herstelt.
Schuif dan de losse steen naar links.
Leg de ID-kaart van Gus aan de rechterkant, daarna zijn MP3-speler links en tenslotte de bij hem horende beeltenis (de zeskant) bovenin.
Lichteffecten en muziek maken duidelijk dat Gus is bevrijd.

Ga terug naar de telefooncel.
Op weg door het bos rinkelt de telefoon. Het is Gus die zegt weer vrij te zijn. Hij kon je eerder wel zien maar zich niet bewegen. Emma is de volgende die door Mia zal worden gepakt. Of eigenlijk kan Mia er niets aan doen. Het is dat 'ding' binnenin haar. Die is kwaad omdat bezittingen van haar zijn gestolen. Die zijn nu voor altijd verloren. Maar wellicht kun jij ze door iets anders vervangen? En kun je Mia ook helpen?

Vervolg je weg naar de telefooncel.
Gus heeft zich voor Baibin verstopt, maar er ligt een zakmes van hem op de grond.


Barrow Hill Farm
Keer terug naar de hoeve en luister buiten bij het raam. Geen Mia/Baibin te horen.
Klim naar binnen. Je ziet een filmtoestel op een driepoot staan, maar voor de rest is het nogal donker.
Rechts staat een groepje kaarsen. Steek die aan met je lucifers.
Op de vloer zie je het pentagram dat Mia heeft getekend. Bij de hoekpunten staan symbolen. Het boek van James Tregowen ligt erbij. Het is het exemplaar van Mia. Ze heeft er wat bijgeschreven.

Op de linker bladzijde bij de eerste boekenlegger staan de metalen die bij de symbolen horen (NB. die vind je ook in je eigen exemplaar van het boek in je inventaris).
Je mist nog iets van tin en goud.

Bij de middelste boekenlegger vind je het vervolg van het vers over de wensstenen en de manier om een wens ongedaan te maken. Bij het exemplaar in de Quoit had Mia dit verwijderd.

Om een wens om te keren
Maak een 'beeltenis' die overeenstemt met je ziel,
of je nu held bent of lafaard, het moet bij je passen.
Keer terug naar de ring, met de beeltenis in je hand,
doe geen afbreuk aan je wens en stel geen eisen.
Breng daarentegen een voorwerp aan, iets persoonlijks,
samen met de beeltenis ontstaat er dan een verbinding.
Je zult weten wanneer de wens ongedaan is gemaakt,
als de stenen jouw nederige gave aanvaarden.


In een aangrenzend vertrek zie je een oude prent uit 1854 van de hoeve, die we al eerder zagen in de kofferbak in de garage.
In de open haard vind je een aantal papiersnippers. Stel die samen tot één geheel en het blijkt een brief met plattegrond te zijn van Emma aan Mia.
Ze zegt daarin dat ze weliswaar Mia's babysit niet meer is maar wel het recht heeft om bezorgd te zijn. Dit is ook de brief met jouw telefoonnummer dat Emma aan Mia gaf voor noodgevallen.
Tenslotte onthult de plattegrond van een geheim pad naar B.H.R.


Barrow Hill Radio  

Loop door het bos naar de telefooncel en dan over de weg naar Emma's auto.
Ze is aan het uitzenden als er wordt geklopt. Het is Mia. Emma is blij haar te zien, maar niet lang als blijkt dat Mia door Baibin is 'overgenomen' en nu Emma te pakken neemt, zoals Gus al heeft voorspeld.

Tegenover de gedenkplaats begint het 'geheime pad'.
Via planken volg je een weg door het moeras.
Waar je een plank mist om verder te gaan draai je je om en pak je de vorige plank op om door te kunnen lopen.
Weldra doemt de caravan en zendmast van BHR op.
Baibin laat zich ook nog even zien maar laat jou met rust.

Houd rechts aan en op een steiger vind je op de stoel die daar staat een tijdschrift.
Scheur de foto van Emma rechts bovenaan uit.
Een van de vuilnisbakken die tegen de caravan staan bevat een tinnen blikje!

Ga dan naar binnen en je vindt Emma in trance te midden van een door planten overwoekerde chaos.
Emma draagt een hartje om haar hals. Open dit en je ziet haar lieve hond Wincey.
Klik op de Wincey hanger om deze in de inventaris op te bergen.

Verken de caravan.
Eén wand hangt vol met fanmail. Je kunt vijf prentkaarten bekijken.
Neem een hengel mee die Emma nieuw heeft gekocht. Die komt vast van pas.


Emma bevrijden
Loop door het moeras terug naar de telefooncel en vandaar het bos in naar de wensstenen.
Richt je op de linker stapeling.
Verschuif de losse steen.
Leg de foto van Emma rechts neer en de hanger met Wincey links.
Plaats tenslotte de redenaarsbeeltenis bovenop de stapel. Emma is bevrijd!

Draai je om en loop het bos in. De telefoon gaat. Het is natuurlijk Emma die haar toestand beschreef en weet dat jij haar hebt bevrijd. Ze beseft ook dat Mia is bezeten door Baibin en raad je aan naar de oude hoeve te gaan en het raadsel op te lossen.


Terug naar het bos  

Druïdenpoel
Begeef je naar de Druïdenpoel om te gaan hengelen.
Werp je hengel op verschillende plaatsen in de poel uit om te zien wat er zoal in de loop der tijden is ingegooid.
Ga net zolang door totdat je een gouden beker hebt gevonden.
Omdat je nu van de vijf gewenste metalen elk een voorwerp in je inventaris hebt kun je terugkeren naar de hoeve.


Barrow Hill Farm
Vlak voor de hoeve gaat de telefoon. Opnieuw Emma die zegt dat ze Olly en Gus heeft gevonden. En dat nu alleen Mia overblijft. Ze vraagt je het wezen dat bezit heeft genomen van Mia te geven wat ze verlangt.

Klim weer door het raam van de hoeve en leg het hoefijzer, de potloden, het blikje, de windvaan en de beker binnen de punten van het pentagram.
De volgorde van aanbrengen is niet van belang, wel de plaats waar je ze neerlegt (overeenkomstig het oproepingspentagram uit het boek).

Dan verschijnen er barsten in de vloer en kun je de kapotte tegels verwijderen.
Ga daarna als een echte archeoloog met de troffel aan het werk om aarde te verwijderen.
Je ontdekt een skelet dat al eerder door Agatha Dunn-Harker is blootgelegd. Zijn dit de stoffelijke resten van Baibin? Als je het doodshoofd aanklikt leer je het antwoord kennen.
Er zijn vier actieplekken rondom het skelet.

In het boek van de Royal Society dat je in de kofferbak vond staat een afbeelding van dit skelet met nummers bij de actieplekken.
In de handgeschreven brief bij haar boek beschrijft Agatha welke grafgiften zij had aangetroffen toen zij in 1965 voor het eerst het skelet opgroef.

Bij nummer 1 een kleine dolk. Dit kun je vervangen door het zakmes van Gus.
Een aardewerk kom voor voedsel, gevogelte of wild. Dit heb je niet.
Een stevige gedecoreerde beker die een brouwsel heeft bevat om energie te geven. Agatha meende de geur van heide en gerst nog te ontwaren. Zoiets heb je ook niet.
Een prachtig juweel uit de Bronstijd, bestaande uit glas dat is gevat in brons en aan een metalen ketting hangt. Hiervoor kan de hanger dienen die Olly voor Mia heeft gekocht.

Je moet dus nog op zoek naar een kom voor voedsel en een beker voor drank.


Terug naar Barrow Hill Radio  

Caravan
Keer terug naar Emma's caravan.
Emma is er niet. De meeste planten zijn verdwenen.
Rechts van haar stoel op een toren van apparatuur staat een foto (van Emma met Mr.Organic?). Schuif die opzij en ontdek een beker Moshi Noshi noedels met echte stukjes eend (wild?). Er moet nog kokend water op om het eetbaar te maken.

Rechts van de apparatentoren is een soort keukentje met een ketel water op een kookplaat.
Zet de noedels ernaast en giet er kokend water op. Dit kan ermee door voor de kom met voedsel.
Stop de beker weer in de inventaris.

Er staat ook een doos met zakjes Purine Balance. Hiermee kun je het brouwsel voor Baibin maken.
Schuif in het kastje voor je neus enkele potjes met paddenstoelen en een plastic beker opzij en pak dan de BHR-mok op. Zet die naast de fluitketel en giet er water in.
Agatha had gerst en heide geroken.
Op de laptop van Emma kun je opzoeken in welke zakjes die aroma's zitten (Druk op Home, Purine Balance, Power en wijs dan op de zakjes).

Zet de mok naast de doos met zakjes, schenk er heet water in en doe er daarna een druppeltje uit het geel-bruine zakje en het groen-paarse zakje bij. Je hebt dan een mok met een versterkend en herstellend roze brouwsel.
Vergeet niet de mok met brouwsel mee te nemen.

Naast Emma's bed ligt een tijdschrift met een artikel over Baibin.
Dan is het tijd om terug te keren naar de hoeve.


Barrow Hill Farm  

Je gaat de grafgiften voor Baibin die door Agtha waren gestolen teruggeven in de vorm van hedendaagse vervangers.

Leg het zakmes bij de voeten van het skelet.
Zet de Beker met noedels bij Baibins rug.
De mok komt bij haar knieën.
En plaats tenslotte de hanger bij haar hoofd.

Baibin verschijnt omgeven door licht en je hoort Mia roepen: Help me, help me.
Pak haar beeltenis (de X) uit de inventaris en klik ermee op de verschijning.
Dan ligt Mia bewusteloos op de grond.
Neem haar voorzichtig op en loop naar het venster................


Kopiëren en/of wijzigen van Marjo's walkthroughs is niet toegestaan.
Vraag toestemming om naar een walkthrough te linken.